ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


211.[219052]

Аналитическое описание
УДК 004.63
Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів- основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / О. Помчалова //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.12-16.- Библиогр.: 10 назв.
У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБГС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито роль АФ «ІА» в уніфікуванні бібліографічних записів, які, у свою чергу, допомагають уникненню помилок при створенні бібліографічних записів.

Библиотечное дело
004.63
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


212.[219058]

Аналитическое описание
УДК 908(477.43)
Патрикей С. Створення краєзнавчих бібліографічних покажників про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918-1939) / С. Патрикей //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.22-26.- Библиогр.: 17 назв.
У статті проаналізовано стан бібліографічного забезпечення досліджень історико-географічних регіонів України у період між двома світовими війнами (1918-1939). Подається детальний опис бібліографічних видань, присвячених тому чи іншому історико географічному регіону нашої країни.

Библиотечное дело
908(477.43)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


213.[219061]

Аналитическое описание
УДК 821.161
Опришко Т. Українська літературно-художня періодика 20-х першої половини 30-х років ХХ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти / Т. Опришко //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.27-32.- Бібліогр.: 16 назв.
Наведено перелік бібліотечних та архівних фондів, де зберігаються джерела (епістолярії, редакційні матеріали, рукописи статей та ін.) з теми, що досліджується.

Библиотечное дело
821.161
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


214.[219065]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Малолєтова Н. Міжнародний книгообмін Національной бібліотеки України імені В.І. Вернадськогов системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів / Н. Малолєтова, О.Бодак //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.33-45.- Бібліогр.: 39назв.
У статті розкриваються роль та значення міжнародного документообміну при комплектуванні фондів НБУВ і бібліотек мережі НАН України зарубіжною літературою впродовж всього періоду існування цього джерела комплектування.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


215.[219066]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Малолєтова Н. Міжнародний книгообмін Національной бібліотеки України імені В.І. Вернадськогов системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів / Н. Малолєтова, О. Бодак //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.33-45.- Бібліогр.: 39 назв.
У статті розкриваються роль та значення міжнародного документообміну при комплектуванні фондів НБУВ і бібліотек мережі НАН України зарубіжною літературою впродовж всього періоду існування цього джерела комплектування.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


216.[219067]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Гранчак Т. Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібілотеки імені В.І. Вернадського / Т. Гранчак //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.46-52.- Бібліогр.: 10 назв.
У статті висвітлюється діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у сфері міжкультурної комунікації. Розглядаються основні форми і види роботи щодо налагодження міжнародних культурних зв’язків.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


217.[219068]

Аналитическое описание
УДК 021.7
Грет М. Реклама бібліотек у блогах / М. Грет //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.52-56.- Бібліогр.: 12 назв.
У статті розглядаються особливості рекламування бібліотечних послуг у блогосфері. Аналізуються форми і засоби реклами в українських бібліотечних блогах, окреслюються перспективи цієї інноваційної діяльності.

Библиотечное дело
021.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


218.[219069]

Аналитическое описание
УДК 167.2
Кулицький С. Подолання прагматичного шуму при підготовці аналітичних продуктів з економічної тематики / С. Кулицький //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.57-63.- Бібліогр.: 12 назв.
У статті прагматичний інформаційний шум розглядається як побічний атрибут інформаційно-аналітичної роботи. На основі емпіричних досліджень проаналізовано закономірності формування прагматичного інформаційного шуму в процесі колективної інформаційно-аналітичної роботи.

Библиотечное дело
167.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


219.[219070]

Аналитическое описание
УДК 01:923
Стрішенець Н. Діалог бібліографів / Н.Стрішенець //Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-c.64-66

Библиотечное дело
01:923
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


220.[219081]

Аналитическое описание
УДК 004.65
Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / В. Попик //Бібліотечний вісник.-2015.-№2.-c.3-9.- Бібліогр.: 11 назв.
Розглянуто концептуальні засади та організаційні питання формування фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка» як національної книжкової та рукописної колекції, покликаної представити у віртуальному інформаційному просторі широкий діапазон знань про Україну, її історію і культуру, проблеми сучасного розвитку.

Библиотечное дело
004.65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


221.[219082]

Аналитическое описание
УДК 001(477)
Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання / Т. Симоненко //Бібліотечний вісник.-2015.-№2.-c.10-13.- Бібліогр.: 12 назв.
Здійснено порівняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показано кореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання.

Библиотечное дело
001(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


222.[219085]

Аналитическое описание
УДК 004.91
Курганова О. Ідентифікатор «фінгерпринт» як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ / О. Курганова //Бібліотечний вісник.-2015.-№2.-c.14-18.- Бібліогр.: 16 назв.
У статті обґрунтовано доцільність застосування ідентифікатора «фінгерпринт» у бібліографічному описі видань серії «Республіка» видавничої марки Ельзевірів. На прикладі видань «Helvetiorum respublica» (1627), «Respublica et Status Regni Hungariae» (1634) та «Respublica Romana» (1629) порівнюються особливості застосування LOC-фінгерпринта та STCN-фінгерпринта для розрізнення варіантів видання.

Библиотечное дело
004.91
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


223.[219086]

Аналитическое описание
УДК 004.65
Осталецька О. Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ / О. Осталецька, Т.Шовкопляс, А.Герус //Бібліотечний вісник.-2015.-№2.-c.19-22.- Бібліогр.: 20 назв.
У статті аналізуються карти Києва, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ, розглядаються особливості формування цифрової колекції карт даної території. Представлені зразки картографічних документів із електронної колекції планів міста.

Библиотечное дело
004.65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


224.[219088]

Аналитическое описание
УДК 002.2
Пастушенко О. Теорія книги в сучасних дисертаційних дослідженнях з книгознавства в Україні / О. Пастушенко //Бібліотечний вісник.-2015.-№2.-c.23-26.- Бібліогр.: 25 назв.
Розглядаються дисертації, присвячені дослідженню теоретичних питань українського книгознавства. Особлива увага приділяється дослідженням, присвяченим розвитку книгознавства у системі соціальних комунікацій, у структурі сучасного книгознавства, нових книгознавчих дисциплінах.

Библиотечное дело
002.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


225.[219090]

Аналитическое описание
УДК 37.091.64
Кунанець Н. Посібник з історії вітчизняних бібліографічних ресурсів / Н. Кунанець, О. Плитус //Бібліотечний вісник.-2015.-№2.-c.27-28

Библиотечное дело
37.091.64
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


226.[219092]

Аналитическое описание
УДК 001.32
Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик //Бібліотечний вісник.-2015.-№3.-c.3-11.- Бібліогр.: 41 назв.
Обґрунтовується необхідність інтеграції зусиль спеціалізованих наукових бібліотек, науково-дослідних установ та інформаційних центрів щодо формування національного науково-інформаційного простору як сукупності інформаційних ресурсів, технологій, інформаційних зв’язків, інфраструктур, середовища інформаційних комунікацій.

Библиотечное дело
001.32
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


227.[219094]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Ворошилов О. Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки / О. Ворошилов //Бібліотечний вісник.-2015.-№3.-c.12-17.- Бібліогр.: 21 назв.
У статті наголошується на зростанні значення інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек, зумовленому розвитком інформатизації суспільства, вдосконаленням його самоорганізації, оновленням сфери управлінської діяльності, поглибленням демократичних процесів.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


228.[219097]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна //Бібліотечний вісник.-2015.-№3.-c.18-23.- Бібліогр.: 14 назв.
Розглянуто проблеми інтеграції бібліографічних даних та бібліотечних електронних ресурсів у наукові інтернет-комунікації на основі технологій семантичного вебу. Запропоновано рішення щодо інтеграції електронної бібліотеки наукових періодичних видань України у систему пошуку наукової інформації Google Академія. Проаналізовано перспективи використання та можливі шляхи реалізації технологій семантичного пошуку Веб 3.0 у бібліотеках.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


229.[219104]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Кулик Є. Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Є.Кулик //Бібліотечний вісник.-2015.-№3.-c.23-28.- Бібліогр.: 13 назв.
У статті досліджується практика застосування українськими бібліотеками технологій Веб 2.0 з метою бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва - однієї з найбільш активних категорій користувачів Інтернету. Розглянуто онлайнові сервіси Державної та обласних бібліотек для юнацтва (молоді).

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


230.[219106]

Аналитическое описание
УДК 025.3
Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек / С. Клочок //Бібліотечний вісник.-2015.-№3.-c.29-36.- Бібліогр.: 22 назв.
Статтю присвячено питанням інформаційної архітектури електронних історико-культурних ресурсів. Розглянуто проблеми опису і організації полідокументних ресурсів, вибору систем метаданих та інтеграції метаописів. Зроблено огляд основних систем метаданих для бібліотек, архівів і музеїв.

Библиотечное дело
025.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


231.[219119]

Аналитическое описание
УДК 021.4
Соколов В. Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності / В. Соколов //Бібліотечний вісник.-2015.-№3.-c.37-42.- Бібліогр.: 24 назв.
У статті виокремлено особливості бібліотечно-музейних виставок, розкрито специфіку їх створення та функціонування у публічних бібліотеках.

Библиотечное дело
021.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


232.[219128]

Аналитическое описание
УДК 027.1
Вискірко О. І.О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина / О. Вискірко //Бібліотечний вісник.-2015.-№3.-c.43-50.- Бібліогр.: 17 назв.
У статті висвітлено життя і діяльність видатного українського вченого в галузі медицини, педагогіки, психології Івана Олексійовича Сікорського (1842-1919). Проаналізовано структуру та документний склад його колекційного зібрання, яке зберігається у відділі наукової організації та обслуговування основним фондом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Библиотечное дело
027.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


233.[219177]

Аналитическое описание
УДК 026
Воловенко Т. Реферативная база даних як інформаційний ресурс бібліотеки / Т. Воловенко //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.3 - 7.- Бібліогр.: 12 назв.
У статті розглядаються ключові характеристики та переваги використання баз даних як електронного інформаційного об’єкта.

Библиотечное дело
026
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


234.[219182]

Аналитическое описание
УДК 002.1
Букшина Т. Реферативна інформація з питань педагогіки, психології й освіти в УРЖ "Джерело" ( на основі періодичних і продовжуваних видань) / Т. Букшина //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.8 - 13.- Бібліогр.: 15 назв.
Наголошено на важливості ознайомлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, вчених-педагогів із даними дослідження, а також активізації формування галузевої реферативної інформації на загальнодержавному рівні через інтеграцію й налагодження кооперативної взаємодії й координації роботи з освітянськими бібліотеками України.

Библиотечное дело
002.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


235.[219185]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Гранчак Т. Соціокультурний дискурс російских національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам'яті / Т. Гранчак //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.14 -22 .- Бібліогр.: 33 назв.
Стаття присвячена обґрунтуванню соціокультурного дискурсу російських національних бібліотек як джерела визначення пріоритетних для сучасної Росії маркерів національної пам’яті, аналізу змістовного наповнення бібліотечної діяльності, продукованих і поширюваних бібліотеками смислів як інструмента визначення вузлових акцентів концепту національної пам’яті, які створюватимуть у подальшому інформаційну основу національної свідомості.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


236.[219188]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Сидорчук Т. Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могілянська академія" / Т. Сидорчук //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.23 -28 .- Бібліогр.: 26 назв.
У статті здійснена спроба проаналізувати автографи українських письменників, що зберігаються в науковій бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


237.[219189]

Аналитическое описание
УДК 001.32
Бондаренко Е. Белорусская академическая наука глазами библиографа / Е. Бондаренко //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.29 -31
В статье раскрываются организационные и содержательные аспекты подготовки электронных биобиблиографических ресурсов в серии «История НАН Беларуси в лицах», объединяющих на более высоком технологическом уровне наработанные годами материалы биобиблиографической картотеки «Академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси» и БД «Биобиблиография ученых НАН Беларуси».

Библиотечное дело
001.32
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


238.[219192]

Аналитическое описание
УДК 82.0(477)
Бикова Т. Шляхи зростання сучасного українського літературознавство / Т. Бикова //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.32-33

Библиотечное дело
82.0(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


239.[219194]

Аналитическое описание
УДК 025
Програма дій в умовах кризи //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.34-35
Українська бібліотечна асоціація ухвалила Маніфест УБА "Програма дій в умовах кризи"

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


240.[219201]

Аналитическое описание
УДК 025
Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" //Бібліотечний вісник.-2015.-№4.-c.35-38
Для виконання визначеної у маніфесті програми дій необхідна законодавча й фінансова підтримка

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn