ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Машиностроение) было найдено 3760 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


151.[236246]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Стрельніков P. M. Організація ефективної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства промислової групи / Стрельніков P. M., Уракін M. Г. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.179-183. - Библиогр. : 8 назв.
Розглянуті науково-практичні методи оцінки й розробки інвестиційних проектів на підприємстві промислової групи.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


152.[236247]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Тарасенко О. Ю. Економічна безпека України: загрози та перспективи забезпечення / Тарасенко О. Ю. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.184-187. - Библиогр. : 8 назв.
Представлено складові економічної безпеки України у вигляді субіндексів. Визначено зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці України, які було структуровано за видами.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


153.[236248]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Шиліна Г. M. Обгрунтування методів та інструментів оцінки фінансового потенціалу місцевих бюджетів постконфліктних територій України / Шиліна Г. M., Рагуліна H. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.188-193. - Библиогр. : 6 назв.
Запропоновано використовувати методичний підхід, що показує результативність діяльності місцевих органів самоврядування та дає можливість одержати аналітичну інформацію про динаміку його розвитку, виявити проблемні зони функціонування місцевих бюджетів, наявні не використані резерви для подолання загроз зовнішнього середовища.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


154.[236253]

Аналитическое описание
УДК 621
В38      Продуктивність праці як прогресивний чинник підвищення ефективності використання персоналу / Шимко О. В., Підгора Є. О., Зальцман Т. С., Глущук Ю. С. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.194-198. - Библиогр. : 5 назв.
Запропоновано алгоритм системи керування продуктивністю праці, який містить у собі вимір і оцінку продуктивності, аналіз факторів підвищення продуктивності праці для стратегічного й оперативного планування з урахуванням потреб бізнесу, контроль впровадження запланованих заходів, а також розробку програм мотивації персоналу за конкретні результати підвищення продуктивності праці.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


155.[236538]

Книга
УДК 621
И20     Иванов, Е.И. Основы математического моделирования в машиностроении (механическое производство): учебное пособие / Е.И. Иванов, И.Е. Иванов.-Мариуполь: ПГТУ,2017.-180 c.

Машиностроение
621:51(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


156.[237884]

Аналитическое описание
УДК 621
Оцінка фінансового потенціалу підприємства / О.А. Бондар, П.М. Куліков, О.Г. Шкуропат, О.М. Капінос //Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-2017.-№4(60).-c.161-165. - Библиогр.: 11 назв.
У статті визначено сутність категорії "фінансовий потенціал підприємства".

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


157.[238037]

Аналитическое описание
УДК 621
Малащенко В.О. Вібраційне пересування по шорсткій поверхні / Малащенко В.О., Коруняк П.С., Ніщенко І.І. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№3.-c.33-39. - Библиогр.: 7 назв.
У статті розглянуто можливості та закономірності екологічно чистого вібраційного пересування механічних систем по шорсткій поверхні. Розроблено принципову розрахункову схему та математичну модель, що уможливили отримати універсальний аналітичний вираз для проведення аналізу основних кінематичних чинників процесу вібраційного пересування.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


158.[238044]

Аналитическое описание
УДК 621
Венцель Е.С. Уравнение интенсивности изнашивания трибосопряжений с позиций неравновесной термодинамики / Венцель Е.С., Щукин А.В., Орел А.В. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№3.-c.62-68. - Библиогр.: 6 назв.
Получено уравнение интенсивности изнашивания трибосопряжений с позиций неравновесной термодинамики.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


159.[218983]

Аналитическое описание
УДК 621
Андерсон А.Ю. Влияние диссипации энергии на температуру теплоносителя в скважинах геотермальной циркуляционной системы / А.Ю. Андерсон, М.М. Кологривов, В.В. Притула //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№1(58).-c.82-89. - Библиогр. : 9 назв.
В работе проведено численное моделирование процессов теплообмена в нагнетательной и циркуляционной скважинах геотермальной системы для подогрева высоковязких нефтей. Исследование тепловых процессов в циркуляционных скважинах, сопроваждающих работу геотермальной системы, представляет научный интерес.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


160.[220608]

Книга
УДК 621
В12      Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХІV Міжнародної науково-технічної конференції (31 травня - 3 червня, 2016, Краматорськ) / заг. ред. В.Д. Ковальов.-Краматорськ: ДДМА,2016.-104 c.

Машиностроение
621+621.9+621.74+621.73+622.73
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


161.[221305]

Аналитическое описание
УДК 621
Куликівський В.Л. Встановлення закономірності динаміки зношування витків гвинтових робочих органів транспортерів / В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М. Боровський //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№3.-c.102-107. - Бібліогр. : 5 назв
Запропоновано конструкцію експериментального транспортера, яка дозволяє впливати на велечину зазаору між спіраллю та кожухом, зменшуючи її під час зношування витків.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


162.[221306]

Аналитическое описание
УДК 621
Математична модель для імітаційного дослідження в середовищі MATLAB Simulink гідравлічного приводу поступального руху гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією / Ж.П. Дусанюк, О.В. Дерібо, С.В. Репінський та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№3.-c.108-115. - Бібліогр. : 7 назв
Розролені і апробовані математична модель гідроприводу поступального руху з довгою напірною гідролінією та обчислювальна структура для імітаційного дослідження в середовищі MATLAB Simulink динамічних процесів у такому приводі.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


163.[221648]

Аналитическое описание
УДК 629
К 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины Виктора Федоровича Ушкалова //Техническая механика.-2016.-№2.-c.3-6
Статья посвящена известному ученому-механику в области статистической динамики сложных механических систем Виктору Федоровичу Ушкалову

Машиностроение
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


164.[223229]

Аналитическое описание
УДК 621
Расчетные и экспериментальные исследования проточных частей ПЛ20 для модернизации гидротурбин Кременчугской гидроэлектростанции / А.В. Линник, С.А. Рябова, В.Д. Варенко и др. //Проблемы машиностроения.-2016.-№3.-c.12-19. - Библиогр. : 22 назв.
Выполнен комплекс расчетно-теоретических и экспериментальных исследований по разработке лопастных систем для модернизации гидротурбин ПЛ20 Кременчугской ГЭС.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


165.[223233]

Аналитическое описание
УДК 62
Гриценко Н.И. Метод проектирования проточных частей высоконапорных шахтных вентиляторов и тягодутьевых машин / Н.И. Гриценко, В.Н. Голощапов //Проблемы машиностроения.-2016.-№3.-c.20-26. - Библиогр. : 5 назв.
Приведен комплексный метод проектирования высоконапорных вентиляторов главного проветривания и тягодутьевых машин.

Машиностроение
62
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


166.[223519]

Аналитическое описание
УДК 621
Литье методом направленной кристаллизации с управляемым градиентом температуры на фронте кристаллизации / E.B. Колядов. B.B. Герасимов, Е.М. Висик (ФГУП "ВИАМ"), Ю.А. Межин //Литейное производство.-2016.-№8.-c.24-26
В статье рассмотрены основные параметры направленной кристаллизации (HK), оказывающие решающее влияние на структуру, свойства и дефекты получаемых отливок.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


167.[223549]

Аналитическое описание
УДК 621
Меняйло Е.В. Формирование структур центральных зон шаровых, цилиндрических и плоских отливок из Fe-C-сплавов / Е.В. Меняйло //Литейное производство.-2016.-№9.-c.12

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


168.[223550]

Аналитическое описание
УДК 621
Получение износостойких двуслойных чугунных литых деталей / М.А. Фесенко И.В. Лукьяненко, А.Н. Фесенко и др. //Литейное производство.-2016.-№9.-c.12-13

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


169.[223562]

Аналитическое описание
УДК 621
Суховая Е.В. Коррозионно-стойкие литые покрытия на основе сплава Fe-B-C / Е.В. Суховая, Н.С. Лябах, Н.А. Здоровец //Литейное производство.-2016.-№9.-c.13-14

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


170.[224036]

Аналитическое описание
УДК 621
Карпюк Л.В. Використання графічного редактора в інженерній графіці і курсовому проектуванні / Карпюк Л.В., Любимова-Зінченко О.В. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№8.-c.59-64. - Библиогр. : 6 назв.
Розглядаються проблеми навчання студентів інженерної і комп'ютерної графіки в рамках єдиного курсу на базі системи автоматизованого проектування.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


171.[224043]

Аналитическое описание
УДК 621
О влиянии дислокационной субструктуры горячей деформации и микродобавок бора на формирование пластинчатого перлита в процессе непрерывного охлаждения бунтового проката / Парусов Э.В., Губенко, Сычков А.Б., Сагура Л.В. //Металознавство та термічна обробка металів.-2016.-№3.-c.40-46. - Бібліогр. : 13 назв.
Получила дальнейшее развитие модель образования перлита в высокоуглеродистых сталях.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


172.[224044]

Аналитическое описание
УДК 621
Кочмарський В.З. Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу / В.З. Кочмарський //Вода і водоочисні технології.-2016.-№2.-c.3-9. - Бібліогр. : 7 назв
Встановлено, що швидкості зміни концентрацій CO2, Ca2+ та H+ в системі "CaCl2 + NaHCO3 + HOH + CO2", попередньо насиченій двооксидом вуглецю, внаслідок його видування повітрям, мають пульсаційний характер.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


173.[225209]

Аналитическое описание
УДК 621(092)
Георгій Федорович Проскура - життєвий та творчий шлях //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.3-5

Машиностроение
621(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


174.[225218]

Аналитическое описание
УДК 621
Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний / В.П. Парафейник, Н.С. Щербаков, А.А. Рябов и др. //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.12-18. - Библиогр. : 15 назв.
Работа посвящена разработке методики выбора системной характеристики турбокомпрессорных агрегатов на основе анализа результатов испытаний стендового образца турбокомпрессорных агрегатов.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


175.[225220]

Аналитическое описание
УДК 621
Бабаев А.И. Применение непроницаемых экранов для стабилизации течения в угловом регулирующем клапане / А.И. Бабаев, В.Н. Голощапов //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.19-24. - Библиогр. : 11 назв.
Представлены результаты численного исследования влияния установки непроницаемых экранов протяженностью 30-60 С на эффективную работу угловых регулирующих клапанов паровых турбин.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


176.[225226]

Аналитическое описание
УДК 621
Экспериментальное исследование теплофизических параметров свободной элементарной конвективной ячейки / Л.С. Бозбей, А.О. Костиков, Н.М. Курская, В.И. Ткаченко //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.25-35. - Библиогр. : 19 назв.
Экспериментально исследованы геометрические размеры и скорость масопереноса элементарной конвективной ячейки.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


177.[225232]

Аналитическое описание
УДК 621
Мирсалимов В.М. Закрытие криволинейной трещины в листовом элементе под действием температурного поля / В.М. Мирсалимов, А.Б. Мустафаев //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.36-43. - Библиогр. : 19 назв.
Рассматривается смена температурного поля вблизи концов криволенейной трещины в листовом элементе под действием неоднородно-напряженного поля.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


178.[225233]

Аналитическое описание
УДК 621
Сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50 / М.Г. Шульженко, П.П. Гонтаровський, Н.Г. Гармаш та ін. //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.43-50. - Библиогр. : 7 назв.
Розглядається сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50 з фундаментом із викоритсанням створеної розрахункової методики оцінки коливань системи турбоагрегат-фундамент-основа.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


179.[225234]

Аналитическое описание
УДК 621
Буданов В.Е. Классическая теория эффекта Аронова-Бона / В.Е. Буданов, О.В. Буданов, Н.Н. Суслов //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.51-56. - Библиогр. : 7 назв.
Построено классикоэлектродинамическую теорию эффекта Аронова-Бома, в которой использовано принцип виртуальной работы для определения силы, которая действует на точковый заряд.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


180.[225244]

Аналитическое описание
УДК 621
Побудова та дослідження операторів інтерлінації функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих в циліндрічній системі координат із збереженням класу деференційованості / І.В. Сергієнко, О.М. Литвин, О.О. Литвин та ін. //Проблемы машиностроения.-2016.-№4.-c.57-61. - Библиогр. : 18 назв.
Пропонується метод побудови операторів інтерлінації ермітового типу функцій трьох змінних за допомогою їх слідів.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn