ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.



Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.






 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Гидравлика) было найдено 187 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7


1.[249499]

Аналитическое описание
УДК 622.245
Якименко Я.Я. Дослідження закрученого потоку робочої рідини під час проходження її через гідродинамічний кавітатор / Я.Я. Якименко, Я.М. Фем'як //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2020.-№1.-c.53-71. - Библиогр.: 23 назв.
Розглядаються теоретичні дослідження використання закручених потоків із зворотними струменями з розвиненим прецесуючим вихровим ядром у кавітаторах та інших пристроях.

Гидравлика
622.245
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[245616]

Аналитическое описание
УДК 532
Вплив хвиль переміщення на роботу верхньої водойми Дністровської гідроакумулюючої електростанції / О. А. Рябенко, В. С. Тимощук, О. О. Клюха та ін. //Проблеми машинобудування.-2019.-№3.-c.21-25. - Библиогр.: 4 назв.; Текст англ
Висвітлюється роль гідравлічної енергії як надійного джерела відновлюваної енергії для забезпечення постійно зростаючих потреб суспільства. Аналізується нерівномірність характеру енергопостачання протягом доби.

Гидравлика
532
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[245673]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Вибір посадок і прогнозування ресурсу роботи рухливих з’єднань гідростійок механізованого кріплення / Г. С. Жетесова, О. М. Жаркевич, О. А. Нуржанова, Д. С. Жунуспєков //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.61-67. - Библиогр.: 14 назв.; Текст англ
Встановлення залежностей конструктивних параметрів з урахуванням впливу динамічних процесів і явища зносу в рухомих з’єднаннях гідростійок механізованих кріплень для збільшення ресурсу їх роботи.

Гидравлика
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[238876]

Аналитическое описание
УДК 532
Гільчук А.В. Дослідження механізму намагнічування магнітної рідини за деформацією краплі у магнітному полі / А.В. Гільчук, М.О. Голяткіна, А.О. Кришталь //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2018.-№2 (137).-c.56-62. - Библиогр.: 6 назв.
Мета дослідження — вирішення проблеми опису розщеплення краплини магнітної рідини, що лежить на горизонтальній твердій частково змочуваній гумовій підкладці, в магнітній області постійного магніту та експериментальне визначення типу залежності зміни висоти магнітної рідини в магнітному полі.

Гидравлика
532
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[240109]

Аналитическое описание
УДК 621.4
Вассерман А.А. Повышение эффективности и мощности двигателей внутреннего сгорания. 1. Цикл ДВС с выпуском отработавших газов в атмосферу / А.А. Вассерман, А.Г. Слынько //Технические газы.-2018.-№3.-c.34-37. - Библиогр.: 2 назв.
Рассматриваются два варианта расширения газов в турбине: до атмоссрерного и до более низкого давления, создаваемого вакуумным насосом в ресивере-охладителе газов, отработавших в турбине.

Гидравлика
621.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[240170]

Аналитическое описание
УДК 532
Контактні та капілярні процеси в перспективних для паяння системах "Евтектичні розплави ніобію з кобальтом, нікелем і залізом-неметалеві матеріали системи Al2O3-SiO2 та AlN-TiN" / В.С. Журавльов, Т.В. Сидоренко, М.В. Карпець, О.Ю. Коваль //Порошковая металлургия.-2018.-№9/10.-c.94-104. - Библиогр.: 18 назв.
Розглянуто контактні та капілярні процеси взаємодії евтектичних Nb-розплавів, що містять Co, Ni та Fe, з твердими підкладками систем Al2O3-SiO2 та AlN-TiN при 1400-1450 С у вакуумі 10(-3) Па.

Гидравлика
532
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[241927]

Аналитическое описание
УДК 532.5
Алексеенко С.В. Распределение параметров воздушно-капельной смеси вдоль обтекаемой криволинейной поверхности с учетом фазовых переходов / Алексеенко С.В., Юшкевич О.П. //Металознавство та термічна обробка металів.-2018.-№2.-c.17-26. - Библиогр.: 12 назв.
Определена необходимость нахождения параметров воздушно-капельного потока вдоль обтекаемой криволинейной поверхности на основе разработанного программно-методического обеспечения.

Гидравлика
532.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[243105]

Аналитическое описание
УДК 621.22
Аврунін Г.А. Сучасне обладнання та прилади для підвищення надійності об'ємного гідроприводу (ОГП) / Аврунін Г.А., Пімонов І.Г. //Підйомно-транспортна техніка.-2018.-№3.-c.75-85. - Библиогр.: 3 назв.
В даній статті наведено огляд сучасного обладнання для діагностування ОГП, також наведені порівняльні характеристики засобів діагностики в залежності від типів і продуктивності гідроприводів.

Гидравлика
621.22
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[246482]

Книга
УДК 532
Г46      Гідравліка та гідропривод: збірник здач і вправ: навчальний посібник.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-283 c.

Гидравлика
532(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[232744]

Аналитическое описание
УДК 622.245
Орловський В.М. Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини / В.М. Орловський, А.М. Похилко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№3.-c.40-43. - Бібліогр. : 8 назв
Розроблено й досліджено модифікований тампонажний матеріал на основі стандартних тампонажних портландцементів ПЦТІ-50, ПЦТІ-100 з полегшувальною домішкою-спученим перлітовим піском.

Гидравлика
622.245
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[235736]

Книга
УДК 532
П43     Погребняк, В.Г. Энергосбережение и эффект Томса (на примере тел, движущихся в воде) / В.Г. Погребняк, В.С. Волошин; под ред. Ю.Ф. Иванюты.-К: Освита Украины,2017.-440 c.

Гидравлика
532.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[238476]

Аналитическое описание
УДК 532
Рохман Б.Б. Численный анализ различных схем реконструкции существующей системы пылеприготовления при переводе парогенератора ТП-100 с АШ на газовый каменный уголь / Б.Б. Рохман //Відновлювана енергетика.-2017.-№2 (49).-c.6-16. - Библиогр.: 4 назв.
Проанализированы три варианта реконструкции системы пылеприготовления котлоагрегата ТП-100 для сжигания ГСШ относительно взрывобезопасности пылесистемы и диапазона регулирования нагрузки парогенератора.

Гидравлика
532
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[238520]

Аналитическое описание
УДК 532.5
Тимошенко В.И. Методика расчетного определения гидравлического сопротивления газодисперсного потока / В.И. Тимошенко, Ю.В. Кнышенко, В.И. Щербаков //Технічна механіка.-2017.-№4.-c.5-17. - Библиор.: 13 назв.
Цель работы- определение гидравлического сопротивления газодисперсного потока в горизонтальном канале при минимальном использовании эмпирических данных.

Гидравлика
532.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[218939]

Аналитическое описание
УДК 532.5
Нагорний В.В. Дослідженя коефіцієнтів інтенсивності напружень тріщин нормального розриву за імпульсно-хвильових навантажень нафтогазоносних пластів / В.В. Нагорний, І.І. Денисюк //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.40-43. - Бібліогр. : 10 назв
у статті визначено коефіцієнт інтенсивності напружень у вершині тріщини нормального розриву за різних режимів її імпульсно-хвильового навантаження.

Гидравлика
532.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[238218]

Аналитическое описание
УДК 532
Моделирование тепломассообмена и химического реагирования газодисперсного потока пылевидных частиц угля в высокотемпературном газификаторе / Б.Б. Рохман, В.Г. Выфатнюк, Д.В. Выфатнюк, А.С. Квасневский //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.13-26. - Библиогр.: 16 назв.
Построена модель восходящего движения, тепломассообмена и химического реагирования полидисперсного ансамбля частиц с учетом лучистого и конвективного теплообмена между газом, частицами и шлаком, гетерогенных и гомогенных реакций, межфазного взаимодействия.

Гидравлика
532
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[213262]

Аналитическое описание
УДК 62.50:513.83
И66     Долгополов И.С. Топологоэксергоэкономический подход к анализу физико-технологической (гидравлической) системы / И.С. Долгополов, В.Т. Тучин, А.В. Садовой //Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: XXIII Международная научно-практическая конференция (1-5 июня, 2015, Харьков) : сборник трудов : ЭБ..-Харьков: Энергосталь.,2015.-c.54-60
В статье представлены результаты моделирования гидравлической системы на основе топологоэксергоэкономического подхода к анализу и синтезу физико-технологических систем

Гидравлика
62.50:513.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[216670]

Аналитическое описание
УДК 624.15
Волчук В.Н. О выборе масштаба изображения структуры для ее мультифрактального анализа / В.Н. Волчук //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-Дніпропетровськ : ДВНЗ "ПДАБА".,2015.-№11.-c.38-41. - Бібліогр. : 3 назв.
Установлено, что фрактальная размерность исследуемых элементов структуры изменялась в пределах погрешности опыта 5/7 %, что свидетельствует об универсальности этой оценки, и, соответственно, надежности и экономическом выиграше, с точки зрения оснащенности заводских лабораторий дорогостоящими металлографичискеми микроскопами с более высоким разрешением

Гидравлика
624.15
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[217324]

Аналитическое описание
УДК 532.5
Тимошенко В.И. Экспериментальные исследования течений газа и газодисперсных сред применительно к задачам повышения энергоэффективности трубопроводных систем / В.И. Тимошенко, Ю.В. Кнышенко //Техническая механика.-2015.-№4.-c.34-43. - Библиогр. : 11 назв.
Рассмотрены вопросы экспериментального определения гидравлических параметров трубопроводов с близкорасположенными сварными швами и трубопроводов для пневмотранспорта сыпучего материала с повышенным давлением несущего газа

Гидравлика
532.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[225272]

Книга
УДК 532
Г46      Гідравліка: навчальний посібник / Л.В. Возняк, П.Р. Гімер, М.І. Мердух, О.В. Паневник.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015.-327 c.

Гидравлика
532
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[133543]

Аналитическое описание
УДК 532.6.08
Контроль вмісту поверхнево-активних речовин у водних середовищах шляхом вимірювання їх поверхневого натягу / І.С. Кісіль та ін.; пер. з англ. мови //Journal of Hydrocarbon Power Engineering.-Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.,2014.-№1, Vol. 1.-c.66-72
В даній статті проведено дослідження поверхневого натягу (ПН), який інформує про наявність поверхнево-активних речовин (ПАР) у водних середовищах.

Гидравлика
532.6.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[219303]

Аналитическое описание
УДК 532
Козечко В.А. Інтенсифікація процесу азотування конструкційних сталей / В.А. Козечко //Журнал інженерних наук.-2014.-№3.-c.F1-F4. - Бібліогр. : 1 назв.
Робота спрямована на визначення параметрів попередньої ударно-хвильової обробки з метою інтенсифікації процесів хіміко-термічної обробки, встановленню взаємних зв'язків між глибиною легованого шару та інтенсивністю попередньої ударно-хвильової обробки, а також для підвищення ресурсу деталей із конструкційних сталей.

Гидравлика
532
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[164647]

Аналитическое описание
УДК 621.22
Иоффе А.М. Конструкция и исследование режимов работы запорного гидроклапана с элек-трогидравлическим приводом / Иоффе А.М., Мазур И.А. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2012.-№3.-c.95-100
В статье предложена новая конструкция запорного седельного гидравлического клапана с электрогидравлическим приводом и гидравлическим торможением, которая исключает недостатки известных конструкций запорных гидроклапанов.

Гидравлика
621.22
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[159257]

Книга
УДК 621.22
У-89     Ухин Б.В. Гидравлика: учебное пособие: ЭБ.-М: ФОРУМ,2009.-464 c.

Гидравлика
621.22(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[110431]

Книга
УДК 621.224 СП
К95     Кухтенков Ю.М. Прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у радіально-осьових гідротурбінах та шляхи їх зменшення: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.-Харків: НТУ "Харківський політехнічний інститут",2008.-20 c.

Гидравлика
621.224
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[159219]

Книга
УДК 621.22
Г46      Гидравлика в машиностроении: учебник в 2 чч. Ч. 2: ЭБ / А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев и др..-Старый Оскол: ТНТ,2008.-496 c.

Гидравлика
621.22
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[159220]

Книга
УДК 621.22
Г46      Гидравлика в машиностроении: учебник в 2 чч. Ч. 1: ЭБ / А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев и др..-Старый Оскол: ТНТ,2008.-496 c.

Гидравлика
621.22(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[172514]

Книга
УДК 621.22
М54     Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями: учеб.пособие: ЭБ.-2-е изд., стер..-М: Высш.школа,2008.-192 c.

Гидравлика
621.22(07)+532(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[117176]

Книга
УДК 621.22 СП
Р59     Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.05.17- гідравлічні машини та гідроневмоагрегати.-Суми: Сумський державний університет,2007.-20 c.

Гидравлика
621.22
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[161733]

Книга
УДК 621.22
С76      Станочные гидравлические системы: учебное пособие: ЭБ / А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин и др..-Старый Оскол: ООО "ТНТ",2007.-276 c.

Гидравлика
621.22(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[161736]

Книга
УДК 621
Г93     Губарев, А.П. Механотроника: от структры системы к алгоритму управления: учебное пособие: ЭБ / А.П. Губарев, О.В. Левченко.-К: НТУУ "КПИ",2007.-180 c.

Гидравлика
621.22
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫ



Реклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn