ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


241.[219216]

Аналитическое описание
УДК 027
Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково- інформаційного простору / В. Попик //Бібліотечний вісник.-2015.-№5.-c.3-9.- Бібліогр.: 17 назв
Розглянуто здобутки та невирішені проблеми у формуванні стратегії розвитку бібліотечної сфери України у світлі завдань забезпечення зростаючих інформаційних потреб вітчизняної науки, освіти, необхідності розбудови цілісного і самодостатнього національного науково-інформаційного простору, впровадження новітніх бібліотечно-інформаційних технологій, досягнення дієвої інтеграції зусиль спеціалізованих наукових бібліотек та інформаційних центрів.

Библиотечное дело
027
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


242.[219217]

Аналитическое описание
УДК 023
Бруй О. Збалансована система показників - дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою (За матеріалами зарубіжних публікацій) / О. Бруй //Бібліотечний вісник.-2015.-№5.-c.10-15.- Бібліогр.: 17 назв.
Спираючись на публікації у фахових наукових журналах, автор узагальнює досвід зарубіжних бібліотек різних типів та бібліотечних консорціумів із впровадження проектів збалансованої системи показників.

Библиотечное дело
023
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


243.[219221]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Гранчак Т. Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек. / Т. Гранчак //Бібліотечний вісник.-2015.-№5.-c.22-27.- Бібліогр.: 19 назв.
Стаття присвячена висвітленню сучасних наукових підходів до осмислення участі України в Другій світовій війні, розкриттю особливостей представлення проблематики тих часів у соціокультурному дискурсі національних бібліотек України.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


244.[219223]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Хренова Г. Публикационная активность исследователей Беларуси и ее оценка с использованием библиометрических показателей / Г. Хренова, О. Чикун //Бібліотечний вісник.-2015.-№5.-c.28-31.- Бібліогр.: 6 назв.
Статья посвящена актуализации результатов научных исследований, проведенных Центральной научной библиотекой НАН Беларуси с использованием базы данных Web of Science.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


245.[219602]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Тодорцева Х.К. Бібліотеки Хорватії в контексті Європейскої політики розвитку галузі / Х.К. Тодорцева //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.5-12.- Бібліогр.: 9 назв
Публічні бібліотеки забезпечують гармонійне поєднання ресурсів і послуг і вже втілюють цінності, необхідні для того, щоб сприяти розвитку соціально інтегрованого суспільства

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


246.[219604]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Сошинська Я. Є. Фінансування публічних бібліотек в Україні: чи можливі зміни? / Я. Є. Сошинська //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.17-20.- Бібліогр.: 7 назв
Завдяки спільній діяльності з упровадження реформ у бібліотечній галузі будуть досягнені позитивні зміни у фінансовому забезпеченні публічних бібліотек

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


247.[219605]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Остапенко Т. А. Скарбниця розуму та духу. Національній науковій медичній бібліотеці України - 85! / Т. А. Остапенко, В. В. Ніколаєва //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.21-23
Національній науковій медичній бібліотеці України - 85!

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


248.[219222]

Аналитическое описание
УДК 002.63
Кропочева Н. Організаційно- технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково- педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського. / Н. Кропочева //Бібліотечний вісник.-2015.-№5.-c.16-21.- Бібліогр.: 23 назв.
Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського; проаналізовано функціональні можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів змістового наповнення реферативної бази даних у цьому програмному забезпеченні. Визначено змістові компоненти галузевої реферативної бази.

Библиотечное дело
002.63
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


249.[219606]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Штолько М. А. Бібліотека Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України в умовах криз (1990-ті рр. та 2014-2015 рр.) / М. А. Штолько //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.23-27
Для аналізу взято історичні переломні епохи: 1) розпад Радянського Союзу; 2) революційні події на Майдані та початок військових операцій, АТО на сході України.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


250.[219607]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Власенко Л. М. Бібліотеки Полтавської області в 2014-2015 рр. / Л. М. Власенко //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.27-30
Комплексне використання бібліотечного сайту, блогу, соціальних мереж дозволить грамотно і ефективно позиціонувати бібліотеку в інформаційному просторі та залучити нових користувачів.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


251.[219609]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Хіміч Я. О. Стратегія розвитку бібліотечної освіти в контексті розвитку бібліотечної справи та реформування системи вищої освіти в Україні / Я.О. Хіміч //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.31-36.- Бібліогр.: 11 назв.
Треба ініціювати проведення заходів, що сприятимуть якісним змінам та сталому розвитку бібліотечної освіти, бібліотечної професії та бібліотечної галузі в Україні.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


252.[219610]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Соляник А.А. Кваліфікаційні стандарти підготовки бібліотечних фахівців: сучасний стан та напрями модернізації / А.А. Соляник //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.36-40.- Бібліогр.: 6 назв.
Необхідно впорядкувати відповідні підкласи та групи «Класифікатора професій ДК 003:2010» та «Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010», передбачивши в їх структурі окрему групу професіоналів в галузі бібліотечно-інформаційної діяльності.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


253.[219614]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Прокопенко Л.С. Практична підготовка студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка / Л.С. Прокопенко, В.Є. Сошинська //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD.-Київ: УБА.,2015.-c.41-43.- Бібліогр.: 4 назв.
У Київському університеті імені Бориса Грінченка ведеться практична підготовка студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


254.[219616]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     БруйО.М. Інформаційні технології в Національній науковій медичній бібліотеці України: історія, сучасність, перспектива / О.М. Бруй //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.48-53.-Бібліогр.: 8 назв.
Саме інформаційні технології надають широкі можливості та засоби для розвитку і впровадження інновацій.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


255.[219625]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Антонова В.Р. «Історія Харкова у пам'ятних дошках»: новий краєзнавчий ресурс Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка / В.Р. Антонова //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.54-56.-Бібліогр.: 4 назв.
Колектив Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ) намагається своєчасно реагувати на виклики часу, бути ефективним у своїй роботі, відповідати вимогам суспільства.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


256.[219629]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Агаркова В. В. «Експертно-аналітична група «Фабрика думки»: бібліотечний проект для розвитку наукового потенціалу регіону / В. В. Агаркова //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.57-60
Маючи унікальні ресурсні можливості для узагальнення світового досвіду щодо діяльності «фабрики думки», наукові бібліотеки можуть стати базами для їхнього створення.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


257.[219636]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Бардашевская А.І. Медіаосвітній проект херсонських бібліотек: динаміка розвитку / А.І. Бардашевская //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.60-63.- Бібліогр.: 2

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


258.[219640]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Савенкова Л.В. Організація вільного доступу до бібліотечних фондів як складова модернізації інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек / Л.В. Савенкова //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.63-67.- Бібліогр.: 10
Нова філософія обслуговування пред’являє високі вимоги до бібліотекаря: знання книжкового фонду та електронних ресурсів, уміння працювати з технікою, висока загальна і професійна культура.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


259.[219653]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Польова В.О. Бібліотечний туризм як спосіб популяризації бібліотек у громаді / В.О. Польова //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.67-69
Бібліотечно-туристичні ініціативи дають учасникам якісне інтелектуальне дозвілля, тому несіть приємні враження та нову інформацію про цікавинки Вашої місцевості громаді, використовуючи ресурси і потенціал бібліотек.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


260.[219654]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Ростовцев С.С. Інтернет-маркетинг як інструмент просування бібліотечних продуктів і послуг / С.С. Ростовцев //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.70-72
Зважаючи на те, що сучасний ринок інформаційних продуктів та послуг розвивається інтенсивними темпами, а конкурентна боротьба набуває глобальних масштабів, застосування технологій інтернет-маркетингу є життєво необхідним для ефективної діяльності сучасних вітчизняних бібліотек.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


261.[219655]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Ребрей Г.Я. Індивідуальний підхід до читача - запорука ефективної самостійної роботи студента / Г.Я. Ребрей //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.72-75.- Бібліогр.: 5 назв.
В умовах тотальної інформатизації, впроваджуючи все новіші технології, важливо не забути про ключову роль персональної комунікації з користувачем.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


262.[219656]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукове забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності та ефективні комунікації для бібліотечної галузі: можливості розвитку / О.В. Воскобойнікова-Гузєва //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.76-78.- Бібліогр.: 1 назв.
У ході обговорення визначених напрямів передбачається акцентувати увагу на пошуку найефективніших процедур і моделей як наукового забезпечення галузі, так і налагодження багатовекторної внутрішньої та зовнішньої комунікації для бібліотечних закладів та бібліотечних працівників.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


263.[219657]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Глазунова Л.В. Ресурси Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка як складова інтегрованих професійних комунікацій фахівців галузі соціальних комунікацій / Л.В. Глазунова //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.78-81.- Бібліогр.: 5 назв.
Однією із системоутворюючих складових будь-якої галузі, у тому числі сфери соціальних комунікацій, є професійні комунікаційні канали та засоби.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


264.[219658]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Загуменна В.В. Чому потрібна адвокація українським бібліотекам? / В.В. Загуменна //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.82-85.- Бібліогр.: 5 назв.
Саме бібліотеки як соціокомунікаційні інституції, що сповідують і захищають демократичні цінності, сприяють вільному і рівноправному доступу до інформації, збереженню культурного і духовного надбання українського народу і народів світу.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


265.[219659]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Бояринова О.Є. Молодіжна секція УБА: закріплюємо репутацію / О.Є. Бояринова //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.85-88
Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації (МС УБА) - частина потужної громадської організації, яка об’єднує молодих фахівців бібліотечної галузі зі всієї України.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


266.[219660]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Везюк Л.І. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Л.І. Везюк //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.89-91
Підвищуючи престиж нашої бібліотеки, ми підвищуємо її конкурентоспроможність, розширюємо партнерські зв’язки, покращуємо форми обслуговування наших користувачів.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


267.[221464]

Книга
УДК 025
Н34      Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: Вип. 41: ЭБ.-К,2015.-624 c.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


268.[221465]

Книга
УДК 025
Н34      Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: Вип. 42: ЭБ.-К,2015.-596 c.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


269.[199626]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Романуха З. Університетські бібліотеки України в соціальних мережах / З.Романуха //Бібліотечний вісник.-2014.-№1.-c.12-16
В данной статье представлена помощь социальных сетей в работе университетских бибилиотек

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


270.[199627]

Аналитическое описание
УДК 303.436
Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства / В. Добровольська //Бібліотечний вісник.-2014.-№1.-c.26-31
В данной статье представлено комплексное изучение документоведения

Библиотечное дело
303.436
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn