ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Строительные конструкции) было найдено 928 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[244819]

Аналитическое описание
УДК 624
Махінько Н.О. Практичні задачі імовірнісного розрахунку елементів сталевого силосу / Махінько Н.О. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№1.-c.78-85. - Бібліогр.: 10 назв
Мета статті - навести аналітично простий алгоритм для визначеннярівня надійності елементів сталевих ємностей зберігання чи розв'язання інших супутніх задач імовірнісного розрахунку такого виду конструкцій, на базі практичних прикладів проілюструвати процедуру розв'язання задач даного типу та ознайомити інженера з елементарними принципами розрахунку елементів сталевих конструкцій ємностей зберігання на надійність.

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[244820]

Аналитическое описание
УДК 624
Волчок Д.Л. Оцінка ресурсу конструкції з тріщиною нормального розриву на основі нечіткого моделювання / Волчок Д.Л. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№1.-c.86-93. - Бібліогр.: 8 назв
Побудовані залежності об'єму стержневої конструкції від довжини тріщини показують його значне зростання після величини довжини тріщини 15 см у детермінованій задачі. Дослідження показує принципову можливість використання теорії нечітких множин в задачах оптимального проектування шарнірно-стержневих систем.

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[246587]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Дерев'янко В.М. Розробка технології і методу використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів, структурно-логічна схема досліджень / Дерев'янко В.М., Мосьпан В.І. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№4.-c.16-22. - Библиогр.: 13 назв.
Мета роботи - встановлення відмінностей у формуванні модифікованої структури гіпсової матриці за спільної дії мікро- та нанодисперсних добавок за присутності пластифікатора, а також їх впливу на функціональні і технологічні характеристики.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[249427]

Аналитическое описание
УДК 624.012
Колохов В.В. Вимірювання швидкості ультразвуку під час визначення техніічного стану стійок естакад технологічних трубопроводів / Колохов В.В., Сопільняк А.М., Смирнов А.С. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№5.-c.49-56. - Библиогр.: 14 назв.
Мета роботи-оцінити вплив орієнтації приладу ультразвукового контролю під час проведення визначення фізико-механічних характеристик у конструкціях, які експлуатуються, та можливість удосконалення цієї методики.

Строительные конструкции
624.012
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238509]

Аналитическое описание
УДК 624
Расчетные модели надежности нефтяных резервуаров / Семенец С.Н., Насонова С.С., Власенко Ю.Е., Кривенкова Л.Ю. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№1.-c.60-67. - Библиогр.: 7 назв.
Цель статьи - показать правомерность применения гипотезы «слабейшего звена» при разработке моделей оценки надежности нефтяных резервуаров, находящихся в эксплуатации.

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[228471]

Аналитическое описание
УДК 624
Моргун А.С. Прогнозування за методом граничних елементів поведінки фундаменту баштової споруди на буронабивних палях / А.С. Моргун, В.Ю. Плясовиця //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.23-27. - Бібліогр. : 7 назв
Використовуючи числовий метод граничних елементів, дано кількісну оцінку механічних процесів в грунтовій основі буронабивних паль з розширенням.

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[228472]

Аналитическое описание
УДК 624
Постернак І.М. Вплив висоти перерізу крокв і довжини бантини на витрати матеріалу кроквяної системи при реконструкції з позиції комплексу енергореконструкції / І.М. Постернак, С.О. Постернак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.28-35. - Бібліогр. : 15 назв
Запропоновано створити у місті Одесі "Корпоративний науково-технічний комплекс містобудівної енергореконструкції "КНТК МЕРек", як інноваційну організаційну структуру.

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[229527]

Книга
УДК 624.04 СП
Н84     Носенко, О.П. Розвиток наукових основ розробки ефективних конструкцій шпунтових стін: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди / О.П. Носенко.-Дніпро: ПДАБА,2017.-20 c.

Строительные конструкции
624.04
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[230564]

Аналитическое описание
УДК 624
Фридман М.М. Оптимальное проектирование конструкций при комбинированном подходе к учету коррозии и защитных свойств антикоррозионных покрытий / М.М. Фридман //Проблемы машиностроения.-2017.-№3.-c.64-68. - Библиогр. : 7 назв.
Данное исследование посвящено созданию новой математической модели комбинированного подхода к учету коррозии и защитных свойств антикоррозионных покрытий.

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[232501]

Аналитическое описание
УДК 624
Яровой Ю.Н. Напряженно-деформированное состояние кирпичной кладки стволов дымовых труб при совместном действии нагрузок от собственного веса, ветра и воздействия температуры / Яровой Ю.Н., Лукашенко О.Э., Перепелица Е.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2017.-№2.-c.78-84. - Бібліогр. : 10 назв
Выполнен сравнительный расчет стволов кирпичных дымовых труб различных высот, проанализированы факторы, влияющие на напряженно-деформированное состояние кладки.

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[234899]

Аналитическое описание
УДК 624
Математичне моделювання як спосіб забезпечення роботи системи екологічної безпеки шахтного комплексу / Р.Ю. Шевченко, С.А. Плахотній, О.А. Улицький, В.М. Єрмаков //Уголь Украины.-2017.-№9-10.-c.57-61. - Бібліогр.: 10 назв

Строительные конструкции
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[238801]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Фізичне моделювання зміни енергетичного впливу на робочі місця з урахуванням високотемпературного випромінювання / Бєліков А.С., Шаломов В.А., Регімов С.Ю., Михайлов М.О. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2017.-№4.-c.10-17. - Библиогр.: 5 назв.
Забезпечення безпеки життєдіяльності на робочих місцях із підвищеним тепловим випромінюванням. Побудова теплових полів і встановлення залежностей зміни інфрачервоного випромінювання від розташування робочих місць, виду джерела випромінювання і спектра джерел випромінювання.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[245372]

Книга
УДК 624.01
Г93     Гудрамович, В.С. Голографічне та акустико-емісійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів / В.С. Гудрамович, В.Р. Скальський, Ю.М. Селіванов.-Львів: Промтір-М,2017.-492 c.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[223322]

Книга
УДК 624.01 СП
К29      Каталог типовых технических решений металлических кровельных и фасадных систем для архитекторов и проектировщиков: ЭБ.-К: УкрЦСС,2016.-97 c.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[223324]

Книга
УДК 624.01
К29      Каталог средст огнезащиты стальных конструкций: +ЭБ.-К: НПП "Интерсервис",2016.-110 c.

Строительные конструкции
624.01:628.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[223326]

Книга
УДК 624.01 СП
П83      Противопожарное проектирование легких стальных тонкостенных конструкций: ЭБ.-К: УкрЦСС,2016.-19 c.

Строительные конструкции
624.01:628.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[223330]

Книга
УДК 624.01 СП
П76      Примеры расчета стальных конструкций зданий в соответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями Украины: ЭБ.-К: УкрЦСС,2016.-85 c.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[224202]

Книга
УДК 624.01
Б90      Будівельні конструкції: міжвідомчій науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.1.-К: ДП НДІБК,2016.-548 c.

Строительные конструкции
624.01(06)+697(06)+72(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[224203]

Книга
УДК 624.01
Б90      Будівельні конструкції: міжвідомчій науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК,2016.-694 c.

Строительные конструкции
624.01(06)+697(06)+72(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[224204]

Книга
УДК 624.01
Р64      Розрахунок сталевих конструкцій будивель відповідно до Єврокоду 3 та Національних додатків України: +ЭБ / А.С. Білик, Е.А. Ковалевська; Укр. центр сталевого будівниства.-К: МЕТІНВЕСТ,2016.-232 c.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[224333]

Книга
УДК 624.01
Г68     Гордеев, В.Н. Кватернионы и бикватернионы с приложениями в геометрии и механике / В.Н. Гордеев.-К: Сталь,2016.-316 c.

Строительные конструкции
624.01:512
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[224673]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90      Геотехнічні проблеми при проектуванні, будівництві та експлуатації відповідальних будівельних об'єктів / Бамбура А.М., Ковальський Р.К., Дмитрієв Д.А., Дорогова О.В. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.3-12. - Бібліогр. : 9 назв.
В роботі наведені вимоги до складу робіт щодо проектування і будівництва нових об'єктів класу наслідків ССЗ та вимоги до їх результатів.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[224674]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90      Набивні палі у пробитих свердловинах : досвід і перспективи застосування / Винников Ю.Л., Мірошниченко І.В., Передерій М.Ф. та ін. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.13-20. - Бібліогр. : 7 назв.
Викладено особливості проектування та зведення набивних паль у пробитих свердловинах.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[224675]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90      Набивні палі у пробитих свердловинах : досвід і перспективи застосування / Винников Ю.Л., Мірошниченко І.В., Передерій М.Ф. та ін. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.21-27. - Бібліогр. : 8 назв.
Наведено дослідження водонепроникності грунтоцементу методом "мокрої-плями", експрес-методом визначення паропроникності та методом визначення абсолютної газопроникності.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[224676]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90     Ковальський Р.К. Визначення осадок при розрахунку системи "основа-пальовий фундамент-будівля" за схемою умовного фундаменту з врахуванням даних випробувань паль / Р.К. Ковальський //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.28-37. - Бібліогр. : 4 назв.
В роботі деталізовано методику щодо використання результатів польових випробувань паль статичним вдавлювальним навантаженням при визначенні осадок пальових фундаментів.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[224677]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90     Дубровский М.П. Некоторые инновационные конструкторко-технологические решения причальных сооружений и палов на свайном основании / Дубровский М.П., Геращенко А.В., Добров И.Ю. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.38-43. - Бібліогр. : 3 назв.
Рассмотрены инновационные конструкторнско-технологические решения для глубоководных морских сооружений в виде свайных кустов.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[224679]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90      Комплексная модель "сооружение-свайный фундамент" для оценки сейсмостойкости многоэтажных сданий / Дорофеев В.С., Сорока Н.Н., Егупов К.В., Егупов В.К. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.44-54. - Бібліогр. : 12 назв.
Рассмотрены вопросы создания и верификации моделей зданий, сейсмических воздействий при проектировании и эксплуатации ответственных сооружений.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[224683]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90     Гришин В.А. Комплексная модель "сооружение-свайный фундамент" для оценки сейсмостойкости многоэтажных сданий / Гришин В.А., Руденко С.В., Гришин А.В. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.55-61. - Бібліогр. : 7 назв.
Рассматриваются вопросы математического моделирования морских гидротехнических сооружений с использованием программных комплексов.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[224689]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90      Дослідження характеристик міцності деформованості грунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів / Жарко Л.О., Овчар В.П., Цимбал С.П. та ін. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.62-69. - Бібліогр. : 3 назв.
Представлено результати дослідження характеристик міцності і деформативності експериментальних грунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів.

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[224690]

Аналитическое описание
УДК 624.01
Б90      Исследование несущей способности натурной многосекционной сваи методом "ONLY-DOWN" / Самородов А.В., Муляр Д.Л., Табачников С.В., Герасимович Е.Н. //Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83. Кн.2.-К: ДП НДІБК.,2016.-c.70-81. - Бібліогр. : 16 назв.
Проведен критический анализ существующего "метода погруженного домкрата".

Строительные конструкции
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn