ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


391.[210074]

Аналитическое описание
УДК 02
Разважаєв А. Технології «хмарного» обчислення для застосування в інформаційних центрах / А. Разважаєв, О. Соловйов //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.226-236
На думку фахівців, хмарні обчислення - група технологій, що очолюють розвиток інформаційних технологій у цілому

Библиотечное дело
004.77
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


392.[210075]

Аналитическое описание
УДК 02
Січова О. Інформаційні ресурси архівів установ НАН України та можливі шляхи їх використання в умовах електронного інформаційного середовища / О. Січова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.237-246
Розглянуто проблеми, пов’язані з процесом інформатизації архівної справи в НАН України на рівні архівів наукових організацій, та окреслено можливі шляхи розвитку інформаційних ресурсів академічних архівів в умовах електронного інформаційного середовища

Библиотечное дело
061
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


393.[210076]

Аналитическое описание
УДК 02
Шкаріна В. Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки / В. Шкаріна //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.247-260
У статті проаналізовано електронні бібліографічні ресурси п’ятьох універсальних наукових бібліотек України загальнодержавного значення (чотири з яких мають статус національних), що представлені в онлайновому доступі.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


394.[210080]

Аналитическое описание
УДК 02
Андрусенко Г. Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софіївського собору в колекції видань М. І. Новікова у фондах НБУВ / Г. Андрусенко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.261-272
У статті прослідковано процес надходження до відділу стародруків та рідкісних видань конволютів митрополита Євгенія (Болховітінова) та спроби їх наукового опису

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


395.[210081]

Аналитическое описание
УДК 02
Березкіна В. Бібліографічна Шевченкіана української діаспори / В. Березкіна //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.273-284
Розглянуто історичні етапи створення й укладання бібліографічної шевченкіани науковцями української діаспори. Проведено аналітичне опрацювання матеріалів бібліографії другого ступеню з видань, опублікованих за межами України

Библиотечное дело
012
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


396.[210082]

Аналитическое описание
УДК 02
Бобришева І. Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу «Музика - масам» / І. Бобришева //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.285-294
Мета статті - дослідити та виявити такі нотні видання друкувалися в нотних додатках до журналу «Музика - масам» та про які згадувалося на його сторінках.

Библиотечное дело
016
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


397.[210083]

Аналитическое описание
УДК 02
Бондар Н. Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575,1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу / Н. Бондар //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.295-304
В публікації здійснено порівняння водяних знаків паперу чотирьох Євангелій, надрукованих у Вільнюсі впродовж 70 років, з метою виявлення динаміки трансформації паперового ринку, встановлення походження паперу, що надходив на продаж до Вільнюса, його кількісних та якісних характеристик

Библиотечное дело
002
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


398.[210084]

Аналитическое описание
УДК 02
Добрянська Т. База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) / Т. Добрянська //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.305-316
Висвітлено основні проблеми створення та перспективи розвитку електронної бази даних кириличних рукописних кодексів ХVII ст. (БД РК ХVII ст.) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадськош (ЕР НБУВ) у системі автоматизації бібліотек ІРБІС-64. БД РК ХVII ст., і українських зокрема, має стати складовою частиною майбутньої загальної електронної бази кириличних рукописних кодексів XII ХVII ст. ІР НБУВ.

Библиотечное дело
002
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


399.[210085]

Аналитическое описание
УДК 02
Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан / Т. Мяскова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.317-340
Стаття продовжує серію публікацій, присвячених особовим бібліотекам видатних діячів минулих епох. Об’єктом дослідження стала книгозбірня українського історика та археолога Володимира Боніфатійовича Антоновича

Библиотечное дело
004.65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


400.[210087]

Аналитическое описание
УДК 02
Вербіцька О. Розроблення регестів протоколів засідань Президії АН УРСР в 1951-1955 рр. у контексті збереження національної пам’яті та репрезентації історії розвитку академічних наукових досліджень / О. Вербіцька //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.341-350
Стаття присвячена розробці регестів протоколів засідань Президії АН УРСР в 1951-1955 рр. як джерела з історії вітчизняної академічної науки

Библиотечное дело
004.65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


401.[210089]

Аналитическое описание
УДК 02
Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у XXI ст / М. Бондар //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.351-370
У статті розглянуто більше трьох десятків каталогів кириличних стародруків, виданих починаючи із 2001 р.

Библиотечное дело
003
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


402.[210091]

Аналитическое описание
УДК 02
Шаповал А. Особові фонди зоологів у Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження та їх інформаційний потенціал / А. Шаповал //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.371-382
Розглянуто документальний склад особових архівних фондів учених НАН України О. П. Маркевича, В. Г. Доліна, М. М. Щербака, М. П. Савчука, що є джерельною базою досліджень з історії розвитку зоології в Україні

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


403.[210092]

Аналитическое описание
УДК 02
Заєць О. Бібліотека митрополита Київського і Галицького Антонія (Храповицького) у фондах НБУВ: історія та сучасний стан / О. Заєць //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.383-399
Досліджуються маловідомі сторінки біографії митрополита Київського і Галицького Антонія (Храповицького) київського періоду та історія надходження його особової бібліотеки до фондів НБУВ.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


404.[210094]

Аналитическое описание
УДК 02
Савченко І. Кирило Стеценко у «Дніпросоюзі»: здобутки видавничої праці композитора у кооперативі / І. Савченко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.400-411
Досліджено нетривалу за часом (січень - грудень 1920 р.), але надзвичайне вагому за культурними наслідками видавничу діяльність Кирила Стеценка у Дніпровському Союзі Споживчих Союзів України.

Библиотечное дело
7.071
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


405.[210096]

Аналитическое описание
УДК 02
Іваннікова М. Приватна бібліотека професора Київського університету Св. Володимира Миколи Павловича Дашкевича у фондах НБУВ / М. Іваннікова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.412-422
Досліджено фрагмент бібліотеки українського літературознавця, професора Миколи Павловича Дашкевича (1852-1908), проаналізовано склад і зміст фонду виходячи з наукової діяльності вченого

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


406.[218241]

Стандарт
УДК 025
ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно- інформаційна діяльність. Теміни та визначення понять.-Введ.: 01.07.2014.-К.: Мінекономрозвитку України,2014 -41 c.Гр. 01.040.01
1 экз.

Библиотечное дело
621.77
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


407.[192864]

Книга
УДК 025
Е50      Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / укл. Пашкова В.С..-К: Самміт-Книга,2013.-64 c.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


408.[193946]

Книга
УДК 025
Б59      Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24-25.10. 2013, Дніпропетровськ).-Дн-ськ: ДНУЗТ,2013.-263 c.

Библиотечное дело
025:378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


409.[203548]

Аналитическое описание
УДК 025
Коханова І. Інформаційна культура як засіб корегування асоціальної поведінки користувачів та бібліотечних працівників / І. Коханова //Бібліотечний форум України.-2013.-№1.-c.2-3
Розглядається процес культивування інформаційної культури як засіб стримування негативних впливів людини на фонд

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


410.[203557]

Аналитическое описание
УДК 025
Ярошенко Т. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз даних EBSCO в НаУКМА) / Т. Ярошенко, С. Чуканова //Бібліотечний форум України.-2013.-№1.-c.9-14
У статті проаналізовано активність та ефективність використання електронних ресурсів бази даних EBSCO студентами гуманітарних спеціальностей

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


411.[205962]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кирилишен Я. В. Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій / Я.В. Кирилишен, А. В. Остапенко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2013.-№1.-c.49-55
В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования организации систем с использованием информационных облачных технологий

Библиотечное дело
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


412.[205965]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Харченко С. В. Проблемні аспекти функціонування національних стандартів серії "Інформація та Документація" / С. В. Харченко, С. В. Литвинська //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2013.-№1.-c.8-16
В данной статье определена репрезентованость национальных стандартов Украины "Информация и документация"

Библиотечное дело
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


413.[205975]

Аналитическое описание
УДК 002.61
Варенко В.М. Інформаційна аналітика в Україні: необхідність упровадження, проблеми функціонування, перспективи розвитку / В.М. Варенко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2013.-№1.-c.35-38
В данной статье рассматривается введение в общественную практику информационно-аналитической технологии и методики

Библиотечное дело
002.61
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


414.[205981]

Аналитическое описание
УДК 002.61
Збанацька О. М. Понятійно-категоріальний апарат архівних інформаційно-пошукових систем / Збанацька О. М. //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2013.-№1.-c.74-77
В данной статье рассматривается информационно- посковая система

Библиотечное дело
002.61
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


415.[206013]

Аналитическое описание
УДК 002.61
Кунанець Н. Е. Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек / Н. Е. Кунанець //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2013.-№1.-c.44-50
В данной статье рассматриваются методы информатики, которые предлагают использовать в библиотековедении

Библиотечное дело
002.61
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


416.[206033]

Аналитическое описание
УДК 024:005.94
Лобузіна К. В. Системно-інтегрована технологія побудови сховища знань бібліотеки / К. В. Лобузіна //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2013.-№2.-c.51-57
В данной статье обоснованы главные принципы формирования хранилища знаний библиотеки

Библиотечное дело
024:005.94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


417.[206037]

Аналитическое описание
УДК 024:005.94
Пастушенко О. В. Eлектронна періодика як складова інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців / О. В. Пастушенко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-2013.-№3.-c.27-31

Библиотечное дело
024:005.94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


418.[171989]

Книга
УДК 025
П27      Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня, 2012 р.).-Донецьк: ДонНУЕТ,2012.-208 c.

Библиотечное дело
025+331.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


419.[173152]

Книга
УДК 025
Р64      Розбудова потужних бібліотечних асоціацій: навчальні матеріали для підвищення кваліфікації бібліотекарів.-К: Самміт - Книга,2012.-183 c.

Библиотечное дело
025(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


420.[202773]

Книга
УДК 025
Н34      Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: Вип. 33: ЭБ.-К,2012.-568 c.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn