ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


91.[235530]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Коваль Т. Імплементація міжнародних стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська //Вісник Книжкової палати.-2017.-№8.-c.15-17.- Бібліогр.: 14 назв.
Спираючись на зовнішні та внутрішні законотворчі документи, у статті розглянуто основні тенденції введення міжнародних стандартів у діяльність наукових бібліотек.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


92.[235533]

Аналитическое описание
УДК 025
Шипота Г. Концепт "комунікація " у системі бібліотекознавчих досліджень / Г. Шипота //Вісник Книжкової палати.-2017.-№8.-c.28-32.- Бібліогр.: 30 назв.
Зазначено, що провідною тенденцією стає активізація вивчення комунікаційних складників бібліотечної діяльності, процесів створення, використання та зберігання інформаційних продуктів, бібліотечно-інформаційного обслуговування.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


93.[235535]

Аналитическое описание
УДК 025.7
Маркова В. Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікацій / В. Маркова //Вісник Книжкової палати.-2017.-№8.-c.33-35.- Бібліогр.: 9 назв.
Розглянуто трансформацію концепту "збереження " в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікацій і визначено його сучасне розуміння.

Библиотечное дело
025.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


94.[235541]

Аналитическое описание
УДК 025.4
Зоріна Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору / Н.Зоріна, С.Коваленко //Вісник Книжкової палати.-2017.-№9.-c.10-16.- Бібліогр.: 19 назв.
Представлено результати дослідження щодо створення й використання баз даних авторитетних файлів. Розглянуто застосування авторитетних файлів колективних та індивідуальних авторів як засіб наукометричних досліджень.

Библиотечное дело
025.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


95.[235575]

Аналитическое описание
УДК 021.8
Соколов В. Бібліотечна політологія: становлення нової галузі бібліотекознавчих досліджень / В.Соколов //Вісник Книжкової палати.-2017.-№9.-c.17-20.- Бібліогр.: 15 назв.
Розкрито об’єкт, предмет і методи дослідження бібліотечної політології, визначено її основні функції та завдання; проаналізовано певні методологічні підходи і зміст окремих досліджень з бібліотечної політології та бібліотечної політики; з'ясовано значення бібліотечної політології для здійснення ефективної бібліотечної політики; охарактеризовано своєрідність формування бібліотечної політології в умовах розвитку інформаційного суспільства, впровадження інформаційно-бібліотечних технологій та інноваційних форм бібліотечної роботи.

Библиотечное дело
021.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


96.[237776]

Аналитическое описание
УДК 004.91
Стронська Н. Т. Мережеві біобібліографічні ресурси провідних країн світу / Н. Т. Стронська //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2017.-№1.-c.79-88
Мережеві біобібліографічні ресурси є можливим складником загальної репрезентованої інформації у відкритому доступі для різних категорій користувачів.

Библиотечное дело
004.91
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


97.[237777]

Аналитическое описание
УДК 021.6
Л24     Лапська О. О. Міжнародне співробітництво української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації / Лапська О. О. //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2017.-№1.-c.108-114
Проаналізоване міжнародне співробітництво української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації.

Библиотечное дело
021.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


98.[237778]

Аналитическое описание
УДК 02
Л24     Кунанець Н. Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак, В. В. Пасічник //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2017.-№1.-c.96-100
Соціокомунікаційна інженерія як галузь, що поєднує в собі соціально-комунікативну та інформаційно-технологічну складові, може слугувати фундаментом для розроблення методології моделювання та проектування сучасних соціокомунікаційних систем.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


99.[237779]

Аналитическое описание
УДК 02
Л24     Лобузін І. В. Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів / І. В. Лобузін //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2017.-№1.-c.66-78
Наукова новизна роботи полягає у вироблені єдиних технічних та технологічних підходів оцифрування бібліотечних фондів.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


100.[237822]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Бикова Т.М. Відділ наукової обробки документів та організації каталогів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: історія та досягнення / Т. М. Бикова //Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографство, книгознавство..-2017.-№Т.22, вип.1.-c.38-53
У статті описано процес створення і розвитку Відділу наукової обробки документів та організації каталогів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Розглядається поступове розширення функцій Відділу, яке призвело до структурних змін на різних етапах його діяльності.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


101.[237823]

Аналитическое описание
УДК 001:082.1
Назаровець С. А. Небезпека поширення псевдонаукових видань для розвитку науки в Україні / С. А. Назаровець //Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографство, книгознавство..-2017.-№Т.22, вип.1.-c.163-174
У статті розглянуто причини виникнення сучасного негативного феномену електронних псевдонаукових видань.

Библиотечное дело
001:082.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


102.[237824]

Аналитическое описание
УДК 015
Швецова-Водка Г.М. Українська метабібліографія / Г.М. Швецова-Водка //Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографство, книгознавство..-2017.-№Т.22, вип.1.-c.163-188
Стаття присвячена одному з особливих видів бібліографії, що відрізняється об’єктом обліку: це бібліографічні посібники. Пояснюється зміна традиційної назви цього виду - «бібліографія бібліографії» на нову - метабібліографія.

Библиотечное дело
015
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


103.[237837]

Аналитическое описание
УДК 025.3
Стрішенець Н. Зарубіжна каталогізація: пов'язані дані та BIBIRAMI / Н. Стрішенець //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського.-2017.-№45.-c.9-21
Йдеться про глибокі зміни, які відбуваються у зарубіжній каталогізації, зокрема, про новий міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» (RDA), перспективою якого є створення моделі пов’язаних даних.

Библиотечное дело
025.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


104.[237839]

Аналитическое описание
УДК 025.3
Керзюк О. Організація та доступ до інформації у британській бібліотеці / О. Керзюк //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського.-2017.-№45.-c.22-29
Автор статті інформує про сучасні можливості організації фондів у Британській бібліотеці, наголошує, що щороку користувачі здійснюють понад 6 мли пошуків у Електронному каталозі Британської бібліотеки «Explore the British Library» (http://explore.bl.uk/), який містить 56 млн записів.

Библиотечное дело
025.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


105.[240719]

Аналитическое описание
УДК 021.2
Василенко О. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки в контексті сутнісних функцій / О.Василенко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.Вернадського.-2017.-№45.-c.71-81
В контексті розвитку інформаційної та комунікаційної функцій наукової бібліотеки як сутнісних розглянуто зміст та визначено поняття інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки.

Библиотечное дело
021.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


106.[9838]

Аналитическое описание
УДК 025
C91     Гриценок І.А. Діяльність бібліотеки вищого навчального закладу у контексті сучасної стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної безперервної освіти / І.А. Гриценок ///Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів.-Київ: УБА.,2016.-c.40-45.- Бібліогр.: 1 назв.
Збереження і примноження традицій діяльності всіх видів бібліотек, у тому числі і наукових, як центрів концентрації інформаційних ресурсів та культури, національних та світових цінностей, має супроводжуватися їх інтенсивною імплантацією у всепланетарний інформаційний і культурний простір.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


107.[45207]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Синиця Н.М. Адміністративна реформа і бібліотеки: нові виклики, нові орієнтири, нові рішення / Н.М. Синиця //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів.- Київ: УБА.,2016.-c.52-56.- Бібліогр.: 9 назв.
Метою адміністративної реформи є становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


108.[75129]

Книга
УДК 025
С91      Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське): збірник матеріалів.-К: УБА,2016.-75 c.

Библиотечное дело
025:378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


109.[219669]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Соляник А.А. Нове покоління освітніх стандартів підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців / А.А. Соляник //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.10-14
В умовах запровадження в Україні нової інтегрованої спеціальності підготовки інформаційних фахівців широкого профілю важливо визначити першочергові завдання адаптації організаційної структури та змісту підготовки сучасного бібліотечного фахівця вищої кваліфікації, подолати нормативно-правові колізії перехідного періоду реалізації освітніх реформ

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


110.[219672]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Загуменна В.В. Інноваційні зміни в бібліотечно-інформаційній освіті України / В.В. Загуменна //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.18-22.- Бібліогр.: 2 назв.
У процесі професійної підготовки фахівців з інформаційної діяльності, бібліотечної та архівної справи в Україні необхідно максимально ефективно імплементувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та запроваджувати інноваційні зміни.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


111.[219673]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Давидова І.О. Інформаційний менеджмент в соціокомунікаційних вимірах сучасності / І.О. Давидова //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.27-30.- Бібліогр.: 1 назв.
Управління інформацією на особистісному рівні охоплює питання інформаційної культури особистості і являє собою технологію досягнення ефективної взаємодії суб’єкта з інформаційним середовищем суспільства.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


112.[219661]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Шевченко І. О. Підвищення кваліфікації працівників культури: пошук та актуалізація навчальних програм у контексті євроінтеграції України / І.О. Шевченко //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.4-9.- Бібліогр.: 5 назв.
Апробація нової навчальної програми для підвищення кваліфікації працівників бібліотек дозволить виробити методологічні підходи до створення аналогічних програм для інших категорій користувачів та оновити зміст навчання державних службовців, працівників музеїв і викладачів мистецьких навчальних закладів.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


113.[219670]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Новальська Т.В. Наступність здобуття вищої бібліотечно-інформаційної освіти в умовах реформування / Т.В. Новальська //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.15-18.- Бібліогр.: 7 назв.
Наступність у здобутті вищої бібілотечно-інформаційної освіти буде сприяти поетапному розвитку компетентностей, що визначає ефективне використання здібностей кожного працівника, дає можливість результативно здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог конкретного робочого місця в документально-комунікаційній сфері.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


114.[219675]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Сошинська Я.Є. Медіаменеджмент як напрям підготовки сучасних фахівців / Я.Є. Сошинська //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.31-32
Існують різні підходи до визначення поняття «медіа» та похідних поняттєвих утворень, як-то медіасфера, медіапростір, медіасередовище, масмедіа, медіапродукція, медіаменеджмент, медіабізнес, медіаграмотність, медіаосвіта, медіакультура тощо, які трактують це явище і в широкому, і у вузькому сенсі.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


115.[219676]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Мотульский Р.С. Корпоративное взаимодействие библиотек Беларуси по формированию единого национального библиотечного информационного пространства / Р.С. Мотульский //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.33-37
Развитие библиотечной отрасли осуществляется в условиях государственной поддержки приоритетных направлений - автоматизации библиотечных процессов, формирования информационных ресурсов, интеграции инфраструктуры библиотек всех уровней, отработки механизмов социального партнерства на основе корпоративного взаимодействия.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


116.[219683]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Воскобойнікова-Гузєва О. В. Комунікаційна стратегія бібліотеки / О.В. Воскобойнікова-Гузєва //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів..-Київ: УБА.,2016.-c.37-39.- Бібліогр.: 7 назв.
На сьогодні поняття «комунікація» існує у трьох основних інтерпретаціях: по-перше, як засіб зв’язку будь-яких об’єктів матеріального і духовного світу, тобто як визначена структура; по-друге - це спілкування, в процесі якого люди обмінюються інформацією; по-третє, під комунікацією розуміється передавання і масовий обмін інформацією з метою впливу на суспільство та його складові компоненти.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


117.[219707]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Пристай Г.І. Нові концептуальні підходи в діяльності відділу мистецтва обласних універсальних наукових бібліотек / Г.І. Пристай //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів.-Київ: УБА.,2016.-c.56-60.- Бібліогр.: 9 назв.
Проаналізована діяльність відділів мистецтв ОУНБ стане дороговказом для подальшої більш активної роботи фахівців бібліотечних установ.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


118.[219708]

Аналитическое описание
УДК 025
С91     Сербін О.О. Систематизація в контексті аналітико-синтетичного опрацювання інформації: індикатор якості результату в проекції на цілісність процесу / О.О. Сербін //Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири: Міжнародна науково-практична конференція (1-4 березня, 2016 р., смт. Славське) : збірник матеріалів.-Київ: УБА.,2016.-c.61-65.- Бібліогр.: 22 назв.
Результатом комплексу процесів аналітико-синтетичного опрацювання є систематизація бібліографічної інформації, яка символізує про організацію, впорядкування інформації.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


119.[220282]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.12-17.- Бібліогр.: 11 назв.
Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого громадянина стосовно історичних подій в Україні.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


120.[220283]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак //Бібліотечний вісник.-2016.-№1.-c.18-29
У статті висвітлюються результати аналізу використання національними бібліотеками світу та України різних соціальних мереж у процесі вдосконалення бібліотечного обслуговування, розкриваються особливості окремих мереж як платформ представлення бібліотечних продуктів та послуг.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn