ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


361.[209671]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Бондаренко В. Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій / В. Бондаренко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.351-362
У статті досліджено наукові підходи до формування термінологічно-поняттєвого апарату дистантного обслуговування, проаналізовано його розвиток і трансформацію під впливом інтернет-технологій.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


362.[209674]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Рудь І. Оптимізація діяльності інформаційно-аналітичних відділів бібліотек / І. Рудь //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.363-372
У статті аналізуються засоби оптимізації діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів, розглянуто специфіку аналітичної діяльності в управлінських структурах і бібліотеках, досліджено досвід використання програмних комплексів і комп’ютерних систем, що надають оперативну інформацію

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


363.[209676]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Потіха А. Аналітичні продукти бібліотек як засіб консолідованого представлення інформаційного сегмента партійних засобів масової комунікації / А. Потіха //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.373-384
У статті висвітлено основні напрями діяльності провідних вітчизняних бібліотек у формуванні консолідованого інформаційного ресурсу, у тому числі з використанням партійних засобів масової комунікації.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


364.[209677]

Аналитическое описание
УДК 004.774
Аксьонова Н. Методика відбору інтернет-інформації: вплив сучасних інтернет-технологій / Н. Аксьонова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.385-396
У статті розглянуто методи ефективного пошуку та відбору електронної інформації, яка в подальшому підлягає аналітичній обробці, шляхи та джерела визначення її достовірності та вплив сучасних інтернет-технологій на діяльність інформаційно-аналітичних служб.

Библиотечное дело
004.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


365.[209680]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Чернявська Л. Консолідований інформаційний сегмент із гендерних питань: специфіка створення / Л. Чернявська //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.397-406
У статті розглянуто особливості створення бібліотечного гендерно-орієнтованого інформаційного сегмента.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


366.[209681]

Аналитическое описание
УДК 004.63
Струнгар А. Пертинентність і релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках / А. Струнгар //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.407-416
У статті наведено основні поняття інформаційного пошуку, які можна реалізувати при створенні наукової електронної бібліотеки. Визначено інформаційні складові наукової електронної бібліотеки.

Библиотечное дело
004.63
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


367.[209684]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Кушерський А. Мережеві освітньо-інформаційні ресурси Президентської бібліотеки-музею Франкліна Делано Рузвельта / А. Кушерський //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.417-428
У статті характеризуються основні групи освітньо-інформаційних ресурсів, представлених на веб-сайті Президентської бібліотеки-музею Ф. Д. Рузвельта. Питання висвітлено крізь призму ролі архівних установ у навчальному процесі.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


368.[209685]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Берегельський А. Візуальне представлення інформації та роль сучасних бібліотек у створенні та зберіганні інфографічних продуктів / А. Берегельський //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.429-440
У статті розкрито значення інфографіки як аналітичного продукту в сучасній журналістиці та діяльності вітчизняних і зарубіжних інформаційно-аналітичних служб. Розглянуто роль у створенні, акумуляції та збереженні інфографічного аналітичного продукту сучасних вітчизняних бібліотек.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


369.[209686]

Аналитическое описание
УДК 004.63
Покровська Г. Регіональні інтернет-ресурси як складова інформаційної бази бібліотечного аналітичного дослідження / Г. Покровська //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.441-446
У статті йдеться про значення використання регіональних інтернет-ресурсів України інформаційними підрозділами бібліотек при створенні тематичних інформаційних баз для аналітичного дослідження.

Библиотечное дело
004.63
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


370.[209689]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Терещенко І. Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс / І. Терещенко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.447-455
У статті розглянуто перспективи впровадження інноваційних технологій у бібліотечну діяльність. Проаналізовано, зокрема, досвід зарубіжних і вітчизняних бібліотек щодо використання мобільних додатків та електронних книжок.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


371.[209691]

Аналитическое описание
УДК 94
Полтавець С. Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору / С. Полтавець //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.456-466
Проаналізовано комплекс першоджерел з історії українського козацтва. Простежуються перспективи наповнення, розширення та популяризації джерел з історії української державності як у національному інформаційному просторі, так і поза ним

Библиотечное дело
94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


372.[209694]

Аналитическое описание
УДК 021.4
Захарова Н. Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування / Н. Захарова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.467-474
У статті розглянуто основні види бібліотечних виставок. Проаналізовано різновиди й наповнення традиційних та інноваційних, у тому числі віртуальних виставок, які готуються обласними універсальними науковими бібліотеками України

Библиотечное дело
021.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


373.[209696]

Аналитическое описание
УДК 021
Постельжук О. Виставкова робота в діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України. / О. Постельжук //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.475-486
У статті розглянуто основні види бібліотечних виставок. Проаналізовано різновиди й наповнення традиційних та інноваційних, у тому числі віртуальних виставок, які готуються обласними універсальними науковими бібліотеками України.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


374.[210053]

Аналитическое описание
УДК 002.2
Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання / О. Бережняк //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.7-16
Досліджуються історичні етапи становлення бібліометрії як науки та розглядаються особливості застосування бібліометричного аналізу у сфері книговидання

Библиотечное дело
002.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


375.[210054]

Аналитическое описание
УДК 002.2
Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України / А. Жабін //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.17-29
Розглянуто складники розвитку інтернет-технологій, що створили передумови появи бібліотечних блогів.

Библиотечное дело
002.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


376.[210055]

Аналитическое описание
УДК 002.2
Жабін О. Комбінований рейтинг сайтів Alexa Rank / О. Жабін //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.30-40
У статті описано технологію визначення рейтингу популярності сайтів за комбінованим покажчиком Alexa Rank.

Библиотечное дело
002.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


377.[210057]

Аналитическое описание
УДК 002.2
Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України / Є. Копанєва //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.41-51
У статті розглянуто стан представлення українських періодичних наукових видань у міжнародних наукометричних системах та їх бібліометричні показники.

Библиотечное дело
002.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


378.[210058]

Аналитическое описание
УДК 002.2
Кузнецов О. Виявлення ключових понять з тексту за допомогою контенг-аналізу / О. Кузнецов //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.52-60
Створено спектр визначень дослідних понять з текстів за допомогою контент-аналізу у вигляді графіка коефіцієнта тематичного напряму (КТН) з подальшим аналізом.

Библиотечное дело
002.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


379.[210059]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Василенко О. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження / О. Василенко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.61-86
Запропоновано формування системи статистичних показників бібліотечно-інформаційної діяльності на основі комплексного, збалансованого та інтегрального підходів.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


380.[210061]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Литвинова Л. Наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційно-комунікаційному просторі України / Л. Литвинова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.87-100
На основі формальної ознаки (аналіз дисертаційних досліджень) виявлено наукові школи книгознавчого і бібліотечно-інформаційного профілю та охарактеризовано їхню діяльність.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


381.[210062]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Лукашевич Т. Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних Scopus / Т. Лукашевич //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.101-115
Проведено оцінку рівня публікаційної активності в межах країн СНД та Балтії, та у порівнянні з європейськими країнами з використанням статистичної інформації бібліометричного та демографічного характеру з урахуванням економічного фактору.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


382.[210064]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Лямець А. Відбір матеріалів в арабських бібліотеках: наукові розробки М. Альйана / А. Лямець //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.116-132
У статті розглянуто науковий доробок йорданського бібліотекознавця М. Альйана у вивченні теоретичних основ комплектування фондів арабських бібліотек.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


383.[210065]

Аналитическое описание
УДК 004.65
Гарагуля С. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика / С. Гарагуля, Н. Самохіна //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.133-146
Висвітлено основні складники сучасного процесу глобальної інформатизації та їхній вплив на бібліотечне середовище.

Библиотечное дело
004.65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


384.[210066]

Аналитическое описание
УДК 026
Івченко Л. Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM) / Л. Івченко, О. Шевченко, В. Гурина //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.147-163
Проаналізовано один з корпоративних проектів Міжнародної асоціації музичних бібліотек - RIPM (Ретроспективний каталог музичної періодики = Retrospective Index to Music Periodicals = Repertoire international de la presse musicale), що охоплює період з 1759-го по 1962 р.

Библиотечное дело
026
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


385.[210067]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Ігнатюк М. Перспективи бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі зарубіжних учасників міжнародної ІРБІС-корпорації бібліотек агроекологічного профілю / М. Ігнатюк //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.164-170
Описана проблематика мережевої взаємодії бібліотек і перспективи бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі зарубіжних учасників міжнародної ІРБІС-корпорації бібліотек агроекологічного профілю

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


386.[210068]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Карпюк Д. Види мережних документів / Д. Карпюк //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.171-181
Узагальнюються підходи до класифікації електронних документів мережного середовища. Запропонований власний підхід диференціації мережних документів.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


387.[210070]

Аналитическое описание
УДК 027.8
Коваленко І. Стан і перспективи розвитку галузевого реферативного ресурсу на веб-порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / І. Коваленко,Н. Кропочева //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.182-192
Розглянуто спільну роботу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського й мережі освітянських бібліотек України над проблемою поповнення загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова», її паперового варіанту УРЖ «Джерело» та галузевої реферативної бази даних, розміщеної на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, матеріалами з питань педагогіки, психології та освіти.

Библиотечное дело
027.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


388.[210071]

Аналитическое описание
УДК 024.5
Лопата О. Сучасні тенденції та перспективи інформаційного обслуговування читачів періодичними виданнями / О. Лопата //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.193-209
У статті окреслено сучасні тенденції та пріоритетні напрями розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів журнальними періодичними виданнями, висвітлено питання застосовування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для оперативного задоволення інформаційних потреб читачів та розширення спектра бібліотечних сервісів та послуг, зокрема, поглиблення інформаційного обміну за рахунок використання журналів відкритого доступу

Библиотечное дело
024.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


389.[210072]

Аналитическое описание
УДК 02
Осталецька О. Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ / О. Осталецька //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.210-217
У статті подається теоретичне обгрунтування та розглядаються пріоритетні напрями формування цифрових колекцій карт на основі фонду сектору картографічних видань НБУВ

Библиотечное дело
528.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


390.[210073]

Аналитическое описание
УДК 02
Пристай Г. Взаємодія обласної універсальної наукової бібліотеки з культурно-мистецькими закладами Прикарпаття / Г. Пристай //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№40.-c.218-225
У статті проаналізовано координацію та кооперацію діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка з мистецькими закладами Прикарпаття

Библиотечное дело
027.53
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn