ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  координаційно-методична робота  //  На допомогу робітнику НТБ  //  В помощь работнику НТБ №3 2011

В помощь работнику НТБ №3 2011

Данное издание содержит законодательные и нормативные материалы по организации деятельности НТБ.

Материал представлен по состоянию на 01.10.2011.

 

СТРУКТУРА СБОРНИКА

1.Офіційні матеріали та законодавча…………………………………………..С.1-2

«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання  або друк    

документів, що  надаються  за запитом  на інформацію» Постанова

Кабінету Міністрів України   від 13.07.2011р.  №  740………………………………..С.1-2

      

       2. Новітні технології  в практику діяльності бібліотек…….. ………………С.3-57     

        Значення лінгвістичного  забезпечення  автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та проблеми уніфікації інформаційно-пошукових мов для розвитку  корпоративної  каталогізації  /Подошовка Н. …………………………………………………………С.3-6

        Проекти оцифрування бібліотечних колекцій у бібліотеках США

/ Башун О. .. …………………………………………………………………………….. С.7-8

        Впровадження інноваційних технологій в обслуговуванні  користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України /Татарчук Л... ………………………………………………………………....................С.9-11

         Формирование баз данных реферативной информации- путь к оперативному 

  обмену  результатами  научных исследований/Петров В.В.и др………………С.12-18

         Подход к организации научных электронных библиотек/Алиева-Кенгерли

А.И., Кондратьев С.В………………………………………………………………….....С.19-28

         Завдання  і проблеми впровадження нових систем автоматизації біюліотечної діяльності на прикладі НТБ Донецького національного технічного університету/ Воропаева В.,

Клочко А. ………………………………………………………………………………С.29-30

         Упровадження АІБС«ІРБІС64» у практику роботи  бібліотек(злосвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича)/ Ігнатюк М. ………...С.31-39

        Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ

/Федорчук А., Лобузіна К., Танатар Н. ……………………………………………........С.39-43

         Современная библиотечная система как элемент информатизции

/Горовой В.Н……………………………………………………………………………..С.44-50

         Новые компьютерные технологии в практике каталогизации Центральной  научной  библиотеки  имени  Я.Колоса НАН Беларуси/ Ловейкина Л.В., Лаужель Г.О……………………………...С.51-57

       

        3. На допомогу бібліотекарю …………….………………………………………С.58-81

         Современное  состояние  структуры потока пользователей научной библиотеки и информационные потребности: некоторые аспекты/ Авгуль Л.А., Пирогова О.В.,

Гончарова И.В…………………………………………………………………………...С.58-65

       Аналитическая  деятельность  библиотек как важный элемент информационно аналитического обеспечения общества/Горовая С.В.... ……………………………….   С.65-74

      Выставочная  работа-важная составляющая маркетинговой деятельности библиотеки

/Васильев И.. ………........................................................................................................С.75-78

        Якісне постачання періодики після тендерів можливе!/Якобсон І…………….С.79-81

      

        4. Бібліотекарю про різне………………………………………..........................С.82-98

        Українські бібліотеки очима американських студентів/Чуканова С…………..С.82-84

         Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному біюліотечному процесі

/Вертій Ж………………………………………………………………………………. С.85-92

         Німецька національна бібліотека у Лейпцигу: основні напрями діяльності

/Малолєтова Н…………………………………………………………………………..С.93-98

     

       5. Нові надходження до фонду ДЗ ЦДНТБ  ГМК України ………………...С.99-107

Ответственный за выпуск и                                                  Тираж: 100 экз.

составитель: Буц А.П.                                                             Конт тел. (056)7448726Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn