ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Электрические сети) было найдено 292 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1.[243324]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Теряєв В. I. Принцип узгодженого регулювання координат електроприводу в режимі генераторного гальмування / В. I. Теряєв, С. О. Бур'ян, В. П. Стяжкін //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№30.-c.34-39. - Библиогр.: 8 назв.
У дослідженні запропоновано новий узагальнений підхід до вирішення задач оптимізації процесів керування рухом електроприводу, який розширює функціональні можливості електродвигуна в режимі електричного гальмування.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243326]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Про нормування реактивного навантаження електропередавання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії / О. I. Дорошенко, С. О. Борисенко, П. П Ненов, А. С. Пасько //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№30.-c.54-62. - Библиогр.: 9 назв.
Спираючись на сучасну квантову фізику, пропонується оригінальний підхід до принципу електропередавання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії, яка вважає її електроустановкою, що передає згаданим споживачам електричну напругу, як потенційну форму електромагнітної енергії.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243328]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Експериментальне визначення первинних параметрів ліній електропередач / Д.А. Маєвський, О.М. Бесараб, О.М. Семенюг, О.Ю. Маєвська //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№30.-c.75-82. - Библиогр.: 9 назв.
В статті запропоновано спосіб експериментального визначення первинних параметрів ліній електропередач.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243342]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Востров Г.М. Аналіз структур алгебраїчних динамічних систем на основі компьютерного рішення узагальненої гіпотези Артинов / Г.М. Востров, Р.Ю. Опята //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№30.-c.124-133. - Библиогр.: 11 назв.
В роботі розглянута узагальнена гіпотеза Артіна. Наведено аначіз алгебраїчних динамічних систем на безлічі простих чисел. Вивчено властивості динамічних систем алгебри. На основі комп'ютерного моделювання побудовано рішення узагачьненої гіпотези Артіна.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[244612]

Аналитическое описание
УДК 681.5:621.311
Романов С.О. Моніторинг, діагностика та прогнозування вихідної потужності геліостанцій за умови роботи в інтелектуальних електромережах / С.О. Романов, О.І. Савицький //Гірничий вісник: науково-технічний збірник. - Вип. 105.-Кривий Ріг.,2019.-c.113-118. - Бібліогр.: 18 назв
Метою даної роботи є аналіз та обгрунтування вибору системи моніторингу, діагностики та прогнозування стану систем сонячних панелей та рівня генерації електричної енергії з використанням інтелектуальних методів для розрахунку електричних параметрів фотоелектричної системи.

Электрические сети
681.5:621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[245736]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Безверхня Ю.С. Попередня оцінка падіння напруги в шинопроводах змінного струму / Ю.С. Безверхня //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№4.-c.73-78. - Библиогр.: 20 назв.; Текст англ
Мета. Розробка універсального критерію, що дозволяє для діючих або розрахункових значень коефіцієнта потужності мережі, оптимально підібрати конфігурацію шинопроводу, а також параметри пристроїв компенсації реактивної потужності для забезпечення зниження втрат і падіння напруги у трифазних системах цехового електропостачання.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[239393]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Терешкевич Л. Б. Внутрішнє симетрування однофазних електроприймачів та вирівнювання їх групового графіка навантажень / Л. Б. Терешкевич, О. О. Хоменко, I. О. Бандура //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№1(136).-c.12-17. - Библиогр.: 6 назв.
Досліджено впливи рішень із зсуву індивідуальних графіків однофазних навантажень на формування групового графіка навантажень і на несиметрію електричного режиму і розроблені рекомендації, які враховують взаємозв’язки між зазначеними задачами.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[240032]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Лабораторный практикум по курсу «специальные методы и средства электрических измерений» в контексте ERASMUS + проекта «АLIOT» / Е. Ю. Маевская, А. А. Топузанов, В. Л. Беляев и др. //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№27(103).-c.273-279. - Библиогр.: 14 назв.
В статье описан разработанный инновационный лабораторный практикум по курсу "Специальные методы и средства электрических измерений" цикла магистерской подготовки студентов специальности 141-"Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" специализации "Инженерия умных электротехнических систем".

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[240031]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Мигаль В. П. Аналіз життєздатності університета як складної динамічної системи / В. П. Мигаль, Г. В. Мигаль //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№27(103).-c.264-272. - Библиогр.: 15 назв.
Різноманіття джерел інформації та засобів її аналізу найбільш проявляється в системі «студент - інформаційне освітнє середовище». Зростання їх кількості знижує життєздатність університету як динамічної систем, для аналізу якої застосовано міждисциплінарний підхід. В його основі - візуалізація навчальної інформації та виявлення в ній структури взаємозв'язків. Це розширює можливості ергономізації засобів навчання.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[240034]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Власенко P. В. Система регулювання трифазного паралельного силового активного фільтра з нечітким регулятором в контурі струму / P. В. Власенко, С. С. Бондаренко //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.8-15. - Библиогр.: 11 назв.
Вагомою частиною якості роботи є процес регулювання струму. При аналізі встановлено, що параметри регулятора зумовлюються режимом навантаження.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[240035]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Аспекты методологии прогнозирования индикаторов энергетической безопасности на основе статистических данных / Е. В. Быкова, В. П. Берзан, В. М. Постолатий, И. В. Васильева //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.16-32. - Библиогр.: 18 назв.
В статье рассматривается проблема краткосрочного прогнозирования потребления энергии и оценки уровня энергетической безопасности страны.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[240036]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Кривда В. І. Методика розрахунку параметрів одиночного стрижневого блискавковідводу / В. І. Кривда, А. С. Пасько, Е. В. Савьолова //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.33-38. - Библиогр.: 9 назв.
У статті описується математична модель блискавкозахисту, що складається з одиночного стрижневого блискавковідводу, висотою до 150 метрів.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[240037]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Бошняга В. А. Прямой метод расчета параметров двухэлементного симметрирующего устройства для однофазной нагрузки / В. А. Бошняга, В. М. Суслов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.39-43. - Библиогр.: 6 назв.
Предложен новый метод прямого расчета параметров двухэлементного симметрирующего устройства на основе схемы треугольника Штейнмеца без использования симметричных составляющих, поясняющий специфику работы схемы.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[240040]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Берзан В. П. Многофункциональный трехфазный преобразователь высокого напряжения модульного типа / В. П. Берзан, Ю. В. Ермураки, В. М. Постолатий //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.56-70. - Библиогр.: 30 назв.
В данной работе обосновывается новый подход схемной реализации FACTS устройства для использования в энергетике.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[240043]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Радимов С. H. Оценка величины электромагнитной постоянной времени ротора по номинальному скольжению асинхронного двигателя / С. H. Радимов //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.88-96. - Библиогр.: 11 назв.
По данньм экспериментальных исследований, проведенных с асинхронными двигателями частотного привода мощностью от 11 до 315 кВт с числом полюсов от 4 до 10, получено аначитическое выражение, связывающее оценку величины электромагнитной постоянной времени ротора с номинальным скольжением двигателя. Найденное соотношение справедливо как для двигателей с короткозамкнутьм, так и с фазным ротором при замыкании ротора накоротко.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[240044]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Худецький I. Ю. Апарат оцінки розподілу тиску культеприймача на тканини кінцівки / I. Ю. Худецький, А. С. Вербельчук, Ю. В. Антонова-Рафі //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.97-104. - Библиогр.: 2 назв.
Стаття присвячена дослідженню апарата оцінки розподілу тиску культеприймача на тканини кінцівки.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[240228]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Азаров О.Д. Метод зменшення температурного дрейфу струму зсуву нуля у двотактних пыдсилювачах струму / О.Д. Азаров, Р.М. Медяний, А.П. Ткачук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№4.-c.15-22. - Библиогр.: 12 назв.
Запропоновано метод зменшення температурного дрейфу струму зсуву нуля у двотактних підсилювачах струму, що базується на введенні структурної надлишковості в електронні пристрої, зокрема, в перетворювачі струм-напруга, побудовані на двотактних підсилювачах струму.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[241322]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Романюк Ю.Ф. Вплив несиметрії навантаження фаз ліній розподільчих електричних мереж підприємств нафтогазової галузі на втрати потужності / Ю.Ф. Романюк, О.В. Соломчак, В.М. Чорноус //Нафтогазова енергетика.-2018.-№2.-c.49-54. - Библиогр.: 12 назв.
Досліджено вплив несиметрії навантаження фаз та втрати потужності в лініях електропередавання.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[242279]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Грабко В.В. Метод діагностування електромагнітного привода вакуумного вимикача на основі вебер-амперних характеристик / В.В. Грабко, О.В. Дідушок //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№6.-c.53-61. - Библиогр.: 12 назв.
Запропоновано метод діагностування електромагнітного приводу вакуумного вимикача. Досліджено, що існує стійка тенденція до підвищення кількості порушень електропостачання відповідальних енергетичних об’єктів, що призводить до негативних наслідків. Більшість електроустаткування в електроенергетичних системах потребує ремонту або заміни.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[242343]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Востров Г.Н. Узагальнена гіпотеза артіна та комп'ютерна інформаційна модель її вирішення / Г.Н. Востров, Р.Ю. Опята //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№29 (105).-c.120-126.-Библиогр.: 21 назв.;Текст англ.
В роботі методами комп'ютерного моделювання досліджені властивості простій чисел, як динамічної системи, що розвивається.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[240074]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Дорошенко О. I. Компенсація реактивної потужності неробочого ходу силових трансформаторів із вторинною напругою 0,4 кв / О. I. Дорошенко, T. О. Друнина, Ю. Г. Сарахман //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2018.-№28(104).-c.154-160. - Библиогр.: 6 назв.
Пропонується оригінальна методика визначення потужності постійно ввімкненого ступеня конденсаторної установки з номінальною напругою конденсаторів 0,4 кВ, яка «глухо» приєднана до затискачів вторинної напруги силових трансформаторів б(10)/0,4 кВ,з метою зменшення втрат активної електроенергії в згаданих трансформаторах систем електропостачання конкретних споживачів електроенергії.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[244701]

Книга
УДК 621.3
Н62     Никифорова, Л.Є. Електротехнічні системи електроспоживання. Ч.2: навчальний посібник / Л.Є. Никифорова, С.В. Гайдукевич.-К: ЦП "Компринт",2018.-389 c.

Электрические сети
621.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[228478]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Терешкевич Л.Б. Оптимальне під'єднання однофазних навантажень, параметри яких змінюються в часі, до вузла трипровідної електричної мережі / Л.Б. Терешкевич, О.О. Хоменко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.57-61. - Бібліогр. : 6 назв
Розроблено алгоритм розрахунку оптимального під'єднанняоднофазних навантажень до вузла трифазної припровідної мережі, який враховує зміни їх параметрів в часі.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[235274]

Стандарт
УДК 621.311
ДСТУ EN 60998-2-4:2016. Присрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначенності. Частина 2-4.Спеціальні вимоги до пристроїв для з'єднання провідників скручуванням.-Введ.: 2017-07-01.-К.: ДП "УкрНДНЦ",2017 -14 c.Гр. 29.120.20

Электрические сети
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[235286]

Стандарт
УДК 621.34
ДСТУ ЕN 61439-5:2014. Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначенності.-Введ.: 2017.12.01.-К.: ДП "УкрНДНЦ",2017 -29 c.Гр. 29.240.99

Электрические сети
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[236686]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Кулик В. В. Оптимізація перетікань реактивної енергії в розподільних електричних мережах з використанням принципу найменшої дії / В. В. Кулик, В. М. Пірняк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.71-79. - Библиогр.: 17 назв.
Розглянуто питання оптимізації перетікань реактивної енергії розподільними електричними мережами (РЕМ) за комплексним критерієм, що враховує витрати на експлуатацію джерел реактивної потужності (ДРП), втрати та якість електроенергії. Запропоновано умови оптимальності для побудови розподіленої системи керування ДРП з локальним автоматичним керуванням.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[238368]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Буслова Н.В. Термографія фотоелектричних модулів сонячних електричних станцій / Н.В. Буслова, Д.В. Петріченко //Відновлювана енергетика.-2017.-№3 (50).-c.14-17. - Библиогр.: 6 назв.
Показано необхідність використання інфрачервоної термографії для дослідження електролюмінесцентних дефектів.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[238482]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Бондаренко Д.В. Сонячні фотоелектричні модулі під дією когерентного опромінення / Д.В. Бондаренко //Відновлювана енергетика.-2017.-№2 (49).-c.59-62. - Библиогр.: 6 назв.
В роботі викладено ідею опромінення сонячних фотоелектричних модулів когерентним випромінюванням. Розглянуто спектри фотоелементів та оптичних квантових генераторів. Підібрані напівпровідникові матеріали для ефективного перетворення світла в електроенергію. Рогзглянуто енергоефективність.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[221393]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Коменда Т.І. Округлість, компактність та видовження графіків електричного навантаження / Т.І. Коменда, Н.В. Коменда, Л.В. Давиденко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.98-105. - Бібліогр. : 9 назв
Здійснений детальний аналіз морфометричних показників нерівномірності графіків електричного навантаження.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[221400]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Яндульський О.С. Дослідження режимів роботи енергосистеми за значною часткою вітрових електричних станцій / О.С. Яндульський, А.А. Марченко, В.С. Гулий //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.122-127. - Бібліогр. : 6 назв
Розроблено математичну модель паралельної роботи вітрової електричної станції з енергосистемою та створено її комп'ютерну модель з використанням програмного забезпечення Power-Factory.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn