ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Исследование операций) было найдено 53 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[208219]

Аналитическое описание
УДК 622
Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони / В.М. Мойсишин, К.Г. Левчук, Л.М. Шегда, А.Р. Клімковський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№1.-c.49-56
В статті досліджено основні динамічні характеристики удару механічного яса

Исследование операций
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[208220]

Аналитическое описание
УДК 622
Чарковський В.М. Дослідження умов ефективного застосування бурового яса на малих глибинах / В.М. Чарковський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№1.-c.57-64
В статті охарактеризовано різні способи вивільнення КНБК від втрати рухомості у свердловині з точки зору витрат ресурсів

Исследование операций
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[208221]

Аналитическое описание
УДК 622
Равінський В.А. Дослідження умов ефективного застосування бурового яса на малих глибинах / В.А. Равінський, О.В. Євчук, Ю.Й. Стрілецький //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№1.-c.65-71
В статті запропоновано метод підвищення точності розрахунку гальмівного моменту на валу приводного електродвигуна

Исследование операций
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[208222]

Аналитическое описание
УДК 622
Кондрат Р.М. Дослідження умов ефективного застосування бурового яса на малих глибинах / Р.М. Кондрат, Н.С. Дремлюх //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№1.-c.72-80
В статті показано негативні наслідки винесення піску із пласта у стовбур свердловини

Исследование операций
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[208223]

Аналитическое описание
УДК 004
Курляк П.О. Дослідження енергетичних параметрів магістральних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій / П.О. Курляк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№1.-c.81-88
Основна ідея статті полягає у застосуванні швидко прогресуючого методу Bond Graph для проведення комп`ютерного експрес-аналізу енергетичних процесів у електроприводних магістральних насосних агрегатах

Исследование операций
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[208224]

Аналитическое описание
УДК 622
Андрусяк А.В. Інженерна оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу в гірський місцевості / А.В. Андрусяк, А.С. Величкович //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№1.-c.89-96
В статті викладено результати досліджень, спрямованих на розвиток методології інженерної оцінки напружено-деформованого стану надземних переходів нафтопроводів, споруджених у гірських районах

Исследование операций
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[210567]

Аналитическое описание
УДК 550.832
Федак І.О. Особливості моделювання електричних властивостей пластів-колекторів з використанням даних новітніх каротажних технологій / І.О. Федак, Я.М. Коваль, І.М. Кузів //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№2.-c.51-60
В даній роботі пропонується використати можливості сучасного свердловинного методу візуалізації ядерно-магнітного резонансу

Исследование операций
550.832
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[210572]

Аналитическое описание
УДК 622.279.72
Кондрат О.Р. Дослідження впливу зональної неоднорідності продуктивних пластів на характер залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу з родовища / О.Р. Кондрат, Р.М. Кондрат //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№2.-c.61-67
Охарактеризовано вплив різних чинників на характер залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу з родовища

Исследование операций
622.279.72
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[210575]

Аналитическое описание
УДК 621.64.029
Вплив фільтраційного опору грунту на інтенсивність аварійних витоків із газопроводу / В.Я. Грудь, Я.В. Грудь, Н.Я. Дрінь, Я.М. Дем'янчук //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№2.-c.68-73
Розглядається процесс нестаціонарної фільтрації газу в грунті, викликаний появою аварійного витоку з газопроводу

Исследование операций
621.64.029
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[211635]

Аналитическое описание
УДК 533.951
Особенности фазовых превращений при высокотемпературном ударном сжатии сажи в различных ампулах сохранения / А.В. Курдюмов, В.Ф. Бритун, А.И. Даниленко, В.В. Ярош //Порошковая металлургия.-2015.-№5/6.-c.129-133
В статье изложено, что для изучения фазовых превращений сажи при ударном сжатии впервые использованы цилиндрические ампулы сохранения без центрального стержня

Исследование операций
533.951
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[205355]

Аналитическое описание
УДК 550
Захаров І.Г. Реєстрація спонтанної електромагнітної емісії землі в екваторії Чорного моря / І.Г. Захаров, Д.А. Яцюта //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ:всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал.-2014.-№3(52).-c.56-62
У статті описуються експериментальні спостереження, які проводилися на 6 профілях в північно-західній частині Чорного моря

Исследование операций
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[205358]

Аналитическое описание
УДК 550
Синтез фонових геофізичних кривих для дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі / І.О. Федак, В.А. Старостін, Я.М. Коваль, А.П. Доскін //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ:всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал.-2014.-№3(52).-c.63-71
У статті описано свердловинні дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі

Исследование операций
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[205359]

Аналитическое описание
УДК 550
Федоришин Д.Д. Дослідження впливу хімічних реагентів, присутніх у фільтратах бурових розчинів, на електричні властивості гірських порід / Д.Д. Федоришин, О.А. Гаранін, С.Д. Федоришин //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ:всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал.-2014.-№3(52).-c.72-78
У статті розглядаються результати аналізу та узагальнення даних експериментальних і свердловищних досліджень впливу бурових розчинів

Исследование операций
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[205360]

Аналитическое описание
УДК 550
Петровський О.П. Геогустинні характеристики пластової системи підземного сховища газу на різних етапах експлуатації (на прикладі Дашавського підземного резервуару) / О.П. Петровський, Т.О. Федченко, А.Ю. Трачук //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ:всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал.-2014.-№3(52).-c.79-87
У статті наведено аналіз впливу фізико-хімічних чинників на зміну густини пластової системи підземних сховищ газу

Исследование операций
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[205363]

Аналитическое описание
УДК 622
Слабий О.О. Побудова математичної моделі компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони підкронблочного типу / О.О. Слабий //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ:всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал.-2014.-№3(52).-c.88-100
У статті описано створену чисельну модель компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони підкронблочного типу в середовищі

Исследование операций
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[52590]

Книга
УДК 519
Г56     Гнатієнко Г., Снитюк В. Експертні технології прийняття рішень.-К: ТОВ "Маклаут",2008.-444 c.

Исследование операций
519.816+681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[181907]

Стандарт
УДК 620.1
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.-.-Госстандарт: Минск,2007 -30 c.
б/н ЭБ

Исследование операций

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[103129]

Книга
УДК 519 СП
Л24     Лапта С.І. Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д. т. н.: Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.-Харків: ХНУР,2006.-20 c.

Исследование операций
519.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[103210]

Книга
УДК 519 СП
Л24     Лапта С.І. Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д. т. н.: Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.-Харків: ХНУР,2006.-20 c.

Исследование операций
519.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[75395]

Книга
УДК 517.9
Б74     Богоявленский О.И. Опрокидывающиеся солитоны. Нелинейные интегральные уравнения.-М: Наука,1991.-320 c.

Исследование операций
517.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[88063]

Книга
УДК 519
М90     Мулен Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели.-М: Мир,1991.-464 c.

Исследование операций
519.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[97288]

Книга
УДК 519.8
Н90     Нурминский Е.А. Численные методы выпуклой оптимизации / Ин-т прикладной математики АН СССР.-М: Наука,1991.-168 c.

Исследование операций
519.853
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[61958]

Книга
УДК 519
Б23     Банди Б. Основы линейного программирования / Под ред. В.А.Волынского.-М: Радио и связь,1989.-174 c.

Исследование операций
519.852+681.3.068
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[83753]

Книга
УДК 519
М73      Многокритериальная оптимизация: Математические аспекты / Отв. ред. П.С. Краснощёков.-М: Наука,1989.-128 c.

Исследование операций
519.86+519.873
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[92596]

Книга
УДК 519
Н55     Нестеров Ю.Е. Эффективные методы в нелинейном программировании.-М: Радио и связь,1989.-304 c.

Исследование операций
519.853
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[153269]

Книга
УДК 519
Х86     Хохлюк В.И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации.-М.: Радио и связь,1987.-224 c.

Исследование операций
519.854
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[110954]

Книга
УДК 519
П31     Петросян Л.А., Захаров В.В. Введение в математическую экологию.-Л: ЛГУ,1986.-222 c.

Исследование операций
519.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[44723]

Книга
УДК 519
П68     Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Под ред. В.М. Золотарева.-М: Мир,1984.-185 c.

Исследование операций
519.872
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[69775]

Книга
УДК 519
М33     Матвеев В.Ф., Ушаков В.Г. Системы массового обслуживания : Уч. пособие.-М: Изд-во Моск. ун-та,1984.-240 c.

Исследование операций
519.872(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[79945]

Книга
УДК 519
М54      Методы решения задач математического программирования и оптимального управления / Отв. ред. А.П. Меренков.-Новосибирск: Наука,1984.-233 c.

Исследование операций
519.85
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn