ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  координаційно-методична робота  //  На допомогу робітнику НТБ  //  В помощь работнику НТБ №4 2011

В помощь работнику НТБ №4 2011

Данное издание содержит законодательные и нормативные материалы по организации деятельности НТБ.  

 Материал представлен по состоянию на 01.01.2012.

 

СТРУКТУРА СБОРНИКА

 

1.Офіційні матеріали та законодавча база…………………………………………..С.1-51

            «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 N 274» Наказ Міністерства культури і мистецтв України  від 08.08.2011 N 62 ……………….С.1

             «Про внесення змін до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей  балансу бюджетних установ » Наказ Міністерства фінансiв України  від 02.09.2010 N 311……………………………………………………………………………………………………………..С.2-3

            «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 12 грудня 2011 р. N 1271………………………………………………………………………………………..С.4-7

           Лист УБА до Державної служби  України з питань захисту  персональних даних щодо надання  iнформацiї…………………………………………………………………………………………………….С.8-9    

          «Деякі питання практичного застосування Закону України "Про захист персональних даних» Роз'яснення Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.12.2011………………………………………………..С.10-17

         Письмо Мiнiстерства юстицiї України від 08.11.2011  N 17304-0-33-11/61 ………………С.18
       «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності  за порушення законодавства  про захист персональних даних»Закон України від 02.06.2011 № 3454-VI.С.19-21

       «Про захист персональних даних» Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI ………………………С.22-36
   Закон України "Про захист персональних даних" потребує суттєвого доопрацювання - думка (рос.)17.01.2011 /Огренчук А…………………………………………………………………………………С.36-39

        «Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних»                       Указ Президента України № 390/2011………………………………………………………………………С.40-46

        «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення» Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 25 травня 2011 р. N 616…………………………...С.47-51

 

     2. Новітні технології  в практику діяльності бібліотек…….. ………………………......С.52-78    

       Аналіз деяких шляхів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів/ Артемов Ю.... …………...С.52-54

        Міжнародна наукова конференція «Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища» Пленарне засідання конференції / Ісаєнко О……………………………………………………………..С.55-59

      Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології /Костенко Л. , Соловяненко Д. …………С.60-62

       Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі / Костенко Л., Жабін О…………….С.63-65

        Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів / Муха Л. , Затока Л……………………………………………………………………………………………………….С.66-68 

        Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні    вітчизняного інформаційного простору / Каліберда Н. , Василенко О……………………………………………………………………..С. 69-73

       Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками / Гранчак Т…..С. 74-77

       Рекомендації міжнародної наукової конференції «Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища» .. ……………………………………………………………………………………………… С.78

       

     3. На допомогу бібліотекарю …………….…………………………………………………С.79-87

      Автоматизація спеціалізованого інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки/ Арсірій О., Саєнко Л., Саєнко А……………………………………………………………………………..С.79-83

     Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса/Дрозд О.,Мыхлик В.С.84-87

       

     4. Бібліотекарю про різне……………………………………….............................................С.88-99

Видавничий документально-комунiкацiйний інститут: мiсце в інформаційному просторi/Бiрюкова Т.

    …………………………………………………………………………………………………………….....С.88-91

     Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування/Трачук Л. ………………..………………………………………………………………….С.91-94

     Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства /Осаула В. ……С.95-

                                                               

    5. Запит-відповідь……………………………………………………………………………С.98-99

 

     6. Нові надходження до фонду ДЗ ЦДНТБ  ГМК України ………………………………С.99-102

 

        Ответственный за выпуск и                                                                           Тираж: 100 экз.

       составитель: Буц А.П.                                                                                       Конт. тел.: (056)7448726Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn