ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Цивільний захист  //  Переліки, Порядки, Інструкції  //  ПОРЯДОК розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

ПОРЯДОК розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 14 листопада 2007 р. № 1324

 

ПОРЯДОК    

розподілу суб’єктів господарювання

за ступенем ризику їх господарської діяльності

для безпеки життя і здоров’я населення,

навколишнього природного середовища

щодо пожежної безпеки

 

1. Цей Порядок визначає критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про пожежну безпеку», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285) та інших нормативно-правових актах у сфері пожежної безпеки.

 

3. Розподіл суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки здійснюється за такими критеріями:

 

порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин;

 

категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та приміщення;

 

важливість для національної безпеки країни та забезпечення життєдіяльності населення;

 

кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об’єкті;

 

поверховість або висота будівель;

 

розташування споруд під землею;

 

наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних цінностей;

 

рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків;

 

кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі.

 

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються згідно з ОНТП 24-86, порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин — згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), потенційно небезпечні об’єкти — згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1694).

 

4. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

 

5. До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

 

потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;

 

промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій «А» або «Б» за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше;

 

підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1734 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3443);

 

об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;

 

висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);

 

підземні споруди різного призначення;

 

пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри, банківські установи державного та обласного значення;

 

тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;

 

об’єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення.

 

6. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

 

промислові та складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;

 

об’єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як 1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці, сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання робіт в яких залучаються наймані працівники;

 

об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як 50 осіб, зокрема об’єкти торгівлі, громадського харчування, підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм);

 

будинки науково-дослідних установ, проектних та конструкторських організацій;

 

музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії районних представництв банків;

 

будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 метра до 47 метрів включно);

 

багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних приміщеннях будинків різного призначення.

 

7. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

 

державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних);

 

дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та підземних);

 

невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до 30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;

 

інші суб’єкти господарювання, які не увійшли до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

 

8. Планові перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться щороку, з середнім — один раз на три роки, з незначним — один раз на п’ять років.

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn