ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


151.[226043]

Аналитическое описание
УДК 025
Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунікації / В. Маркова //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.3-8. - Бібліогр. : 10 назв.
Окреслено перспективи розвитку книжкової комунікації. Виокремлено головні тенденції цього процесу, узагальнено погляди науковців щодо майбутнього книжкової комунікації. Запропоновано модель розвитку книжкової комунікації на найближчі десятиліття.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


152.[226045]

Аналитическое описание
УДК 004.774.6СМ5:021.1
Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / О. Мар’їна //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.8-12. - Бібліогр. : 15 назв.
У статті розкриваються зміст, особливості формування контент-стратегії бібліотеки у цифровому середовищі, яка грунтується на технологіях створення, транслювання та моделювання інформаційних активів.

Библиотечное дело
004.774.6СМ5:021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


153.[226046]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Ржеуський А. Використання хмарних технологій у бібліотеках / А. Ржеуський //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.13-15. - Бібліогр. : 6 назв.
У статті розглянуто переваги використання хмарних сховищ у бібліотеках. Наведено низку безкоштовних хмарних сховищ та виокремлено безкоштовні сервіси, які можна впроваджувати у бібліотеках для удосконалення обслуговування користувачів.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


154.[226047]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Малиновський О. Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами / О. Малиновський //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.16-20. - Бібліогр. : 14 назв.
У статті розкриваються шляхи ефективного подання інформації користувачам з різними формами нозології із застосуванням мультимедійних технологій. Представлено основні складові якісного форму вання мультимедійного інформаційного контенту.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


155.[226050]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Веретеннікова Н. Інформаційно-бібліотечне забезпечення проведення наукових досліджень віртуальними колективами / Н. Веретеннікова //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.21-24. - Бібліогр. : 18 назв.
У статті розкривається зміст поняття «віртуальний творчий колектив». Проаналізовано особливості розробленої аналітичної інформаційної системи пошуку і зберігання інформації, яка отримала назву «інформаційний асистент науковця».

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


156.[226051]

Аналитическое описание
УДК 050.46
Рудий Г. Київська газетна періодика за денікінського окупаційного режиму / Г. Рудий //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.25-31. - Бібліогр. : 48 назв.
У статті київська газетна періодика 1919 р. вперше розглядається як важливе документальне масове історичне джерело дослідження суспільно-політичного житія в Україні в умовах денікінського режиму.

Библиотечное дело
050.46
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


157.[226058]

Аналитическое описание
УДК 070.00.32
Ковпак В. Бібліотечний ресурс як інформаційно-акумуляційний сегмент медійного дискурсу української еміграції / В. Ковпак //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.37-42. - Бібліогр. : 6 назв.
У статті аналізуються бібліотечні фонди україніки у США і Канаді за репортажами-спогадами Я. Рудницького з позиції етнокультурної компетенції української спільноти за кордоном у контексті смислоформування ідеї нації.

Библиотечное дело
070.00.32
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


158.[226060]

Аналитическое описание
УДК 025
Оніщенко О. Бібліотека і «цифрове» покоління: нова ситуація — нові форми роботи / О. Оніщенко //Бібліотечний вісник.-2016.-№5.-c.3-6

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


159.[226061]

Аналитическое описание
УДК 025
Гальченко О. Науковий каталог писемних пам'яток як джерело і різновид наукових досліджень / О. Гальченко //Бібліотечний вісник.-2016.-№5.-c.7-13. - Бібліогр. : 42 назв.
Уточнюється зміст терміна «науковий каталог»; охарактеризовано типи та види наукових каталогів відповідно до їхнього призначення; обгрунтовується необхідність віднесення наукових каталогів писемних пам’яток до категорії наукових видань.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


160.[226056]

Аналитическое описание
УДК 027.5
Міщук С. Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису «Волынские губернские ведомости») / С. Міщук, І. Приймак //Бібліотечний вісник.-2016.-№4.-c.32-36. - Бібліогр. : 20 назв.
У статті висвітлюється діяльність Житомирської публічної бібліотеки з середини 60-х років і до кінця XIX ст. за матеріалами офіційного часопису «Волынские губернские ведомости». Авторська увага закцентовапа на матеріально-технічному забезпеченні та утриманні бібліотеки. Розкривається динаміка надходження коштів до бібліотеки та видатків на формування фондів.

Библиотечное дело
027.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


161.[226062]

Аналитическое описание
УДК 025
Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків — складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. Дікунова, О. Лебедюк //Бібліотечний вісник.-2016.-№5.-c.14-19. - Бібліогр. : 8 назв.
Визначено сутність науково-допоміжної бібліографії, розкрито дослідницькі аспекти діяльності фахівця-бібліографа при створенні вторинних інформаційно-бібліографічних ресурсів.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


162.[227582]

Аналитическое описание
УДК 027
Попик В. Стратегія розвитку спеціалізованих наукових бібліотек / В.Попик //Бібліотечний вісник.-2016.-№6.-c.3-6. - Бібліогр. : 4 назв.
У статті розглянуто теоретичні підходи та принципові вимоги до вироблення стратегії розвитку спеціалізованих наукових бібліотек як важливої складової загальнодержавної стратегії науково-інформаційного забезпечення науки і вищої освіти на найближчі десятиліття.

Библиотечное дело
027
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


163.[227583]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам'яті / Т.Гранчак //Бібліотечний вісник.-2016.-№6.-c.7-14. - Бібліогр. : 20 назв.
У статті проаналізовано соціокультурний дискурс національних бібліотек України, розкрито його специфіку, місце і роль у формуванні національної пам’яті. Наголошується на необхідності вироблення консенсусного підходу до формування концепту національної пам’яті, визначення ключових смислів, поширення яких с актуальним для української спільноти, формату і масштабів участі бібліотечних інституцій у здійсненні політики пам’яті.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


164.[227584]

Аналитическое описание
УДК 025
Кунанець Н. Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів / Н. Кунанець, Г. Липак //Бібліотечний вісник.-2016.-№6.-c.15-20. - Бібліогр. : 21 назв.
У статті проаналізовано низку успішних європейських Інтернет-порталів ( DDB, British Library Labs, Gallica), що консолідують цифрову інформацію з фондів бібліотек, архівів і музеїв Здійснено порівняння їх функціональних можливостей, джерел наповнення інформації, способів консолідації різнорідних інформаційних ресурсів тощо.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


165.[227585]

Аналитическое описание
УДК 027
Каліберда Н. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки / Н.Каліберда, О. Ясінська, О. Півнюк //Бібліотечний вісник.-2016.-№6.-c.21-28. - Бібліогр. : 21 назв.
У етапі аналізуються результати дослідження інформаційних потреб користувачів електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, проведеного упродовж 2013-2016.

Библиотечное дело
027
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


166.[229705]

Аналитическое описание
УДК 001
Конвергенция библиометрических проектов / Л. И. Костенко, А.И. Жабин, А.Ю. Кузнецов и др. //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:науч.-практ. и теорет.сб..-2016.-№13.-c.30-37. - Бібліогр. : 14 назв
Рассмотрено информационно-аналитическую систему «Библиометрика украинской науки», разработанную на основе предложенной концепции конвергенции.

Библиотечное дело
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


167.[229719]

Аналитическое описание
УДК 026.5
Кочукова Е. В. Библиометрические исследования в БЕН РАН / Е. В. Кочукова, В.А. Цветкова //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:науч.-практ. и теорет.сб..-2016.-№13.-c.39-48. - Бібліогр. : 13 назв
Рассмотрено становление библиометрии и ее использование для оценки публикационной активности специалистов. Показаны преимущества и недостатки библиометрических показателей.

Библиотечное дело
026.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


168.[229738]

Аналитическое описание
УДК 021.6
Каленов Н. Е. Подход к созданию общедоступных интернет-каталогов / Н. Е. Каленов, С.А. Власова //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:науч.-практ. и теорет.сб..-2016.-№13.-c.129-138. - Бібліогр. : 2 назв.
Каталог позволяет обрабатывать практически неограниченный круг запросов, включающих как любые элементы библиографических описаний, так и тематические рубрики. Результатом поиска являются записи библиографических описаний и образы избранных отсканированных страниц найденных изданий.

Библиотечное дело
021.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


169.[229740]

Аналитическое описание
УДК 025.43
Астапович Л. Л. Использование словарей электронного каталога при тематическом поиске / Л. Л. Астапович,Т. С.Ерёма //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:науч.-практ. и теорет.сб..-2016.-№13.-c.159-166. - Бібліогр. : 3 назв.
В статье представлен обзор словарей электронного каталога Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси, рассмотрены возможности проведения тематического поиска по словарям электронного каталога.

Библиотечное дело
025.43
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


170.[229887]

Аналитическое описание
УДК 004
Білик О. Інтерактівне обслуговування користувачів публічних бібліотек України - шлях до самообслуговування / О. Білик //Бібліотечна планета.-2016.-№1(71).-c.30-36

Библиотечное дело
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


171.[229720]

Аналитическое описание
УДК 026.5
Горовая С. В. Манипулятивные технологии в современных информационных процессах и проблемы их нейтрализации / С. В. Горовая //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:науч.-практ. и теорет.сб..-2016.-№13.-c.67-78. - Бібліогр. : 5 назв
В статье рассматриваются внешние негативные информационные влияния на национальное информационное пространство Украины, возможности библиотечной системы для нейтрализации данных влияний, отбора ресурсов глобального информационного пространства для использования в интересах развития украинского общества.

Библиотечное дело
026.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


172.[229721]

Аналитическое описание
УДК 027.081
Калиберда Н. Ю. Онлайновый информационный сервис в научной библиотеке / Н. Ю. Калиберда, Е. А. Корнилова //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:науч.-практ. и теорет.сб..-2016.-№13.-c.99-111. - Бібліогр. : 19 назв
В статье отражены результаты исследования эффективности работы онлайн-сервиса «Виртуальная справка» в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского. Авторы отмечают, что в современных библиотеках наибольшее распространение получают онлайн-сервисы, которые ориентированы на обеспечение научно-информационного обслуживания индивидуальных и коллективных удалённых пользователей путем подготовки и предоставления материалов, релевантных информационным требованиям и запросам пользователей.

Библиотечное дело
027.081
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


173.[229727]

Аналитическое описание
УДК 021.6
Пальчук В.Э. Особенности использования библиотеками возможностей социальных сетей в развитии электронного правительства / В.Э. Пальчук //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития:науч.-практ. и теорет.сб..-2016.-№13.-c.79-90. - Бібліогр. : 11 назв.
Статья освещает процесс активизации информационного потенциала библиотек Украины в социальных сетях как современных средств распространения информации, развития электронных информационных коммуникаций между властными структурами, органами местного самоуправления и гражданами, бизнесом на принципах электронного правительства.

Библиотечное дело
021.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


174.[229900]

Аналитическое описание
УДК 004
Науменко К. Представлення бібліографічної інформації на сайтах ОУНБ / К. Науменко //Бібліотечна планета.-2016.-№1(71).-c.36-38.- Библиогр.: 8 назв.

Библиотечное дело
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


175.[229904]

Аналитическое описание
УДК 004
Романюк О. SWOT - аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною діяльністю / О.Романюк //Бібліотечна планета.-2016.-№1(71).-c.23-26

Библиотечное дело
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


176.[239919]

Книга
УДК 025
Н34      Наукові праці НБУ ім. Вернадського. Вип. 44.-К: НБУ ім. Вернадського,2016.-704 c.

Библиотечное дело
025(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


177.[239921]

Книга
УДК 025
Н34      Наукові праці НБУ ім. Вернадського. Вип. 43.-К: НБУ ім. Вернадського,2016.-704 c.

Библиотечное дело
025(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


178.[82182]

Аналитическое описание
УДК 025
Б59     Ткаченко Н.В. Навздогін за поколінням NEXT: бібліотечний марафон / Н.В. Ткаченко //Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів) : збірник матеріалів : +CD..-Київ: УБА.,2015.-c.44-47
Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач нового покоління, з його запитами, потребами та проблемами. Але запорука успіху - це комплексний підхід, систематичність, креативність, партнерські відносини.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


179.[89326]

Книга
УДК 025
Б59      Бібліотечна орбіта Кіровоградщини: збірник статей. Вип. 7: ЭБ.-Кіровоград: КЗ "ОУНБ",2015.-562 c.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


180.[133560]

Книга
УДК 025
Б59      Бібліотек@ - стратегія розвитку: VI Львівський бібліотечний форум (8-12 вересня, 2015, м. Львів): збірник матеріалів: +CD.-К: УБА,2015.-91 c.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn