ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Горное дело) было найдено 6185 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


571.[235406]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Назаренко М.В. Додаткова обробка результатів роботи алгоритмів перспективного планування залізорудних кар'єрів за допомогою методології відновлення інформації / Н.В. Назаренко, Н.В. Назаренк, С.М. Шолох //Гірничий вісник : науково-технічний збірник. - Вип. 102.-Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ".,2017.-c.164-169. - Бібліогр.: 10 назв
Метою роботи є удосконалення методів перспективного планування роботи кар'єру, зокрема двовимірних методів Лерчса-Гроссмана визначення його оптимального контуру. Проаналізована робота методів заповнення середніми значенням, підстановки, множинної лінійної регресії, Бартлетта, Resampling, ZET, ZETBraind. Пропонується результати роботи удосконалених алгоритмів приймати як альтернативи при виборі ефективного контуру кар'єру методами теорії прийняття рішень.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


572.[235408]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Громадский А.С. Разработка штыревых коронок для бурения компенсационных скважин / А.С. Громадский, Д.И. Кузьменко //Гірничий вісник : науково-технічний збірник. - Вип. 102.-Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ".,2017.-c.179-183. - Бібліогр.: 10 назв
Целью данной работы является разработка штыревых коронок для бурения компенсационных скважин. Применение компенсационных шпуров и скважин обеспечивает возможность повышения мощности взрыва на каждом единичном шпуре (скважине), что позволяет снизить общее количество пробуренных шпуров в проходческом забое и уменьшить количество ВВ, патронов боевиков, медных проводов при заряжании забоя. Однако буровой инструмент для формирования компенсационных шпуров и скважин далеко несовершенен.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


573.[235409]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Булах О.В. Вдосконалення технології збагачення змішаних руд / О.В. Булах //Гірничий вісник : науково-технічний збірник. - Вип. 102.-Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ".,2017.-c.183-187. - Бібліогр.: 10 назв
Показано, що у вітчизняній практиці переробка змішаних залізних руд відсутня, у зарубіжній практиці застосовується, більшою мірою, технологія гравітаційно-флотаційного збагачення. На підставі досвіду роботи передових зарубіжних фабрик, що переробляють аналогічну сировину, а також на основі власних експериментальних досліджень визначено технологічні можливості магнітного збагачення змішаних залізних руд з попередньою підготовкою сировини до збагачення.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


574.[235478]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Собко Б.Ю. Безпечны параметри вибою екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів / Б.Ю. Собко, М.О. Чебанов //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.8-15.- Библиогр. : 4 назв.
Розроблений алгоритм розрахунку дає змогу розрахуати беспечні робочі параметри екскаваторів та ефективно застосовувати їх в гірничому віробництві.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


575.[235479]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Собко Б.Ю. Дослідження ефективності впровадження землезберегаючих технологій при відпрацюванні східної ділянки Біляївського родовища каолінів / Б.Ю. Собко, А.В.Черняєв, Л.С. Гриценко //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.16-23.- Библиогр. : 7 назв.
Проведено дослідження ефективності впровадження землезберегаючих технологій при відпрацюванні східної ділянки Біляївського родовища каолінів

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


576.[235480]

Аналитическое описание
УДК 622
С91      Теоретичні та експериментальні дослідження зниження розльоту осколків гірничої маси під час вибуху / М.В. Байкова, В.В. Воробйов, Ю.А. Юрко, В.М. Чебенко //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.9-14. - Бібліогр.: 10 назв
Досліджено спосіб зниження розльоту осколків гірничої маси та кінцевої концентрації пилу в результаті відкритої розробки корисних копалин.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


577.[235483]

Аналитическое описание
УДК 622
С91      Теоретичне визначення технологічних параметрів керованого розколу гірської породи невибуховими руйнуючими сумішами / В.Г. Кравець, С.М. Стовпнік, А.І. Ковтун, П.З. Луговий //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.15-25. - Бібліогр.: 14 назв
Детально теоретично досліджено фізико-механічні процеси, які відбуваються при розколі породи у потрібному напрямку з застосуванням пластин-вставок в шпурах з невибуховими руйнуючими сумішами.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


578.[235484]

Аналитическое описание
УДК 622
С91      Исследование влияния конструкции заряда с инертными газообразующими добавками на взрывное дробление горных пород / В.Н. Долударев, Ю.В. Дзекун, А.А. Юрко, Н.П. Головина //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.26-32. - Бібліогр.: 10 назв
Экспериментально исследовано влияние конструкции зарядов на взрывное дробление горных пород.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


579.[235486]

Аналитическое описание
УДК 622
С91      Особенности инициирования рассредоточенных инертным промежутком зарядов эмульсионных взрывчатых веществ / А.Л. Кириченко, Д.В. Вишневский, Е.Б. Устименко, Т.Ф. Холоденко //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.33-42. - Бібліогр.: 10 назв
По результатам проведенных исследований получена сравнительная оценка условий для развития детонации в модельном заряде эмульсионных взрывчатых веществ с использованием инертных промежутков различной конструкции.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


580.[235488]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41      Моделюючий підхід при оперативному плануванні гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар'єрі/ / Д.В. Вінівітін, Б.Ю.Собко, В.В. Панченко, С.М. Шолох //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.24-31.- Библиогр. : 4 назв.
Запропонування методики оперативного планування гірничо- транспортних робіт дозволить зменшити абсолютні значення результуючих технологічних показників.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


581.[235489]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Адамчук А.А. Методика расчета параметров капитальной траншеи при вскрытии горизонтов карьера с учетом рельефа местности. / А.А. Адамчук //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.32-40.- Библиогр. : 5 назв.
Рассмотрена методика расчета параметров капитальной траншеи при вскрытии горизонтов карьера с учетом рельефа местности.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


582.[235490]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Азарян В.А. Системные принципы и оценочный критерий генерализации управления качеством рудопотоков / В.А. Азарян, С.А. Жуков //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.41-46.- Библиогр. : 4 назв.
Рассмотрены принципы и критерии генерализации управления качеством рудопотоков

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


583.[235492]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Анисимов О.А. Парасетры рабочих бортов глубоких карьеров при формировании рабочей зоны крутонаклонными слоями. / В.А. Азарян, С.А. Жуков //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.47-56.- Библиогр. : 3 назв.
Рабочая зонаприотработке формируется крутонаклоннымислоями формируется за счет рабочих площадок с учетом количества их в разработке.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


584.[235493]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Власов С.Ф. Обоснование способа добычи газа метана из газогидратных залежей Черного моря / С.Ф. Власов, В.Э. Бабенко //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.57-65.- Библиогр. : 8 назв.
Исследованы условия расположения газовых гидратов в донных осадках Черного моря.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


585.[235494]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Дриженко А.Ю. Совершенствование технологии открытой разработки железорудных карьеров Украины при их углубке / А.Ю. Дриженко, А.А. Шустов, А.А. адамчук, Н.А. Никифорова //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.79-86.- Библиогр. : 8 назв.
Предложенная технология отработки маломощных участков карьерного поля позволяет в итоге получить значительную эеономию материальных и денежных ресурсов.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


586.[235495]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Дичковський Р.О. Енергетика геотехнологічної системи: проблеми, перспективи розвитку / Р.О.Дичковський, М.М. Табаченко //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.66-78.- Библиогр. : 8 назв.
Реалізація комплексного комбінованого екологічно беспечного виробництва штучних енергоносіїв відповідає сучасним вимогам.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


587.[235515]

Аналитическое описание
УДК 622
С91     Кулинич В.Д. Исследование влияния поверхностно-активных веществ на прочностные характеристики скальных горных пород при различных типах воздействия / В.Д. Кулинич, В.В. Воробьев, В.Н. Чебенко //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.43-49. - Бібліогр.: 10 назв
Рассмотрено влияния повышения горных пород, характерных для карьеров Кременчугского региона, растворами поверхностно-активных веществ на изменение их прочностных характеристик.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


588.[235516]

Аналитическое описание
УДК 622
С91     Терещук Р.М. Кріплення похилих виробок анкерними системами / Р.М. Терещук //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.50-60. - Бібліогр.: 13 назв
Обгрунтовано спосіб вирішення граничної задачі про напружено-деформований стан породного масиву навколо похилої виробки, що закріплена анкерним кріпленням.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


589.[235517]

Аналитическое описание
УДК 622
С91     Помазан М.В. Про зниження перебуру при використанні свердловинного заряду з кумулятивним ефектом / М.В. Помазан, О.А. Юрко //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.61-70. - Бібліогр.: 10 назв
Розглянуто нову конструкцію свердловинних зарядів вибухових речовин, засновану на зміні напрямку руху ударної хвилі і газоподібних продуктів детонації.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


590.[235522]

Аналитическое описание
УДК 622
С91     Блюсс Б.А. Методы управления параметрами техногенных месторождений при складировании плотных пульп отходов обогащения / Б.А. Блюсс, Е.В. Семененко, О.А. Медведева //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.71-80. - Бібліогр.: 10 назв
Исследованы существующие системы складирования отходов обогащения с применением трубопроводного транспорта, установлены их особенности и недостатки.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


591.[235525]

Аналитическое описание
УДК 622
С91      Использование методов взрывной обработки при производстве изделий из порошков на основе титана / В.В. Драгобецкий, В.Ю. Коцюба, Д.В. Савелов и др. //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.81-91. - Бібліогр.: 10 назв
Обоснована актуальность применения импульсных источников энергии для производства деталей из порошков на основе титана.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


592.[235528]

Аналитическое описание
УДК 622
С91     Иванова А.П. Влияние техногенной сейсмичности на возникновение резонанса в металлических надшахтных копрах / А.П. Иванова, Л.В. Феськова, А.Н. Чумак //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.92-100. - Бібліогр.: 10 назв
Обоснована актуальность создания новых и уточнение существующих рекомендаций и нормативных документов, учитывающих влияние именно техногенных сейсмических воздействий.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


593.[235531]

Аналитическое описание
УДК 622
С91     Колосюк В.П. Засоби вибухобезпечності систем сигналізації, зв'язку та управління для шахт, небезпечних за газом / В.П. Колосюк, В.М. Чебенко, А.В. Колосюк //Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : науково-виробничий збірник : вип. 2(20).-Кременчук: КНУ.,2017.-c.101-109. - Бібліогр.: 11 назв
Робота присвячена вдосконаленню засобів забезпечення іскробезпеки систем живлення індуктивних навантажень рудникового електрообладнання, як засобів забезпечення іскробезпеки систем живлення індуктивних навантажень рудникового електрообладнання, як засобів забезпечення зниження аварій і травматизму у вугільних шахтах, небезпечних за газом.

Горное дело
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


594.[235672]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41      Совершенствование технологии открытой разработки железорудных карьеров Украины при их углубке / А.Ю. Дриженко, А.А. Шусов, А.А. Адамчук, Н.А. Никифорова //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.79-86.- Библиогр. : 8 назв.
Общая эффективность предложенного способа будет обоснована в процессе выполнения проектной документации на разработку месторождения .

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


595.[235739]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Луценко С.А. Определение производительности карьера по руде для различных вариантов развития горных робот / С.А. Луценко //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.87-92.- Библиогр. : 4 назв.
В статье предложена разработанная методика позволяет определить максимально возможную производительность карьера по руде для различных вариантов развития горных работ.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


596.[235740]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Несвитайло Н.В. Уточнение методики установления среднего коэффициента вскрыши при определении конечных контуров карьера / Н.В. Несвитайло //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.92-99.- Библиогр. : 2 назв.
В статье уточнена методика определения среднего коэффициента вскрышиприменительно к месторождениям, вытянутымпо простиранию, а также для штокообразных.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


597.[235741]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Прокопенко В.І. Обгрунтування умов косервації кар'єрів при відпрацовуванні пологих родовищ / В.І. Прокопенко,А.Ю. Череп, Т.М. Мормуль //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.100-109.- Библиогр. : 8 назв.
В статті розглянуті обгрунтування умов косервації кар'єрів при відпрацовуванні пологих родовищ

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


598.[235743]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Симоненко В.И. Оптимизация применения технологических схем транспортирования горной массы при разработке гранитных месторождений / В.И.Симоненко, А.В. Черняев //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.109-114.- Библиогр. : 8 назв.
В статье розглянуты схемы оптимизации применения технологических схем транспортирования горной массы при разработке гранитных месторождений

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


599.[235784]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Симоненко В.І. Дослідження впливу гірничодобувних підприємств на навколишне середовище при розробці нерудних рудовищ / В.І.Симоненко, О.О. Анісімов, Л.С. Гриценко //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.114-124.- Библиогр. : 7 назв.
У статті розглянуто доцільність впровадження на вітчизняних кар'єрах технологічних схем з переробкою корисної копалини в виробленому просторі кар'єру.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


600.[235787]

Аналитическое описание
УДК 622
З-41     Сачков А.А. Развитие моделирования разрушения породного массива при обратном взрывании рядов скважинных зарядов / А.А.Сачков, С.А.Жуков //Збірник наукових праць НГУ.№ 52.-Дн-ськ.,2017.-c.124-132.- Библиогр. : 5 назв.
В работе рассмотрено развитие моделирования разрушения породного массива при обратном взрывании рядов скважинных зарядов.

Горное дело
622(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn