ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1173 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[234995]

Книга
УДК 025
П52      Положення про бібліотечний фонд електронних документів: методичні рекомендації з розробки.-Дніпро: ЦДНТБ ГМК України,2018.-10 c.

Библиотечное дело
025:004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[234997]

Книга
УДК 025
С78      Створення електронної бібліотеки: методичні рекомендації.-Дніпро: ЦДНТБ ГМК України,2018.-23 c.

Библиотечное дело
025:004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[235639]

Аналитическое описание
УДК 015(477)
Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні / В. Шкаріна //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.3-9. Бібліогр.:24
У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної бібліографії України. Прослідко-вується розвиток системи національних метабібліографічних посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема електронні, які слугують матеріалами для національних метабібліографічних посібників.

Библиотечное дело
015(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[235657]

Аналитическое описание
УДК 021
Гранчак Т. Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як науково-інформаціинии центр організації управління знаннями / Т. Гранчак //Бібліотечний вісник.-2018.-№2.-c.3-10. - Бібліогр.: 17
Обґрунтовано функціонування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційного центру організації управління знаннями. Окреслено й охарактеризовано напрями участі бібліотеки в організації управління знаннями.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[235641]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Попик В. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського / В. Попик //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.20-27. Бібліогр.: 5
Розглянуто, визначені В. І. Вернадським, концептуальні засади діяльності Національної бібліотеки України, значення нагромадженого нею впродовж ста років досвіду збереження і вивчення рукописної та книжкової спадщини, науково-інформаційної діяльності для бібліотечної системи країни, параметри розбудови й використання електронних інформаційних ресурсів НБУВ, особливе місце і роль найбільшої бібліотеки країни у формуванні цілісного національного науково-інформаційного простору, її стратегічні завдання і пріоритети у забезпеченні потреб вітчизняної науки, освіти, культури, управління, політико-правового, соціально-економічного, інноваційного поступу України як суверенної європейської держави.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[235654]

Аналитическое описание
УДК 016
Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917—1921 рр. (друга половина XX — початок XXI ст.) / Т. Добко,О.Дуднік //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.34-44. - Бібліогр.: 23
У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX - на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інформаційне наповнення, простежено зміну методологічних засад їх підготовки, представлено актуальні бібліографічні посібники, підготовлені до 100-річчя Української революції.

Библиотечное дело
016
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[240726]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Кононенко В. О. Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: основні тенденції і напрями / В. О. Кононенко //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.5-21
На семінарі для бібліографів ставили за мету окреслити ширший бібліографічний ландшафт України - проаналізувати тенденції, характерні для діяльності вітчизняних бібліографів бібліотек різних форм власності.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[240727]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Добко Т. В. Онлайнове довідково-бібліографічне обслуговування в наукових бібліотеках України / Т. В. Добко //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.21-32. - Библиогр.: 20 назв.
Наукові бібліотеки України мають працювати не лише над розробленням і формуванням нових бібліографічних, метабібліографічних, аналітичних продуктів, що орієнтують і розкривають ресурси локальних і глобальної мереж, а й більше уваги приділяти кооперації та узгодженості, формуванню інтегрованого довідково-пошукового апарату, розвитку співпраці з координування передплати, доступу і взаємовикористання бібліографічно-реферативних і повнотекстових інформаційних ресурсів.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[240728]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Богун Н. Г. Досвід інформаційно-бібліографічного обслуговування в зарубіжних країнах (за матеріалами зарубіжної фахової періодики) / Н. Г. Богун //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.33-38. - Библиогр.: 8 назв.
Головна спільна мета інформаційного обслуговування користувачів в Україні та за кордоном - максимальне задоволення потреби в інформації. Форми і шляхи цієї роботи теж подібні: безпосереднє (англ. face-to-face) спілкування бібліотекаря з користувачем, запити телефоном, спілкування електронною поштою, у формі чату та ін.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[241563]

Аналитическое описание
УДК 01
Стронська Н. Т. Електронна бібліотека в контексті інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах" / Н. Т. Стронська //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.43-49.- Библиогр.: 17 наим.
Створення електронного біографічного ресурсу передбачає розробку вдосконаленої схеми інтегрованого персонального представлення інформації про бібліографа, де подаються такі основні взаємопов’язані блоки верхнього ієрархічного рівня біографічної інформації, як електронна бібліотека, мультимедійні ресурси, тезаурус.

Библиотечное дело
01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[241567]

Аналитическое описание
УДК 02
Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, О.А. Лозицький, В.В. Пасічник //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.35-42.- Библиогр.: 14 наим.
Створення електронного біографічного ресурсу передбачає розробку вдосконаленої схеми інтегрованого персонального представлення інформації про бібліографа, де подаються такі основні взаємопов’язані блоки верхнього ієрархічного рівня біографічної інформації, як електронна бібліотека, мультимедійні ресурси, тезаурус.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[241572]

Аналитическое описание
УДК 930.25
Філіппова Л. Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект / Л. Я. Філіппова //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№2.-c.6-11.- Библиогр.: 12 наим.
У результаті проведенного дослідження виявлено, що поняття "цифровий архів" і "електронний архів" мають різницю за на змістовному рівні.

Библиотечное дело
930.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[241573]

Аналитическое описание
УДК 021
Жалко Т.Й. Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№2.-c.52-58.- Библиогр.: 10 наим.
Ствердженно, що електронні журнали як об'єкти інформаційно- комунікаційної діяльності бібліотек створюють принципово нові умови для освіти та наукової роботи, а також змінюють певні функціональні особливості бібліотек.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[242243]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Чо С. Цифровое обслуживание в Национальной библиотеке Кореи:текущее состояние и задачи / С.Чо //Библиотековедение.-2018.-№6.-c.с.673-680.- Библиогр.:10 назв.
В статье описан трехлетний план цифровых услуг. Раскрыты цели и задачи НБ Кореи: расширение библиотечного фонда в цифровой среде, улучшение эксплуатации цифровых ресурсов, активизация мобильных сервисов, популяризация гуманитарных знаний через оцифровку.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[241569]

Аналитическое описание
УДК 378.048
Ю.І. Палеха Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі / Палеха Ю.І. //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.58-66.- Библиогр.: 8 наим.
Стимулювання розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в Україні повинно відбуватись за рахунок моніторингу світового наукового інформаційного потоку, аналізу рівня цитування вчених та індексів впливу періодичних видань вузів, просування наукових праць у світові бібліо- і наукометричні бази даних, збільшення номенклатури вітчизняних і зарубіжних наукових інформаційних ресурсів за рахунок придбання бібліотеками ВНЗ доступу до ліцензованих електронних повнотекстових та наукометричних баз даних.

Библиотечное дело
378.048
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[233496]

Аналитическое описание
УДК 390.25
Дубровіна Л. Архіви, бібліотеки, музеї — джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України / Л. Дубровіна, А.Киридон, І.Матяш //Бібліотечний вісник.-2017.-№1.-c.3-10. - Бібліогр. : 18 назв.
Розглянуто бібліотеки, архіви, музеї як складник соціальних інститутів, які збирають та зберігають джерела соціальної, історичної та національної пам’яті, організовують їх збереження, здійснюють наукову, інформаційну та культурну діяльність.

Библиотечное дело
390.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[233500]

Аналитическое описание
УДК 019.94
Швецова-Водка Г. Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку XXI ст. / Г. Швецова-Водка //Бібліотечний вісник.-2017.-№1.-c.11-16. - Бібліогр. : 13 назв.
Аналізується сучасний стан бібліографічної діяльності українських бібліотек.

Библиотечное дело
019.94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[233503]

Аналитическое описание
УДК 025.5
Ржеуський А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський //Бібліотечний вісник.-2017.-№1.-c.17-26. - Бібліогр. : 8 назв.
Проаналізовано безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: презентацій та відеома-теріалів, які потенційно можуть використовувагися при підготовці віртуальних виставок та реклами заходів, запланованих у бібліотеці.

Библиотечное дело
025.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[233535]

Аналитическое описание
УДК 02:004
Кунанець Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»: бібліотечний аспект / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник //Бібліотечний вісник.-2017.-№2.-c.3-7. - Бібліогр. : 11 назв.
Обгрунтовується доцільність використання комплексного підходу при дослідженні соціокомунікаційних систем, які утворюються на основі консолідації інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті, якими є бібліотеки, музеї та архіви.

Библиотечное дело
02:004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[233536]

Аналитическое описание
УДК 025
Рибачок О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана): створення та пріоритети розвитку (2000—2020) / О. Рибачок //Бібліотечний вісник.-2017.-№2.-c.8-16. - Бібліогр. : 23 назв.
Аналізується процес створення Європейської цифрової бібліотеки (Європіана) як інтегрованого електронного європейського простору культурної спадщини, що зберігається в бібліотеках, архівах, музеях, інших установах культури європейських країн.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[233552]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Бруй О. Стратегічна перспектива «Клієнти» / О. Бруй //Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського: 2017-2020 рр..- Київ : Ліра-К.,2017.-c.16-24
У цій перспективі визначено стратегічні цілі та ініціативи, які показують як Бібліотека створює цінність для клієнтів та задовольняє їхні потреби й очікування.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[233554]

Аналитическое описание
УДК 027.7
Бруй О. Стратегічна перспектива «Процеси» / О. Бруй //Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського: 2017-2020 рр..- Київ : Ліра-К.,2017.-c.26-29
У цій перспективі визначено стратегічні цілі та ініціативи, які відображають, що потрібно удосконалити Бібліотеці в тому, що стосується її основних процесів (в яких створюється цінність) для найкращого задоволення потреб клієнтів.

Библиотечное дело
027.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[233578]

Аналитическое описание
УДК 001
Солоіденко Г. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: сторінки історії / Г. Солоіденко //Бібліотечний вісник.-2017.-№5.-c.44-50. Бібліогр.:9
Висвітлюється становлення мережі академічних бібліотек, починаючи від формування перших бібліотек при відділах Академії і до створення сучасних інформаційно-бібліотечних комплексів. Представлена методична діяльність Інформаційно-бібліотечної ради НАН України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на всіх етапах розвитку бібліотек наукових установ.

Библиотечное дело
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[233582]

Аналитическое описание
УДК 024
Назаровец С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровец, Э. Кулік //Бібліотечний вісник.-2017.-№5.-c.3-14.- Бібліогр.: 35
У статті представлено концепцію та складники моделі бібліотеки наступного покоління - Бібліотеки 4.0. Розглянуто передові інтернет-технології, які можуть використовуватися для впровадження інноваційних бібліотечних послуг і сервісів, скерованих на задоволення потреб користувачів з урахуванням особливостей інформаційної взаємодії в суспільстві.

Библиотечное дело
024
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[233583]

Аналитическое описание
УДК 024
Бруй О. Стратегічна перспектива «Навчання та розвиток» / О. Бруй //Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського: 2017-2020 рр..- Київ : Ліра-К.,2017.-c.30-33
У цій перспективі визначено стратегічні цілі та ініціативи, що відображають, як Бібліотека підтримуватиме свою здатність до змін та інновацій, щоб мати змогу удосконалювати основні процеси та досягати успіху, реалізовувати стратегію, досягати візії та виконувати місію, дотримуючись визначених цінностей.

Библиотечное дело
024
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[233586]

Аналитическое описание
УДК 001
Копанєва В. Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації / В. Копанєва //Бібліотечний вісник.-2017.-№6.-c.3-9. Бібліогр.:15
Проаналізовано лінгвістичні та нейрофізіологічні витоки когнітивних наук, розкриті у бібліопсихологічній теорії М. Рубакіна.

Библиотечное дело
001
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[233591]

Аналитическое описание
УДК 024-048.37
Коваль Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т.Коваль, Л.Туровська //Вісник Книжкової палати.-2017.-№1.-c.11-15.- Бібліогр.: 14 назв.
Спираючись на новітній досвід світових бібліотек щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, в статті розглянуто та дослідженно форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства знань.

Библиотечное дело
024-048.37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[233594]

Аналитическое описание
УДК 021:316
Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк //Вісник Книжкової палати.-2017.-№2.-c.7-9.- Бібліогр.: 10 назв.
В даній статті здійснено аналіз основних інструментів маркетингу, які доцільно застосовувати для просування бібліотек.

Библиотечное дело
021:316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[233601]

Аналитическое описание
УДК 025.2
Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України / В.Зуб //Вісник Книжкової палати.-2017.-№2.-c.12-15.- Бібліогр.: 17 назв.
У статті проаналізовано нормативно-правові акти і локальну бібліотечну документацію з питань безпеки праці бібліотечного персоналу, залученого до використання робіт, пов'язаних із компьютерним скануванням фондів бібліотек України.

Библиотечное дело
025.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[233618]

Аналитическое описание
УДК 025.4
Лобузіна К. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина //Бібліотечний вісник.-2017.-№4.-c.3-7.- Бібліогр.: 13 назв.
Розкриваються підходи адаптації власної класифікаційної системи наукової бібліотеки до Універсальної десяткової системи (УДК).

Библиотечное дело
025.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn