ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Землепользование) было найдено 103 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4


1.[243630]

Аналитическое описание
УДК 332
Ільїна М. Функціональний зв'язок соціоекологічних імперативів з національними пріоритетами розвитку / М. Ільїна, Ю. Шпильова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.28-33. - Библиогр.: 4 назв.
Визначено зв’язок національних пріоритетів розвитку суспільства з функціонуванням соціальних, екологічних і економічних імперативів. Описано процес їх взаємної трансформації та підвищення ефективності використання активів територій.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243632]

Аналитическое описание
УДК 332
Третяк Н. Використання світового досвіду публічно-приватного партнерства в Україні / Н. Третяк, О. Каленська //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.41-47. - Библиогр.: 8 назв.
Досліджено світовий досвід застосування публічно-приватного партнерства у господарській діяльності різних країн. Висвітлено різноманіття його моделей та форм договорів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243639]

Аналитическое описание
УДК 332
Сакаль О. Змістовні характеристики публічно-приватних форм забезпечення сталого просторового розвитку сфери лісокористування / О. Сакаль //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.84-90. - Библиогр.: 14 назв.
Досліджено такі форми публічно-приватного партнерства у сфері лісокористування, як концесія, спільна діяльність і договір обслуговування.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243640]

Аналитическое описание
УДК 332
Третяк А. Оцінка ефективності землеустрою та землевпорядкування / А. Третяк, В. Третяк, О. Малашевська //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.91-95. - Библиогр.: 5 назв.
Проаналізовано соціально-економічний стан розвитку землекористування; незважаючи на наявний економічний потенціал, обгрунтовано необхідність подальшого вдосконалення землеустрою та землевпорядкування.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[243641]

Аналитическое описание
УДК 332
Шашула Л. Публічно-приватне партнерство у сфері землекористування: форми забезпечення та характеристики / Л. Шашула, І. Денисенко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.96-102. - Библиогр.: 8 назв.
Досліджено форми державно-приватного партнерства в Україні, їх законодавче забезпечення та можливість застосування щодо земельних ресурсів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[249392]

Аналитическое описание
УДК 332
Побігун О.В. Програма моніторингу впливів нетрадиційних джерел енергії у туристичних зонах / О.В. Побігун //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№2.-c.127-135. - Библиогр.: 5 назв.
Запропоновані основні етапи розробки системи моніторингу впливу НДЕ на туристичне середовище.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[250215]

Аналитическое описание
УДК 332
Химинець В. Модель перетворення коштів трудових мігрантів механізм забезпечення сталого розвитку громад / В. Химинець, Г. Цімболинець //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.32-36. - Библиогр.: 9 назв.
Проаналізовано актуальні дані щодо основних аспектів міжнародної трудової міграції України.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[250222]

Аналитическое описание
УДК 332
Сакаль О. Платформний підхід до ідентифікації циклів взаємодії у полісуб'єктивному середовищі лісоресурсної сфери / О. Сакаль, Н. Третяк //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.43-48. - Библиогр.: 8 назв.
Досліджено сутнісні ознаки платформи системних взаємодій лісоресурсного та ринкового циклів розвитку.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[248223]

Аналитическое описание
УДК 332
Онисько С. М. Удосконалення земельних відносин в аграрному секторі України / С. М. Онисько, Ю. М. Томашевський //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.42-51. - Библиогр.: 9 назв.
Показано, що в теперішній час, доки що не створені належні умови для того, щоб ринковий перерозподіл сільськогосподарських угідь між власниками був екологічно обгрунтований та відзначався економічною (господарською) доцільністю, складовою частиною земельних відносин ринкового типу повинно стати іпотечне кредитування сільськогосподарських виробників. Функцію іпотечного кредитування повинен виконувати земельний банк.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[250259]

Аналитическое описание
УДК 332
Шарий Г. Методологічні аспекти інституціонального забезпечення сталого розвитку територій у контексті процесу децентралізації / Г. Шарий, Г. Обиход, В. Дубіщев //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.63-70. - Библиогр.: 11 назв.
Визначено напрями інституціаналізації виконавчої влади, розвитку територій відповідно до вимог інституціоналізму, цілей сталого розвитку та їх ролі в адміністративно-територіальній реформі.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[250260]

Аналитическое описание
УДК 332
Матюха В. Графоаналітичний методологічний підхід до вартісної оцінки родовищ корисних копалин / В. Матюха //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.71-75. - Библиогр.: 10 назв.
Уперше в економічній теорії запропоновано графоаналітичний метод вартісної оцінки родовищ корисних копалин.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[250261]

Аналитическое описание
УДК 332
Горський А. Інноваційно-інвестиційний розвиток потенційно небезпечних виробництв в Україні / А. Горський //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.76-81. - Библиогр.: 4 назв.
Проаналізовано стан інноваційно-інвестиційного розвитку потенційно небезепечних виробництв у складі видів промислової діяльності.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[250262]

Аналитическое описание
УДК 332
Бегаль І. Удосконалення категоріально-термінологічного апарату інституціонального забезпечення землекористування в Україні / І. Бегаль //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.82-87. - Библиогр.: 10 назв.
Досліджено сутнісні ознаки та особливості таких понять, як основне цільове призначення земель, цільове призначення земельних ділянок, функціональне використання земельної ділянки та функціональне призначення території.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[250263]

Аналитическое описание
УДК 332
Рижова К. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності управління водними ресурсами / К. Рижова, О. Митрофанова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.88-93. - Библиогр.: 4 назв.
Визначено принципи інтегрованого управління водними ресурсами у зрошуваному землеробстві.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[236510]

Аналитическое описание
УДК 332
Добряк Д.С. Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України / Д.С. Добряк, О.І. Шкуратов //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.6-17. - Библиогр. : 39 назв.
Висвітлено історичний нарис наукових, правових і економічних засад формування та розвитку ринкових земельних відносин на теренах України від IX ст. до XXI ст.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[236513]

Аналитическое описание
УДК 332
Гуцуляк Г.Д. Концептуальні засади системної організації сільськогосподарських ландшафтів / Г.Д. Гуцуляк, О.Г. Гуцуляк //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.17-21. - Библиогр. : 7 назв.
Розглянуто концептуальні засади системної організації сільськогосподарських ландшафтів, яка включає необхідність оптимізації ландшафтних систем, що, дає можливість обгрунтувати для компонентів макрорегіонів конкретні завдання.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[236515]

Аналитическое описание
УДК 332
Ковалів О.І. Обгрунтування сутності лісових екосистем як природних об'єктів права власності українського народу / О.І. Ковалів, О.І. Боцула //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.22-28. - Библиогр. : 8 назв.
Розглянуто проблеми використання і охорони лісових екосистем як природних об'єктів права власності Українського народу.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[236553]

Аналитическое описание
УДК 332
Бутрим О.В. Страхування екологічних ризиків у системі регулювання рівня забруднення грунтів / О.В. Бутрим, С.П. Ігнацевич //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.28-33. - Библиогр. : 10 назв.
Розглянуто основи функціонування механізму державного страхування екологічних ризиків у процесі здійснення сільськогосподарської діяльності.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[236557]

Аналитическое описание
УДК 332
Шкурченко Ю.В. Особливості оптимізації територій реформованих сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Шкурченко, З.О. Котик //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.83-85. - Библиогр. : 11 назв.
В статті обгрунтовано нособливості оптимізації використання реформованих сільськогосподарських підприємств.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[236571]

Аналитическое описание
УДК 332
Краснолуцький О.В. Земельна реформа як головний чинник формування системи сільськогосподарського землекористування в Україні / О.В. Краснолуцький, О.В. Шевченко //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.118-125. - Библиогр. : 9 назв.
Здійснено аналіз організаційно-економічних передумов та основних засад реформування земельних відносин в Україні. Розглянуто земельну реформу як головний чинник формування системи сільськогосподарського землекористування в Україні. Обґрунтовано напрями та шлях завершення земельної реформи.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[236572]

Аналитическое описание
УДК 332
Ступень М.Г. Удосконалення методики оцінювання ринкової вартості земельних ділянок / М.Г. Ступень, С.С. Радомський, Ю.І. Дума //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.126-130. - Библиогр. : 5 назв.
Обґрунтовано питання поліпшення методичного підходу до експертного оцінювання земельних ділянок на основі застосування порівняльно-цінового методу та методу порівняння парами, включаючи експрес-метод оцінювання землі, використання яких дасть змогу забезпечити здійснення трансакцій на ринку земель сільськогосподарського призначення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[236573]

Аналитическое описание
УДК 332
Богіра М.С. Шляхи удосконалення системи управління земельними ресурсами в сільському господарстві / М.С. Богіра //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.130-134. - Библиогр. : 12 назв.
У статті розкрито негативні наслідки земельної реформи в Україні та втрата регулятивної функції державою щодо управління земельними ресурсами. Запропоновано шляхи удосконалення управління земельними ресурсами як основи підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[236574]

Аналитическое описание
УДК 332
Аврамчук Б.О. Сучасна методика економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / Б.О. Аврамчук //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.138-144. - Библиогр. : 5 назв.
Запропоновано сучасну методику проведення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення на прикладі Черкаської обл., що передбачає обґрунтування розрахунку ставки капіталізації рентного доходу та диференціальної земельної ренти.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[236575]

Аналитическое описание
УДК 332
Стадницька О.В. Науково-методичний підхід до оптимізації використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на засадах збалансованого розвитку регіону / О.В. Стадницька //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.144-151. - Библиогр. : 11 назв.
Обґрунтовано методичний підхід до вибору оптимального напряму використання деградо-ваних та малопродуктивних сільськогосподарських земель у контексті збалансованого землекористування з урахуванням регіональних екологічних та соціально-економічних особливостей.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[236576]

Аналитическое описание
УДК 332
Кудрик А.П. Методологія ефективного використання земельних ресурсів сучасних агроформувань / А.П. Кудрик, О.В. Дребот //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.151-154. - Библиогр. : 8 назв.
Розглянуто теоретичне підґрунтя використання земельних ресурсів сучасних агроформувань з метою забезпечення стійкого розвитку агроландшафтів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[238086]

Аналитическое описание
УДК 332
Добряк Д.С. Наукові основи використання земель в умовах радіаційного забруднення / Д.С. Добряк, Н.В. Кузін //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.6-12. - Библиогр.: 11 назв.
Проаналізовано основні чинники, які впливають на раціональне використання та охорону земель.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[238087]

Аналитическое описание
УДК 332
Гуцуляк Г.Д. Теоретичні основи формування сільськогосподарських ландшафтів / Г.Д. Гуцуляк, Ю.Г. Гуцуляк //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.13-21. - Библиогр.: 3 назв.
Розглянуто теоретичні основи формування сільськогосподарських ландшафтів та обґрунтовано два класи антропогенних сільськогосподарських ландшафтів — рівнинний і гірський — та типи ландшафтних регіональних структур.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[238088]

Аналитическое описание
УДК 332
Ступень М.Г. Аналіз європейського досвіду адміністративно-територіального реформування / М.Г. Ступень, В.Ю. Пересоляк, С.С. Радомський //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.22-28. - Библиогр.: 8 назв.
У статті проаналізовано проблеми функціонування й динаміки реформування публічного адміністрування та територіальної організації влади розвинених європейських демократій у контексті суспільно-правових процесів децентралізації влади, утвердження фінансової самостійності місцевого і регіонального самоврядування. Наведено наукові парадигми аналізу поняття регіоналізму, його види, історичну еволюцію, ідеологічні основи, причини виникнення та передумови поширення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[238093]

Аналитическое описание
УДК 332
Копетчук О.В. Проблеми сучасного механізму фінансування природоохоронних заходів в Україні / О.В. Копетчук //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.77-81. - Библиогр.: 12 назв.
Проаналізовано існуючий механізм фінансування природоохоронних заходів. Виділено та охарактеризовано його складові. Обґрунтовано перспективи удосконалення механізму фінансування природоохоронних заходів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[238095]

Аналитическое описание
УДК 332
Константінова О.В. Теоретичні засади функціонування природоохоронних територій в контексті збалансованого розвитку / О.В. Константінова //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.87-93. - Библиогр.: 9 назв.
Визначено сутнісні особливості збалансованого розвитку. Акцентовано увагу на тому, що сучасний збалансований розвиток не можна розглядати без функціонування природоохоронних територій. Досліджено теоретичні підходи до визначення природоохоронних територій та їх класифікації. Здійснено аналіз сучасного стану функціонування та подальшого розвитку природоохоронних територій.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn