ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


31.[235639]

Аналитическое описание
УДК 015(477)
Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні / В. Шкаріна //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.3-9. Бібліогр.:24
У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної бібліографії України. Прослідко-вується розвиток системи національних метабібліографічних посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема електронні, які слугують матеріалами для національних метабібліографічних посібників.

Библиотечное дело
015(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


32.[235657]

Аналитическое описание
УДК 021
Гранчак Т. Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як науково-інформаціиний центр організації управління знаннями / Т. Гранчак //Бібліотечний вісник.-2018.-№2.-c.3-10. - Бібліогр.: 17
Обґрунтовано функціонування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційного центру організації управління знаннями. Окреслено й охарактеризовано напрями участі бібліотеки в організації управління знаннями.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


33.[235641]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Попик В. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського / В. Попик //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.20-27. Бібліогр.: 5
Розглянуто, визначені В. І. Вернадським, концептуальні засади діяльності Національної бібліотеки України, значення нагромадженого нею впродовж ста років досвіду збереження і вивчення рукописної та книжкової спадщини, науково-інформаційної діяльності для бібліотечної системи країни, параметри розбудови й використання електронних інформаційних ресурсів НБУВ, особливе місце і роль найбільшої бібліотеки країни у формуванні цілісного національного науково-інформаційного простору, її стратегічні завдання і пріоритети у забезпеченні потреб вітчизняної науки, освіти, культури, управління, політико-правового, соціально-економічного, інноваційного поступу України як суверенної європейської держави.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


34.[235654]

Аналитическое описание
УДК 016
Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917—1921 рр. (друга половина XX — початок XXI ст.) / Т. Добко,О.Дуднік //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.34-44. - Бібліогр.: 23
У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX - на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інформаційне наповнення, простежено зміну методологічних засад їх підготовки, представлено актуальні бібліографічні посібники, підготовлені до 100-річчя Української революції.

Библиотечное дело
016
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


35.[240726]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Кононенко В. О. Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: основні тенденції і напрями / В. О. Кононенко //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.5-21
На семінарі для бібліографів ставили за мету окреслити ширший бібліографічний ландшафт України - проаналізувати тенденції, характерні для діяльності вітчизняних бібліографів бібліотек різних форм власності.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


36.[240727]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Добко Т. В. Онлайнове довідково-бібліографічне обслуговування в наукових бібліотеках України / Т. В. Добко //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.21-32. - Библиогр.: 20 назв.
Наукові бібліотеки України мають працювати не лише над розробленням і формуванням нових бібліографічних, метабібліографічних, аналітичних продуктів, що орієнтують і розкривають ресурси локальних і глобальної мереж, а й більше уваги приділяти кооперації та узгодженості, формуванню інтегрованого довідково-пошукового апарату, розвитку співпраці з координування передплати, доступу і взаємовикористання бібліографічно-реферативних і повнотекстових інформаційних ресурсів.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


37.[240728]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Богун Н. Г. Досвід інформаційно-бібліографічного обслуговування в зарубіжних країнах (за матеріалами зарубіжної фахової періодики) / Н. Г. Богун //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.33-38. - Библиогр.: 8 назв.
Головна спільна мета інформаційного обслуговування користувачів в Україні та за кордоном - максимальне задоволення потреби в інформації. Форми і шляхи цієї роботи теж подібні: безпосереднє (англ. face-to-face) спілкування бібліотекаря з користувачем, запити телефоном, спілкування електронною поштою, у формі чату та ін.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


38.[241563]

Аналитическое описание
УДК 01
Стронська Н. Т. Електронна бібліотека в контексті інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах" / Н. Т. Стронська //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.43-49.- Библиогр.: 17 наим.
Створення електронного біографічного ресурсу передбачає розробку вдосконаленої схеми інтегрованого персонального представлення інформації про бібліографа, де подаються такі основні взаємопов’язані блоки верхнього ієрархічного рівня біографічної інформації, як електронна бібліотека, мультимедійні ресурси, тезаурус.

Библиотечное дело
01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


39.[241567]

Аналитическое описание
УДК 02
Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, О.А. Лозицький, В.В. Пасічник //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.35-42.- Библиогр.: 14 наим.
Створення електронного біографічного ресурсу передбачає розробку вдосконаленої схеми інтегрованого персонального представлення інформації про бібліографа, де подаються такі основні взаємопов’язані блоки верхнього ієрархічного рівня біографічної інформації, як електронна бібліотека, мультимедійні ресурси, тезаурус.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


40.[241572]

Аналитическое описание
УДК 930.25
Філіппова Л. Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект / Л. Я. Філіппова //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№2.-c.6-11.- Библиогр.: 12 наим.
У результаті проведенного дослідження виявлено, що поняття "цифровий архів" і "електронний архів" мають різницю за на змістовному рівні.

Библиотечное дело
930.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


41.[241573]

Аналитическое описание
УДК 021
Жалко Т.Й. Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№2.-c.52-58.- Библиогр.: 10 наим.
Ствердженно, що електронні журнали як об'єкти інформаційно- комунікаційної діяльності бібліотек створюють принципово нові умови для освіти та наукової роботи, а також змінюють певні функціональні особливості бібліотек.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


42.[242243]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Чо С. Цифровое обслуживание в Национальной библиотеке Кореи:текущее состояние и задачи / С.Чо //Библиотековедение.-2018.-№6.-c.с.673-680.- Библиогр.:10 назв.
В статье описан трехлетний план цифровых услуг. Раскрыты цели и задачи НБ Кореи: расширение библиотечного фонда в цифровой среде, улучшение эксплуатации цифровых ресурсов, активизация мобильных сервисов, популяризация гуманитарных знаний через оцифровку.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


43.[241569]

Аналитическое описание
УДК 378.048
Ю.І. Палеха Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі / Палеха Ю.І. //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.58-66.- Библиогр.: 8 наим.
Стимулювання розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в Україні повинно відбуватись за рахунок моніторингу світового наукового інформаційного потоку, аналізу рівня цитування вчених та індексів впливу періодичних видань вузів, просування наукових праць у світові бібліо- і наукометричні бази даних, збільшення номенклатури вітчизняних і зарубіжних наукових інформаційних ресурсів за рахунок придбання бібліотеками ВНЗ доступу до ліцензованих електронних повнотекстових та наукометричних баз даних.

Библиотечное дело
378.048
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


44.[243680]

Аналитическое описание
УДК 02
Ярошенко Т. Роль цифрової гуманітористики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Т.Ярошенко, С.Чуканова //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.10-17
Метою статті є показати, що сучасне вітчизняне бібліотекознавство розвивається у напрямку цифрової гуманітаристики та встановлює все більш тісні зв’язки з галуззю інформаційних технологій.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


45.[243681]

Аналитическое описание
УДК 02
Плешкевич Е. Формирование правовых представлений о документе в Российской империи в XVIII-первой половине ХІХ вв. / Е. Плешкевич //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.18-26
Раскрыты вопросы инкорпорирования термина «документ» в российские законодательные акты XVIII - первой половины XIX столетия.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


46.[243682]

Аналитическое описание
УДК 02
Нестерович Ю. Документология на стадии развитой науки:сущность единицы документационной деятельности и понятия и построение фундаментальной теоретической схемы / Ю. Нестерович //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.27-37
Актуальность предпринятого исследования обусловлена необходимостью оптимизации содержания базовых терминов наук о документационной и информационно обеспечивающей деятельности - ДИОД (документоведения, библиотековедения, научной информатики и пр.), установления и полновесного раскрытия сущности ее единиц, процессов и сегментов.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


47.[243683]

Аналитическое описание
УДК 02
Гранчак Т. Що вони роблять і що це означає: ідентичнісні практики в соціокультурному дискурсі Бібліотеки Конгресу / Т. Гранчак //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.38-52( на анг.яз.)
У статті на прикладі Бібліотеки Конгресу було показано, як можна впливати на формування та збереження національної ідентичності, використовуючи соціокультурний дискурс національних бібліотек.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


48.[243684]

Аналитическое описание
УДК 023
Соляник А. Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / А.Соляник //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.64-77
Стаття присвячена питанню модернізації підходів до визначення якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі застосування Дублінських дескрипторів як інноваційних критеріїв результативності набуття певних ступенів вищої освіти.

Библиотечное дело
023
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


49.[243685]

Аналитическое описание
УДК 02
Галаган Л. Вплив Е-урядування на інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності органів влади / Л. Галаган //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.78-85
У статті обґрунтовується вирішальне значення інформаційно-комунікативних технологій у вдосконаленні експертного забезпечення діяльності органів державної влади.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


50.[243686]

Аналитическое описание
УДК 02
Бондаренко В. Мобільні застосунки як інструмент самоосвіти в середовищі покоління Z / В. Бондаренко //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.86-99
У статті розглянуто концепцію мобільного навчання m-learning у середовищі покоління Z, яка активно еволюціонує в концепцію повсюдного навчання u-learning (ubiquitous learning), безперервного процесу самовдосконалення за допомогою різноманітних інформаційних пристроїв від комп’ютера до смартфона чи планшета.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


51.[244965]

Книга
УДК 025
Б59      Біблотеки і суспільство: рух у часі та просторі: ІІІ Науково-практична інтернет-конференція (22-29 жовтня 2018 р.).-Харків: НБ ХНМУ,2018.-120 c.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


52.[245691]

Аналитическое описание
УДК 02:006
Стрішенець Н. Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз / Н. Стрішенець //Бібліотечний вісник.-2018.-№3(245).-c.28-40. - Библиогр.: 16назв.
У статті аналізується якість сучасних українських бібліотечно-інформаційних стандартів на терміни та визначення понять. Виокремлено основні проблеми та означено шляхи їх вирішення

Библиотечное дело
02:006
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


53.[245692]

Аналитическое описание
УДК 021:004
Костенко Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін //Бібліотечний вісник.-2018.-№4(245).-c.3-9. - Библиогр.: 30 назв.
Розглянуто особливості становлення цифрової гуманітаристики в світі. Висвітлено вплив інформатизації на процеси бібліографування та реферування, формування репозиторіїв і проведення наукометричних досліджень.

Библиотечное дело
021:004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


54.[247174]

Аналитическое описание
УДК 021.61
Левченко Н. Відкритий електронний архів — важливий чинник публікаційної активності науковців / Н. Левченко //Бібліотечний вісник.-2018.-№5.-c.3-7. - Библиогр.: 8 назв.
У статті обґрунтовується необхідність подальшого зміцнення ініціативи Відкритого доступу для збереження і забезпечення доступності до наукових публікацій, результатів досліджень.

Библиотечное дело
021.61
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


55.[245686]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Онищенко О. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямків у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993 - 2018) 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011 – 2018 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна //Бібліотечний вісник.-2018.-№3(245).-c.3-11
Відзначено процеси інтеграції наукових знань, спеціальностей, аналізується проблематика, що розвивається у Бібліотеці в нових суспільних умовах, з часу проголошення незалежної України, два її магістральні напрями: трансформація діяльності бібліотеки в інформаційному суспільстві; вивчення, збереження, введення у науковий обіг рукописної та книжкової спадщини.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


56.[247176]

Аналитическое описание
УДК 021
Липак Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад / Г. Липак //Бібліотечний вісник.-2018.-№5.-c.8 -14. - Библиогр.: 30 назв.
Висвітлюються проблеми формування соціокомунікаційного простору окремих міст та територіальних громад; наголошується на провідній ролі місцевих бібліотек, архівів та музеїв як носіїв соціальної пам’яті громади у формуванні сприятливого, інформаційно насиченого, соціокомунікаційного середовища регіонів.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


57.[247177]

Аналитическое описание
УДК 025.2
Пестрецова Л. Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського у 1991-2000 рр. / Л. Пестрецова,І.Шульга, Т. Клочок //Бібліотечний вісник.-2018.-№5.-c.15 -21. - Библиогр.: 10 назв.
У статті розкриваються особливості комплектування фонду НБУВ у період 1991-2000 рр., зумовлені соціально-політичними перетвореннями у країні, змінами статусу Бібліотеки і поглибленням її функцій, відсутністю стабільного фінансування та пошуком альтернативних джерел комплектування.

Библиотечное дело
025.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


58.[247178]

Аналитическое описание
УДК 017.09
Головащук А. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дивлячись у майбутнє, шануємо минуле / А. Головащук //Бібліотечний вісник.-2018.-№5.-c.22 -27. - Библиогр.: 15 назв.
У статті йдеться про систему каталогів, картотек Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, особливості функціонування традиційних та електронних інформаційно-пошукових систем. Проаналізовано ведення головних каталогів бібліотеки: алфавітного, систематичного, електронного, розкрито їх значення у сучасній роботі бібліотеки.

Библиотечное дело
017.09
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


59.[247179]

Аналитическое описание
УДК 655.4
Васьківська О. Державницька політика українських та радянського урядів у сфері книговидання в роки визвольних змагань / О. Васьківська //Бібліотечний вісник.-2018.-№5.-c.28 -32. - Библиогр.: 19 назв.
Акцентується увага на монопольному використанні більшовиками вітчизняного книговидавництва з метою пропаганди серед населення своєї ідеології, привернення на свій бік народних мас.

Библиотечное дело
655.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


60.[247180]

Аналитическое описание
УДК 014
Штих П. Важливий складник вивчення української еміграційної періодики / П. Штих //Бібліотечний вісник.-2018.-№5.-c.33 -34
Покажчики змісту періодичних видань -незамінна складова дослідження не тільки української еміграційної періодики, а й різних аспектів життя та творчості науковців, філософів, письменників, митців, чия діяльність була маловідомою через ідеологічні, політичні, суспільні чинники.

Библиотечное дело
014
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn