ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


331.[207665]

Аналитическое описание
УДК 025
Каспарова Н.Н. RDA (Описание ресурса и доступ): подходы к выбору языка данных в библиографической записи / Н. Н. Каспарова //Библиотековедение.-2014.-№3.-c.41-44

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


332.[209605]

Аналитическое описание
УДК 001.102
Горовий В. Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві / В. Горовий //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.11-25
Розглянуто проблеми організації виробництва сучасної наукової інформації, їх співвідношення з відповідними суспільними запитами, запропоновано деякі актуальні напрями вдосконалення державної політики в цій сфері суспільної діяльності.

Библиотечное дело
001.102
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


333.[209608]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Гранчак Т. Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики. / Т. Гранчак //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.26-42
Стаття присвячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


334.[209609]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Удовик В. Інформаційна діяльність президентської бібліотеки Азербайджанської Республіки / В. Удовик //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.43-49
У статті розглянуто питання створення та представлення у світовому інформаційному просторі інформаційних ресурсів з питань держави й права, інституту президентства, історії, культури та екології в Президентській бібліотеці Азербайджанської Республіки.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


335.[209612]

Аналитическое описание
УДК 004.77
Горова С. Удосконалення національної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій / С. Горова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.50-57
У статті розглянуто значення електронних ЗМІ як соціального інструменту забезпечення електронною інформацією суспільства на етапі його інформатизації та засобу вдосконалення безпеки національного інформаційного простору.

Библиотечное дело
004.77
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


336.[209614]

Аналитическое описание
УДК 021.6
Половинчак Ю. Бібліотечні об'єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору / Ю. Половинчак //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.58-68
Стаття присвячена дослідженню ролі бібліотечної кооперації у формуванні єдиного бібліотечного простору як складової наукового та культурного інформаційного простору

Библиотечное дело
021.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


337.[209616]

Аналитическое описание
УДК 021.89
Іванова Н. Правові аспекти інформатизації в соціокультурній сфері / Н. Іванова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.69-83
Статтю присвячено проблемам правового забезпечення роботи бібліотек як інформаційних центрів в умовах інформатизації.

Библиотечное дело
021.89
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


338.[209618]

Аналитическое описание
УДК 007
Хилько М. Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у ХХІ ст.. / М. Хилько //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.84-93
Проаналізовано використання Росією масовокомунікаційних і соціально-комунікаційних технологій для реалізації своїх зовнішньополітичних цілей. Показано, як саме Росія застосовує технології масових і соціальних комунікацій для реалізації своїх цілей щодо України.

Библиотечное дело
007
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


339.[209619]

Аналитическое описание
УДК 004.6
Ворошилов О. Інформаційний ресурс у соціокультурній трансформації Української держави / О. Ворошилов //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.94-110
Характеризуються основні риси еволюції людського суспільства на сучасному етапі. Проаналізовано основні аспекти й тенденції нинішніх суспільних трансформацій та розглянуто роль інформаційних ресурсів у сучасних глобалізаційних процесах, а також їх вплив на перебіг процесів соціокультурної трансформації як людського суспільства загалом, так і українського зокрема.

Библиотечное дело
004.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


340.[209620]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Кулицький С. Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки. / С. Кулицький //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.111-121
У статті розглянуто роль наукової бібліотеки в забезпеченні функціонування інформаційного простору української економіки, акцентовано такі переваги наукової бібліотеки в організації аналітичної підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її фондів, включаючи доступ до Інтернет, кваліфікованих кадрів та інфраструктури з обслуговування читачів

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


341.[209622]

Аналитическое описание
УДК 021
Пальчук В. Шляхи активізації участі сучасних бібліотек в інформаційному супроводі реалізації концепції електронного урядування в Україні / В. Пальчук //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.122-137
Стаття присвячена розкриттю значення діяльності вітчизняних бібліотек у розвитку інформаційної інфраструктури електронного урядування в Україні, формуванні оптимальних обсягів інформаційно-інтелектуального ресурсу для суб’єктів, що беруть участь у процесі прийняття управлінських рішень, удосконаленні комунікацій між громадянським суспільством і владними структурами

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


342.[209629]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Натаров О. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні розвитку правової культури / О. Натаров //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.147-159
Стаття присвячена розкриттю значення діяльності бібліотек у формуванні правової культури. Проаналізовано, зокрема, сучасний стан інформування в правовій сфері користувачів бібліотечними установами

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


343.[209630]

Аналитическое описание
УДК 026
Пестрецова О. Роль бібліотек у процесі організації доступу до правової інформації (на прикладі діяльності Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Юридичної бібліотеки Бібліотеки Конгресу США / О. Пестрецова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.160-170
У статті розглянуто та проаналізовано напрями, форми й принципи роботи із забезпечення бібліотеками доступу до правової інформації, інформаційно-аналітичного супроводу законотворчої діяльності.

Библиотечное дело
026
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


344.[209631]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Соколова І. Забезпечення бібліотеками доступу до інформації регіональної періодики в контексті специфіки розвитку регіонального сегмента ЗМІ / І. Соколова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.171-184
У статті розглянуто розвиток українського інформаційного середовища на прикладі регіональної періодики та використання цього ресурсу в роботі бібліотек. Висвітлено розподіл періодичної преси на друкований та електронний сегменти, а також розповсюдження цього ресурсу в міському й сільському соціумі.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


345.[209632]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Польовик С. Сучасні інформаційні послуги як основа реалізації інформаційної функції бібліотеки / С. Польовик //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.185-193
Проведено аналіз інформаційної функції бібліотеки в контексті стрімкого розвитку інформаційного суспільства. Розкрито специфіку Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, яка визначає його активним учасником у галузі інформаційного забезпечення представників владних інституцій

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


346.[209623]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Присяжна Л. Наукові бібліотеки як центри інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління (на прикладі НБУВ). / Л. Присяжна //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.138-146
Стаття присвячена розкриттю ролі інформаційно-аналітичних структур наукових бібліотек в інформаційній підтримці органів державної влади в умовах інформатизації суспільства. Зокрема, розглянуто діяльність Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) НАН України щодо ефективного використання потенціалу наукової бібліотеки як центру інформаційно-аналітичного супроводу ринкових перетворень в умовах глобалізації

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


347.[209633]

Аналитическое описание
УДК 35.07
Макарова О. Роль інформаційно-аналітичних центрів у підтримці органів державного управління (за досвідом Чилі). / О. Макарова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.194-204
У статті на прикладі провідних інформаційно-аналітичних центрів Чилі розглянуто роль «фабрик думки» в підтримці органів державного управління. Проведено загальний аналіз організації аналітичних центрів Чилі та їхньої діяльності, зокрема в напрямі формування ідей та думок суспільства, які б впливали на прийняття рішень у державній сфері.

Библиотечное дело
35.07
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


348.[209634]

Аналитическое описание
УДК 025.2
Тарасенко Н. Розкриття бібліотечних фондів засобами соціальних мереж як фактор наповнення інформаційного простору / Н. Тарасенко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.205-218
У статті обґрунтовано необхідність розширення доступу суспільства до систематизованої бібліотеками якісної, достовірної та корисної інформації шляхом використання для розкриття фондів бібліотек інструментарію соціальних мереж. Проаналізовано основні напрями та шляхи подальшого вдосконалення інтеграції бібліотек у мережений простір соціальних медіа.

Библиотечное дело
025.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


349.[209645]

Аналитическое описание
УДК 004.774
Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі / В. Струнгар //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.219-229
У статті досліджено особливості розвитку соціальних медіа в системі сучасного інформаційно-бібліотечного середовища

Библиотечное дело
004.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


350.[209647]

Аналитическое описание
УДК 021
Желай О. Організація бібліотечного моніторингу негативних інформаційних впливів на інформаційний простір України. / О. Желай //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.230-243
Стаття присвячена діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ у формуванні національного інформаційного ресурсу, висвітленню специфіки бібліотечного моніторингу негативних інформаційних впливів в умовах поширення електронних технологій

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


351.[209649]

Аналитическое описание
УДК 37.091
Беззуб І. Електронні навчальні видання як засіб активізації самостійної роботи студентів / І. Беззуб //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.244-255
Стаття присвячена питанням інформатизації навчального процесу ВНЗ за допомогою використання електронних навчальних видань, які розглядаються як сучасні засоби навчання, що істотно підвищують якість та ефективність навчання, мотивацію студентів і оптимізують діяльність викладача

Библиотечное дело
37.091
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


352.[209651]

Аналитическое описание
УДК 021.4
Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) / Г. Булахова //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.256-266
У статті розглянуто сучасні підходи науковців у галузі рекламної діяльності бібліотек, з’ясовано особливості термінологічного забезпечення наукових досліджень

Библиотечное дело
021.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


353.[209654]

Аналитическое описание
УДК 023.1
Зуб В. Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп'ютеризації бібліотечних установ / В. Зуб, М. Дем'яненко, С. Семенченко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського..-Київ.,2014.-№39.-c.267-277
У статті проаналізовано деякі аспекти соціального захисту бібліотечних працівників, зокрема зосереджується увага на мінімізації негативного впливу на організм і психіку людини тотальної комп’ютеризації бібліотечних процесів.

Библиотечное дело
023.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


354.[209658]

Аналитическое описание
УДК 37.091
Шлапак Ю. Електронний навчальний посібник як інноваційний вид програмно-педагогічних засобів / Ю. Шлапак //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.278-288
Стаття присвячена висвітленню проблеми вдосконалення форм і змісту підручників, іншої навчальної літератури, зокрема навчальних посібників, з метою забезпечення їх відповідності завданням інформаційної функції, ролі й призначення як основних засобів навчання в умовах прискореної комп’ютеризації та поширення електронних технологій

Библиотечное дело
37.091
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


355.[209661]

Аналитическое описание
УДК 328.18
Галаган Л. Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу / Л. Галаган //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.289-297
У статті проаналізовано основні моделі електронного урядування, що отримали практичне втілення в країнах світу, визначено теоретико-прикладні ознаки та специфіку застосування бенчмаркінгу як методу пошуку та впровадження найкращих практик функціонування е-урядування.

Библиотечное дело
328.18
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


356.[209663]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Пригорницька О. Бібліотечний блог як засіб комунікації бібліотеки та користувача / О. Пригорницька //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.298-305
У статті розглянуто шляхи розвитку й поширення бібліотечних блогів, проаналізовано переваги використання новітніх технологій для покращення комунікації між бібліотекою та користувачем.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


357.[209665]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Чуприна Л. Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек / Л. Чуприна //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.309-319
У статті розглянуто особливості використання оперативної інтернет-інформації при створенні інформаційно-аналітичної продукції

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


358.[209666]

Аналитическое описание
УДК 027.02
Бусол О. Перспективи використання інформаційно-аналітичних систем у діяльності наукових підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Бусол //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.320-327
У статті розкрито зміст і обґрунтовано необхідність використання в діяльності наукових підрозділів бібліотек інформаційно-аналітичних систем, призначених для автоматизованої аналітичної обробки даних.

Библиотечное дело
027.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


359.[209668]

Аналитическое описание
УДК 004.65
Вітушко Н. Перевірка інформації на достовірність у процесі підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння / Н. Вітушко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.328-339
У статті розглянуто роль інформації у формуванні системи національної безпеки в умовах інформаційного протистояння, особливості подання інформації в електронному інформаційному просторі, роль електронних ЗМІ в поширенні недостовірної інформації, причини цього явища

Библиотечное дело
004.65
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


360.[209669]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Дубас Т. Видавнича діяльність наукових бібліотек у сучасному інформаційному середовищі: тенденції розвитку / Т. Дубас //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.-Київ.,2014.-№39.-c.341-350
Стаття присвячена висвітленню видавничої діяльності наукових бібліотек на етапі розвитку інформаційного суспільства. Розкрито специфіку трансформації видавничої діяльності в умовах поширення електронних технологій.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn