ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Машиностроение) было найдено 3979 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


331.[236230]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Болотіна Є. В. Значення харизматичності в системі управління / Болотіна Є. В., Киптила А. С. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.84-88. - Библиогр. : 19 назв.
Розглядається цінність харизми як якість особистості, як сенс інновацій, розвитку суспільства і перетворення, які вона втілює.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


332.[236228]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Андрущенко О. Ю. Вплив фіскальної децентралізації на економічний розвиток держави / Андрущенко О. Ю. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.73-78. - Библиогр. : 11 назв.
Досліджено сутність «фіскальної децентралізації» у контексті формування бюджетів органів місцевого самоврядування за допомогою податків і зборів, надано характеристику фіскальної децентралізації за якісними та кількісними критеріями, визначено особливості розмежування податкових джерел між різними рівнями влади, визначено переваги та недоліки фіскальної децентралізації та ризики, які несуть соціально-економічну диспропорцію у розвиток економіки.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


333.[236231]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Бурцева О. Є. Проблеми фінансового забезпечення місцевих бюджетів в умовах децентралізації / Бурцева О. Є. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.89-94. - Библиогр. : 9 назв.
Розглянуто роль та значення місцевого самоврядування як найважливішого засобу зміцнення української державності і узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття «місцеві бюджети», акцентовано увагу на особливий статус бюджету як правової категорії, розкрито значення прибуткової бази місцевих бюджетів у бюджетній системі держави.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


334.[236232]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Веріга Г. В. Шляхи інтенсифікації формування власних надходжень місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації в Україні / Веріга Г. В., Луценко В. I. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.95-100. - Библиогр. : 5 назв.
Статтю присвячено пошуку напрямів інтенсифікації формування власних надходжень місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації в Україні.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


335.[236233]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Долозіна I. Л. Регулювання волатильності податкових надходжень до бюджету на різних фазах економічного розвитку / Долозіна I. Л., Кислюк А. П. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.101-106. - Библиогр. : 12 назв.
Статтю присвячено формуванню наукових засад довгострокової податкової політики через регулювання волатильності та обсягу податкових надходжень в залежності від фази економічного розвитку.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


336.[236234]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Дьячкова Ю. M. Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті їх сталого розвитку / Дьячкова Ю. M., Токарева А. О., Дьячков А. М. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.107-114. - Библиогр. : 20 назв.
Розглянуто значення терміну «інновація» на основі нормативно-правових актів, які регулюють інноваційну діяльність в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції інноваційної активності промислових підприємств України. Проведено оцінку показників інноваційної активності промислових підприємств Донецького регіону. Визначено основні фактори, які стримують розвиток інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


337.[236235]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Ісікова H. П. Виявлення незадоволених потреб покупців машинобудівної продукції промислового призначення в процесі формування та розвитку дилерських мереж / Ісікова H. П. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.115-119. - Библиогр. : 3 назв.
Проаналізовано підходи щодо виявлення незадоволених потреб покупців машинобудівної продукції промислового призначення в процесі формування і розвитку дилерських мереж.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


338.[236236]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Карапетян О. А. Енергоауднт як інструмент підвищення потенціалу розвитку шахти «Центральна» ДП «Красноармійськвугілля» / Карапетян О. А., Харченко О. С. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.120-123. - Библиогр. : 5 назв.
Узагальнено теоретичні підходи і визначено поняття «розвиток підприємства» і розкриті його іманент-характеристики.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


339.[236237]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Касьянова H. В. Формування вертикально-інтегрованих високотехнологічних компаній / Касьянова H. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.124-128. - Библиогр. : 9 назв.
Обгрунтовано доцільність створення вертикально-інтегрованих структур високотехнологічних підприємств.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


340.[236238]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Мирошниченко Г. Б. Розвиток теоретико-методичного апарату дослідження системи матеріального стимулювання працівників енергетичних господарств промислових підприємств з урахуванням екологічного фактору / Мирошниченко Г. Б. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.129-133. - Библиогр. : 4 назв.
Розглянуто поняття стимулювання, мотивації, потреби і інтересу з точки зору роботи промислового підприємства.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


341.[236239]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Підгора Є. О. Прогресивна методика оцінки ефективності системи преміювання персоналу підприємства / Підгора Є. О., Шимко О. В., Скачко А. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.134-137. - Библиогр. : 2 назв.
Надана пропозиція залучення для оцінки ефективності преміювання на промислових підприємствах прогресивної методики аналізу ієрархій Т. Сааті.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


342.[236240]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Поклонський Ф. Ю. Моделювання вартості електроенергії при використанні енергозберігаючих технологій / Поклонський Ф. Ю., Тіщенко Є. Б. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.138-144. - Библиогр. : 7 назв.
Визначено, що підвищення тарифів додаткового споживання повинно мати зворотньо-пропорційну залежність від показника цінової еластичності участі споживача на роздрібному ринку. Обгрунтовано доцільність та розробку рекомендацій щодо моделювання вартості електроенергії при використанні енергозберігаючих технологій.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


343.[236241]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Полгородник О. В. Інтеграція України до європейського економічного простору: теоретико-методологічні положення / Полгородник О. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.144-151. - Библиогр. : 14 назв.
Метою роботи є визначення сутності наукової категорії «економічна інтеграція», дослідження існуючих моделей інтеграції та обгрунтування найбільш ефективного механізму інтеграції України до європейського економічного простору.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


344.[236242]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Попова О. Ю. Структуризація системи організаційно-економічного забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства / Попова О. Ю., Кузнецов В. Ю., Становська Т. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.152-157. - Библиогр. : 6 назв.
Зроблено висновок, що прийняття та реалізація інвестиційних рішень становить ресурсне підґрунтя системи організаційно-економічного забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства, яке призначене для актуалізації факторів управлінського впливу і компенсації витрат для реалізації заходів з інтенсифікації розвитку та максимізації потенціалу економічного зростання.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


345.[236243]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Рекова H. Ю. Развитие организационно-экономического обеспечения механизма регулирования естественных монополий в сфере электроснабжения / Рекова H. Ю., Беленькая Ю. А. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.158-164. - Библиогр. : 11 назв.
Обоснована целесообразность развития механизма регулирования естественных монополий в сфере электроснабжения и реализацию соответствующих концептуализированных императивов органами государственной власти и субъектами хозяйствования по внедрению мер по повышению эффективности функционирования всех сегментов рынка электроснабжения и сокращения потерь общественного благосостояния.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


346.[236244]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Рекова H. Ю. Реформування основних інститутів системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації / Рекова H. Ю., Пипко С. О., Чистюхіна Ю. А. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.165-173. - Библиогр. : 20 назв.
Статтю присвячено удосконаленню інституційної структури фіскальної децентралізації в Україні, що має бути заснована на засадах подолання опортуністичної поведінки провладних сил, посилення відповідальності органів місцевої влади за результати територіального розвитку, виконання повноважень щодо доходів та видатків відповідних регіонів, прозорому функціонування фіскальних інститутів, що реалізуються через встановлення законодавчих норм та прав, контроль та нагляд за акумулюванням та витрачанням державних коштів та коштів місцевих бюджетів.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


347.[236245]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Рязанова H. О. Нетрадиційна відновлювана енергетика: проблеми і перспективи / Рязанова H. О. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.174-178. - Библиогр. : 10 назв.
Здійснено систематизацію і обґрунтування факторів, що гальмують розвиток нетрадиційної і відновлюваної енергетики, а також виокремлення чинників, які впливають на використання даних ресурсів.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


348.[236246]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Стрельніков P. M. Організація ефективної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства промислової групи / Стрельніков P. M., Уракін M. Г. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.179-183. - Библиогр. : 8 назв.
Розглянуті науково-практичні методи оцінки й розробки інвестиційних проектів на підприємстві промислової групи.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


349.[236247]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Тарасенко О. Ю. Економічна безпека України: загрози та перспективи забезпечення / Тарасенко О. Ю. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.184-187. - Библиогр. : 8 назв.
Представлено складові економічної безпеки України у вигляді субіндексів. Визначено зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці України, які було структуровано за видами.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


350.[236248]

Аналитическое описание
УДК 621
В38     Шиліна Г. M. Обгрунтування методів та інструментів оцінки фінансового потенціалу місцевих бюджетів постконфліктних територій України / Шиліна Г. M., Рагуліна H. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.188-193. - Библиогр. : 6 назв.
Запропоновано використовувати методичний підхід, що показує результативність діяльності місцевих органів самоврядування та дає можливість одержати аналітичну інформацію про динаміку його розвитку, виявити проблемні зони функціонування місцевих бюджетів, наявні не використані резерви для подолання загроз зовнішнього середовища.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


351.[236253]

Аналитическое описание
УДК 621
В38      Продуктивність праці як прогресивний чинник підвищення ефективності використання персоналу / Шимко О. В., Підгора Є. О., Зальцман Т. С., Глущук Ю. С. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(40).-Краматорськ: ДДМА.,2017.-c.194-198. - Библиогр. : 5 назв.
Запропоновано алгоритм системи керування продуктивністю праці, який містить у собі вимір і оцінку продуктивності, аналіз факторів підвищення продуктивності праці для стратегічного й оперативного планування з урахуванням потреб бізнесу, контроль впровадження запланованих заходів, а також розробку програм мотивації персоналу за конкретні результати підвищення продуктивності праці.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


352.[236538]

Книга
УДК 621
И20     Иванов, Е.И. Основы математического моделирования в машиностроении (механическое производство): учебное пособие / Е.И. Иванов, И.Е. Иванов.-Мариуполь: ПГТУ,2017.-180 c.

Машиностроение
621:51(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


353.[237884]

Аналитическое описание
УДК 621
Оцінка фінансового потенціалу підприємства / О.А. Бондар, П.М. Куліков, О.Г. Шкуропат, О.М. Капінос //Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-2017.-№4(60).-c.161-165. - Библиогр.: 11 назв.
У статті визначено сутність категорії "фінансовий потенціал підприємства".

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


354.[238037]

Аналитическое описание
УДК 621
Малащенко В.О. Вібраційне пересування по шорсткій поверхні / Малащенко В.О., Коруняк П.С., Ніщенко І.І. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№3.-c.33-39. - Библиогр.: 7 назв.
У статті розглянуто можливості та закономірності екологічно чистого вібраційного пересування механічних систем по шорсткій поверхні. Розроблено принципову розрахункову схему та математичну модель, що уможливили отримати універсальний аналітичний вираз для проведення аналізу основних кінематичних чинників процесу вібраційного пересування.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


355.[238044]

Аналитическое описание
УДК 621
Венцель Е.С. Уравнение интенсивности изнашивания трибосопряжений с позиций неравновесной термодинамики / Венцель Е.С., Щукин А.В., Орел А.В. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№3.-c.62-68. - Библиогр.: 6 назв.
Получено уравнение интенсивности изнашивания трибосопряжений с позиций неравновесной термодинамики.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


356.[238104]

Аналитическое описание
УДК 621
Венцель Є.С. Математична модель трибосполучень машин з позицій нерівновагової термодинаміки / Венцель Є.С., Щукін О.В. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№2.-c.24-28. - Библиогр.: 6 назв.
Отримано математичну модель трибосполучень з позицій нерівновагової термодинаміки, яка зв’язує виробництво ентропії з характеристиками поверхонь тертя і середовища, що змазує їх.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


357.[238115]

Аналитическое описание
УДК 621
Зубко Н.Ф. Оптимизация резерва парка портовых перегрузочных машин / Зубко Н.Ф., Немчук А.О. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№2.-c.57-65. - Библиогр.: 4 назв.
Предложена математическая модель решения оптимизационной задачи резервирования в составе парка перегрузочных машин порта.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


358.[238449]

Аналитическое описание
УДК 621
Бойко П. Ф. Технологические особенности эксплуатации, ремонта, восстановления и модернизации конусных дробилок большой единичной мощности / П. Ф. Бойко, Е. М. Титиевский, В. А. Тимирязев //Горный журнал.-2017.-№4.-c.71-75. - Библиогр.: 19 назв.
Рассмотрены вопросы эксплуатации и ремонтов конусных дробилок большой единичной мощности, используемых при дроблении полезных ископаемых. Предложен комплекс ремонтных технологий, операций и оборудования по восстановлению работоспособности, ремонту и модернизации дробильных агрегатов и их составных частей.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


359.[238523]

Аналитическое описание
УДК 621
Алгоритм оценки технического уровня космических аппаратов дистанционного зондирования Земли / В.Т. Марченко, П.П. Хорольский, Н.П. Сазина, Л.Г. Жукова //Технічна механіка.-2017.-№4.-c.41-48. - Библиор.: 3 назв.
Цель работы состоит в разработке алгоритма оценки технического уровня космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


360.[238542]

Аналитическое описание
УДК 621
Гришкевич А.Д. Разработка плазменных технологических устройств для комбинированной технологии упрочнения деталей / А.Д. Гришкевич, С.И. Гринюк //Технічна механіка.-2017.-№4.-c.96-111. - Библиор.: 34 назв.
Целью работы является разработка плазменных технологических устройств и их комбинаций для использования в технологической установке, предназначенной для проведения комбинированного технологического процесса упрочнения рабочих поверхностей металлических деталей.

Машиностроение
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn