ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Конвейеры) было найдено 140 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5


1.[245295]

Аналитическое описание
УДК 622
Коптюх Є.В. Умови працездатності конвеєрної установки / Є.В. Коптюх, Л.І. Єфіменко //Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф..-Кривий Ріг: КНУ.,2019.-c.118-120. - Бібліогр.: 5 назви
Нові можливості в роботі і застосуванні системи діагностики та прогнозування з'являються при експлуатації стрічкового конвеєра, забезпеченого регульованим приводом і автоматичною системою управління режимами транспортування.

Конвейеры
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[235118]

Книга
УДК 621.86 СП
К43     Кірія, Р.В. Моделювання процесів функціонування систем конвеєрного транспорту зі складною структурою і методи підвищення їх ефективності: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н.: Спец. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи / Р.В. Кірія.-Дніпро: НМетАУ,2018.-20 c.

Конвейеры
621.86
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[239518]

Аналитическое описание
УДК 621.97
Калиева И.Б. Разработка устройства для напрессовки подшипников роликов конвейера / Калиева И.Б. //Наука и производство Урала.-2018.-№14.-c.96-97. - Библиогр.: 5 назв.
В статье идет речь о разработке устройства для напрессовки подшипника на конвейерный ролик на предприятии «ЮжПромСнаб», выполненной для снижения производственных затрат.

Конвейеры
621.97
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[240578]

Книга
УДК 621.867 СП
Д79     Дубиняк, Т.С. Обгрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.05.05.05 - піднімально-транспортні машини / Т.С. Дубиняк.-Тернопіль: ТернНТУ,2018.-20 c.

Конвейеры
621.867
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[240579]

Книга
УДК 621.867 СП
П16     Паньків, В.Р. Обгрунтування параметрів гаинтового конвеєра з комьінованим робочим органом: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.05.05.05 - піднімально-транспортні машини / В.Р. Паньків.-Тернопіль: ТернНТУ,2018.-20 c.

Конвейеры
621.867
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[240581]

Книга
УДК 621.867 СП
З-24     Залуцький, С.З. Обгрунтування параметрів шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.05.05.05 - піднімально-транспортні машини / С.З. Залуцький.-Тернопіль: ТернНТУ,2018.-20 c.

Конвейеры
621.867
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[243117]

Книга
УДК 621.86 СП
М48     Мельничук, А.Л. Обгрунтування конструкції та параметрів плого нахиленого гвинтового конвеєра з обертовим кожухом: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.0505.05 - піднімално-транспортні машини / А.Л. Мельничук.-Тернопіль: ТНТУ,2018.-20 c.

Конвейеры
621.867
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[229379]

Стандарт
УДК 621.86
ДСТУ EN 620:2013. Підіймально-трнспортувальне устатковання та системи безперервної дії . Конвейери стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісностіВвед.: 01.07.2014.-Взамен Уведено вперше.-К.: ДП "УкрНДНЦ",2017 -40 c.Гр. 53.040.10


Конвейеры
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[235404]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Кондратенко М.М. Аналіз динамічних процесів в стрічці і роликах у момент пуску стрічкового конвеєра для діагностики роликів / М.М. Кондратенко //Гірничий вісник : науково-технічний збірник. - Вип. 102.-Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ".,2017.-c.149-153. - Бібліогр.: 17 назв
Запропонований метод діагностики стану роликів і стрічки ґрунтується на експрес-аналізі динамічних навантажень, що виникають в електроприводі в пусковому режимі, оцінці енерговитрат на ці процеси при порожньому конвеєрі.

Конвейеры
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[225225]

Стандарт
УДК 621.86
ДСТУ ISO 282:2009. Стрічки конвеєрні. Відбирання зразків для випробування.-Введ.: 01.07.2011.-К.: ДП "УкрНДНЦ",2016 -2 c.Гр. 53.040.20
б/н

Конвейеры
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[221847]

Аналитическое описание
УДК 622
Некоторые особенности тяговых расчетов конвейерных поездов со стационарными приводами / С.О. Попов, С.И. Малиновская, Г.К. Данилина и др. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2016.-№4.-c.92-96. - Библиогр.: 4 назв.
Конвейерные поезда являются перспективным видом транспорта для применения в глубоких шахтах и карьерах. Рассмотрена конструктивная схема таких поездов и особенности их взаимодействия с путевой структурой. Приведены зависимости для определения производительности, тяговых усилий приводных станций, мощностей для приводных станций, трассы конвейерного поезда, а также приведенной мощности всей системы транспортирования с учетом работы поездок в режимах тяги и толкания.

Конвейеры
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[223094]

Аналитическое описание
УДК 622.647
Поперечная механика ходовой части конвейерного поезда при его движении / С. О. Попов, С. И. Малиновская, Г. К. Данилина и др. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2016.-№5.-c.104-109. - Библиогр. : 6 назв.
Выполненные исследования позволили установить взаимосвязь между усилием толкания и реакциями в сцепках. А также определить удельные сопротивления движению конвейерного поезда для режимов тяги и толкания эксплуатируемых на путевых структурах при стабилизирующих и без них. Практическая значимость состоит в повышении экономической эффективности доставки горной массы из глубоких шахт и карьеров в среднем на 10-15 %. Превращение горнодобывающей отрасли в высокоэффективную отрасль путем снижения затрат на транспортные расходы и снижения затрат на весь процесс рудоподготовки.

Конвейеры
622.647
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[205835]

Аналитическое описание
УДК 621.94
Коробочка А. Н. Определение эффективного угла начала движения металлической стружки на дополнительной лопасти шнекового конвейера / Коробочка А. Н., Часов Д. П. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№1.-c.123-125
Выполнен анализ сил и параметров, влияющих на величину угла в начала движения металлической стружки на поверхности дополнительной лопасти шнекового конвейера.

Конвейеры
621.94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[211285]

Аналитическое описание
УДК 629.01
Особенности применения конвейерных поездов при добыче полезных ископаемых на глубоких горизонтах / Попов С.О., Малиновский Ю.А., Данилина Г.В. Козырев С.Н. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№4.-c.106-110
В статье описаны конструктивные особенности конвейерных поездов, их возможности по технологии выполнения транспортных операций, конструкциям поездов и трасс, производительности и экономичности применения, которые превосходят традиционные виды транспорта. Описаны необходимые мероприятия по разработке отечественных вариантов этого вида транспорта.

Конвейеры
629.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[217423]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Кондратенко М.М. Математична модель пускових режимів стрічкового конвеєра для аналізу стану роликоопор і барабанів / М.М. Кондратенко //Гірничий вісник : науково-технічний збірник. - Вип. 100.-Кривий Ріг : ДВНЗ "КНУ".,2015.-c.137-141. - Бібліогр. : 14 назв
З метою зменшення витрат на ремонти, міжремонтне обслуговування конвеєрів, а також для своєчасного виявлення і заміни зношених роликоопор запропонований метод діагностики стану роликів і барабанів.

Конвейеры
622.64
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[218357]

Аналитическое описание
УДК 621.86
Часов Д.П. Визначення критичної частоти обертання шнеку гвинтового конвеєру з додатковими лопатями / Д.П. Часов //Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії : ЕБ.-Харків: НТУ "ХПІ".,2015.-№47(1166).-c.74-76. - Бібліогр.: 6 назв
Виконано аналіз сил та параметрів, що впливають на величину критичної частоти обертання шнеку з додатковими лопатями. Досліджено критичні частоти обертання із умов не перекидання стружки за вертикальну вісь конвеєра на інший бік струмка і взаємозв'язку із піднімально-рушійною силою та наповненням жолоба. Отримана графічна залежність критичної частоти обертання шнеку від кута атаки додаткових лопатей. Розроблена математична залежність для визначення критичної частоти обертання шнеку гвинтового конвеєру з додатковими лопатями.

Конвейеры
621.86
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[201117]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Г36     Кирия Р. В. Определение оптимальных параметров лотка конвейера с лентой глубокой желобчатости / Кирия Р. В., Ларионов Н. Г. //Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. - Вип.114.-Дніпропетровськ.,2014.-c.27-36

Конвейеры
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[201131]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Г36      Обоснование критериев выбора параметров крутонаклонных конвейеров / Монастырский В. Ф., Кирия Р. В., Номеровский Д. А. и др. //Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. - Вип.114.-Дніпропетровськ.,2014.-c.170-178

Конвейеры
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[201132]

Аналитическое описание
УДК 622.272
Г36     Надутый В. П. Исследование деформационных параметров приемного устройства ленточного конвейера при ударных нагрузках / Надутый В. П., Бро С. М., Белюшин Д. В. //Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. - Вип.114.-Дніпропетровськ.,2014.-c.179-190

Конвейеры
622.272
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[204203]

Аналитическое описание
УДК 62
В53     Єфіменко Л.І. Підвищення ефективності роботи важкого стрічкового конвеєра / Єфіменко Л.І., Тиханський М.П. //Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. - Вип. 36.-Кривий Ріг.,2014.-c.109-114
Розглянуто питання підвищення ефективності роботи стрічкового конвеєра за рахунок застосування нових методів діагностування та прогнозування технічного стану його обладнання.

Конвейеры
622.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[204248]

Аналитическое описание
УДК 62
В53     Цвиркун С. Л. Автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте / Цвиркун С. Л. //Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. - Вип. 36.-Кривий Ріг.,2014.-c.228-233
Рассмотрена автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте, в которой применена пороговая сегментация изображения для определения крупности руды, а также фильтр Калмана, для определения местоположения крупнокусковой руды на конвейерной ленте. В системе используется контроллер для сортировочного устройства на основе нечеткой логики.

Конвейеры
621.92
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[209792]

Аналитическое описание
УДК 622
Г51     Почужевский О.Д. Сравнительная оценка технологий очистки конвейерных лент / Почужевский О.Д., Арефьев Е.М. //Гірничий вісник: наук.-техн. зб. - Вип. 98.-Кривий Ріг.,2014.-c.97-101
На основе анализа вопроса очистки ленты от налипающей на нее горной массы установлено, что это является одной из важнейших операций при эксплуатации ленточных конвейеров на горных предприятиях. Предложен алгоритм сравнительной оценки эффективности способов очистки конвейерных лент, состоящий из четырех этапов, который может быть использован при проектировании очистителей под заданные условия эксплуатации конвейера.

Конвейеры
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[216978]

Стандарт
УДК 621.8
ДСТУ 7306:2013. Стрічки конвеєрні.-Введ.: 01.01.2014.-К.: Мінєкономрозвитку України,2014 -25 c.Гр. 53.040.20
1 экз.

Конвейеры
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[181278]

Аналитическое описание
УДК 574
И66     Немченко С. С. ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕЙЕРА СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ЛЕНТОЙ SICON ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ПЕКА / Немченко С. С. //Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: сб. науч. тр..-Харьков.,2013.-c.147-153
Использование конвейеров со складывающейся лентой для транспортировки пылящих и токсичных материалов (угольной шихты, коксовой пыли, гранулированного пека) является актуальным, так как позволяет практически исключить выбросы в окружающую среду и значительно сократить капитальные и эксплуатационные затраты.

Конвейеры
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[185280]

Аналитическое описание
УДК 622
Н34     Третьяк А.В. Исследование динамической нагруженности ленты конвейера с изменяющейся длиной транспортирования в процессе его удлинения / Третьяк А.В. //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Гірничо-електромеханічна.-Донецьк.,2013.-№1(25).-c.191-201
В работе приведены конструкции стендов, методика и результатаы экспериментальных исследований динамической нагруженности ленты конвейера во время изменения длины транспортирования.

Конвейеры
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[186231]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Р65      Влияние грансостава насыпного груза на устойчивость транспортирования крутонаклонными конвейерами / Монастырский В. Ф., Максютенко В.Ю., Кирия Р.В. и др. //Розробка родовищ 2013: щорічний наук.-техн. збірник.-Дніпропетровськ.,2013.-c.287-295
Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований устойчивости насыпного груза на ленте КНК.

Конвейеры
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[190235]

Аналитическое описание
УДК 622
Обоснование параметров крутонаклонных конвейеров на горных предприятиях / Монастырский В.Ф., Кирия Р.В., Номеровский Д.А., Брагинец Д.Д. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2013.-№6.-c.71-75
Приведены результаты применения крутонаклонных конвейеров на карьерах, рудниках, шахтах. Показаны возможности их применения для вертикальных стволов, особенность конструкции и расчет параметров для насыпных грузов. Предложена конструкция конвейера нового производственного качества для крупнокусковых грузов, разработаны рекомендации, принципы конструирования конвейеров и требования, предъявляемые к конвейеру в целом и к отдельным элементам.

Конвейеры
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[193174]

Аналитическое описание
УДК 622.7
Н74      Варианты модернизации системы автоматизированного электропривода конвейеров ДФ №2 и ДФ №3 ПАО "СевГОК" / Савицкий А.И., Осадчук Ю. Г., Семочкин А.Б. и др. //Новое в технологии и технике переработки минерального сырья: сб.науч. тр.-Кривой Рог.,2013.-c.150-164

Конвейеры
622.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[193178]

Аналитическое описание
УДК 622.7
Н74      Сравнительный анализ систем автоматизированного электропривода для горнорудных конвейеров / Осадчук Ю.Г., Семочкин А.Б., Савицкий А.И. и др. //Новое в технологии и технике переработки минерального сырья: сб.науч. тр.-Кривой Рог.,2013.-c.165-174

Конвейеры
622.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[193220]

Аналитическое описание
УДК 622
С23     Корнеев С. В. Анализ факторов, определяющих силу сопротивления вращению роликов ленточных конвейеров / Корнеев С. В., Долгих В. П. //Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. - Вып. 41.-Алчевск.,2013.-c.33-36
Приведены результаты анализа факторов, определяющих силу сопротивления вращению роликов шахтных ленточных конвейеров.

Конвейеры
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn