ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


61.[247183]

Аналитическое описание
УДК 316.77
Збанацька О. Документна евристика в системі управління знаннями / О.Збанацька //Бібліотечний вісник.-2018.-№6.-c.3 - 6. - Библиогр.: 13 назв.
У статті розглядається управління знаннями як явище сучасного світу, визначено його основні компоненти. Охарактеризовано процеси і системи організації знання

Библиотечное дело
316.77
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


62.[247186]

Аналитическое описание
УДК 061.2
Прокопенко Л. Конференція директорів європейських національних бібліотек (CENL): організаційні засади створення та функціонування / Л. Прокопенко //Бібліотечний вісник.-2018.-№6.-c.7 - 14. - Библиогр.: 16 назв.
Висвітлюється діяльність Конференції директорів європейських національних бібліотек (CENL). Охарактеризовано її структуру, цілі, візію, місію, ключові завдання, пріоритетні напрями роботи.

Библиотечное дело
061.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


63.[247187]

Аналитическое описание
УДК 024.2
Соколов В. Передплатники публічних бібліотек в Україні у середині XIX — на початку XX ст. / В. Соколов //Бібліотечний вісник.-2018.-№6.-c.15 - 25. - Библиогр.: 26 назв.
Аналізуються семантичні ознаки терміна «передплатник» та особливості його використання у бібліотечній діяльності в Україні у середині ХІХ - на початку ХХ ст. Охарактеризовано основні історичні чинники формування змісту даного поняття.

Библиотечное дело
024.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


64.[247189]

Аналитическое описание
УДК 012
Шпаргало Є. Книжкові видання діаспори як джерело вивчення антигетьманського повстання (листопад — грудень 1918 р.) / Є. Шпаргало //Бібліотечний вісник.-2018.-№6.-c.26 - 33. - Библиогр.: 14 назв.
Проаналізовано видання з фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ НБУВ), присвячені антигетьманському повстанню. Наявна література дає можливість побачити різноманітність поглядів на події кінця 1918 р.

Библиотечное дело
012
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


65.[247190]

Аналитическое описание
УДК 012
Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація.100-річчя Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського» //Бібліотечний вісник.-2018.-№6.-c.43 - 64
6-8 листопада 2018 р. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на відзначення 100-річчя від часу заснування НБУВ організувала й провела Міжнародну наукову конференцію «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-надського».

Библиотечное дело
012
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


66.[233496]

Аналитическое описание
УДК 390.25
Дубровіна Л. Архіви, бібліотеки, музеї — джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України / Л. Дубровіна, А.Киридон, І.Матяш //Бібліотечний вісник.-2017.-№1.-c.3-10. - Бібліогр. : 18 назв.
Розглянуто бібліотеки, архіви, музеї як складник соціальних інститутів, які збирають та зберігають джерела соціальної, історичної та національної пам’яті, організовують їх збереження, здійснюють наукову, інформаційну та культурну діяльність.

Библиотечное дело
390.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


67.[233500]

Аналитическое описание
УДК 019.94
Швецова-Водка Г. Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. / Г. Швецова-Водка //Бібліотечний вісник.-2017.-№1.-c.11-16. - Бібліогр. : 13 назв.
Аналізується сучасний стан бібліографічної діяльності українських бібліотек.

Библиотечное дело
019.94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


68.[233503]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Ржеуський А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський //Бібліотечний вісник.-2017.-№1.-c.17-26. - Бібліогр. : 8 назв.
Проаналізовано безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: презентацій та відеома-теріалів, які потенційно можуть використовувагися при підготовці віртуальних виставок та реклами заходів, запланованих у бібліотеці.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


69.[233535]

Аналитическое описание
УДК 02:004
Кунанець Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»: бібліотечний аспект / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник //Бібліотечний вісник.-2017.-№2.-c.3-7. - Бібліогр. : 11 назв.
Обгрунтовується доцільність використання комплексного підходу при дослідженні соціокомунікаційних систем, які утворюються на основі консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті, якими є бібліотеки, музеї та архіви.

Библиотечное дело
02:004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


70.[233536]

Аналитическое описание
УДК 025
Рибачок О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана): створення та пріоритети розвитку (2000—2020) / О. Рибачок //Бібліотечний вісник.-2017.-№2.-c.8-16. - Бібліогр. : 23 назв.
Аналізується процес створення Європейської цифрової бібліотеки (Європіана) як інтегрованого електронного європейського простору культурної спадщини, що зберігається в бібліотеках, архівах, музеях, інших установах культури європейських країн.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


71.[233552]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Бруй О. Стратегічна перспектива «Клієнти» / О. Бруй //Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського: 2017-2020 рр..- Київ : Ліра-К.,2017.-c.16-24
У цій перспективі визначено стратегічні цілі та ініціативи, які показують як Бібліотека створює цінність для клієнтів та задовольняє їхні потреби й очікування.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


72.[233554]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Бруй О. Стратегічна перспектива «Процеси» / О. Бруй //Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського: 2017-2020 рр..- Київ : Ліра-К.,2017.-c.26-29
У цій перспективі визначено стратегічні цілі та ініціативи, які відображають, що потрібно удосконалити Бібліотеці в тому, що стосується її основних процесів (в яких створюється цінність) для найкращого задоволення потреб клієнтів.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


73.[233578]

Аналитическое описание
УДК 001
Солоіденко Г. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: сторінки історії / Г. Солоіденко //Бібліотечний вісник.-2017.-№5.-c.44-50. Бібліогр.:9
Висвітлюється становлення мережі академічних бібліотек, починаючи від формування перших бібліотек при відділах Академії і до створення сучасних інформаційно-бібліотечних комплексів. Представлена методична діяльність Інформаційно-бібліотечної ради НАН України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на всіх етапах розвитку бібліотек наукових установ.

Библиотечное дело
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


74.[233582]

Аналитическое описание
УДК 024
Назаровец С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровец, Э. Кулік //Бібліотечний вісник.-2017.-№5.-c.3-14.- Бібліогр.: 35
У статті представлено концепцію та складники моделі бібліотеки наступного покоління - Бібліотеки 4.0. Розглянуто передові інтернет-технології, які можуть використовуватися для впровадження інноваційних бібліотечних послуг і сервісів, скерованих на задоволення потреб користувачів з урахуванням особливостей інформаційної взаємодії в суспільстві.

Библиотечное дело
024
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


75.[233583]

Аналитическое описание
УДК 024
Бруй О. Стратегічна перспектива «Навчання та розвиток» / О. Бруй //Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського: 2017-2020 рр..- Київ : Ліра-К.,2017.-c.30-33
У цій перспективі визначено стратегічні цілі та ініціативи, що відображають, як Бібліотека підтримуватиме свою здатність до змін та інновацій, щоб мати змогу удосконалювати основні процеси та досягати успіху, реалізовувати стратегію, досягати візії та виконувати місію, дотримуючись визначених цінностей.

Библиотечное дело
024
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


76.[233586]

Аналитическое описание
УДК 001
Копанєва В. Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації / В. Копанєва //Бібліотечний вісник.-2017.-№6.-c.3-9. Бібліогр.:15
Проаналізовано лінгвістичні та нейрофізіологічні витоки когнітивних наук, розкриті у бібліопсихологічній теорії М. Рубакіна.

Библиотечное дело
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


77.[233591]

Аналитическое описание
УДК 024-048.37
Коваль Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т.Коваль, Л.Туровська //Вісник Книжкової палати.-2017.-№1.-c.11-15.- Бібліогр.: 14 назв.
Спираючись на новітній досвід світових бібліотек щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, в статті розглянуто та дослідженно форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства знань.

Библиотечное дело
024-048.37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


78.[233594]

Аналитическое описание
УДК 021:316
Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк //Вісник Книжкової палати.-2017.-№2.-c.7-9.- Бібліогр.: 10 назв.
В даній статті здійснено аналіз основних інструментів маркетингу, які доцільно застосовувати для просування бібліотек.

Библиотечное дело
021:316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


79.[233601]

Аналитическое описание
УДК 025.2
Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України / В.Зуб //Вісник Книжкової палати.-2017.-№2.-c.12-15.- Бібліогр.: 17 назв.
У статті проаналізовано нормативно-правові акти і локальну бібліотечну документацію з питань безпеки праці бібліотечного персоналу, залученого до використання робіт, пов'язаних із компьютерним скануванням фондів бібліотек України.

Библиотечное дело
025.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


80.[233618]

Аналитическое описание
УДК 025.4
Лобузіна К. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина //Бібліотечний вісник.-2017.-№4.-c.3-7.- Бібліогр.: 13 назв.
Розкриваються підходи адаптації власної класифікаційної системи наукової бібліотеки до Універсальної десяткової системи (УДК).

Библиотечное дело
025.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


81.[233625]

Аналитическое описание
УДК 024.1
Ткачук Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів / Л.Ткачук //Вісник Книжкової палати.-2017.-№4.-c.7-12.- Бібліогр.: 13 назв.
Відзначається, що запорукою успіху бібліотечного веб-сайта є відповідність його концептуальної моделі ментальній моделі користувачів.

Библиотечное дело
024.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


82.[234965]

Книга
УДК 025
Б90      Будівлі українських бібліотек: матеріали бібліотекознавчого дослідження / укл. В.М. П'яскіна; ДНАББ.-К: ДНАББ,2017.-279 c.

Библиотечное дело
025:72(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


83.[235491]

Аналитическое описание
УДК 023.5
Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення / В. Зуб //Вісник Книжкової палати.-2017.-№5.-c.28-32
У статті обгрунтовано потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках.

Библиотечное дело
023.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


84.[235496]

Аналитическое описание
УДК 024.1
Ткачук Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів / Л.Ткачук //Бібліотечний вісник.-2017.-№4.-c.8-12.- Бібліогр.: 13 назв.
Відзначається, що запорукою успіху бібліотечного веб-сайта є відповідність його концептуальної моделі ментальній моделі користувачів.

Библиотечное дело
024.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


85.[235497]

Аналитическое описание
УДК 316.472.4
Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін //Бібліотечний вісник.-2017.-№4.-c.13-19.- Бібліогр.: 39 назв.
У статті йдеться про використання найбільш популярних соціальних медіа у бібліотеках. Проаналізовано сучасний стан провідних соціальних медіа в світі та в Україні, можливості їх застосування в бібліотеках. Наведено порівняльну характеристику відеохостингів Facebook, YouTube Twitter, Instagram, Tumblr. Висвітлено статистику відвідуваності Facebook за країнами і віковими групами.

Библиотечное дело
316.472.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


86.[235499]

Аналитическое описание
УДК 023.5
Медведєва В. Наукова бібліотека у забезпеченні доступу до наукових знань / В. Медведєва //Вісник Книжкової палати.-2017.-№7.-c.17-19.- Бібліогр.: 7назв.
Статтю присвячено визначенню ролі наукової бібліотеки у процесі забезпечення доступу до наукових знань. Акцентовано увагу на зміні відносин між бібліотекою і суспільством та різноманітті комунікативних практик сучасної бібліотеки в контексті формування суспільства знань. На прикладі діяльності НБУВ обґрунтовано провідну роль наукових бібліотек у процесі забезпечення доступу до наукових знань.

Библиотечное дело
023.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


87.[235500]

Аналитическое описание
УДК 025.45
Зніщенко М. Упровадження УДК - шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій / М. Зніщенко, Л.Соляник, Н.Острікова //Вісник Книжкової палати.-2017.-№7.-c.14-17.- Бібліогр.: 7назв.
Висвітлено питання упровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушено низку проблем, виявлених у ході цього процесу.

Библиотечное дело
025.45
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


88.[235501]

Аналитическое описание
УДК 025.45
Назаровец С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства / С. Назаровец //Вісник Книжкової палати.-2017.-№7.-c.23-27.- Бібліогр.: 10 назв.
У роботі представлено порівняльний аналіз вибраних наукових журналів у галузі бібліотекознавства. Основою для його проведення слугували результати онлайн-опитування вітчизняних фахівців бібліотечної справи щодо важливих чинників, якими вони керуються у процесі вибору журналу для публікації результатів наукових досліджень.

Библиотечное дело
025.45
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


89.[235503]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Богданов Г. Бібліотеки сучасних німецьких університетів та тенденції формування їхніх фондів / Г. Богданов //Вісник Книжкової палати.-2017.-№7.-c.20-23.- Бібліогр.: 3 назв.
Значну увагу приділено докладному описові функцій і тенденцій розвитку бібліотек університетів та інших вищих навчальних закладів за умов дигиталізації та міжкультурних комунікацій.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


90.[235507]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Іванова М. Інформація як об'єкт інтелектуальної власності в діяльності бібліотек / М. Іванова //Вісник Книжкової палати.-2017.-№8.-c.7-11.- Бібліогр.: 17 назв.
У статті увагу акцентовано на тому, що право на інформацію є одним із природних прав людини, володіння яким гарантує Конституція України. Наголошено, що інформація перетворюється на стратегічний ресурс розвитку людства. Розкрито особливості інформації як об'єкта права інтелектуальної власності. Визначено роль бібліотек у збереженні інформації, яка є об'єктом інтелектуальної власності.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn