ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Высшее образование) было найдено 52 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[243694]

Аналитическое описание
УДК 378
Петренко І.І. Особливості менеджменту сучасними аналітичними центрами / І.І. Петренко, Г. M. Малкіна, В. В. Колюх //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.130-136.-Библиогр.:18 назв.; Текст англ.
Мета полягає в пошуку причин незначного впливу українських think tank на розвиток державного устрою України, а також у розробці нової стратегії менеджменту українських think tank для підвищення їх значущості у формуванні політичного мислення та державної політики України.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243253]

Аналитическое описание
УДК 378
Особливості магістерських програм в Україні: формування управлінських компетенцій / О. М. Новак, Л. Ю. Левченко, I. М. Левченко, О. О. Костенко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.141-146.- Библиогр.:28назв.; Текст англ.
Проаналізувати відповідність магістерських програм у вищих навчальних закладах США, Європейського Союзу та України. На прикладі формування управлінських компетенцій за програмами магістра освіти порівняти відповідність спеціальностей і компетенцій для ступеня магістра освіти у США, Європі та Україні. На засадах отриманих результатів рекомендувати послідовність модернізації магістерських програм в Україні до стандартів Європейського простору вищої освіти.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243697]

Аналитическое описание
УДК 378
Контроль системи забезпечення якості освіти в сучасному українському університеті / О. С. Александрова, І. С. Грозний, H. М. Віннікова, Н. О. Чувасова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.153-162.-Библиогр.: 9 назв.; Текст англ.
Розробка системи внутрішньої оцінки й забезпечення якості освіти в українських університетах задля підвищення їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[247622]

Аналитическое описание
УДК 378
Гречановська О.В. Діагностика сформованості психологічного компонента конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей / О.В. Гречановська //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2019.-№3.-c.111-118. - Библиогр.: 12 назв.
На основі аналізу науково-педагогічних джерел розглянуто поняття «конфліктологічна культура» та подано авторське визначення «конфліктологічної культури особистості» та «конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей».

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[242326]

Аналитическое описание
УДК 378
Залюбівська О.Б. Інтерактивна технологія формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи / О.Б. Залюбівська //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№5.-c.105-113. - Библиогр.: 17 назв.
Проаналізовано поняття «технологія навчання», «інтерактивне навчання» через призму навчання риторики.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238518]

Аналитическое описание
УДК 378
Євсеева Г.П. Лабораторія педагогічної майстерності викладача як інтегративна складова сучасного технічного закладу вищої освіти / Євсеева Г.П., Лисенко Г.І., Федіна В.Г. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№1.-c.96-103. - Библиогр.: 13 назв.
Мета статті - проаналізувати рівень розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої технічної освіти та запропонувати ефективні шляхи підвищення зазначеної компетентності з метою удосконалення педагогічного процесу і підвищення якості навчання в ДВНЗ ПДАБА.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[244809]

Книга
УДК 378
Ч-49     Черненко, С.О. Організаційно-методичні аспекти підготовки пайерліфтерів у закладах вищої освіти: навчальний посібник / С.О. Черненко, В.Л. Мудрян, О.М. Олійник.-Краматорськ: ДДМА,2018.-80 c.

Высшее образование
378(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[228485]

Аналитическое описание
УДК 378
Михалевич В.М. Використання СКМ Maрle для проектування навчальних задач із застосуванням симплекс-методу / В.М. Михалевич, О.І. Тютюнник, Я.В. Крупський //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.106-117. - Бібліогр. : 14 назв
Спроектовано нову навчальну задачу, в якій модифіковано способи дій суб'єктів навчання під час її розв'язання.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[228616]

Аналитическое описание
УДК 378
Мокін Б.І. Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти / Б.І. Мокін, О.М. Косарук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№2.-c.103-109. - Бібліогр. : 8 назв
Викладено ідеологію підвищення якості інженерної освіти шляхом паралельного освоєння студентами робітничих професій, що корелюються з інженерними.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[232975]

Аналитическое описание
УДК 378
Горбунов К.О. Корпоративный университет «Норильский никель» - участник масштабных проектов / К.О. Горбунов //Горный журнал.-2017.-№8.-c.85-92
Рассказано о деятельности Корпоративного университета «Норильский никель», осуществляющего профессиональное обучение по рабочим специальностям, подготовку и переподготовку специалистов и менеджеров высшего звена. Показаны основные направления подготовки квалифицированного персонала и формирования кадрового резерва для Заполярного филиала и предприятий группы «Норникеля».

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[232981]

Аналитическое описание
УДК 378
Гайрабеков И.Г. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова / И.Г. Гайрабеков //Горный журнал.-2017.-№8.-c.95

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[238463]

Аналитическое описание
УДК 378
Болсуновская Л. М. Технология ресурсоэффективной иноязычной подготовки горных инженеров / Л. М. Болсуновская, Н. С. Кемерова, К. Филлипс //Горный журнал.-2017.-№4.-c.98-103. - Библиогр.: 25 назв.
Представлен анализ проблем ресурсоэффективности применительно к процессу обучения специалистов для горнодобывающей отрасли. Дано описание технологии иноязычной подготовки горных инженеров в Томском политехническом университете. Изложены методологические положения, составляющие основу данной технологии, этапы и условия ее реализации.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[238772]

Аналитическое описание
УДК 378
Горбунов К. О. Корпоративный университет «Норильский никель» - участник масштабных проектов / К. О. Горбунов //Горный журнал.-2017.-№8.-c.85-92
Рассказано о деятельности Корпоративного университета «Норильский никель», осуществляющего профессиональное обучение по рабочим специальностям, подготовку и переподготовку специалистов и менеджеров высшего звена. Показаны основные направления подготовки квалифицированного персонала и формирования кадрового резерва для Заполярного филиала и предприятий группы «Норникеля».

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[238774]

Аналитическое описание
УДК 378
Гайрабеков И. Г. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова / И. Г. Гайрабеков //Горный журнал.-2017.-№8.-c.95

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[219713]

Аналитическое описание
УДК 378.4
Грязев М. В. Тульский государственный университет: 85 лет на службе отечеству / М. В. Грязев, Н.М. Качурин, Е. И. Захаров //Горный журнал.-2016.-№2.-c.27-31. - Библиогр. : 19 назв.
Приведены исторические сведения об организации и становлении одного из старейших вузов страны, оценены направления дальнейшего развития Тульского государственного университета в частности и высшего горного образования в целом.

Высшее образование
378.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[219791]

Аналитическое описание
УДК 378
Шабайкович В.А. "Перли" якості вищої освіти в Україні / В.А. Шабайкович //Стандартизація, сертифікація, якість.-2016.-№2.-c.51-56. - Бібліогр. : 9 назв
Наведено матеріал щодо спаду рівня якості вищої освіти. Описано її недоліки та повна неспроможність підвищення її якості за існуючої системи вищої освіти і неможливості МОН змінити становище на краще. Як приклади розглянуті деякі "перлини" діяльності МОН та вузів, які, як показав час, виявилися браком. Описано заходи щодо підвищення якості вищої освіти.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[220690]

Аналитическое описание
УДК 378
Гаращук О.В. Освіта в контексті екологічно безпечного розвитку суспільства / О.В. Гаращук, В.І. Куценко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№1.-c.168-175. - Бібліогр. : 15 назв
У статті подаються результати дослідження важливості забезпечення екологічно безпечного розвитку суспільства.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[221416]

Аналитическое описание
УДК 378
Бажан С.П. Структура та зміст моделі управління процесом практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей в умовах-науково-виробничих комплексів / С.П. Бажан //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.161-167. - Бібліогр. : 5 назв
Проведено оптимізацію форм і методів навчально-виробничої та науково-практичної діяльності коледжів і техникумів в системі вищої освіти.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[223492]

Аналитическое описание
УДК 378
Чунуев И. К. Опыт внедрения современных компьютерных программ в учебный процесс и на горных предприятиях / И. К. Чунуев, Т. С. Умаров //Горный журнал.-2016.-№8.-c.84-87. - Библиогр. : 12 назв.
Приведен краткий анализ современных компьютерных программ в горном производстве. Показан опыт внедрения известных и собственных программ в учебный процесс и на горных предприятиях.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[228517]

Аналитическое описание
УДК 378
Залюбівська О.Б. Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів та їх реалізація / О.Б. Залюбівська //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№6.-c.101-106. - Бібліогр. : 10 назв
Визначео педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[228518]

Аналитическое описание
УДК 378
Фрицюк В.А. Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі ВНЗ / В.А. Фрицюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№6.-c.107-114. - Бібліогр. : 24 назв.
Розкрито одну з авторських організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[228519]

Аналитическое описание
УДК 378
Барась С.Т. Зміст фундаментальної математичної підготовки студентів радіотехнічних спеціальностей / С.Т. Барась, А.А. Коломієць //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№6.-c.115-120. - Бібліогр. : 5 назв
Розглянуто результати експертної оцінки викладачів випускових кафедр щодо змісту математичної підготовки студентів радіотехнічних спеціальностей.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[228542]

Аналитическое описание
УДК 378
Большаков В.І. Із витоків столітньої історії будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську / В.І. Большаков, Євсєєва Г.П., Лисенко Г.І. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.12-21. - Бібліогр. : 2 назв.
Перед сучасними істориками науки стоїть завдання розкрити "білі плями" в історичних подіях, відродити забуті імена діячів науки і культури та показати їх справжнє місце в історії науки і техніки, а також створення нової історії української науки і техніки. В статті досліджено вище обгрунтовану проблему.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[228543]

Аналитическое описание
УДК 378
Лаухин Д.В. Научная школа доктора технических наук, профессора Владимира Ивановича Большакова / Лаухин Д.В., Ротт Н.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.23-42. - Бібліогр. : 80 назв
Приведен краткий исторический обзор развития кафедры материалловедения и обработки материалов ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры" на основе органического единства компонентов "образование-наука-производство".

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[228544]

Аналитическое описание
УДК 378
Савицький М.В. Формування та становлення наукової школи залізобетонних та кам'яних конструкцій / Савицький М.В., Нікіфорова Т.Д. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.43-63. - Бібліогр. : 84 назв.
Наведено короткий історичний огляд розвитку кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" на основі органічної єдності компонентів освіта-наука-виробництво".

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[228545]

Аналитическое описание
УДК 378
Сєдін В.Л. Від основ і фундаментів до провідної сучасної наукової школи / Сєдін В.Л., Бікус К.М. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.64-74. - Бібліогр. : 34 назв.
Кафедра основ і фундаментів була невід'ємною складовою формування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. Співробітники кафедри завжди виконували наукове обгрунтування та брали участь у розробленні будівельних нормативних документів. Сьогодні кафедра, наближаючись до світового рівня, розвивається з урахуванням вимог Міжнародного товариства механіки грунтів.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[228546]

Аналитическое описание
УДК 378
Хмара Л.А. Наукова школа кафедри будівельних і дорожніх машин / Хмара Л.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.75-82
Наведено історичний нарис становлення і розвитку кафедри будівельних і дорожніх машин з початку заснування і до сьогодення.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[228547]

Аналитическое описание
УДК 378
Кононова О.Є. Наукова школа доктора економічних наук, професора Н.І. Верхоглядової "Економіка та управління діяльністю підприємства, функціонування соціально-економічних систем на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях" / Кононова О.Є., Бородін М.О. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.83-95. - Бібліогр. : 21 назв.
Подано історичний нарис про становлення і розвиток наукової школи економіки і управління в будівельній галузі регіону сьогодні.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[228548]

Аналитическое описание
УДК 378
Кравчуновська Т.С. Історія кафедри планування та організації виробництва / Кравчуновська Т.С., Дадіверіна Л.М. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.96-103. - Бібліогр. : 12 назв.
Кафедру планування та організації виробництва створено у 1956 році. Протягом 60-річного існування вона пройшла складний шлях від становлення і розвитку до сталого функціонування.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[228549]

Аналитическое описание
УДК 378
Капленко Г.Г. Наукова школа кафедри безпеки життєдіяльності / Капленко Г.Г., Шаранова Ю.Г. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.104-113
Кафедра «Охорона праці та ергономіка» була створена у 1971 р. при ДІБІ. Згідно з Наказом Держкомітету СРСР з народної освіти від 9 липня 1990 р. № 443 та за Рішенням ученої ради інституту від 28 травня 1991 р. була реорганізована у кафедру безпеки життєдіяльності. За 45-річчя свого існування кафедра пройшла значний шлях у формуванні навчального та наукового потенціалу.

Высшее образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn