ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Горные работы) было найдено 859 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[243237]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Визначення параметрів буропідривних робіт з урахуванням напружено-деформованого стану рудного масиву / М. Б. Федько, I. О. Музика, С. В. Письменний, О. В. Калініченко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.37-41. - Библиогр.:15 назв.; Текст англ.
Удосконалення методики визначення параметрів буропідривних робіт з урахуванням напружено-деформованого стану масиву гірських порід.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243238]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Результати експериментальних досліджень впливу варійованих параметрів на показники роботи ударно-відцентрового дезінтегратора / В. П. Надутий, Хаддад Джаміль, В. В. Сухарєв1 А. О. Логінова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.42-47. - Библиогр.:10 назв.; Текст англ.
Дослідження зміни величини продуктивності ударно-відцентрового дезінтегратора й потужності, що витрачається його приводом при варіюванні обертами ротора з ударниками в камері, крупністю й типом вихідної подрібнюваної гірської маси, а також порівняння технологічних показників роботи однокамерного та двокамерного дезінтегратора.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243239]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Аероакустичні характеристики ступеня осьового компресора із дворядним робочим колесом / К. В. Дорошенко, Ю. М. Терещенко, Ю. Ю. Терещенко, А. О. Кущинський //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.48-54. - Библиогр.:10 назв.; Текст англ.
Порівняльна оцінка аероакустичних характеристик ступенів осьового компресора з однорядним і еквівалентним дворядним колесом.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243240]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Метод визначення контактних сил швидкісного екіпажу наземного транспорту / Г. Г. Пивняк, В. П. Сахно, В. В. Кравець, К. М. Бас //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.55-61. - Библиогр.: 8 назв.; Текст англ.
Підвищення достовірності та інженерної точності ЗD-моделювання кінематики й динаміки екіпажів наземного транспорту. Розробка критеріїв верифікації результатів.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[243241]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Дослідження кінематики потоків у камері змішування свердловинного струминного насоса / Є. І. Крижанівський, Д. О. Паневник //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.62-68. - Библиогр.:10 назв.; Текст англ.
Удосконалення методу моделювання розподілу кінематичних параметрів змішуваних потоків у проточній частині свердловинного струминного насоса.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[243242]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Обмеження коливань вібраційних машин під час пуску та зупинки / Б. В. Виноградов, В. I. Самуся, Д. Л. Колосов //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.69-75. - Библиогр.:13 назв.; Текст англ.
Розробка способу та обґрунтування ефективності обмеження резонансних коливань при пуску й зупинці вібраційних машин при використанні гумо-кордних оболонок як пружних елементів.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[247412]

Аналитическое описание
УДК 622.2
С91     Лозинський О.Є. Геолого-промислове моделювання системи "свердловина-пласт" для низькопроникних колекторів / О.Є. Лозинський, В.О. Лозинський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№3.-c.51-57. - Библиогр.: 4 назв.
Метою дослідження є розроблення алгорит му та коми 'ютерної програми для оцінки доцільності освоєння малодебітних свердловин.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[247415]

Аналитическое описание
УДК 622.2
С91     Кочкодан Я.М. Дослідження взаємодії різних компоновок низу бурильної колони з вибоєм та стінкою свердловини / Я.М. Кочкодан, А.І. Васько //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№3.-c.58-68. - Библиогр.: 8 назв.
Наведено основні фактори, які впливають на викривлення при бурінні вертикальних свердловин.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[239599]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Хозяйкина Н.В. Технологии Synchro-mining на базе угольных шахт, подлежащих закрытию / Н.В. Хозяйкина //Уголь Украины.-2018.-№6.-c.8-14. - Библиогр.: 30 назв.
Описаны причины спада угольной промышленности. Предложены пути реорганизации закрывающихся шахт в предприятия иного экономического назначения. Систематизирован материал о разных подходах к реновации истощенных угольных предприятий. На конкретных примерах отечественной и мировой практики рассмотрены пути решения проблем реновации и развития депрессивных промышленных регионов.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[242020]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Жариков С.Н. Специальная технология БВР на заоткосных работах / С.Н. Жариков, В.А. Кутуев //Вестник РАЕН (ЗСО).-2018.-№21.-c.63-69. - Библиогр. : 22 назв.
В статье изложены принципы организации заоткосных работ при открытой разработке месторождения. Описан порядок внедрения специальной технологии буровзрывных работ (БВР) на предельном контуре карьера, установлены закономерности протекания в массиве волновых процессов и определены взаимодействия зарядов контурной ленты в зависимости от прочностных характеристик массива.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[242021]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Регутунов А.С. Разработка аппаратуры для получения дополнительной информации о прочностных свойствах горных пород в процессе работы бурового станка / А.С. Регутунов, Р.И. Сухов //Вестник РАЕН (ЗСО).-2018.-№21.-c.69-74. - Библиогр. : 12 назв.
В статье изложено описание автоматического устройства, позволяющего в процессе бурения получать информацию об энергоемкости разрушения горных пород, косвенно характеризующей прочностные свойства горных пород. Представлены результаты апробации автоматического устройства.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242983]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Фик І.М. Шебелинське газоконденсатне родовище. Відновлення запасів чи обводнення? / Фик І.М., Фик М.І., Фик І.М. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№6.-c.3-9. - Библиогр.: 10 назв.
У статті розглядаються та аналізуються основні результати розробки Шебелинського ГКР з погляду його обводнення та можливого відновлення запасів газу в покладах, що розробляються, за рахунок перетоків газу з глибоких горизонтів.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242984]

Аналитическое описание
УДК 622.2(092)
Фик І.М.-70 років //Нафтогазова галузь України.-2018.-№6.-c.9

Горные работы
622.2(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[245386]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Ш37     Шевченко В.Г. Обеспечение безопасности труда на угольных шахтах / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев //Шевченко В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ.-К: Наукова думка.,2018.-c.5-24
Проанализирована аварийность и травматизм на шахтах Украины, рассмотрены системы обеспечения безопасности при ведении подземных работ.

Горные работы
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[245387]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Ш37     Шевченко В.Г. Геомеханические процессы вокруг горных выработок. Оценка сценариев развития на основе методов математического моделирования / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев //Шевченко В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ.-К: Наукова думка.,2018.-c.25-64
Рассмотрены методические аспекты прогнозирования геомеханического состояния породного массива как объекта управления, а также совершенствование информационной системы оценки и оперативного прогнозирования геомеханических процессов в породном массиве.

Горные работы
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[245388]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Ш37     Шевченко В.Г. Информационная система безопасности ведения подземных горных работ: разработка методов и обоснование параметров / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев //Шевченко В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ.-К: Наукова думка.,2018.-c.65-110
В главе рассмотрены разработка схемы функционирования информационной системы безопасности ведения подземных горных работ по геомеханическим факторам, а также разработка методов функционирования информационной подсистемы управления персоналом.

Горные работы
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[245389]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Ш37     Шевченко В.Г. Информационная система безопасности ведения подземных горных работ: синтез и апробация с учетом геомеханических факторов / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев //Шевченко В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ.-К: Наукова думка.,2018.-c.111-147
Рассмотрена реализация автоматизированной справочно-информационной подсистемы поддержки принятия решений, а также синтез элементов системы безопасности ведения подземных горных работ с учетом геомеханических факторов.

Горные работы
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[245390]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Ш37     Шевченко В.Г. Имитационная модель технологических процессов добычи угля при разработке пологих пластов / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев //Шевченко В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ.-К: Наукова думка.,2018.-c.148-194
Рассмотрен алгоритм моделирования технологических процессов добычи угля при разработке тонких пологих пластов.

Горные работы
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[245391]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Ш37     Шевченко В.Г. Обоснование параметров для обеспечения повышения производительности добычи угля / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев //Шевченко В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ.-К: Наукова думка.,2018.-c.195-214
Исследовано влияние параметров технологических процессов на технико-экономические показатели производственной деятельности угольной шахты, дана методика расчета и выбор рациональных параметров технологических процессов добычи угля при разработке тонких пологих пластов.

Горные работы
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[238397]

Аналитическое описание
УДК 622.235
Голик В. И. Отходы обогащения железистых кварцитов как сырье для доизвлечения металлов и использования в качестве закладочных смесей / В. И. Голик, В. И. Комащенко //Горный журнал.-2017.-№3.-c.43-47. - Библиогр.: 14 назв.
Показано, что активация отходов обогащения руд выщелачиванием из них полезных компонентов в дезинтеграторе увеличивает перспективы использования отходов для закладки пустот твердеющими смесями при подземной разработке минеральных объектов.

Горные работы
622.235
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[238579]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Применение новых технологий для маркшейдерского обеспечения горных работ / А. К. Соколов, В. Н. Монаков, С. В. Ерёмин, В. Н. Дробышева //Горный журнал.-2017.-№5.-c.82-84. - Библиогр.: 15 назв.
Освещены основные задачи маркшейдерского и геодезического обеспечения горнорудного производства в АО "Лeбeдинcкий ГОК", структура маркшейдерской службы, ее современное техническое оснащение и инновационные технологии производства работ на основе геоинформационных систем.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[222030]

Аналитическое описание
УДК 622.8
Риб С.В. Исследование влияния дизъюнктивных нарушений на состояние массива горных пород в окрестности подготовительной выработки / Риб С.В., Басов В.В., Никитина А.М. //Вестник СибГИУ : ЭБ.-2016.-№1(15).-c.17-20. - Библиогр. : 7 назв.
Проведена оценка состояния массива горных пород с разрывными нарушениями в окрестности подготовительной выработки, охраняемой неоднородным угольным целиком. Выполнено численное моделирование методом конечных элементов для условий подготовительной выработки, пройденной по угольному пласту сложного строения мощностью 3,0 м.

Горные работы
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[222031]

Аналитическое описание
УДК 622.8
Комплексные исследования геомеханических процессов в геомассиве и сдвижения земной поверхности при строительстве наклонных стволов в условиях шахт Ерунаковского района / Риб С.В., Волошин В.А., Зелинский А.В., Фрянов В.Н. //Вестник СибГИУ : ЭБ.-2016.-№1(15).-c.20-27. - Библиогр. : 10 назв.
Разработана комплексная методика исследований состояния массива горных пород и элементов крепи для обеспечения безопасности и эффективности горных работ, а также снижения опасности вывалов и обрушений при проведении наклонных стволов. Представлена структурная схема методики. Описаны ее основные положения.

Горные работы
622.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[222261]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Реготунов А.С. Экспериментальное обоснование рациональных геометрических параметров коронок штыревого типа для повышения сколообразования в процессе бурения ударно-поворотным способом / А. С. Реготунов //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2016.-№9.-c.22-30. - Библиогр. : 5 назв.
Изложены результаты фотоупругого моделирования распределения напряжений в скальных горных породах, возникающих в результате воздействия буровой коронки штыревого типа. Показаны закономерности изменения напряжений в зависимости от расстояния до инденторов. Представлены результаты регрессионного моделирования энергоемкости разрушения скальной породы, разрушенной экспериментальными ударами инденторов бурового инструмента.

Горные работы
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[237768]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Оптимизация расположения резцов на коронках исполнительных органов проходческих комбайнов / А. Б. Жабин, Ан. В. Поляков, Ал. В. Поляков, В. В. Мурашов //Горный журнал.-2016.-№12.-c.78-82. - Библиогр.: 16 назв.
Представлена разработанная методика оптимизации расположения резцов на коронке проходческого комбайна, базирующаяся на методе ЛП-поиска. Дано описание алгоритма исследований и приведена разработанная универсальная структурная схема исполнительного органа комбайна. Описаны результаты теоретических исследований и их практическая реализация для проходческого комбайне КП21-150 с поперечно-осевой коронкой.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[210680]

Аналитическое описание
УДК 622.33
Г77      Специфика отработки сближенных пластов в условиях шахт Западного Донбасса / В.И. Бузило, В.Е. Васильев, Е.А. Яворская и др. //Граничные параметры концентрации горных работ при отработке сближенных угольных пластов Западного Донбасса: монография.-Днепропетровск: НГУ.,2015.-c.4-14
Дана горно-геологическая характеристика условий отработки сближенных пластов в Западном Донбассе, рассмотрены способы отработки сближенных пластов на шахтах ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", условия проведения и поддержания подготовительных выработок на сближенных пластах Западного Донбасса, проанализированы исследования, посвященные проблемам отработки сближенных пластов.

Горные работы
622.33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[210681]

Аналитическое описание
УДК 622.33
Г77      Использование метода граничных элементов для анализа напряженно-деформированного состояния пород при отработке сближенных пластов / В.И. Бузило, В.Е. Васильев, Е.А. Яворская и др. //Граничные параметры концентрации горных работ при отработке сближенных угольных пластов Западного Донбасса: монография.-Днепропетровск: НГУ.,2015.-c.15-31
Дано описание расчетной схемы, сформулирована рассматриваемая задача в терминах метода граничных элементов, дано определение смещений в окрестности очистных забоев в условиях надработки и определение напряжений и смещений в зоне влияния очистных работ.

Горные работы
622.33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[210682]

Аналитическое описание
УДК 622.33
Г77      Обоснование рационального места заложения подготовительных выработок при концентрации горных работ / В.И. Бузило, В.Е. Васильев, Е.А. Яворская и др. //Граничные параметры концентрации горных работ при отработке сближенных угольных пластов Западного Донбасса: монография.-Днепропетровск: НГУ.,2015.-c.32-47
Дано описание расчетной схемы, рассмотрены результаты расчетов и их анализ, рекомендуемые технологические схемы.

Горные работы
622.33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[210683]

Аналитическое описание
УДК 622.33
Г77      Результаты шахтных исследований проявлений горного давления при отработке сближенных угольных пластов / В.И. Бузило, В.Е. Васильев, Е.А. Яворская и др. //Граничные параметры концентрации горных работ при отработке сближенных угольных пластов Западного Донбасса: монография.-Днепропетровск: НГУ.,2015.-c.48-85
Дана характеристика условий исследований, рассмотрены результаты шахтных исследований в лавах и шахтных исследований в выемочных штреках, анализ сходимости результатов экспериментальных и теоретических исследований.

Горные работы
622.33
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[211283]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Прокопенко В.I. Облаштування земної поверхні після відкритої розробки горизонтального родовища / Прокопенко В.I., Череп А.Ю. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№4.-c.101-105
Виконано аналіз об'єктів ландшафтних порушень при відкритій розробці родовищ. Встановлені заходи щодо погашення залишкових гірничих виробок і формування рельєфу земної поверхні на кар'єрах Орджонікідзевського ГЗК. Досліджено принципові підходи доопрацювання кар'єрів ураховуючи систему розробки.

Горные работы
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn