ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1223 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[247192]

Аналитическое описание
УДК 008.002
Антоник О. Книжкова культура як об’єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу / О. Антоник //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.3 - 11. - Библиогр.: 35 назв.
Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «книжкова культура», окреслено його сутність і семантичне поле у рамках книгознавчого дискурсу.

Библиотечное дело
008.002
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[247193]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Лобузіна К. Тематичнии пошук в електронних каталогах національних бібліотек / К. Лобузіна, С. Галицька //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.12 - 18. - Библиогр.: 10 назв.
У статті розглядаються засоби тематичного пошуку за бібліотечною класифікацією в електронних каталогах національних бібліотек. Порівнюються можливості різних інформаційно-бібліотечних пошукових систем.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[247194]

Аналитическое описание
УДК 81.37
Мацюк Г. Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса / Г. Мацюк, Н. Кунанець //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.19 - 23. - Библиогр.: 7 назв.
У статті рокривається роль галузевого інформаційно-пошукового тезауруса у процесах систематизації термінології предметної області. Інформаційно-пошуковий тезаурус розглядається як мовна модель певної предметної області.

Библиотечное дело
81.37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[247195]

Аналитическое описание
УДК 94
Антонюк Т. Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення / Т. Антонюк //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.24 - 33. - Библиогр.: 14 назв.
Проаналізовано навчальні видання діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ як органічний складник книжкової культури України.

Библиотечное дело
94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[247196]

Аналитическое описание
УДК 94
Солоіденко Г. Інформаційно-бібліотечна рада НАН України та її учені секретарі — співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Г. Солоіденко //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.24 - 41
Розглядається історія створення та основні етапи діяльності Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Висвітлюється роль Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - базової організації Інформаційно-бібліотечної ради в становленні та розвитку академічної бібліотечної мережі.

Библиотечное дело
94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[247197]

Аналитическое описание
УДК 94
Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.42 - 45

Библиотечное дело
94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[247207]

Аналитическое описание
УДК 02:347
Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Л. Литвинова //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.3 - 9. - Библиогр.: 12 назв.
Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ринку, які безпосередньо стосуються бібліотек та їхніх користувачів в Європі.

Библиотечное дело
02:347
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[247209]

Аналитическое описание
УДК 021:025
Ісаєва О. Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі «Наука України» / О. Ісаєва, М. Дорош, Т. Власова //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.10 - 15. - Библиогр.: 8 назв.
У статті розглянуто принципи створення пошукового профілю науковця як інформаційного складника порталу «Наука України» та його технологічної взаємодії з авторитетними файлами на особу і колектив.

Библиотечное дело
021:025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[247211]

Аналитическое описание
УДК 01:002
Ільницька Л. Біоліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914—1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація / Л. Ільницька //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.16 - 23. - Библиогр.: 22 назв.
У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні питання створення бібліографії української книги міжвоєнного періоду на західноукраїнських землях та в еміграції, обґрунтовано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи укладання бібліографії української книги, яких дотримувалися провідні бібліографи І. Левицький, М. Комаров, Ю. Меженко.

Библиотечное дело
01:002
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[247212]

Аналитическое описание
УДК 027.4
Колеснікова В. Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гідності / В. Колеснікова //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.24 - 32. - Библиогр.: 19 назв.
Бібліотека Майдану розглядається як громадська ініціатива, що виникла в стінах Українського дому під час Революції Ґідності, як «місце духу», де люди читали, думали, дискутували, духовно відновлювалися.

Библиотечное дело
027.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[247964]

Аналитическое описание
УДК 025.4
Лобузіна К. Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій / К. Лобузіна, С. Галицька //Бібліотечний вісник.-2019.-№3.-c.3-7. - Библиогр.: 6 назв.
У статті розглянуто питання формування словника алфавітно-предметного покажчика (АПП) в електронному каталозі наукової бібліотеки, обґрунтовується доцільність його використання у тематичному пошуку за класифікаційною ієрархією.

Библиотечное дело
025.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[247974]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Плахтій А. Бібліотечні сервіси електронного урядування: зарубіжний досвід / Плахтій А. //Бібліотечний вісник.-2019.-№4.-c.3-11. - Библиогр.: 8 назв.
Статтю присвячено дослідженню зарубіжного досвіду бібліотек у сприянні розвитку електронного урядування. Висвітлюються теоретичні та організаційно-функціональні питання впровадження електронного урядування публічними бібліотеками таких країн, як Казахстан, Білорусь, Латвія, Росія, Естонія, США.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[249939]

Книга
УДК 024
Н72      Нова бібліотека - відповідальність кожного: Х Львівський бібліотечний форум: збірник матеріалів.-К: УБА,2019.-97 c.

Библиотечное дело
024(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[249962]

Аналитическое описание
УДК 005.92
Плешакова-Боровинська М. Сучасні нормативні вимоги до роботи з управлінською інформацією в електронному форматі на підприємстві / М. Плешакова-Боровинська //Вісник Книжкової палати.-2019.-№6.-c.18-21.- Бібліогр.: 13 назв.
Розглянути питання роботи з управлінською інформацією в електронному форматі відповідно до сучасних нормативних вимог, визначити перспективні напрями діяльності у сфері електронного документообігу.

Библиотечное дело
005.92
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[249967]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Швецова-Водка Г. Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект / Г. Швецова-Водка //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.3-12. - Библиогр.: 44 назв.
У статті виокремлено наукові дисципліни, які можна вважати метатеоретичними щодо бібліотекознавства.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[249970]

Аналитическое описание
УДК 025.321
Лобузіна К. Зміни у підходах до опису бібліотечних ресурсів (1967–2017): світовий досвід / К. Лобузіна //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.13-19. - Библиогр.: 24 назв.
Представлено результати дослідження етапів розвитку підходів до опису бібліотечних ресурсів упродовж 1967–2017 рр.

Библиотечное дело
025.321
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[249974]

Аналитическое описание
УДК 81.3
Мацюк Г. Удосконалення технологій інформаційного пошуку на основі тезауруса предметної області / Г. Мацюк //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.20-25. - Библиогр.: 16 назв.
У статті аналізуються шляхи удосконалення технологій інформаційного пошуку за допомогою тезауруса предметної області.

Библиотечное дело
81.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[249979]

Аналитическое описание
УДК 001.811
Горбань Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату / Ю. Горбань, О. Скаченко //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.26-33. - Библиогр.: 18 назв.
Охарактеризовано ігрову механіку та дизайн 12 цифрових ігор, метою яких є профілактика плагіату, навчання інформаційної грамотності та правил цитування основних стилів.

Библиотечное дело
001.811
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[249981]

Аналитическое описание
УДК 002.63
Ковальчук Г. Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перші результати наукових досліджень / Г. Ковальчук //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.34-42. - Библиогр.: 13 назв.
Стаття присвячена Інституту книгознавства – науковому підрозділу в структурі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, створеному наприкінці 2014 р., роботі відділів, що входять до його складу.

Библиотечное дело
002.63
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[249983]

Аналитическое описание
УДК 001.89
Дубровіна Л. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Л. Дубровіна, К.Лобузіна //Бібліотечний вісник.-2019.-№6.-c.3-9. - Библиогр.: 9 назв.
У статті аналізується процес формування української національної системи наукометричної інформації та створення Українського національного індексу цитування (УНІЦ).

Библиотечное дело
001.89
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[249991]

Аналитическое описание
УДК 023.5
Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій / І. Лобузін //Бібліотечний вісник.-2019.-№6.-c.18-24. - Библиогр.: 24 назв.
Визначено науково-організаційні, навчальні заходи, необхідні для успішної участі бібліотечних спеціалістів у цифрових проектах наукової бібліотеки.

Библиотечное дело
023.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[249993]

Аналитическое описание
УДК 025.17
Кобижча Н. Специфіка електронних документів у системі бібліотечних фондів / Н. Кобижча //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-2019.-№3.-c.36-43
Мета статті – виявити специфіку електронних документів у системі сучасних бібліотечних фондів.

Библиотечное дело
025.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[250006]

Аналитическое описание
УДК 374.7.091
Сербін О. Професійне вдосконалення бібліотекарів в умовах необхідності якісних змін галузі / О. Сербін, Є. Кулик //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-2019.-№3.-c.56-70
Мета дослідження полягає у вивченні потреб працівників бібліотек українських університетів у безперервній фаховій освіті для набуття/оновлення компетентностей в умовах швидких технологічних, суспільно-економічних змін.

Библиотечное дело
374.7.091
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[250396]

Аналитическое описание
УДК 021.1
Швецова-Водка Г. Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект / Г. Швецова-Водка //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.3-12. - Библиогр.: 44 назв.
У статті виокремлено наукові дисципліни, які можна вважати метатеоретичними щодо бібліотекознавства.

Библиотечное дело
021.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[250399]

Аналитическое описание
УДК 025.321
Лобузіна К. Зміни у підходах до опису бібліотечних ресурсів (1967–2017): світовий досвід / К. Лобузіна //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.13-19. - Библиогр.: 24 назв.
Проаналізовано ключові концепції, тренди та події, що позначили кожну із діб прогресу бібліотечних стандартів описування.

Библиотечное дело
025.321
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[250403]

Аналитическое описание
УДК 81.3
Мацюк Г. Удосконалення технологій інформаційного пошуку на основі тезауруса предметної області / Г. Мацюк //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.20-25. - Библиогр.: 16 назв.
У статті аналізуються шляхи удосконалення технологій інформаційного пошуку за допомогою тезауруса предметної області.

Библиотечное дело
81.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[250404]

Аналитическое описание
УДК 001.811
Горбань Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату / Ю. Горбань, О. Скаченко //Бібліотечний вісник.-2019.-№5.-c.26-33. - Библиогр.: 18 назв.
У статті розкривається досвід використання ігор у практиці бібліотек зарубіжних університетів.

Библиотечное дело
001.811
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[250405]

Аналитическое описание
УДК 001.89
Дубровіна Л. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Л. Дубровіна, К. Лобузіна К. //Бібліотечний вісник.-2019.-№6.-c.3-9. - Библиогр.: 9 назв.
У статті аналізується процес формування української національної системи наукометричної інформації та створення Українського національного індексу цитування (УНІЦ).

Библиотечное дело
001.89
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[234995]

Книга
УДК 025
П52      Положення про бібліотечний фонд електронних документів: методичні рекомендації з розробки.-Дніпро: ЦДНТБ ГМК України,2018.-10 c.

Библиотечное дело
025:004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[234997]

Книга
УДК 025
С78      Створення електронної бібліотеки: методичні рекомендації.-Дніпро: ЦДНТБ ГМК України,2018.-23 c.

Библиотечное дело
025:004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn