ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Образование) было найдено 143 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5


1.[247935]

Книга
УДК 37
П24      Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання: збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019 року).-Краматорськ: ДДМА,2019.-384 c.

Образование
37(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[237984]

Аналитическое описание
УДК 37
Хоботова Е. Б. Виховна робота при викладанні екологічних дисциплін / Е. Б. Хоботова //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2018.-№1.-c.114-120. - Библиогр.: 17 назв.
Наведено досвід вдосконалення методів виховання патріотизму та підвищення професійного рівня студентів на навчальних заняттях, прищеплення культури трудової і професійної діяльності, формування екологічної культури, здорового способу життя та навичок безпечної життєдіяльності. Показано, що підвищення ефективності виховної роботи можливо при її проведенні невідривно від процесу навчання і наукової роботи студентів. Наведено приклади щодо діяльності видатних вітчизняних вчених, розробок українських інженерів і досягнень галузей промисловості, що розширює науково-теоретичну базу студентів, підвищує професійний рівень знань і виховує патріотизм.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[241439]

Аналитическое описание
УДК 378.1
Назюта Л.Ю. Металлургическое образование. Проблемы и решения / Л.Ю. Назюта, Л.И. Тарасюк //Металл и литье Украины.-2018.-№9-10.-c.3-6
Рассмотрены проблемы профессиональной подготовки металлургов в условиях юга Украины.

Образование
378.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[244704]

Книга
УДК 37
Д64     Долинний, Ю.О. Основи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями: монографія / Ю.О. Долинний.-Краматорськ: ДДМА,2018.-362 c.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[229406]

Аналитическое описание
УДК 001
Можливості застосування ситуаційного підходу до аналізу системи управління проектами в освіті / Кадильникова Т.М., Діннік Ю.О., Лазарева Є.Д., Кадильникова А.В. //Теория и практика металлургии.-2017.-№1-2.-c.32-34. - Библиогр.: 5 назв.
На підставі результатів досліджень е області ситуаційного підходу, проведених різними вченими, аналізується функціонування конкретних організацій з урахуванням ситуаційних відмінностей між ними. Обосновано можливість застосування розглянутих теоретичних положень на практиці.

Образование
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[232013]

Книга
УДК 37
А38      Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: колективна монографія: ЭБ.-Дніпро: ДРІДУ НАДУ,2017.-344 c.

Образование
37:62.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[241880]

Книга
УДК 37
С13     Савченко, В.Г. Управління проектами у спортивно-педагогічній діяльності: навчальний посібник / В.Г. Савченко, В.В. Приходько, О.С. Кащеєв.-Дніпро: Журфонд,2017.-328 c.

Образование
37(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[220803]

Книга
УДК 378
Р45      Реформа фізичного виховання бакалаврів у вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід): монографія / В.В. Приходько, В.О. Салов, С.А. Чернігівська, В.М. Вілянський.-Дн-ськ: НГУ,2016.-322 c.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[221581]

Книга
УДК 378
П24      Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: збірник науковиз праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 квітня, 2016, Краматорськ) / за заг. ред. Б.О. Долинного.-Краматорськ: ДДМА,2016.-374 c.

Образование
378(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[223287]

Аналитическое описание
УДК 621.1
Бичурин Х.И. Инновационная система подготовки специалистов и повышения квалификации персонала машиностроительного предприятия / Х. И. Бичурин, В. Н. Машков, В. В. Силаев //Сварочное производство.-2016.-№7.-c.48-51. - Библиогр. : 2 назв.
Представлена система подготовки специалистов и повышения квалификации персонала машиностроительного предприятия.

Образование
621.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[224999]

Аналитическое описание
УДК 37
Ковальчук Д.К. Аналіз освітніх технологій у контексті підготовки спеціалістів з металургії / Д. К. Ковальчук //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2016.-№6.-c.89-92. - Библиогр. : 9 назв.
Обґрунтовано склад пріоритетних освітніх технологій у підготовці спеціалістів з металургії, який включає технології розвиваючого, проблемного, програмованого, комп'ютерного, проектного навчання, колективної взаємодії, повного засвоєння, дуального та інтегрованого навчання.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[226030]

Аналитическое описание
УДК 669.162
П47     Шур А.Б. Формирование специалистов в ходе познания процессов и развития технологии / А. Б. Шур //Познание процессов и развитие технологии доменной плавки: коллективный труд Второго международного симпозиума / под ред. И.Г. Товаровского.-Дніпро.,2016.-c.42-53. - Библиогр. : 8 назв.
Проблемы когнитивной эргономизации обучения требуют согласованных решений для наук металлургического цикла и предшествующих им наук общеобразовательных, и должны рассматриваться как неотъемлемая составная часть перспектив развития отрасли.

Образование
669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[226220]

Аналитическое описание
УДК 669.3
Соответствие профессионального образования требованиям профессиональных стандартов и качеству подготовки кадров для металлургической отрасли / А. М. Авдеенко, С. Н. Гончаренко, Ю. А. Крупин, С.Э. Цырлин //Металлург.-2016.-№12.-c.12-15. - Библиогр. : 6 назв.
Предлагается алгоритм предварительной калибровки оценок сходства терминов на основе статистического лингвистического анализа. Предложенная схема позволяет существенно сократить трудозатраты по приведению в соответствие профессиональных образовательных программ профессиональным стандартам, повысить эффективность этой процедуры и тем самым обеспечить качество подготовки рабочих кадров для металлургической отрасли.

Образование
669.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[236390]

Аналитическое описание
УДК 378
В38     Ковалевський С. В. Аналіз освітніх особливостей на прикладі відомих університетських моделей / Ковалевський С. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №2(38).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.125-131. - Библиогр. : 14 назв.
У статті представлений аналіз освітніх моделей, прийнятих у провідних університетах США, Бразилії, Японії, Австралії та Європи.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[42034]

Книга
УДК 378
К60     Колісник, Л.О. Особливості міжнародної академічної мобільності сучасної української молоді: монографія / Л.О. Колісник.-Дн-ськ: НГУ,2015.-198 c.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[62779]

Книга
УДК 378
П24      Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня, 2015) : у 2-х томах. Т.1 / за заг. редагуванням Ю.О. Долинного.-Краматорськ: ДДМА,2015.-240 c.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[87386]

Книга
УДК 378
Д64     Долинний, Ю.О. Теоретичні аспекти реабілітаційної роботи з дитьми з обмеженими фізичними можливостями: монографія / Ю.О. Долинний; за заг. ред. В.В. Борисова.-Краматорськ: ДДМА,2015.-106 c.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[125238]

Книга
УДК 37
Т66      Тренинги и консалтинг. План тренингов 2015-2016 гг. / Treining Consulting.-К: Treining Consulting,2015.-90 c.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[138906]

Книга
УДК 378
Ш25     Шаруда, В.Г. Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра: навчальний посібник / В.Г. Шаруда, В.В. Ткачов, А.В. Бубліков.-Дн-ськ: НГУ,2015.-490 c.

Образование
378(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[207427]

Книга
УДК 378
П24      Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання: збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня, 2015) : у 2-х томах. Т.2 / за заг. редагуванням Ю.О. Долинного.-Краматорськ: ДДМА,2015.-204 c.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[212141]

Аналитическое описание
УДК 37
Выборнов А.П. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для количественной оценки знаний, умений и навыков технических специалистов в области машиностроения / Выборнов А.П., Маслов Б.Г., Спиридонов О.В. //Сварочное производство.-2015.-№9.-c.53-56
Разработанные контрольно-измерительные материалы позволяют произвести оценку как для специалистов "горячих" специальностей (литье, сварка), так и для "холодных" специальностей (механическая обработка, машиностроительная сборка). Рассмотрена общая структура таких материалов. Приведены особенности КИМ для "горячих" и "холодных" специальностей.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[216792]

Аналитическое описание
УДК 37
Прищак М.Д. Комунікативні основи педагогіки В.О. Сухомлинського / М.Д. Прищак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2015.-№4.-c.141-147. - Бібліогр. : 19 назв
Результатом здійсненого в статті аналізу педадогічної теорії В.О. Сухомлинського стало обгрунтування тези про визначення комунікації онтологічною, телеологічною та аксіологічною основою розвитку особистості та методологічною основою педагогіки та освіти в цілому

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[219062]

Аналитическое описание
УДК 378
К60     Колісник Л.О. Теоретико-методологічні основи дослідження міжнародної академічної мобільності / Л.О. Колісник //Колісник, Л.О. Особливості міжнародної академічної мобільності сучасної української молоді : монографія.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.8-50
В статті розглянуто поняття міжнародної академічної мобільності та теоретичні підходи до її дослідження.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[219064]

Аналитическое описание
УДК 378
К60     Колісник Л.О. Загальносвітові тенденції та чинники розвитку міжнародної академічної мобільності і особливості їх прояву в Україні / Л.О. Колісник //Колісник, Л.О. Особливості міжнародної академічної мобільності сучасної української молоді : монографія.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.51-112
В статті розглянуто динаміку та чинники розвитку міжнародної академічної мобільності у світі і в Україні.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[219071]

Аналитическое описание
УДК 378
К60     Колісник Л.О. Міжнародна академічна мобільність молодих вчених у світлі соціологічного дослідження / Л.О. Колісник //Колісник, Л.О. Особливості міжнародної академічної мобільності сучасної української молоді : монографія.-Дн-ськ: НГУ.,2015.-c.113-161
Розглянуто особливості організації субпотоків науково-освітньої міграції. Розглянуто ставлення молодих вчених Дніпропетровщини до міжнародної академічної мобільності, також розглянуто особливості адаптації та рекреації українських молодих вчених в Польщі.

Образование
378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[231466]

Книга
УДК 37
П24      Педагогика: традиции и инновации. Ч.1: VI Международная научная конференция (февраль, 2015, Челябинск): ЭБ.-Челябинск: Два комсомольца,2015.-106 c.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[231468]

Книга
УДК 37
П24      Педагогика: традиции и инновации. Ч.2: VI Международная научная конференция (февраль, 2015, Челябинск): ЭБ.-Челябинск: Два комсомольца,2015.-102 c.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[231469]

Книга
УДК 37
П24      Педагогика: традиции и инновации. Ч.2: VI Международная научная конференция (февраль, 2015, Челябинск): ЭБ.-Челябинск: Два комсомольца,2015.-64 c.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[234171]

Книга
УДК 37
П24      Педагогика: традиции и инновации. Ч.1: VI Международная научная конференция (февраль, 2015, Челябинск): ЭБ.-Челябинск: Два комсосольца,2015.-106 c.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[234173]

Книга
УДК 37
П24      Педагогика: традиции и инновации. Ч.2: VI Международная научная конференция (февраль, 2015, Челябинск): ЭБ.-Челябинск: Два комсосольца,2015.-102 c.

Образование
37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn