ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Строительная техника) было найдено 106 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4


1.[245291]

Аналитическое описание
УДК 625
Чумаченко І.О. "ACCUGRADE" - будувати можуть всі / І.О. Чумаченко, К.В. Васильченко, Н.О. Олянюк //Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф..-Кривий Ріг: КНУ.,2019.-c.114-115. - Бібліогр.: 2 назви
Розглянуто застосування нових технологій для підвищення ефективності та продуктивності будівельної техніки.

Строительная техника
625
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[242496]

Аналитическое описание
УДК 624.1
Зуєвська Н.В. Сучасні методи врахування динамічного впливу від будівельної техніки на будівництві / Н.В. Зуєвська, Л.В. Шайдецька //Вісті Донецького гірничого інституту.-2018.-№1 (42).-c.130-135. - Библиогр.: 5 назв.
Метою проведених досліджень є забезпечення міцності кріплення котловану з врахуванням динамічного впливу від схеми розташування комплекту будівельної техніки при проведенні будівельно-монтажних робіт з урахуванням обмеженості в просторі в щільній міській забудові.

Строительная техника
624.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[224284]

Аналитическое описание
УДК 624.16
Зайченко С.В. Дослідження реологічних параметрів грунтових сумішей під час прогнозування небезпечних динамічних явищ / С.В. Зайченко, О.О. Вовк //Уголь Украины.-2016.-№3.-c.38-42. - Библиогр. : 4 назв.
Описано метод визначення реологічних характеристик грунтових і бетонних сумішей під час моделювання процесу виникнення небезпечних динамічних явищ.

Строительная техника
624.16
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[234330]

Аналитическое описание
УДК 624.1
Зайченко С.В. Дослідження реологічних параметрів грунтових сумішей під час прогнозування небезпечних динамічних явищ / С.В. Зайченко, О.О. Вовк //Уголь Украины.-2016.-№2.-c.38-42. - Библиогр.: 4 назв.

Строительная техника
624.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[216831]

Аналитическое описание
УДК 624.1
Вовк О.О. Екологізація вуглевидобувного комплексу України / О.О. Вовк //Уголь Украины.-2015.-№10.-c.29-32. - Библиогр. : 6 назв.
Розглянуто основні екологічні проблеми вугільних підприємств України та можливість реалізації концепції екологізації вуглевидобувного комплексу із впровадженням комплексної екологічної оцінки на всіх етапах експлуатації гірничих підприємтсв

Строительная техника
624.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[207153]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Човнюк Ю.В. Використання часової сплайн-апроксимації для вдосконалення якості руху та підвищення його точності у задачах позиціювання робочих органів будівельної (робото-)техніки / Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Почка К.І. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. пр.-Краматорськ : ДДМА.,2014.-№1(32).-c.258-262
Наведений підхід для обґрунтування якості руху і підвищення його точності в задачах позиціонування робочих органів будівельної (робото-) техніки в межах моделей дискретного типу (одномасових) з одним ступенем вільності руху.

Строительная техника
624.04
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[110109]

Книга
УДК 624 СП
С32     Сергєєв А.М. Створення пневматичних класифікаторів з динамічно активними робочими органами для збагачення та фракціонування будівельного тиску: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.-Київ: Київський нац. університет будівництва і архітектури,2007.-20 c.

Строительная техника
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[142166]

Книга
УДК 624.13
Р41     Репин С.В., Зазыкин А.В. Машины для земляных работ: учеб. пособие: ЭБ.-СПб: СПб. гос. архит.-строит. ун-т,2007.-81 c.

Строительная техника
624.13(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[168030]

Стандарт
УДК 691
ТУ У 28.7-26287312-013-2003. Лестница-штурмовка.-.-М.-3 c.
б/н ЭБ

Строительная техника

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[28484]

Книга
УДК 624
Б90      Будівельна техніка: навчальний посібник / В.Л. Баладінський та ін.-К: Либідь,2001.-368 c.

Строительная техника
624(07)+624.1(07)+624.012.4(07)+693/.695.002.5(07)+69.057.7(07)+621.783.7(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[5876]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 69.002
Баладінський В.Л. Будівельна техніка.-Київ: Либідь,2001.-368 c.
Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються підприємствами будівельного машинобудування.

Строительная техника
69.002
______________________________
Инв.N :
66737
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[156490]

Книга
УДК 624.1
С95     Сыркин, П.С. Шахтное и подземное строительство. Ч. 1. Оснащение вертикальных стволов: учебник: ЭБ / П.С. Сыркин, И.А. Мартыненко, А.Ю. Прокопов.-Новочеркасск: ЮРГТУ,2000.-300 c.

Строительная техника
624.1(07)+622.272(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[175484]

Книга
УДК 624.04
М93     Мущанов, В.Ф. Строительная механика. Конспекит лекций. Ч. 3: ЭБ / В.Ф. Мущанов, Н.Р. Жук.-Макеевка: ДГАСиА,1999

Строительная техника
624.04(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[97432]

Стандарт
УДК 621.879
ДСТУ 2581-94. Екскаватори безперервної дії. Терміни та визначення.-Введ.: 01.07.95.-К.: Держстандарт України,1994 -36 c.Гр. 53.100
1 экз.

Строительная техника
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[179329]

Книга
УДК 624.1
X20     Xanthakos, P.P. Slurry Walls as Structural Systems=Подземные ж/б стенки как конструкционные системы / P.P. Xanthakos.-New York: McGraw-Hill,1994.-856 c.

Строительная техника
624.1:624.012.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[42628]

Книга
УДК 624
К17     Каландадзе В.Ш. Ресурсосберегающие железобетонные конструкции.-2-е изд., перераб. и доп.-М: Стройиздат,1993.-384 c.

Строительная техника
624.012.47
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[104179]

Стандарт
УДК 621.873
ГОСТ 13556-91. Краны башенные строительные. Общие технические условия.-Введ.: 01.07.92.-М.: Издательство стандартов,1992 -50 c.Гр. 53.020.20
1 экз. отменен

Строительная техника
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[46085]

Книга
УДК 424.04
И46     Ильин В.П. и др. Расчёт строительных конструкций из вязкоупругих материалов / Л.Е. Мальцев, В.Г. Соколов.-Л: Стройиздат,1991.-192 c.

Строительная техника
424.04:539.55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[56234]

Книга
УДК 624.13
К96     Кушнер С. Г. Расчёт осадок оснований зданий и сооружений.-К: Будивельник,1990.-144 c.

Строительная техника
624.131.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[64124]

Книга
УДК 624.01
К84      Крупноблочный монтаж строительных конструкций.-К: Будивельник,1990.-320 c.

Строительная техника
624.01.002.72
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[103933]

Книга
УДК ОИ
В60     ВНИИНТПИ. Применение мини-техники в индустриально-мобильном строительстве.-М.: ВНИИНТПИ,1990.-85 c.-( Обзор/ Сер. "Технология строительно-монтажных работ". Вып. 5 )

Строительная техника
693/.695.002.5.004(047)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[44909]

Книга
УДК 624.04
З-23     Залесов А.С., Климов Ю.А. Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил.-К: Будивельник,1989.-104 c.

Строительная техника
624.04+624.012.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[64215]

Книга
УДК 624.01
К85     Крысин В. Н., Крысин М. В. Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций.-М: Машиностроение,1989.-234 c.

Строительная техника
624.016
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[71169]

Книга
УДК 666.9(085.5) СП
М38      Машины и оборудование для производства сборного железобетона: Отраслевой-каталог. Ч.1.-М: ЦНИИТЭстроймаш,1989.-95 c.

Строительная техника
666.98.002.5(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[71170]

Книга
УДК 666.9(085.5) СП
М38      Машины и оборудование для производства сборного железобетона: Отраслевой-каталог. Ч.1.-М: ЦНИИТЭстроймаш,1989.-95 c.

Строительная техника
666.98.002.5(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[71171]

Книга
УДК 666.9 СП
М38      Машины и оборудование для производства сборного железобетона: Отраслевой-каталог. Ч.2.-М: ЦНИИТЭстроймаш,1989.-112 c.

Строительная техника
666.98.002.5(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[38625]

Книга
УДК 624.01(085.5) СП
Е33      Единый каталог на сборные железобетонные изделияия и конструкции ВПО "Союзэнергостройпром": Отраслевой каталог на серийно выпускаемые изделия / Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации.-М,1988.-160 c.-( Каталоги промышленного оборудования. Энергетика и электрификация. Ч.2: Конструкции для специальных видов энергетического строительства )

Строительная техника
624.012.4(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[38626]

Книга
УДК 624.01(085.5) СП
Е33      Единый каталог на сборные железобетонные изделия и конструкции ВПО "Союзэнергостройпром": Отраслевой каталог на серийно выпускаемые изделия / Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации.-М,1988.-136 c.-( Каталоги промышленного оборудования. Энергетика и электрификация. Ч.1: Конструкции общесоюзного каталога )

Строительная техника
624.012.4(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[44547]

Книга
УДК 624.04
А86     Арутюнян Н.Х., Зевин А.А. Расчет строительных конструкций с учетом ползучести.-М: Стройиздат,1988.-256 c.

Строительная техника
624.04.001.24+539.37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[44548]

Книга
УДК 624.04
А87      Архитектурные конструкции гражданских зданий / В.С. Волга, Л.И. Армановский, С.Б. Дехтяр и др.-2-е изд., перераб. и доп.-К: Будивельник,1988.-238 c.

Строительная техника
624.04+72
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn