ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Прикладная геология) было найдено 82 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[249509]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Федак І.О. Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі / І.О. Федак, Я.М. Коваль //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.96-105. - Библиогр.: 9 назв.
Розглядаються літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ з використанням штучної нейронної мережі.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[244633]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Анікеєв С.Г. Імітаційне моделювання в структурній гравірозвідці / С.Г. Анікеєв, С.М. Багрій, Б.Б. Габльовський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.38-48. - Библиогр. : 18 назв.
У статті викладено методику гравіметричного моделювання, яку застосовано на побудові неформальної послідовності еквівалентних рішень.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[249445]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Аналіз і моделювання гідрогеодинамічної ситуації в районі Стебницького родовища калійних солей / Е.Д. Кузьменко, Л.І. Давибіда, С.М. Багрій, І.В. Чепурний //Мінеральні ресурси України.-2019.-№4.-c.30-37. - Библиогр.: 11 назв.
Об'єктом дослідження є ділянка в межах території Стебницького родовища калійної солі, що охоплює стовбур "Західний" рудника №1 "Східний" рудника №2 на зону збійки цих рудників.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[235807]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Методи пошуків родовищ алмазів на прикладі Новоград-Волинської площі Українського щита / Ю.В. Гейко, В.Л. Приходько, В.Є. Філіпович та ін. //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.20-27. - Библиогр.: 16 назв.
У статті проаналізовано та оцінено ефективність методів вивчення алмазоносності території Новоград-Волинського блока Українського щита.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[235809]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Люта Н.Г. Особливості розподілу важких металів у донних відкладах річок України / Н.Г. Люта //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.28-32. - Библиогр.: 7 назв.
Визначено головні закономірності розподілу хімічних елементів у донних відкладах на території України.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[236462]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Потятинник Т.В. Аналіз впливу структури порового простору на коефіцієнт проникності порід-колекторів з глинисто-карбонатним цементом / Т.В. Потятинник //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№1.-c.17-26. - Бібліогр.: 8 назв
На прикладі неогенових відкладів Хідновицького газового родовища встановлено, що на величину проникності, крім карбонатності, суттєво впливає структура порового простору.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[238159]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Перспективи виявлення корінних джерел алмазів у межах Кухотсько-Більської площі / Ю.В. Гейко, І.В. Тараско, В.Л. Приходько та ін. //Мінеральні ресурси України.-2018.-№2.-c.10-20. - Библиогр.: 13 назв.
У статті наведено результати пошукових робіт на алмази в межах Кухотсько-Більської площі, яка розміщена на північно-західному схилі Українського щита.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[239535]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Костенко М.М. Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 - важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми) / М.М. Костенко //Мінеральні ресурси України.-2018.-№3.-c.3-12. - Библиогр.: 29 назв.
У статті висвітлено сучасний стан і проблеми стрижневого напряму робіт з регіонального геологічного вивчення території України - геологічного довивчення раніше закартованих площ і створення Держгеолкарти масштабу 1:200000.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[240626]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Калашник Г.А. Дослідження геоекологічного стану прилеглих до балки Щербаківська населених пунктів Дніпропетровської області / Г.А. Калашник //Мінеральні ресурси України.-2018.-№4.-c.3-7. - Библиогр.: 10 назв.
Представлено результати дослідження геоекологічного стану низки населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області, прилеглих до хвостосховища радіоактивних відходів СхідГЗК-балки Щербаківська.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[240629]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Скакальська Л.В. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеоднів у розрізах свердловин з базовим параметром-стисливістю / Л.В. Скакальська, А.В. Назаревич, В.І. Косарчин //Мінеральні ресурси України.-2018.-№4.-c.18-25. - Библиогр.: 11 назв.
Представлено теоретико-емпіричну методиу прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин, створеної на основі адекватної моделі гірських порід і побудованих за керновими даними емпіричних співвідношень між стисливістю, пористистю та тиском для цих порід, а також даних акустичного каратажу.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[240636]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Магазов Ш.К. Математичні методи пошуку алмазоносних районів і кімберлітових полів на закриих територіях / Ш.К. Магазов //Мінеральні ресурси України.-2018.-№4.-c.49-51. - Библиогр.: 12 назв.
На основі аналізу взаємозв'язків реальних кімберлітових полів і розміщення кімберлітових трубок світу з математично обгрунтованими структурами крихко-пластичної деформації запропоновано структурно-математичний спосіб пошуку алмазоносних районів і кімберлітових полів.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242792]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Сучасні геологічні здобутки ПАТ "Укрнафта" / Прокопів В.Й., Кекух Д.А., Музичко Т.І., Тивончук С.П. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№2.-c.12-16. - Библиогр.: 10 назв.
Висвітлено основні напрями роботи та ключові здобутки геологічної служби ПАТ "Укрнафта" за останні роки.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242795]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Застосування спільної інверсії гравіметричних даних із сейсмічною та свердловинною інформацією / Петровський О.П., Федченко Т.О., Ганженко Н.С., Суятінов В.М. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№2.-c.28-32. - Библиогр.: 9 назв.
У статті розглянуто сучасний стан інструментального та інтерпретаційного забезпечення гравіметрії, окреслені критичні вимоги для ефективного застосування гравіметрії з метою вирішення "особливо складних" задач просторової локалізації покладів нафти і газу.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[242985]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Відкриття та освоєння пласта долареніту Гнідинцівського нафтового родовища / Довжок Є.М., Рубаха М.Г., Свихнушин О.М., Кисіль В.В. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№6.-c.10-14
У статті розглянуто особливості геологічної будови покладу долареніту на Гнідинцівському нафтовому родовищі, його петрофізичні властивості по керну та результати аналізу розробки цього покладу на основі створеної геолого-технологічної моделі.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[227633]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Федоришин Д.Д. Особливості геологічної будови неогенових відкладів за результатами ядерно-фізичних методів / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.43-49. - Бібліогр. : 6 назв
Розглядаються результати вивчення мінералогічної будов матриці порід-колекторів неогенових відкладів газових і газоконденсатних родовищ за результатами ядерно-фізичних методів.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[227634]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Костишин В.С. Аналіз показників ефективності та надійності роботи насосного агрегата на засадах системного підходу / В.С. Костишин, І.І. Яремак //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.50-60. - Бібліогр. : 13 назв
На засадах системного підходу сформовано модель насосного агрегата нафтоперекачувальної станції як єдиної системи з підсистемами з різної фізичної природи.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[227635]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Грудз В.Я. Дослідження економічності та потужності експлуатації поршневих газоперекачувальних агрегатів / В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, С.В. Бегін //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.61-65. - Бібліогр. : 9 назв
Розглядаються питання впливу зовнішніх факторів, зокрема барометричного тиску, температури і вологості атмосферного повітря, а також фізичних власивостей паливного газу на потужність і економічність поршневих газоперекачувальних агрегатів в умовах компресорних станцій підземних сховищ газу.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[232732]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Калашник Г.А. Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита / Г.А. Калашник //Мінеральні ресурси України.-2017.-№3.-c.3-11. - Бібліогр. : 13 назв.
Репрезентовано результати аналізу комплексу геолого-геофізичних багаторічних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[233830]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Нагорняк Р.І. Основні напрямки удосконалення системи заводнення продуктивних пластів як одного з перспективних шляхів їх розробки / Р.І. Нагорняк, Я.М. Коваль //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№4.-c.96-102. - Бібліогр. : 11 назв
У статті проведено порівняльний аналіз існуючих фізико-хімічних вимог щодо норм води, яку нагнітають у пласт з метою підтримання пластового тиску з реальними показниками, отриманими в промислових умовах.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[234957]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Силурійські сланцеві відклади західного закінчення Східно-Європейської платформи, як об'єкт для пошуку нетрадиційних резервуарів вуглеводнів / О.П. Петровський, Я.С. Витвицький, Д.М. Дригант та ін. //Нафтогазова галузь України.-2017.-№2.-c.8-16. - Бібліогр.: 13 назв
Проведений аналіз геологічних та геофізичних матеріалів дав змогу зробити прогнозну оцінку поширення сланцевих відкладів в межах західного закінчення Східно-Європейської платформи та визначити першочергові напрями пошуково-розвідувальних робіт з метою детального геофізичного вивчення ділянок та інтервалів силурійського розрізу з найбільш ймовірним розповсюдженням чорних силурійських сланців, як потенційного газового резервуару.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[237993]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Заяць Х. Поширення на південний захід платформних відкладів мезозою під покриви Українських Карпат / Х. Заяць //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.5-8
За даними сейсморозвідки розглянуто поширення на південний захід під покриви Карпат нафтогазоперспективних відкладів мезозою Східноєвропейської платформи. Описано межу поширення крейдових платформних утворень та характер палеорельєфу мезозойських відкладів під Карпатським насувом до зони Ужоцького розлому як південно-західної границі Східноєвропейської платформи.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[220603]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Портнов В.С. Прикладные задачи термодинамического подхода к анализу геофизической информации / В.С. Портнов, В.М. Юров, А.Д. Маусымбаева //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2016.-№1.-c.5-11. - Библиогр. : 10 назв.
Установлено связь между измеряемой величиной в геофизических методах разведки и физическими свойствами руд и минералов, их прогнозными ресурсами, энергией диспергирования руд и минералов, возможностью их обогащения.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[213832]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Обгрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об'єктів на основі сейсмогравітаційного моделювання Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДз / О.П. Петровський, Т.О. Федченко, І.В. Рига, Н.А. Шредко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.38-45
Дослідження глибинної будови надр Східного нафтогазоносного регіону України є одним із стратегічних завдань України на шляху нарощування розвіданих запасів нафти і газу та забезпечення власної енергетичної безпеки. Необхідним кроком на цьому шляху є продовження практики геолого-геофізичних досліджень по всій території із залученням нових прогресивних методів і технологій, які дають змогу на новому рівні узгодити всю накопичену за багато десятиліть інформацію щодо складної глибинної будови нафтогазоносних регіонів України

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[213833]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Фтемов Я.М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів карбонатного складу на прикладі Лопушнянського родовища / Я.М. Фтемов //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.46-56
За результатами геофізичних досліджень свердловини на прикладі Лопушнянського нафтового родовища досліджено розподіл параметрів фізичних полів у відкладах, що виповнюють геологічний розріз. Дослідження зв'язку інтенсивності природного гамма-поля з наведеною гамма-активністю порід теригенного і карбонатного складу дало смогу визначити новий підхід для аналізу оцінки впливу дисперсної глинистої фракції на загальний об'єм пустот колекторів

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[217157]

Аналитическое описание
УДК 553.3
Лысенко А.А. Изучение месторождений на стадии их эксплуатации (на примере Еристовского месторождения железистых кварцитов) / А.А. Лысенко, Р.В. Мега, В.Н. Жужома //Мінеральні ресурси України.-2015.-№3.-c.3-8. - Библиогр. : 6 назв.
В качестве примера проведения эксплуатационной разведки рассмотрено Еристовское месторождение железистых кварцитов, которое разрабатывается открытым способом. Основным техническим средством разведки на этом объекте являются буровые скважины, в которых выполняется комплекс каротажных исследований, опробование, фотодокументация. Материал проб подвергается аналитическим и технологическим исследованиям. В районе карьера проводится регулярный мониторинг гидрогеологической обстановки

Прикладная геология
553.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[221688]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Алексеев С.Г. Опыт комплексирования геофизических и геоэлектрохимических методов при прогнозе и поисках полезных ископаемых / С.Г. Алексеев, С.А. Вешев, Н.А. Ворошилов //Записки горного института : рецензируемый сборник научных трудов. Том 200.-2013.-c.14-18. - Библиогр. : 11 назв.
Предложен комплекс, включающий методы грави- и магниторазведки, геоэлектрохимии и атмохимии, в наиболее трудных случаях он может дополнятся сейсморазведкой и электроразведочными методами.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[221691]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Волковицкий А.К. Высокоразрешающая аэроэлектроразведка в масштабе 1:5000 / А.К. Волковицкий, Е.В. Каршаков, Е.В. Мойланен //Записки горного института : рецензируемый сборник научных трудов. Том 200.-2013.-c.19-22. - Библиогр. : 10 назв.
Рассматриваются вопросы увеличения детальности аэроэлектроразведочных работ, что имеет принципиальное значение для поиска таких небольших изометричных в плане объектов, как кимберлитовые трубки.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[221692]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Волынин А.Ф. Комплексное обследование грунтов на канализационных линиях геофизическими методами / А.Ф. Волынин //Записки горного института : рецензируемый сборник научных трудов. Том 200.-2013.-c.23-27
Приводяться результаты опытно-методических работ комплексом геофизических методов на двух канализационных линиях.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[221693]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Эффект интеграции робастного регресионного анализа с инверсией для переходных процессов в методе срединного градиента при изучении трубок взрыва на Анабарском щите / Ю.А. Давыденко, А.Ю. Давыденко, И.С. Куприянов и др. //Записки горного института : рецензируемый сборник научных трудов. Том 200.-2013.-c.28-33. - Библиогр. : 4 назв.
Были проведены полевые работы методом срединного градиента по методике ИНФАЗ-ВП. Была применена процедура робастного регрессионного анализа.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[221695]

Аналитическое описание
УДК 550.8
Поисковые критерии сульфидного скарнового оруденения в Северном Приладожье / М.П. Кашкевич, А.В. Сергеев, С.Е. Балабан, И.Н. Савельев //Записки горного института : рецензируемый сборник научных трудов. Том 200.-2013.-c.42-48. - Библиогр. : 6 назв.
Представлены результаты комплексных геохимико-геофизических работ на учебном полигоне Санкт-Петербургского университета в Северном Приладожье.

Прикладная геология
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn