ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Землепользование) было найдено 94 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4


1.[243630]

Аналитическое описание
УДК 332
Ільїна М. Функціональний зв'язок соціоекологічних імперативів з національними пріоритетами розвитку / М. Ільїна, Ю. Шпильова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.28-33. - Библиогр.: 4 назв.
Визначено зв’язок національних пріоритетів розвитку суспільства з функціонуванням соціальних, екологічних і економічних імперативів. Описано процес їх взаємної трансформації та підвищення ефективності використання активів територій.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243632]

Аналитическое описание
УДК 332
Третяк Н. Використання світового досвіду публічно-приватного партнерства в Україні / Н. Третяк, О. Каленська //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.41-47. - Библиогр.: 8 назв.
Досліджено світовий досвід застосування публічно-приватного партнерства у господарській діяльності різних країн. Висвітлено різноманіття його моделей та форм договорів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243639]

Аналитическое описание
УДК 332
Сакаль О. Змістовні характеристики публічно-приватних форм забезпечення сталого просторового розвитку сфери лісокористування / О. Сакаль //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.84-90. - Библиогр.: 14 назв.
Досліджено такі форми публічно-приватного партнерства у сфері лісокористування, як концесія, спільна діяльність і договір обслуговування.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243640]

Аналитическое описание
УДК 332
Третяк А. Оцінка ефективності землеустрою та землевпорядкування / А. Третяк, В. Третяк, О. Малашевська //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.91-95. - Библиогр.: 5 назв.
Проаналізовано соціально-економічний стан розвитку землекористування; незважаючи на наявний економічний потенціал, обгрунтовано необхідність подальшого вдосконалення землеустрою та землевпорядкування.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[243641]

Аналитическое описание
УДК 332
Шашула Л. Публічно-приватне партнерство у сфері землекористування: форми забезпечення та характеристики / Л. Шашула, І. Денисенко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№5.-c.96-102. - Библиогр.: 8 назв.
Досліджено форми державно-приватного партнерства в Україні, їх законодавче забезпечення та можливість застосування щодо земельних ресурсів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[236510]

Аналитическое описание
УДК 332
Добряк Д.С. Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України / Д.С. Добряк, О.І. Шкуратов //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.6-17. - Библиогр. : 39 назв.
Висвітлено історичний нарис наукових, правових і економічних засад формування та розвитку ринкових земельних відносин на теренах України від IX ст. до XXI ст.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[236513]

Аналитическое описание
УДК 332
Гуцуляк Г.Д. Концептуальні засади системної організації сільськогосподарських ландшафтів / Г.Д. Гуцуляк, О.Г. Гуцуляк //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.17-21. - Библиогр. : 7 назв.
Розглянуто концептуальні засади системної організації сільськогосподарських ландшафтів, яка включає необхідність оптимізації ландшафтних систем, що, дає можливість обгрунтувати для компонентів макрорегіонів конкретні завдання.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[236515]

Аналитическое описание
УДК 332
Ковалів О.І. Обгрунтування сутності лісових екосистем як природних об'єктів права власності українського народу / О.І. Ковалів, О.І. Боцула //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.22-28. - Библиогр. : 8 назв.
Розглянуто проблеми використання і охорони лісових екосистем як природних об'єктів права власності Українського народу.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[236553]

Аналитическое описание
УДК 332
Бутрим О.В. Страхування екологічних ризиків у системі регулювання рівня забруднення грунтів / О.В. Бутрим, С.П. Ігнацевич //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.28-33. - Библиогр. : 10 назв.
Розглянуто основи функціонування механізму державного страхування екологічних ризиків у процесі здійснення сільськогосподарської діяльності.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[236557]

Аналитическое описание
УДК 332
Шкурченко Ю.В. Особливості оптимізації територій реформованих сільськогосподарських підприємств / Ю.В. Шкурченко, З.О. Котик //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.83-85. - Библиогр. : 11 назв.
В статті обгрунтовано нособливості оптимізації використання реформованих сільськогосподарських підприємств.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[236571]

Аналитическое описание
УДК 332
Краснолуцький О.В. Земельна реформа як головний чинник формування системи сільськогосподарського землекористування в Україні / О.В. Краснолуцький, О.В. Шевченко //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.118-125. - Библиогр. : 9 назв.
Здійснено аналіз організаційно-економічних передумов та основних засад реформування земельних відносин в Україні. Розглянуто земельну реформу як головний чинник формування системи сільськогосподарського землекористування в Україні. Обґрунтовано напрями та шлях завершення земельної реформи.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[236572]

Аналитическое описание
УДК 332
Ступень М.Г. Удосконалення методики оцінювання ринкової вартості земельних ділянок / М.Г. Ступень, С.С. Радомський, Ю.І. Дума //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.126-130. - Библиогр. : 5 назв.
Обґрунтовано питання поліпшення методичного підходу до експертного оцінювання земельних ділянок на основі застосування порівняльно-цінового методу та методу порівняння парами, включаючи експрес-метод оцінювання землі, використання яких дасть змогу забезпечити здійснення трансакцій на ринку земель сільськогосподарського призначення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[236573]

Аналитическое описание
УДК 332
Богіра М.С. Шляхи удосконалення системи управління земельними ресурсами в сільському господарстві / М.С. Богіра //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.130-134. - Библиогр. : 12 назв.
У статті розкрито негативні наслідки земельної реформи в Україні та втрата регулятивної функції державою щодо управління земельними ресурсами. Запропоновано шляхи удосконалення управління земельними ресурсами як основи підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[236574]

Аналитическое описание
УДК 332
Аврамчук Б.О. Сучасна методика економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / Б.О. Аврамчук //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.138-144. - Библиогр. : 5 назв.
Запропоновано сучасну методику проведення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення на прикладі Черкаської обл., що передбачає обґрунтування розрахунку ставки капіталізації рентного доходу та диференціальної земельної ренти.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[236575]

Аналитическое описание
УДК 332
Стадницька О.В. Науково-методичний підхід до оптимізації використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель на засадах збалансованого розвитку регіону / О.В. Стадницька //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.144-151. - Библиогр. : 11 назв.
Обґрунтовано методичний підхід до вибору оптимального напряму використання деградо-ваних та малопродуктивних сільськогосподарських земель у контексті збалансованого землекористування з урахуванням регіональних екологічних та соціально-економічних особливостей.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[236576]

Аналитическое описание
УДК 332
Кудрик А.П. Методологія ефективного використання земельних ресурсів сучасних агроформувань / А.П. Кудрик, О.В. Дребот //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.151-154. - Библиогр. : 8 назв.
Розглянуто теоретичне підґрунтя використання земельних ресурсів сучасних агроформувань з метою забезпечення стійкого розвитку агроландшафтів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[238086]

Аналитическое описание
УДК 332
Добряк Д.С. Наукові основи використання земель в умовах радіаційного забруднення / Д.С. Добряк, Н.В. Кузін //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.6-12. - Библиогр.: 11 назв.
Проаналізовано основні чинники, які впливають на раціональне використання та охорону земель.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[238087]

Аналитическое описание
УДК 332
Гуцуляк Г.Д. Теоретичні основи формування сільськогосподарських ландшафтів / Г.Д. Гуцуляк, Ю.Г. Гуцуляк //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.13-21. - Библиогр.: 3 назв.
Розглянуто теоретичні основи формування сільськогосподарських ландшафтів та обґрунтовано два класи антропогенних сільськогосподарських ландшафтів — рівнинний і гірський — та типи ландшафтних регіональних структур.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[238088]

Аналитическое описание
УДК 332
Ступень М.Г. Аналіз європейського досвіду адміністративно-територіального реформування / М.Г. Ступень, В.Ю. Пересоляк, С.С. Радомський //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.22-28. - Библиогр.: 8 назв.
У статті проаналізовано проблеми функціонування й динаміки реформування публічного адміністрування та територіальної організації влади розвинених європейських демократій у контексті суспільно-правових процесів децентралізації влади, утвердження фінансової самостійності місцевого і регіонального самоврядування. Наведено наукові парадигми аналізу поняття регіоналізму, його види, історичну еволюцію, ідеологічні основи, причини виникнення та передумови поширення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[238093]

Аналитическое описание
УДК 332
Копетчук О.В. Проблеми сучасного механізму фінансування природоохоронних заходів в Україні / О.В. Копетчук //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.77-81. - Библиогр.: 12 назв.
Проаналізовано існуючий механізм фінансування природоохоронних заходів. Виділено та охарактеризовано його складові. Обґрунтовано перспективи удосконалення механізму фінансування природоохоронних заходів.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[238095]

Аналитическое описание
УДК 332
Константінова О.В. Теоретичні засади функціонування природоохоронних територій в контексті збалансованого розвитку / О.В. Константінова //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.87-93. - Библиогр.: 9 назв.
Визначено сутнісні особливості збалансованого розвитку. Акцентовано увагу на тому, що сучасний збалансований розвиток не можна розглядати без функціонування природоохоронних територій. Досліджено теоретичні підходи до визначення природоохоронних територій та їх класифікації. Здійснено аналіз сучасного стану функціонування та подальшого розвитку природоохоронних територій.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[238098]

Аналитическое описание
УДК 332
Атаманюк О.П. Еколого-економічний аналіз стану та використання земель сільськогосподарського призначення у Волинській області / О.П. Атаманюк //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.94-101. - Библиогр.: 11 назв.
Здійснено оцінку та визначено перспективи структури посівів на землях сільськогосподарського призначення Волинської області. Доведено негативний вплив товарного сільськогосподарського виробництва на стан ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[238100]

Аналитическое описание
УДК 332
Перович Л.М. Сутність моніторингу використання сільськогосподарських земель / Л.М. Перович, О.Р. Гулько //Збалансоване природокористування.-2018.-№2.-c.118-121. - Библиогр.: 8 назв.
Розглянуто сутність та зміст моніторингу використання сільськогосподарських земель. Запропоновано блок-схему моніторингу процесу використання сільськогосподарських земель. Проаналізовано економічну та екологічну ефективність використання земель сільськогосподарського призначення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[240086]

Аналитическое описание
УДК 332
Сиваграков О. Разработка и реализация стратегий устойчивого развития территорий в контексте самоуправления и децентрализации / О. Сиваграков //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№3-4.-c.25-34. - Библиогр.: 13 назв.
Проанализированы вопросы формирования и внедрения региональных и местных стратегий устойчивого развития в Беларуси и Украине, их роль в самоуправлении и децентрализации.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[240088]

Аналитическое описание
УДК 332
Дорош О. Наукові підходи до розроблення планувальної документації для об'єднаних територіальних громад / О. Дорош, І. Купріянчик, Д. Мельник //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№3-4.-c.42-48. - Библиогр.: 5 назв.
Розглянуто земельне та містобудівне законодавство стосовно планування розвитку системи землекористувань у межах об'єднаних територіальних громад.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[240091]

Аналитическое описание
УДК 332
Бистряков І. Проектно-діяльнісний підхід до просторового управління природно-ресурсними активами / І. Бистряков, Д. Клиновий //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№3-4.-c.63-70. - Библиогр.: 8 назв.
Визначено системні ознаки проективного підходу до просторового управління природно-ресурсними активами в бізнес-екосистемах через конкуренцію і співробітництво суб'єктів господарювання з максимізацією суспільного добробуту за рахунок оптимальної організації бізнес процесів у фізичному, інформаційному та фінансовому просторах.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[240099]

Аналитическое описание
УДК 332
Боцула О. Стратегічні напрями розвитку еколого-економічногоуправління лісовим господарством / О. Боцула //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№3-4.-c.107-114. - Библиогр.: 6 назв.
Доведено, що важливим питанням формування стратегії еколого-економічного розвитку лісового господарства з урахуванням принципів просторового аналізу є узгодження стратегічних параметрів за двома векторами: економічним та екологічним.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[240100]

Аналитическое описание
УДК 332
Химинець В. Проблематика охорони атмосферного повітря в Закарпатській області: еколого-економічні виклики та загрози / В. Химинець //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№3-4.-c.115-119. - Библиогр.: 5 назв.
Проаналізовано стан забруднення атмосферного повітря в Закарпатській області, розкрито компонентний склад викидів шкідливих речовин.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[240266]

Аналитическое описание
УДК 332
Чудовська В.А. Еколого-економічний механізм захисту сільськогосподарських земель від деградаційних процесів / В.А. Чудовська //Збалансоване природокористування.-2018.-№3.-c.113-123. - Библиогр.: 15 назв.
Статтю присвячено дослідженню проблемних аспектів та обґрунтуванню й поглибленню ймовірних гиляхів розвитку еколого-економічного механізму захисту сільськогосподарських земель від деградаційних процесів у контексті збалансування інтересів суспільства та довкілля.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[240269]

Аналитическое описание
УДК 332
Ступень Р.М. Формування еколого-економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Р.М. Ступень //Збалансоване природокористування.-2018.-№3.-c.124-132. - Библиогр.: 16 назв.
Статтю присвячено дослідженню і розробці теоретико-методичних підходів до формування еколого-економічного механізму ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Землепользование
332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn