ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Алюминий и его сплавы) было найдено 384 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1.[249464]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Вплив технологічних факторів на властивості високоміцного алюмінієвого сплаву системи Al-Zn-Mg-Cu / А.М. Верховлюк, О.А. Щерецький, Д.С. Каніболоцький, В.В. Довбенко //Металознавство та обробка металів.-2020.-№1.-c.27-36. - Бібліогр.: 18 назв
Досліджено вплив кількості домішок і концентрації легуючих елементів на фазово-структурний стан сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[249829]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Котлярський Ф.М. Існуючі уявлення про вплив водню на властивості алюмінієвих сплавів. Повідомлення 2 / Ф.М. Котлярський //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.3-19. - Бібліогр.: 101 назва
У поданому літературному огляді в хронологічному порядку описано розвиток подвійного впливу водню на формування та якість виливків з алюмінієвих сплавів.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[249831]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Фон Прусс М.А. Способи та методи зміни морфології залізовмісних фаз у силумінах / М.А. Фон Прусс //Процеси лиття.-2020.-№1.-c.30-41. - Бібліогр.: 50 назв
У статті проводиться аналіз проблемних питань, пов'язаних з ефективністю дії різних модифікаторів та способів модифікування для нейтралізації негативного впливу заліза на властивості силумінів змін морфології залізовмісних фаз та підвищення властивостей сплавів.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[249839]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Довбенко В.В. Особливості одержання алюмінію з відходів ливарного виробництва / В.В. Довбенко, А.М. Верховлюк //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.3-7. - Бібліогр.: 9 назв
Представлено механізм одержання металічного алюмінію з ливарного шлаку.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[249842]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Наріжна Т.М. Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення алюмінієвого сплаву системи Al-Si підвищеним вмістом заліза / Т.М. Наріжна, О.М. Доній, М.М. Ворон //Процеси лиття.-2020.-№2.-c.22-29. - Бібліогр.: 9 назв
Проведено порівняльні дослідження кінцевої структури алюмінієвого доевтектичного силуміну марки АК7М2 з підвищеним вмістом заліза у вихідному литому стані та після впливу зовнішнього постійного магнітного поля на росплав після процесу кристалізації.

Алюминий и его сплавы
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[250197]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Ворон М.М. Вплив нікелю та лантану на структурно-фазовий склад і властивості сплаву AlSi9Cu3 / М.М. Ворон, М.А. Фон Прусс, І.Ф. Ліхацький //Металознавство та обробка металів.-2020.-№2.-c.13-20. - Библиогр.: 7 назв.
Досліджено вплив лантану і спільного впливу лантану та нікелю на структуру і властивості алюмінієвого сплаву AlSi9Cu3 в литому стані та після термічної обробки.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[242893]

Аналитическое описание
УДК 669.715
О-76     Котлярский Ф.М. Водород как составная часть структуры жидких алюминиевых сплавов / Ф.М. Котлярский //Процеси лиття.-2019.-№1.-c.3-9. - Библиогр.: 16 назв.
На основании анализа експериментально установленных явлений, связанных с поведеним водорода в расплавах и отливках, предложена модель распределения водорода в жидких алюминиевых сплавах, построенная на наличии двух форм водорода: легкоподвижного в разупорядоченной зоне и менее подвижного в твердо-газокпастерных комплексах.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[242934]

Аналитическое описание
УДК 669.71
Формування структури та властивостей литих деталей зі сплаву АК7ч із використанням комплексної обробки / Фролов Р.О., Волчок І.П., Мітяєв О.А., Лукінов В.В. //Металознавство та термічна обробка металів.-2019.-№2.-c.62-66. - Библиогр.: 7 назв.; Текст англ
Мета. Формування розрізненої недендритної структури та підвищення механічних властивостей деталей типу «диск» із сплаву АК7ч.

Алюминий и его сплавы
669.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[244932]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Котлярский Ф.М. Влияние совмещения наводороживания с другими видами обработки расплава на формирование и качество отливок из алюминиевых сплавов / Ф.М. Котлярский //Процеси лиття.-2019.-№3.-c.3-13. - Библиогр.: 19 назв.
Экспериментально доказано, что наводороживанием жидких алюминиевых сплавов перед заливкой в литейные формы можно уменьшить и даже устранить брак отливок по горячеломкости, утяжинам, негерметичности металлоемких узлов.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[244935]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Преимущества литья частично затвердевших алюминиевых сплавов (реолитье) / В.П. Головаченко, Т.Г. Цир, В.М. Дука и др. //Процеси лиття.-2019.-№3.-c.33-39. - Библиогр.: 8 назв.
Приведены термограммы процесса рео-тиксолитья, микроструктура отливок, а также слитков, полученных в камере прессования машины ЛПД. Установлен ряд особенных свойств металлической суспензии.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[244996]

Аналитическое описание
УДК 669.71
Гнатенко М.О. Прочностной расчет авиационной детали "крышка редуктора", полученной методом аддитивного выращивания / Гнатенко М.О., Наумик В.В., Матковская М.В. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2019.-№1.-c.74-78. - Библиогр. : 4 назв.
Цель работы- обеспечить механические, технологические и эксплуатационные свойства деталей из конструкционных алюминиевых сплавов авиационного назначения, выращенных аддитивным методом с использованием проволоки.

Алюминий и его сплавы
669.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[245569]

Аналитическое описание
УДК 669.71
Характеризація алюмомолібденових композитів, отриманих методом гелевого лиття / П. Лада, А. Міазга, М. Загорська та ін. //Порошкова металургія.-2019.-№5/6.-c.61-67. - Библиогр.: 21 назв.; Текст англ
Вивчено металокерамічні композитні матеріали, отримані з викристанням методу гелевого лиття.

Алюминий и его сплавы
669.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[246370]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Наривский А.В. Влияние процессов газофлюсовой обработки расплава на структуру и свойства алюминиевых сплавов / А.В. Наривский //Процеси лиття.-2019.-№4.-c.3-10. - Библиогр.: 13 назв.
Представлены результаты исследований по влиянию способов газофлюсовой обработки жидкого металла на эффективность рафинирования, физико-механические характеристики и структуру алюминиевых сплавов.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[248576]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Влияние структуры на огнестойкость и огненепроницаемость алюмостеклопластиков класса сиал и возможности применения данных материалов в авиастроении / В.В. Антипов, А.Н. Коновалов, Н.Ю. Серебренникова и др. //Труды ВИАМ.-2019.-№1 (73).-c.40-46. - Библиогр.: 19 назв.
Разработана методика проведения испытаний на огнестойкость и огненепроницаемость с учетом требований зарубежных и отечественных нормативных документов к материалам, предназначенным для пожароопасных зон в авиационной технике.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[248608]

Аналитическое описание
УДК 669.71
Влияние режимов гомогенизированного отжига на структурно-фазовое состояние и механические свойства слитков из алюминий-литиевого сплава 1441 / В.В. Антипов, Е.А. Ткаченко, Д.В. Зайцев и др. //Труды ВИАМ.-2019.-№3 (75).-c.44-52. -Библиогр.: 16 назв.
Приведены результаты исследования влияния температурно-временных параметров гомогенизации на структуру, фазовый состав и технологическую пластичность слитков из алюминий-литиевого сплава 1441 на основе системы Al-Li-Cu-Mg-Zr.

Алюминий и его сплавы
669.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[249089]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Котлярський Ф.М. Існуючі уявлення про вплив водню на властивості алюмінієвих сплавів. Повідомлення 1 / Ф.М. Котлярський //Процеси лиття.-2019.-№6.-c.17-29. - Библиогр.: 65 назв.
У статті в хронологічному порядку описано розвиток подвійного впливу водню на формування та якість виливків з алюмінієвих сплавів і, відповідно, неоднозначне відношення до нього з боку вчених і практиків ливарників.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[249092]

Аналитическое описание
УДК 669.71
Вплив додавання ванадію на структурні та фазові параметри сплавів системи Al-Si-Cu / М.М. Ворон, Є.О. Матвієць, Я.К. Антоневич, К.С. Кушнір //Процеси лиття.-2019.-№6.-c.52-58. - Библиогр.: 10 назв.; Текст англ
Розглянуто вплив додавання ванадію на структурні та фазові параметри литих сплавів Al-Si-Cu при різних умовах кристалізації.

Алюминий и его сплавы
669.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[249181]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Экологически чистый способ финишного рафинирования алюминиевых сплавов алюминиевых сплавов / В.И. Дубоделов, А.Н. Смирнов, А.П. Верзилов и др. //Процеси лиття.-2019.-№5.-c.11-16. - Библиогр.: 3 назв.
В статье рассказывается про то, что в Физико-технологическом институте металлов и сплавов НАН Украины разработан и прошел опытно-промышленную проверку новый способ финишного роторного рафинирования алюминиевых сплавов.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[249189]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Особливості переносу парової фази при плазмовій обробці алюмінієвих сплавів / А.В. Нарівський, М.І. Тарасевич, В.І. Дубодєлов, І.М. Тарасевич //Процеси лиття.-2019.-№5.-c.32-36. - Библиогр.: 1 назв.
У цій роботі визначили розподіл температур на напрямок переміщення рідкого алюмінієвого сплаву АК6 в реакційній зоні плазмового струменя.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[249194]

Аналитическое описание
УДК 669.715(09)
Котлярський Франко Мар'янович (до 80-річчя із дня народження) //Процеси лиття.-2019.-№5.-c.56-57

Алюминий и его сплавы
669.715(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[249360]

Аналитическое описание
УДК 669.71
Рябцев С.І. Вплив скандію на структуру та корозійні властивості наноструктурних квазікристалічних плівкових покриттів Al-Cu-Fe, отриманих осадженням із пари / С.І. Рябцев, В.А. Полонський, О.В. Сухова //Порошкова металургія.-2019.-№9/10.-c.89-99. - Библиогр.: 26 назв.
Досліджено структуру та корозійні властивості квазікристалічних плівкових покриттів Al-Cu-Fe та Al-Cu-Fe-Sc товщиною 200-260 нм, отриманих методом триелектродного іонно-плазмового розпилення набірних мішеней.

Алюминий и его сплавы
669.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[249783]

Аналитическое описание
УДК 621.97
Влияние равноканального углового прессования на качество поверхности алюминиевого сплава В95 после фрезерования / А.В. Филиппов, С.Ю. Тарасов, О.А. Подгорных и др. //Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты).-2019.-№4.-c.96-106. - Библиогр.: 25 назв.
В работе исследованы образцы из сплава В95 в состоянии поставки и после структурообразования с применением современного металлорежущего инструмента и оборудования, а также рекомендуемых режимов резания.

Алюминий и его сплавы
621.97
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[235994]

Аналитическое описание
УДК 669.71
Ворон М.М. Структура и свойства сплавов системы Al-Si-Cu после кристаллизации в магнитном поле / Ворон М.М., Дрозд Е.А., Берест Д.А. //Процессы литья.-2018.-№1.-c.49-54. - Библиогр.: 13 назв.
Рассмотрено влияние процесса кристаллизации в переменном магнитном поле на структуру и качество литейных алюминиевых сплавов системы Al-Si-Cu.

Алюминий и его сплавы
669.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[236881]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Балан А.В. Предпосылки использования алюминиевых расплавов для получения водорода / А.В. Балан, Е.Ф. Балан, Ф.М. Котлярский //Процессы литья.-2018.-№2.-c.10-13. - Библиогр. : 8 назв.
Проанализирована возможность использования алюминиевых расплавов и некоторых видов литейного оборудования для получения водорода.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[236894]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Об особенностях воздействия постоянного магнитного поля на алюминиевые сплавы / В.И. Дубоделов, В.А. Середенко, А.С. Затуловский и др. //Процессы литья.-2018.-№2.-c.33-40. - Библиогр. : 10 назв.
Установлено, что при совместном действии постоянного магнитного поля и переходных металлов на структуру сплавов Аl-Мn, Аl-Ti, Аl-Zr, Аl-Сr, Аl-Мn-Ti и Аl-Ti-Zr компактируются и измельчаются зерна а-твердого раствора алюминия и включения интерметаллидов. Возрастает микротвердость включений и износостойкость сплавов.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[236897]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Середенко Е.В. Повышение однородности литой структуры сплава на основе алюминия воздействием постоянного магнитного поля при его заливке / Е.В. Середенко //Процессы литья.-2018.-№2.-c.41-48. - Библиогр. : 20 назв.
Показано, что при заливке сплава алюминия Аl-Сu-РЗМ в форму при условии Rе > 2300 в потоке металла возникают микромасштабные возмущения, приводящие к перемешиванию его локальных объемов, имеющих разную температуру, вследствие неравномерного охлаждения потока.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[237613]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Влияние комплексных воздействий на формирование структуры и тиксотропных свойств литых высокопрочных алюминиевых сплавов В95 и Д19 / А.Г. Пригунова, В.П. Головаченко, В.А. Титов и др. //Процессы литья.-2018.-№3.-c.14-22. - Библиогр.: 8 назв.
Исследовано влияние теплосилового воздействия в жидком состоянии на формирование недендритной структуры в литых заготовках высокопрочных алюминиевых сплавов В95, Д16 и их тиксотропные свойства при последующей изотермической деформации прессованием.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[237625]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Щерецький О.А. Використання відходів твердих сплавів у якості наповнювача для композиційних матеріалів з алюмінієвою матрицею / О.А. Щерецький, Д.С. Каніболоцький, А.М. Верховлюк //Процессы литья.-2018.-№3.-c.68-77. - Библиогр.: 3 назв.
Досліджено можливість використання відходів твердих сплавів у якості армуючої фази для виготовлення металокомпозитів на основі алюмінієвих сплавів.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[238902]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Эффективность быстроохлажденной лигатуры AlTi5 в условиях прямого термического метода / В.И. Белик, А.Г. Пригунова, В.М. Дука и др. //Процессы литья.-2018.-№4 (130).-c.3-11. - Библиогр.: 5 назв.
Исследована эффективность быстроохлажденной лигатуры АlТi5 в условиях прямого термического метода (ОТМ) при получении заготовок для реолитья из сплава АК7ч. Установлено, что модифицирование расплава лигатурами АlТi5В1 в виде прутка и быстроохлажденной лигатурой АlТi51 расширяет температурный диапазон получения глобулярной структуры, причем эффективность лигатуры АІТІ5 выше за счет более дисперсных интерметаллидов, выполняющих роль центров кристаллизации.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[238909]

Аналитическое описание
УДК 669.715
Влияние подготовки и введения лигатуры CuP в расплав на структурообразование заэвтектического силумина AlSi19Cu5Mg1 / А.Г. Пригунова, В.Н. Бондаревский, В.Д. Бадюк и др. //Процессы литья.-2018.-№4 (130).-c.28-39. - Библиогр.: 6 назв.
Представлены результаты получения и введения в расплав заэвтектического силумина AlSi19Cu5Mg1 мелкокристаллического модификатора, изготовленного распылением лигатуры CuР низкотемпературной плазмой на медную подложку, а также модифицирования лигатурой, расплавленной и введенной в сплав в потоке плазмы. Использование специально подготовленных лигатур приводит к значительному уменьшению размера первичных кристаллов кремния и дендритного параметра метастабильного твердого раствора алюминия по сравнению с модифицированием стандартной лигатурой СuР по традиционной технологии.

Алюминий и его сплавы
669.715
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn