ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Электрические машины) было найдено 348 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1.[227540]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Яримбаш Д.С. Дослідження впливу розподілення магнітних потоків на параметри неробочого ходу силових трансформаторів / Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т., Дівчук Т.Є. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2017.-№1.-c.23-28. - Библиогр. : 6 назв.
Запропоновано методику визначення параметрів неробочого ходу силових трансформаторів із урахуванням розподілу магнітних потоків, нелінійних магнітних властивостей електротехнічної сталі та кутових зсувів струмів фазних обмоток.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[236656]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Толочко О. І. Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування / О. І. Толочко, В. С. Бовкунович, М. В. Сопіга //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№5(134).-c.101-107. - Библиогр.: 10 назв.
Запропоновано нову структурну реалізацію системи тризонного регулювання швидкості системи електропривода на базі синхронного двигуна з постійними магнітами з використанням оптимальних стратегій керування «Максимальний момент на ампер» та «Максимальний ампер на вольт», в якій підтримка напруги статора на максимально припустимому рівні здійснюється не за допомогою додаткового контуру напруги, а за рахунок подвійного динамічного обмеження моментоутворювальної складової струму статора.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[236666]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Кіковка С. В. Тепловы режими асинхронного двигуна з багатозонними обмотками статора / С. В. Кіковка, В. К. Титюк, О. П. Чорний //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.41-47. - Библиогр.: 10 назв.
Розроблено теплову модель асинхронного двигуна з несиметричними багатозонними обмотками статора на основі методу багатотільних теплових схем. Запропоновано використання методу простору станів для розв'язання рівнянь теплової моделі. Встановлено, що використання багатозонної обмотки статора зменшує температуру двигуна за постійного моменту опору. Встановлено, що мінімум втрат з багатозонними обмотками статора має місце за умови однакової потужності окремих напівобмоток в асинхронному двигуні.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[221370]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Печеник М.В. Дослідження характеру зміни втрат енергії в електромеханічній системі стрічкового конвеєра під час пуску / М.В. Печеник, С.О. Бур'ян, Л.М. Наумчук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.52-56. - Бібліогр. : 4 назв.
Проведено дослідження розподілу енергетичних втрат в електромеханічній системі магістрального стрічкового конвеєра за варіацій часу пуску з використанням замкненої системи керування та оптимального регулятора.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[225700]

Стандарт
УДК 671.398
ДСТУ EN 61557-11:2015. Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та до 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання засобів захисту. Ч.11. Ефективність моніторів залишкового струму типу А і типу В для систем ТТ, ТN та ІТ.-Введ.: 01.01.2016.-К.: ДП "УкрНДНЦ",2016 -14 c.Гр. 17.220.20
б/н

Электрические машины
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[226875]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Способи мінімізації небажаних складових миттєвої потужності із застосуванням паралельних активних фільтрів / Михальський В.М., Поліщук С.Й., Соболєв В.М., Шаповал І.А. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№5.-c.12-14.- Библиогр.: 3 назв.
Розглянуто можливості компенсації небажаних складових миттєвої потужності, які надаються різними топологіями активних фільтрів.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[227507]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Чопик В.В. Розширення діапазону регулювання вхідної реактивної потужності матричного перетворювача при застосуванні в складі паралельного активного фільтра / Чопик В.В. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№6.-c.7-12. - Библиогр. : 3 назв.
Розглянуто переваги застосування матричних перетворювачів в складі паралельних активних фільтрів.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[227508]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Маков Д.К. Цифрове вимірювання симетричних складових трифазної напруги / Маков Д.К. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№6.-c.13-18. - Библиогр. : 6 назв.
Стаття присвячена цифровому виміру трифазних показників якості електроенергії-коефіцієнту асиметрії по зворотній послідовності, відхиленню і коливанню напруги основної частоти.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[214019]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Клепиков В.Б. Малозатратная модернизация электропривода по системе ТРН-АД с фаззи управлением экскалаторных установок метрополитена / В.Б. Клепиков, Е.Ф. Баник //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2015.-№7.-c.2-6
В статье рассмотрены особенности работы эскалаторов метрополитена и возможный эффект энергосбережения при применении регулируемого электропривода, выполненого по системе ТРН-АД с фаззи управлением

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[217006]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Красношапка Н.Д. Аналіз режимів роботи нерегульованих асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними екранами елементів короткозамкненого роторного контуру / Н.Д. Красношапка, А.С. Титаренко //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.121-124. - Бібліогр. : 4 назв.
Розглянуто питання енергетичної ефективності використання асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними торцевими екранами елементів роторного контуру поза робочим повітряним зазором

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[231364]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Денисов В.А. Организация напорного движения рабочей жидкости в каналах охлаждения электродвигателей / В.А. Денисов //Записки горного института. Том 209.-2014.-c.27-30. - Библиогр. : 3 назв.
Рассмотрены варианты способов создания напорного движения жидкости в проточной части электрических машин, заполненных жидким диэлектриком, отмечены их достоинства и недостатки. Предложена схема организации циркуляции жидкости в каналах охлаждения крупных электродвигателей.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[231366]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Оценка остаточного ресурса крупномодульных зубчатых колес горных машин на основании локальных изменений поверхностной твердости / И.Е. Звонарев, С.Л. Иванов, А.С. Фокин, Д.А. Шибанов //Записки горного института. Том 209.-2014.-c.31-36. - Библиогр. : 7 назв.
Выявлен эффект локального изменения поверхностной твердости торцевых поверхностей зубьев крупномодульных зубчатых колес трансмиссий горных машин. Представлены закономерности изменения величин поверхностной твердости нестандартных образцов от вида их нагружения. Дана оценка величины работы разрушения образцов. Предложено оценивать остаточный ресурс крупномодульных зубчатых передач с учетом анализа изменения локальной поверхностной твердости по разработанной методике.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[140796]

Книга
УДК 621.34
N74     Nolle, E. Elektriche Maschinen und Antriebe: = Електричні машини та приводи : навчальний посібник / E. Nolle, A. Beshta.-Дн-ск: NBU,2013.-232 c.

Электрические машины
621.34(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[164988]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Галіновський О.М. Електромашинно-вентильні перетворювачі безконтактних синхронних та асинхронізованих компенсаторів / О. М. Галіновський, Є. М. Дубчак //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.77-80
Розроблено принципову електричну схему реверсивної системи збудження безконтактного синхронного та асинхронізованого компенсатора, досліджено роботу асинхронізованого компенсатора у разі зміни ковзання.

Электрические машины
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[164993]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Мороз В. І. Мікроконтролерне керування безконтактним двигуном постійного струму як метод реалізації оптимального використання конструкційних матеріалів / В. І. Мороз, І. Ф. Снітков, Б. М. Харчишин //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.89-92
Розглянуто особливості використання мікроконтролерного керування силовими драйверами статорних обмоток трифазного синхронного двигуна з постійними магнітами для реалізації оптимального використання конструкційних матеріалів.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[165027]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Пересада С.М. Векторне бездатчикове керування моментом асинхронного двигуна з орієнтацією за вектором потокозчеплення статора / С. М. Пересада, С. М. Ковбаса //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.93-97
З використанням другого метолу Ляпунова, синтезовано новий алгоритм бездатчикового векторного керування моментом асинхронного двигуна, який базується на концепції орієнтації за вектором потокозчеплення статора. Подано результати експериментального тестування.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[189027]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Ягуп В. Г. Анализ частотных характеристик силового комбинированного фильтра тяговой подстанции / Ягуп В. Г., Ивакина Е. Я. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. пр.-Краматорськ.,2012.-№4(29).-c.109-114
Получено выражение для передаточной функции активного фильтра. Выполнен анализ частотных характеристик силовой части комбинированного фильтра. Предложен метод представления передаточной функции высокого порядка в виде передаточной функции последовательного соединения типовых звеньев.

Электрические машины
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[171768]

Книга
УДК 621.313
К30     Качура, О.В. Курсове проектування двигунів постійного струму з дисципліни "Електричні машини": навчальний посібник.-Дніпродзержинськ: ДДТУ,2011.-244 c.

Электрические машины
621.313.2(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[175153]

Книга
УДК 621.313
З-12     Забудский, Е.И. Электрические машины. Ч. 4. Машины постоянного тока: учебник: ЭБ.-М: МГАУ,2011.-217 c.

Электрические машины
621.313(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[148415]

Книга
УДК 621.3
Э45      Электрические аппараты: Учебное пособие: ЭБ / О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Р.В. Меркулов, Е.Н. Смолин.-М: Академия,2010.-240 c.

Электрические машины
621.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[175089]

Книга
УДК 621.313
М15     Макаричев, Ю.А. Синхронные машины: ЭБ / Ю.А. Макаричев, В.Н. Овсянников.-Самара: СГТУ,2010.-156 c.

Электрические машины
621.313(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[175120]

Книга
УДК 621.313-19
Г63     Гольдберг, О.Д. Надёжность электрических машин: учебник: ЭБ.-М: Академия,2010.-288 c.

Электрические машины
621.313-19(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[110604]

Книга
УДК 621.3 СП
Б81     Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації.-Львів: НУ "Львівська політехніка",2008.-20 c.

Электрические машины
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[112436]

Книга
УДК 621.313 СП
Г14     Гайденко Ю.А. Польовий аналіз характеристик та режимів роботи тягових асинхронних двигунів : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.09.01- електричні машини і апарати.-Київ: НАНУ Інститут електродинаміки,2008.-20 c.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[117179]

Книга
УДК 621.317 СП
П93     Пшеничний А.М. Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на якір циліндричного електромагніта броньового типу: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.09.01- електричні машини і апарати / А.М. Пшеничний.-Кременчук: Державний політехнічний університет,2008.-20 c.

Электрические машины
621.317
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[176433]

Книга
УДК 621.314
З-12     Забудский, Е.И. Электрические машины. Ч. 3. Синхронные машины: учебник: ЭБ / Е.И. Забудский.-М: МГАУ,2008.-195 c.

Электрические машины
621.314(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[188013]

Стандарт
УДК 621.313
ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004). МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ. Номинальные данные и характеристики.-Введ.: 2008.01.01.-М.: Госстандарт,2008 -85 c.Гр. 29.160.01
б/н ЭБ

Электрические машины

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[106603]

Книга
УДК 621.313 СП
К30     Качура О.В. Індукційні реостати з покращеними масогабаритними показниками для асинхронних двигунів з фазним ротором: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.09.01 - Електричні машини і апарати.-Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний універсистет,2007.-20 c.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[110132]

Книга
УДК 621.3 СП
Ш17     Шайда В.П. Підвищення ефективності використання активних матеріалів магнітної системи в машинах постійного струму середньої потужності: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.09.01- електричні машини і апарати.-Харків: Харківський політехнічний інститут,2007.-20 c.

Электрические машины
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[8082]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 621.313
Герман-Галкин С.Г. Электрические машины: Лабораторные машины на ПК.-Санкт-Петербург: КОРОНА принт,2007.-256 c.
Книга содержит теоретическую и практическую части.

Электрические машины
621.313
______________________________
Инв.N :
7290а
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn