ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Винахіднику та раціоналізатору  //  Нормативні документи  //  НАКАЗ N 577 від 03.08.2001

НАКАЗ N 577 від 03.08.2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 577 від 03.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 719/5910

Про затвердження Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу ліцензії на
використання топографії інтегральної
мікросхеми

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок подання, розгляду, публікації та внесення до реєстру відомостей про передачу права
власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність:
- наказ Державного патентного відомства України "Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та ліцензійного договору на використання топографії інтегральної мікросхеми" від 9 березня 1998 року N 21 ( z0382-98 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 1998 року
за N 382/2822;
- пункти 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до нормативних документів
Держпатенту України" ( z0577-00 ) від 16 серпня 2000 року N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року
за N 577/4798.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Т.в.о. міністра А.Г. Богомолов

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
03.08.2001 N 577

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17.08.2001
за N 719/5910

Інструкція
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на топографію
інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на
використання топографії інтегральної мікросхеми

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
( 621/97-ВР ) (далі - Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає процедуру подання до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру України топографій інтегральних
мікросхем (далі - реєстр) відомостей про передачу права власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми (далі - топографія ІМС) та видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії ІМС.
1.2. Передача права власності на топографію ІМС здійснюється на підставі договору про передачу права власності на топографію ІМС (далі - договір).
Видача ліцензії на використання топографії ІМС здійснюється на підставі ліцензійного договору про використання топографії ІМС (далі - ліцензійний договір).
Передача права власності на топографію ІМС та видача ліцензії на використання топографії ІМС здійснюються в межах строку дії
свідоцтва на топографію ІМС (далі - свідоцтво).
1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

( Пункт 1.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )

1.4. На підставі ліцензійного договору власник топографії ІМС (ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) включно або невиключну ліцензію на використання топографії ІМС.

Ліцензіат, якому власником топографії ІМС передано право на використання топографії ІМС за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та унесені до реєстру (далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання топографії ІМС за умови надання йому такого права власником топографії ІМС. ( Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від
22.10.2003 )
1.5. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про передачу права власності на топографію ІМС, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору. ( Абзац перший
пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії ІМС, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору. ( Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти
і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
1.6. Якщо власником топографії ІМС є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на топографію ІМС та наданням ліцензії на використання топографії ІМС, визначаються угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються
до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.
1.7. Якщо один або більше, але не всі, співвласників топографії ІМС бажають передати своє право власності на топографію ІМС на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на топографію ІМС та видачу дозволу (ліцензії) на використання топографії ІМС (далі - відомості) до Держдепартаменту подають такі документи:
( Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі - заява) - 1 прим.; ( Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 ) договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1 прим; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає
представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа; ( Абзац п'ятий пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника топографії ІМС, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі - іноземна особа). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію ІМС (додаток 1) подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють а дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Інструкції, заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на топографію ІМС (додаток 2) подають:
співвласники, які передають право власності на топографію ІМС;
представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням співвласників топографії ІМС, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац другий пункту
2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання топографію ІМС (додаток 3)
подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).
Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:
2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер свідоцтва;
назва топографії ІМС;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер свідоцтва;
назва топографії ІМС;
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.
Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.
Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони
договору (ліцензійного договору).
Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.
( Абзац шостий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )

3. Розгляд документів, публікація та внесення до реєстру відомостей ( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
 Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду від дати внесення до реєстру відомостей про реєстрацію топографії ІМС.
( Абзац другий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )

3.2. Держдепартамент:
розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;
приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців
від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються; ( Абзац третій пункту
3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )готує відомості для публікації в бюлетені та вносить відомості до реєстру; ( Абзац четвертий пункту 3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від
22.10.2003 )направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та внесено відомості до реєстру, та один примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як
контрольний. ( Абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 )
від 22.10.2003 )
( Абзац шостий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.
3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо: ( Абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
реєстрація топографії ІМС визнана недійсною;подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та пункту 3.3 цієї Інструкції.
3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції, Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Публікація та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС
( Назва розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС, що опубліковані та внесені до реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни щодо: ( Абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно 22.10.2003 )
повного імені або найменування та/або адреси для листування сторін ліцензійного договору; ( Абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
обсягу прав, що передаються;
виду ліцензії;
строку дії ліцензійного договору;
території дії ліцензійного договору.
Для внесення змін подають такі документи:
заяву про публікацію та внесення змін (додаток 7) - 1 прим.;
( Абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
перелік змін - 1 прим.;
документ про сплату збору за внесення змін.
Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.
Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору заяву подають не пізніше ніж за два місяці до закінчення
строку його дії. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
4.2. Заява про публікацію та внесення зазначених у пункті 4.1 змін викладається українською мовою, стосується одного
ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за
наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється
(змінюються).
4.4. Держдепартамент розглядає заяву про публікацію та внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС (додаток 8) протягом двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів. ( Абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві,
після публікації зазначених змін у бюлетені. ( Абзац другий пункту
4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру,
якщо: ( Абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
реєстрація топографії ІМС визнана недійсною;

дія ліцензійного договору закінчилася;

подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3 цієї Інструкції.
У цьому випадку Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.
4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена:
за взаємною згодою сторін;
на підставі рішення суду.
4.6.1. Для публікації та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та внесення відомостей до реєстру у зв'язку з достроковим припиненням
дії ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику. ( Підпункт 4.6.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове
припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої
заяви, публікує та вносить такі відомості до реєстру. ( Абзац перший підпункту 4.6.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
Рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві після публікації вказаних відомостей у бюлетені. ( Абзац другий підпункту 4.6.2 із змінами, внесеними згідноз Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )
4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним публікуються та уносяться до реєстру на підставі рішення суду.
( Підпункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )

( Розділ 5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003 )

Начальник управління реєстрації а економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 1 до пункту 2.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності
на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми

Державний департамент інтелектуальної власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Власник(и) зареєстрованої топографії ІМС
(правонаступник):
________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
ІМС
__________________________________________________________________
(назва топографії ІМС)

від власника зареєстрованої топографії ІМС
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
на топографію ІМС, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на топографію ІМС.

Підпис власника зареєстрованої
топографії ІМС (правонаступника)
________________________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Власники зареєстрованої топографії ІМС:
________________________________________
(повні імена фізичних осіб
________________________________________
або повні офіційні найменування
________________________________________
юридичних осіб)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
ІМС
__________________________________________________________________
(назва топографії ІМС)

від співвласника(ів) зареєстрованої топографії ІМС
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
__________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)

до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
на топографію ІМС, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на топографію ІМС.

Підпис власника зареєстрованої
топографії ІМС, який передає право:
___________________________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата ____________________

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Ліцензіар (ліцензіат):
________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої
топографії ІМС
__________________________________________________________________
(назва топографії ІМС)

ліцензіаром
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)

ліцензіату
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи,
__________________________________________________________________
якій надається дозвіл на використання топографії ІМС,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження)
__________________________________________________________________
(вид ліцензії)

Додатки:
Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим.
Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
надання ліцензії на використання топографії ІМС.

Підпис ліцензіара (ліцензіата)
______________________________ (Ініціали і прізвище)

М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 4
до пункту 3.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру
відомостей про передачу
права власності на
топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Рішення
"___"_________200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву власника зареєстрованої топографії ІМС (правонаступника)
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей
про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
ІМС, відповідно до яких право власності на зареєстровану
топографію ІМС
_________________________________________________________________,
(назва топографії ІМС)

свідоцтво України N __________________, передається

__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
на топографію ІМС, місце проживання (місцезнаходження))

Реєстраційний номер ______________

Дата публікації та реєстрації "_____" __________ 200__р.

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 5
до пункту 3.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру
відомостей про передачу
права власності на
топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Рішення

"___"_________200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву співвласника зареєстрованої топографії ІМС
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, яка передає право власності
__________________________________________________________________
на топографію ІМС, місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей
про передачу права власності на зареєстровану топографію ІМС
співвласнику

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
ІМС, відповідно до яких право власності на зареєстровану
топографію ІМС
_________________________________________________________________,
(назва топографії ІМС)

свідоцтво України N __________________, передається співвласнику

__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
__________________________________________________________________
на топографію ІМС, місце проживання (місцезнаходження))

Реєстраційний номер __________

Дата публікації та реєстрації "_____" __________ 200__ р.

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 6
до пункту 3.2 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру
відомостей про передачу
права власності на
топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Рішення
"___"_________200_ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву ліцензіара (ліцензіата)
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи
__________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру України топографій ІМС відомостей
про видачу ліцензії на використання зареєстрованої топографії ІМС
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої
топографії ІМС, відповідно до яких ліцензія на використання
зареєстрованої топографії ІМС
_________________________________________________________________,
(назва топографії ІМС)

свідоцтво України N ________________, видається

власником зареєстрованої топографії ІМС (виключної ліцензії)
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи,
__________________________________________________________________
яка надає дозвіл на використання топографії ІМС,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної
__________________________________________________________________
особи, якій надається дозвіл на використання топографії ІМС,
місце проживання (місцезнаходження))

Вид ліцензії ___________________________

Обсяг прав ___________________________

Строк дії
ліцензійного договору ___________________________

Територія дії
ліцензійного договору ___________________________

Реєстраційний номер _____________

Дата публікації та реєстрації "____" ____________200__ р.

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)

{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання зареєстрованої топографії ІМС, унесені до Державного
реєстру України топографій ІМС на підставі рішення за N ________
від "____"__________ ______ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ___ від "___" __________ ____ р.

ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)

ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)

Додатки:
Перелік змін на ___ арк. в 1 прим.
Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.

Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)

М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 8
до пункту 4.4 Інструкції про
подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру
відомостей про передачу
права власності на
топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Рішення
"___"_________200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву ліцензіара
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або

__________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

та ліцензіата_____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання
зареєстрованої топографії ІМС, що внесені до Державного реєстру
України топографій ІМС на підставі рішення за N_________ від
"___"_______________ _______ р. та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N _________________ від
"__" ________________ ____ р.,
_________________________________________________________________,
(назва топографії ІМС)

свідоцтво України N __________________,

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
зміни щодо
__________________________________________________________________
Уважати:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Реєстраційний номер ______________

Дата реєстрації "_____" __________ 200__р.

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)

{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680

Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи
________________________________________
або повне офіційне найменування
________________________________________
юридичної особи)

Адреса для листування щодо заяви
________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору
між ліцензіаром __________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або
_________________________________________________________________,
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)

відомості про який унесені до Державного реєстру України
топографій ІМС на підставі рішення за N _____ від "___" __________
____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова
власність" N ___ від "___" ____________ ____ р. просимо
опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внести відомості про дострокове припинення дії ліцензійного
договору до реєстру.

Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.

Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)

М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003; в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 54 ( z0351-08 ) від
31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

Додаток 10
до пункту 4.6.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення до
реєстру відомостей про
передачу права власності на
топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми

Рішення
"___"_________200__ р.

Державний департамент інтелектуальної власності розглянув
заяву про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"
та внесення до Державного реєстру України топографій ІМС
відомостей у зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою
сторін дії ліцензійного договору між ліцензіаром
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))

та ліцензіатом
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або
__________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи,
_________________________________________________________________,
місце проживання (місцезнаходження))

відомості про який внесені до Державного реєстру України
топографій ІМС на підставі рішення
за N _____ від "___"_____________ _______ р. та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N _________________ від
"__" ________________ ____ р.,

і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про дострокове припинення дії ліцензійного договору на
використання зареєстрованої топографії ІМС
_________________________________________________________________,
(назва топографії ІМС)

свідоцтво України N __________________

Реєстраційний номер ______________

Дата реєстрації "____" __________ 200__ р.

Голова Держдепартаменту ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)

{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки N 704 ( z1006-03 ) від 22.10.2003, N 54
( z0351-08 ) від 31.01.2008 }

Начальник управління
та економіки інтелектуальної власності Л.А. Меняйло

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn