ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Рынок) было найдено 27 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[246522]

Аналитическое описание
УДК 339.13
Петруня В.Ю. Споживацька поведінка домашніх господарств у контексті суспільних та управлінських інтересів / В.Ю. Петруня, Ю.Є. Петруня //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.96-104. - Библиогр.: 11 назв.
У статті розглядаються причини, напрями та масштаби інтересу суспільства, інститутів державного регулювання та управлінців бізнес-структур до поведінки домашніх господарств як споживачів.

Рынок
339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[246525]

Аналитическое описание
УДК 339.13
Трифонова О.В. Застосування процесного підходу для ідентифікації промблем збутової діяльності промислового підприємства / О.В. Трифонова, Г.В. Баранець //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.105-115. - Библиогр.: 14 назв.
У статті розглядається питання розпізнавання проблем збутової діяльності промислового підприємства на підставі застосування логіки процесного підходу.

Рынок
339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[248235]

Аналитическое описание
УДК 339.13
Юрчишина Л. I. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку / Л. I. Юрчишина, В. А. Тарасенко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.135-145. - Библиогр.: 20 назв.
У статті визначено можливості підвищення рівня конкурентоспроможності промисловими підприємствами в умовах реалізації стратегій їх розвитку.

Рынок
339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[242029]

Аналитическое описание
УДК 339.13
Афендікова С.В. Трансформація змісту та форм внутрішньої торгівлі / С.В. Афендікова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.63-71. - Библиогр.: 13 назв.
Стаття присвячена дослідженню процесів та змін в національній економіці, які сприяли трансформації форм внутрішньої торгівлі.

Рынок
339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[228425]

Аналитическое описание
УДК 339.13
Никитюк Ю.А. Методологічні основи функціонування ринку лікарської рослинної сировини / Ю.А. Никитюк //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.37-42. - Бібліогр. : 11 назв
Обгрунтовано теоретико-методологічні положення ефективного функціонування ринку лікарської рослинної сировини, який на відміну від традиційного уявлення, представлено як систему економічних відносин у уграрній, переробній та фармацевтичній галузях економіки.

Рынок
339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[223114]

Аналитическое описание
УДК 339.1
Решетілова Т.Б. Взаємодія підприємств гірничого машинобудування в каналах забезпечення і збуту / Т.Б. Решетілова, Т.В. Куваєва //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№2.-c.112-120. - Бібліогр. : 19 назв
Проаналізовано основні тенденції взаємодії підприємств гірничого машинобудування України в каналах забезпечення і збуту.

Рынок
339.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[223116]

Аналитическое описание
УДК 339.1
Аль-Газу А. Оцінка маркетингової привабливості країн близького сходу для зовнішньоекономічної діяльності підприємств України / А. Аль-Газу //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№2.-c.126-138. - Бібліогр. : 5 назв
У статті запропоновано підхід до здійснення аналізу маркетингового середовища для виходу підприємств України на ринки країн Близького Сходу.

Рынок
339.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[213959]

Аналитическое описание
УДК 669.1
Плещенко В.И. Краткий анализ конкурентных сил на рынке металлолома в Российской Федерации / Плещенко В.И. //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2015.-№11.-c.64-67
Рассмотрены основные особенности функционирования рынка металлолома в России, а также проанализированы конкурентные силы, действующие на нем. Дана оценка перспективы замещения лома другими ресурсами, рассмотрены действия участников рынка по созданию координационных институтов, отражен вопрос о влиянии государства на структуру и конъюнктуру данного рынка.

Рынок
669.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[200759]

Аналитическое описание
УДК 338
Е45     Федорова Е.В. Совершенствование организации системы товародвижения на региональном рынке / Федорова Е.В. //Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 17-20 берез., 2014 р..-Дн-ськ.,2014.-c.85-91

Рынок
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[195435]

Аналитическое описание
УДК 658
О-62     Маригодов В. К. Оптимизация стратегий в борьбе за лучшее использование рыночного пространства / Маригодов В. К., Чмут В. В. //Оптимізація виробничих процесів: зб. наук. пр. - Вип. 14.-Севастополь.,2013.-c.184-188
Рассмотрена кооперативная стратегическая игра промышленных предприятий в борьбе за лучшее использование рыночного пространства.

Рынок
658
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[241273]

Аналитическое описание
УДК 339.13
Варяниченко О.В. Формування інноваційних кластерів в Україні як інструмент розвитку та конкурентоздатності / О.В. Варяниченко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2011.-№3.-c.118-121. - Библиогр.: 5 назв.
Досліджено кластерні теорії формування конкурентних переваг у контексті взаємозв'язку між ступенем розвитку кластерів та конкурентоспроможністю країни, регіону або окремого підприємства.

Рынок
339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[197159]

Аналитическое описание
УДК 338
П78     Романчук Н.М. Формування платоспроможного попиту в умовах кризової ринкової ситуації / Романчук Н.М. //Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали Міжнар. науково-практичної конф., 28-30 трав., 2009 р., м. Дн-ськ. - Т.1.-Дніпропетровськ.,2009.-c.233-234

Рынок
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[79536]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Додин Д.А. Мировой рынок цветных и благородных металлов и положение Росси на нем //Цветные металлы.-М.,2007.-№10.-c.10

Рынок
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[36776]

Аналитическое описание
УДК 669.018.27
Группа Corus введёт на рынок пружинную сталь //Wire Industry.-2004.-№843, июль.-c.304 (Англ.).
Производимая группой Corus клапанная пружинная сталь применяется в автомобильных двигателях.

Рынок
669.018.27
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[76571]

Книга
УДК 016:66
К65      Конъюнктура и цены мирового рынка на коксохимическую продукцию: Реферативный обзор: вып.1.-Дн-вск: "Укрметаллургинформ",2003.-39 c.

Рынок
016:662.74+662.74+338.5+339.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[76572]

Книга
УДК 016:66
К65      Конъюнктура и цены мирового рынка на коксохимическую продукцию: Реферативный обзор: вып.2.-Дн-вск: "Укрметаллургинформ",2003.-42 c.

Рынок
016:662.74+662.74+338.5+339.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[12634]

Книга
УДК 336
Г65     Гончар М. С. Фондовий ринок і економічний ріст.-К: Обереги,2001.-826 c.
У монографії викладено теорії контрактів з опціонами, страхування, економічної рівноваги й економічної динаміки та моделювання процесів на фондовому ринку.

Рынок
<336.76>+<330.35>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[76569]

Книга
УДК 016:669.1
И54      Импульс: Реферативный обзор: вып.24.-Дн-вск: "Укрметаллургинформ",2001.-13 c.

Рынок
016:669.1+669.1+669.18+621.774+621.74+338.5+339.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[76573]

Книга
УДК 016:66
К65      Конъюнктура и цены мирового рынка на коксохимическую продукцию: Реферативный обзор: вып.1.-Дн-вск: "Укрметаллургинформ",2001.-37 c.

Рынок
016:662.74+662.74+338.5+339.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[5965]

Книга
УДК 339
З-38     Захожай В.Б., Шепітко Г.Ф. Статистика ринку товарів та послуг: Опорний конспект лекцій.-К.: Вид. Євр. ун-ту,2000.-64 c.
Розглядаються принципи побудови показників статистики ринку товарів та послуг, статистичні методи оцінки по опиту і пропозиціі, аналізу та прогнозу ринковоі кон"юнктури, статистичне забезпечення товарного руху.

Рынок
<339.13:31(07)>+<31(07)>+<331.5:31(07)>+<339.142:31(07)>+<338.5:31(07)>+<339.138:31(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[163070]

Книга
УДК 339
С56      Современный цивилизованный рынок: зарубеж. опыт и его распространение в СНГ.-Ярославль: Экон. академия,1995.-624 c.

Рынок
339.13(-87)+334.75(-87)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[52822]

Книга
УДК 339
Д71     Доценко А.П., Осокина В.В. Рынок и его механизм: Учебн.-метод. пособ..-К: МЗУУП,1993.-100 c.

Рынок
339.13(07)+330.133(07)+338.5(07)+331.56(07)+336.74(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[26603]

Книга
УДК 336
Б88      Брокерство: система знаний и алгоритмы практики.-Харьков: Основа,1992.-105 c.

Рынок
336.76+339.172
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[36225]

Книга
УДК 33
Д18     Данилов-Данильян В.И. Бегство к рынку.-М: Дело,1991.-112 c.

Рынок
334.75+338.45+338+339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[55771]

Книга
УДК 334.75
Р18     Райзберг Б. А. и др. Язык рынка: 200 рыночных слов / Е. Л. Заставенко, Е. Н. Головко.-М,1991.-16 c.

Рынок
334.75(039)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[178814]

Книга
УДК 339
T30      Technology Markets and Export Control in the 1990s=Рынки технологии и контроль над экспортом в 90-е годы / D.M. Kemme.-Washington Square: New York University press,1991.-139 c.

Рынок
339.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[127603]

Книга
УДК 33И
Р59     Рогозина Ф.М. Особенности развития рынка электротехнических изделий развивающихся стран.-М: Информэлектро,1986.-68 c.-( Обзор/ Сер.28. Электропромышленность за рубежом; Вып.8(51) )

Рынок
339.13+621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn