ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Предпринимательство) было найдено 72 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[250264]

Аналитическое описание
УДК 334
Чередніченко Ю. Формування системи сталого використання водних ресурсів у промисловому комплексі / Ю. Чередніченко //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2019.-№6.-c.94-99. - Библиогр.: 7 назв.
Досліджено перебудови модернізації менеджменту водних ресурсів на виробничих підприємствах.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243252]

Аналитическое описание
УДК 334
Нагромадження соціального капіталу як позитивна екстерналія розвитку корпоративної соціальної відповідальності в перехідних економіках / В.Д. Базилевич, H. I. Гражевська, А. В. Мостепанюк, В. В. Вірченко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.132-140.- Библиогр.:18назв.; Текст англ.
Обґрунтування гіпотези щодо позитивної екстерналії залучення компаній до проектів корпоративної соціальної відповідальності, що виявляється у розвитку відносин довіри та нагромадженні соціального капіталу на рівні окремих підприємств і в національній економіці в цілому. Важливим аспектом дослідження є виявлення впливу соціальної відповідальності бізнесу на нагромадження соціального капіталу у країнах колишнього соціалістичного табору й розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання в цій сфері.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[238046]

Аналитическое описание
УДК 334
Хвесик М. Парадигмальний концепт організації системи інтегрованого управління водними ресурсами / М. Хвесик, Л. Левковська, В. Мандзик //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№1-2.-c.5-10. - Библиогр.: 11 назв.
Доведено, що система управління водними ресурсами, яка побудована за покомпонентним, територіально-галузевим принципом, спричиняє надзвичайно високі й недопустимі на сучасному етапі розвитку людства економічні, соціальні та екологічні витрати.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[239256]

Аналитическое описание
УДК 334
Анализ значимости заинтересованных сторон проекта / Белоконь А.И., Маланчий С.А., Антоненко С.В. и др. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№2.-c.81-94. - Библиогр. : 16 назв.
Цель-обобщить, проанализировать и сформировать представление о возможных имеющихся подходах по управлению окружением проекта.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[240650]

Аналитическое описание
УДК 334
Максименко І.Я. Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні / І.Я. Максименко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№2.-c.43-50. - Библиогр.: 8 назв.
У статті встановлено сутність операцій злиття і поглинань як форми інтеграційних процесів.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[242060]

Аналитическое описание
УДК 334
Горова К.О. Визначення основних показників привабливості підприємств регіону в якості виробничого аутсорсера / К.О. Горова, В.Д. Зайцев //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.149-156.- Библиогр.: 7 назв.
У статті висвітлено актуальність виходу українських промислових підприємств на глобальний ринок виробничсого аутсорсингу.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[243646]

Аналитическое описание
УДК 334
Шаповал В.М. Фонди місцевих громад як демократичний інститут сучасного суспільства / В.М. Шаповал //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№4.-c.33-40. - Библиогр.: 12 назв.
У статті досліджено особливості створення фондів місцевих громад як демократичного інституту сучасного суспільства, що спирається на місцеві ресурси, та, водночас, універсальної технології, яка здатна пристосовуватися до найрізноманітніших соціальних і культурних умов та географічного розміщення.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[232473]

Аналитическое описание
УДК 334
Довбня С.Б. Концепція та структура системи стратегічної управлінської діагностики / С.Б. Довбня, Т.М. Чабанець //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.118-125. - Бібліогр. : 10 назв
Запропоновано концепцію ієрархічної системи стратегічної управлінської діагностики підприємства, яка передбачає оцінку досягнення стратегічних цілей.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[238733]

Аналитическое описание
УДК 334
Ильдеров Д. И. О целесообразности применения аутсорсинга в горнорудной промышленности / Д. И. Ильдеров //Горный журнал.-2017.-№8.-c.16-21. - Библиогр.: 19 назв.
Приведены результаты исследований по применению аутсорсинга в горнорудной промышленности РФ. Проанализирована возможность его применения на примере ряда горнорудных предприятий. Оценены риски реализации аутсорсинга на горных работах.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[246513]

Книга
УДК 334.75
С78      Статистично-економічні методи в підприємництві: навчальний посібник / за ред. І.В. Перевозової.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2017.-226 c.

Предпринимательство
334.75(07)+31(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[224229]

Аналитическое описание
УДК 334
Череватський Д.Ю. Про можливість віднесення спільної розробки вугільних родовищ до державно-приватного партнерства / Д.Ю. Череватський, І.В. Фокіна //Уголь Украины.-2016.-№4-5.-c.19-22. - Библиогр. : 14 назв.
Відповідно до нормативно-правової бази України проаналізовано можливість віднесення до державно-приватного партнерства так званої корпоративної розробки шахтного поля.21

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[230283]

Аналитическое описание
УДК 334
Смоленніков Д.О. Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики / Д.О. Смоленніков //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№4.-c.133-139. - Бібліогр. : 17 назв.
У статті розглядається система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики.

Предпринимательство
334
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[231379]

Книга
УДК 334.75
Т61     Торосян, Е.К. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие: ЭБ / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, Ж.Н. Зарубина.-СПб: ИТМО,2016.-133 c.

Предпринимательство
334.75(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[222068]

Аналитическое описание
УДК 001
Гхиореану, Д. Оправданы ли затраты на продвижение специальных проектов? / Д. Гхиореану, А. Илле; пер. с нем. яз. //Stahl und Eisen.-Dusseldorf : Stahleisen.,2015.-№6-7.-c.282-284
В статье представлены общедоступные способы продвижения проектов, позволяющие предприятиям реализовывать новые успешные идеи. Особое внимание уделяется избежанию проблем выбора.

Предпринимательство
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[223987]

Аналитическое описание
УДК 657
П78     Ванцова М.М. Особливості функціонування суб'єктів малого підприємництва в Україні / Ванцова М.М. //Проблеми і перспективи обліку, аналізу та аудиту : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1-3 грудня, 2015, м. Дніпропетровськ).-Дніпропетровськ.,2015.-c.61-64. - Бібліогр. : 4 назви

Предпринимательство
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[230582]

Книга
УДК 334.75
В53      Вісник Національного університету "Львівська політехніка": збірник наукових праць № 819: ЭБ.-Львів: Видання Львівської політехніки,2015.-476 c.-( Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку )

Предпринимательство
334.75
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[230508]

Книга
УДК 334.75
А73     Ануфрієва, О.Л. Підприємницька діяльність: навчальний посібник / О.Л. Ануфрієва, Т.Г. Пальчевська, Г.М. Лагоцька.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ,2014.-304 c.

Предпринимательство
334.75(07)+339.187.64(07)+658.51.014(07)+336.131(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[230912]

Книга
УДК 334.75
С28      Секрет фирмы. Вып. 338. № 1-2 (февраль): журнал: ЭБ.-М: ИД "Коммерсантъ",2014.-116 c.

Предпринимательство
334.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[196615]

Аналитическое описание
УДК 334.75
Р51     Гусар С.А. Коммуникации власти и бизнеса: эволюция, современное состояние, перспективы развития / Гусар С.А. //Ринкова економіка: тенденції і закономірності : матеріали Міжнар. науково-практичної конф. (30 жовт. 2013 р., м. Алчевськ).-Дн-ськ.,2013.-c.197-200

Предпринимательство
334.75
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[230602]

Книга
УДК 334.75
Г57     Гой, І.В. Підприємництво: навчальний посібник: ЭБ / І.В. Гой.-К: Центр учбової літератури,2013.-368 c.

Предпринимательство
334.75(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[163519]

Книга
УДК 334.75
П32     Пілецька, С.Т. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навчальний посібник / С.Т. Пілецька, А.І. Кофонова.-Краматорськ: ДДМА,2012.-56 c.

Предпринимательство
334.74:336(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[171993]

Книга
УДК 339
К66     Корж, М.В. Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації: монографія / М.В. Корж, С.А. Жуков.-Краматорськ: ДДМА,2012.-252 c.

Предпринимательство
339.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[230586]

Книга
УДК 334.75
Г44     Гетьман, О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал.-К: Центр учбової літератури,2010.-488 c.

Предпринимательство
334.75(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[230621]

Книга
УДК 334.75
Г85     Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства: навчальний посібник: ЭБ / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погрщук.-К: Центр учбової літератури,2010.-304 c.

Предпринимательство
334.75(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[114326]

Книга
УДК 334.75
М80     Мороз О.В. та ін. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.М. Халімон.-Вінниця: УНІВЕРСУМ,2008.-179 c.

Предпринимательство
334.75+658.51.014
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[230579]

Книга
УДК 334.75
В49     Виноградська, А.М. Основи підприємництва: навчальний посібник: ЭБ / А.М. Виноградська.-друге видання, перероблене ы доповнене.-К: Кондор,2007.-544 c.

Предпринимательство
334.75(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[231358]

Книга
УДК 334.75
Р69     Романенко, Е.В. Государственная поддержка предпринимательской деятельтности: учебное пособие: ЭБ / Е.В. Романенко.-Омск: СибАДИ,2007.-94 c.

Предпринимательство
334.75(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[231361]

Книга
УДК 334.75
П57     Попков, В.П. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы: учебное пособие: ЭБ / В.П. Попков, Е.В. Евстафьева.-СПб: ПИТЕР,2007.-344 c.

Предпринимательство
334.75(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[231382]

Книга
УДК 334.75
Ф33     Федосенко, Н.Ю. 500 идей домашнего бизнеса: ЭБ / Н.Ю. Федосенко.-СПб: Циркон,2007.-352 c.

Предпринимательство
334.75
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[61531]

Книга
УДК 334
Ю78     Юровский Б. Что нужно знать предпринимателю и тем, кто с ним работает.-Харьков: Консульт,2006.-406 c.

Предпринимательство
334.75+338(477)+574:34+36+651
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn