ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


121.[220284]

Аналитическое описание
УДК 090.1
Матяш І. "Світова бібліотека українки" Євгена Слабченка як ідея і культурологічний проект народної дипломатії / І. Матяш //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.30-40.- Біблогр.: 23 назв.
У статті висвітлено процес заснування у 1950-1960 рр. у м. Ніцца (Франція) знаним репрезентантом європейського кіноаван-гарду, французьким кінооператором і режисером українського походження Євгеном Антоновичем Слабченком (Еженом Деславом) бібліотеки-архіву україніки.

Библиотечное дело
090.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


122.[220281]

Аналитическое описание
УДК 090.1
Дубровіна Л. Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Л.Дубровіна, Г. Ковальчук //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.3-11
Розкривається сучасний стан підготовки електронних ресурсів рукописного та книжкового національного надбання, розвитку наукових досліджень і створення баз даних, електронних каталогів, повиотекстового наукового ресурсу, цифрових колекцій Інституту рукопису, відділу стародруків та рідкісних видань, відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Библиотечное дело
090.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


123.[220285]

Аналитическое описание
УДК 025.3
Стрішенець Н. Міжнародний стандарт каталогізації "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access"): особливості впровадження / Н. Стрішенець //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.41-45.- Бібліогр.: 12 назв.
У статті розкриваються особливості нового міжнародного стандарту «Опис та доступ до ресурсу», призначеного для електронного середовища. Аналізується його термінологія, структура, стан упровадження у бібліотеках світу.

Библиотечное дело
025.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


124.[220286]

Аналитическое описание
УДК 025.59
Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / З.Романуха, Г. Швецова-Водка //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.46-51.- Бібліогр.: 18 назв.
У статті розглянуто терміни, що застосовуються для позначення бібліографічного інформування споживачів як одного з видів бібліографічного обслуговування.

Библиотечное дело
025.59
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


125.[220287]

Аналитическое описание
УДК 097:095:025
Соколов В. Дослідження суперекслібриса у сучасному книгознавстві / В. Соколов //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.52-62.- Бібліогр.: 24 назв.
У статті визначено зміст терміна «суперекслібрис», виокремлено основні ознаки, типи та відмінні риси суперекслібриса як різновиду книжкових власницьких знаків, розкривається значення досліджень суперекслібрисів у вивченні книжкових пам’яток та реконструкції книжкових зібрань.

Библиотечное дело
097:095:025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


126.[220288]

Аналитическое описание
УДК 025
Підсумки та пріритети діяльності бібліотек науково-дослідних установ НАН України //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.63-66

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


127.[220289]

Аналитическое описание
УДК 025
"Ми з тобою познайомилися, і все..." //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.67-68

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


128.[220329]

Аналитическое описание
УДК 001.891
Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Г. Асєєв //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.3-10.- Бібліогр.: 45 назв.
У статті розглядаються об'єкт, предмет, завдання, взаємозв'язки метричних досліджень сучасного наукознавства: наукометрії, інформетрії, бібліометрії, інфометрії, кіберметрії, вебометрії.

Библиотечное дело
001.891
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


129.[220331]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної бібліотеки "Україніка" / Л. Коновал //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.11-16.- Бібліогр.: 10 назв.
У статті досліджується міжнародний досвід формування та систематизації цифрового контенту національних бібліотечних проектів. Розглядаються особливості функціонування та принципи відбору тематичних колекцій. Пропонуються шляхи створення та удосконалення електронної бібліотеки «Україніка», що започатковується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


130.[220333]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Лалак О. "Жива бібліотека" як інноваційна соціально-комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції / О. Лалак //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.17-21.- Бібліогр.: 10 назв.
У статті виокремлено роль бібліотечної діяльності у процесі міжкультурної комунікації, висвітлено інноваційну соціально-комунікаційну технологію здійснення інтеркультурних комунікаційних процесів - інтерактивний захід «жива бібліотека».

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


131.[220334]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Керзюк О. Партнерська співпраця Британської бібліотеки / О. Керзюк //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.22-25.- Бібліогр.: 15 назв.
Автор знайомить з роботою відділу європейських та американських студій Британської бібліотеки у контексті нової стратегії бібліотеки, ухваленої 2015 р. Наведено конкретні приклади співпраці з іншими бібліотеками країни та світу, британськими університетами, інститутами культури, комерційними організаціями.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


132.[220337]

Аналитическое описание
УДК 050.1
Кропочева Н. Інтеграція фахових педагогічних видань в європейский інформаційний простір / Н. Кропочева //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.33-39.- Бібліогр.: 16 назв.
У статті на основі конте'нт-аналізу періодичних та продовжуваних видань педагогічної тематики, засновниками або співзае-новниками яких є науково-дослідні установи НАПН України, виокремлено і охарактеризовано напрями та рівні інтеграції видань у європейський інформаційний простір. Викладено та узагальнено результати рангового розподілу видань у систему міжнародних комунікацій.

Библиотечное дело
050.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


133.[220339]

Аналитическое описание
УДК 001.817
Пастушенко О. Динаміка розвитку дисертаційних досліджень книги і періодики в Україні (1992-2015) / О. Пастушенко //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.40-46.- Бібліогр.: 34 назв.
Розглянуто дисертаційні дослідження книги і періодики за період незалежності України, проведено їх бібліометричний аналіз. Показано динаміку їх захисту, здійснено їх розподіл за галузями знань та спеціальностями. Особливу увагу приділено докторським дисертаціям, присвяченим теорії книги та періодики у галузі соціальних комунікацій, вирішенню актуальних питань інформаційного суспільства.

Библиотечное дело
001.817
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


134.[220340]

Аналитическое описание
УДК 01
Ляшко С. Бібліографія про українські персональні бібліографічні покажники / С. Ляшко //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.47-50
Бібліографія стрімко розвивається в різних напрямках, набуває нової якості, виникає необхідність узагальнити накопичений досвід бібліографічної роботи провідних бібліотек України.

Библиотечное дело
01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


135.[220336]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Колесникова Т. Читацька активність студентів технічного ВНЗ (читання літератури іноземними мовами) / Т. Колесникова, Н. Біла //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.26-32.- Бібліогр.: 13 назв.
У статті аналізуються результати анкетування студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), визначається рівень активності студентів у читанні літератури іноземними мовами, в т. ч. з урахуванням гендерного аспекту. З'ясовується відповідність фондів літератури іноземними мовами в бібліотеці ДНУЗТ потребам читачів-студентів.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


136.[220341]

Аналитическое описание
УДК 025
Поперечна Л. Бібліотечні студії імені професора М.С. Слободяника / Л. Поперечна //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.51-53
Наприкінці 2015 р. в Національній бібліотеці України ім.В.І. Вернадського відбулися бібліотекознавчі студії, присвячені пам'яті професораМихайла Семеновича Слободяника (1949-2015)- українського бібліотекознавця, документознавця, бібліографознавця.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


137.[220342]

Аналитическое описание
УДК 025
Добко Т. Енциклопедія Визвольної боротьби "Подєбрадський полк" Армії УНР / Т.Добко //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.54-56
Презентація першого тому енциклопедії Визвольної боротьби "Подєбрадський полк" Армії УНР.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


138.[220343]

Аналитическое описание
УДК 025
Вергунов В. Пам'яті Надії Федорівни Гриценко / В. Вергунов //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.57-58
Пам'яті Надії Федорівни Гриценко - завідувачої відділу документного забезпечення та збереження наукових фондів Національної наукової академії аграрних наук України

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


139.[220344]

Аналитическое описание
УДК 025
Добко Т. "Не хочем вірить, що її нема..." / Т.Добко //Бібліотечний вісник.-2016.-№2.-c.59-60
Пам'яті Надії Іванівни Моісеєнко - бібліографа- професора, бібліотекознавця.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


140.[220345]

Аналитическое описание
УДК 004.774
Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні е-Science / А. Ржеуський, Н. Веретеннікова, О. Малиновський, Н. Кунанець //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.3-9.- Бібліогр.: 36 назв.
У статті проаналізовано основні етапи проведення наукових досліджень на платформі електронної науки: генерація ідей; управління інформацією (інформаційними ресурсами); написання пропозиції; проведення досліджень; публікація результатів; збереження дослідження (результатів). Розкрито роль інноваційних технологій, бібліотечних фахівців у реалізації наукових проектів.

Библиотечное дело
004.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


141.[220346]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Ткачук Л. Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних наукових бібліотек / Л. Ткачук //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.10-17.- Бібліогр.: 38 назв.
У статті обґрунтовується необхідність утвердження нової концепції діяльності українських бібліотек, спрямованої на вдосконалення обслуговування їх користувачів, на вироблення стратегії і тактики збереження статусу бібліотеки як соціального інституту. Наведено результати дослідження ступеня клієнтоорієнтованості електронних ресурсів українських обласних універсальних наукових бібліотек.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


142.[220347]

Аналитическое описание
УДК 37.091
Кобєлєв О. "Інформаційний аналіз і консалтинг" у системі підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери / О. Кобєлєв, О. Мар'їна //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.18-22.- Бібліогр.: 17 назв.
Розглядаються роль, форма та зміст навчальної проірами дисципліни «Інформаційний аналіз і консалтинг». Визначаються особливості її викладання на факультеті соціальних комунікацій Харківської державної академії культури для студентів зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство».

Библиотечное дело
37.091
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


143.[220355]

Аналитическое описание
УДК 021:005.5
Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках / Т. Сафонова //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.23-28.- Бібліогр.: 25 назв.
У статті обґрунтовується необхідність використання соціально-інформаційних технологій управління в бібліотечній сфері. Виокремлюються переваги упровадження в бібліотечну справу технологій сучасного менеджменту.

Библиотечное дело
021:005.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


144.[220356]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Заліток Л. Колекція "Фонд В.О. Сухомлинського" - складник національного науково-інформаційного простору / Л. Заліток //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.29-32.- Бібліогр.: 11 назв.
Стаття присвячена організації та функціонуванню колекції «Фонд В. О. Сухомлинського» Де рятівної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. Визначено основні функції бібліотечно-інформаційного комплексу, що характеризують його теоретичне й практичне значення для процесу формування національного науково-інформаційного простору.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


145.[220357]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Шаповал А. Наукова спадщина С.Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / А. Шаповал //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.33-39.- Бібліогр.: 27 назв.
У статті розглянуто наукову спадщину відомого українського зоолога, історика, літерату рознавця, поета, письменника С. Я. Парамонова, яка зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В. І Вернадського.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


146.[220358]

Аналитическое описание
УДК 821.161
Зикун Н. Зміна форматів української сатиричної публіцистики як пошук шляхів до читача / Н. Зикун //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.40-46.- Бібліогр.: 15 назв.
Досліджуються види сатиричних періодичних видань, умовно названих форматами, залежно від зміни функціонального призначення сатири, очікувань і потреб читацької аудиторії, інформаційного простору.

Библиотечное дело
821.161
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


147.[220359]

Аналитическое описание
УДК 001.811
Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць / Н.Грудініна //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.47-50.- Бібліогр.: 13 назв.
Розглянуто особливості бібліографічного оформлення використаних джерел у наукових працях. Виокремлено принципи складання бібліографічних списків і посилань на різні види документів. Висвітлено правила оформлення й застосування внутрішньотексзових, підрядкових і затекстових бібліографічних посилань, скорочення повторних посилань, відмінність між списками літеразури й посиланнями.

Библиотечное дело
001.811
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


148.[220360]

Аналитическое описание
УДК 025
Бібліотеки наукових установ НАН України: сучасні тенденції та завдання розвитку //Бібліотечний вісник.-2016.-№3.-c.51-52
У травні 2016 року В Націрнальній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського відбувся щорічний семінар "Робота бібліотек наукових установ НАН України: сучасні тенденції та завдання розвитку".

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


149.[221702]

Книга
УДК 025
Б59      Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України: навчальний посібник: ЭБ / укл. В.С. Пашкова.-К: НАКККіМ,2016.-58 c.

Библиотечное дело
025(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


150.[225576]

Стандарт
УДК 025
ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальне положення та правила складання.-Введ.: 01.07.2016.-К.: ДП " УкрНДНЦ",2016 Гр. 01.140.40
б/н ЭБ

Библиотечное дело
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn