ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Библиотечное дело) было найдено 1205 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[247192]

Аналитическое описание
УДК 008.002
Антоник О. Книжкова культура як об’єкт книгознавчого дискурсу і міждисциплінарного діалогу / О. Антоник //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.3 - 11. - Библиогр.: 35 назв.
Проаналізовано основні підходи до тлумачення поняття «книжкова культура», окреслено його сутність і семантичне поле у рамках книгознавчого дискурсу.

Библиотечное дело
008.002
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[247193]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Лобузіна К. Тематичнии пошук в електронних каталогах національних бібліотек / К. Лобузіна, С. Галицька //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.12 - 18. - Библиогр.: 10 назв.
У статті розглядаються засоби тематичного пошуку за бібліотечною класифікацією в електронних каталогах національних бібліотек. Порівнюються можливості різних інформаційно-бібліотечних пошукових систем.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[247194]

Аналитическое описание
УДК 81.37
Мацюк Г. Представлення знань у вузькоспеціальних предметних областях за допомогою тезауруса / Г. Мацюк, Н. Кунанець //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.19 - 23. - Библиогр.: 7 назв.
У статті рокривається роль галузевого інформаційно-пошукового тезауруса у процесах систематизації термінології предметної області. Інформаційно-пошуковий тезаурус розглядається як мовна модель певної предметної області.

Библиотечное дело
81.37
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[247195]

Аналитическое описание
УДК 94
Антонюк Т. Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення / Т. Антонюк //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.24 - 33. - Библиогр.: 14 назв.
Проаналізовано навчальні видання діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ як органічний складник книжкової культури України.

Библиотечное дело
94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[247196]

Аналитическое описание
УДК 94
Солоіденко Г. Інформаційно-бібліотечна рада НАН України та її учені секретарі — співробітники Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Г. Солоіденко //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.24 - 41
Розглядається історія створення та основні етапи діяльності Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Висвітлюється роль Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - базової організації Інформаційно-бібліотечної ради в становленні та розвитку академічної бібліотечної мережі.

Библиотечное дело
94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[247197]

Аналитическое описание
УДК 94
Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд //Бібліотечний вісник.-2019.-№1.-c.42 - 45

Библиотечное дело
94
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[247207]

Аналитическое описание
УДК 02:347
Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Л. Литвинова //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.3 - 9. - Библиогр.: 12 назв.
Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ринку, які безпосередньо стосуються бібліотек та їхніх користувачів в Європі.

Библиотечное дело
02:347
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[247209]

Аналитическое описание
УДК 021:025
Ісаєва О. Інтелектуальний пошуковий інструментарій знаннєвих ресурсів у порталі «Наука України» / О. Ісаєва, М. Дорош, Т. Власова //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.10 - 15. - Библиогр.: 8 назв.
У статті розглянуто принципи створення пошукового профілю науковця як інформаційного складника порталу «Наука України» та його технологічної взаємодії з авторитетними файлами на особу і колектив.

Библиотечное дело
021:025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[247211]

Аналитическое описание
УДК 01:002
Ільницька Л. Біоліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914—1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація / Л. Ільницька //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.16 - 23. - Библиогр.: 22 назв.
У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні питання створення бібліографії української книги міжвоєнного періоду на західноукраїнських землях та в еміграції, обґрунтовано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи укладання бібліографії української книги, яких дотримувалися провідні бібліографи І. Левицький, М. Комаров, Ю. Меженко.

Библиотечное дело
01:002
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[247212]

Аналитическое описание
УДК 027.4
Колеснікова В. Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гідності / В. Колеснікова //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.24 - 32. - Библиогр.: 19 назв.
Бібліотека Майдану розглядається як громадська ініціатива, що виникла в стінах Українського дому під час Революції Ґідності, як «місце духу», де люди читали, думали, дискутували, духовно відновлювалися.

Библиотечное дело
027.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[234995]

Книга
УДК 025
П52      Положення про бібліотечний фонд електронних документів: методичні рекомендації з розробки.-Дніпро: ЦДНТБ ГМК України,2018.-10 c.

Библиотечное дело
025:004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[234997]

Книга
УДК 025
С78      Створення електронної бібліотеки: методичні рекомендації.-Дніпро: ЦДНТБ ГМК України,2018.-23 c.

Библиотечное дело
025:004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[235639]

Аналитическое описание
УДК 015(477)
Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні / В. Шкаріна //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.3-9. Бібліогр.:24
У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної бібліографії України. Прослідко-вується розвиток системи національних метабібліографічних посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема електронні, які слугують матеріалами для національних метабібліографічних посібників.

Библиотечное дело
015(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[235657]

Аналитическое описание
УДК 021
Гранчак Т. Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як науково-інформаціиний центр організації управління знаннями / Т. Гранчак //Бібліотечний вісник.-2018.-№2.-c.3-10. - Бібліогр.: 17
Обґрунтовано функціонування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційного центру організації управління знаннями. Окреслено й охарактеризовано напрями участі бібліотеки в організації управління знаннями.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[235641]

Аналитическое описание
УДК 027.021
Попик В. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського / В. Попик //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.20-27. Бібліогр.: 5
Розглянуто, визначені В. І. Вернадським, концептуальні засади діяльності Національної бібліотеки України, значення нагромадженого нею впродовж ста років досвіду збереження і вивчення рукописної та книжкової спадщини, науково-інформаційної діяльності для бібліотечної системи країни, параметри розбудови й використання електронних інформаційних ресурсів НБУВ, особливе місце і роль найбільшої бібліотеки країни у формуванні цілісного національного науково-інформаційного простору, її стратегічні завдання і пріоритети у забезпеченні потреб вітчизняної науки, освіти, культури, управління, політико-правового, соціально-економічного, інноваційного поступу України як суверенної європейської держави.

Библиотечное дело
027.021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[235654]

Аналитическое описание
УДК 016
Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917—1921 рр. (друга половина XX — початок XXI ст.) / Т. Добко,О.Дуднік //Бібліотечний вісник.-2018.-№1.-c.34-44. - Бібліогр.: 23
У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX - на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інформаційне наповнення, простежено зміну методологічних засад їх підготовки, представлено актуальні бібліографічні посібники, підготовлені до 100-річчя Української революції.

Библиотечное дело
016
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[240726]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Кононенко В. О. Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: основні тенденції і напрями / В. О. Кононенко //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.5-21
На семінарі для бібліографів ставили за мету окреслити ширший бібліографічний ландшафт України - проаналізувати тенденції, характерні для діяльності вітчизняних бібліографів бібліотек різних форм власності.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[240727]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Добко Т. В. Онлайнове довідково-бібліографічне обслуговування в наукових бібліотеках України / Т. В. Добко //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.21-32. - Библиогр.: 20 назв.
Наукові бібліотеки України мають працювати не лише над розробленням і формуванням нових бібліографічних, метабібліографічних, аналітичних продуктів, що орієнтують і розкривають ресурси локальних і глобальної мереж, а й більше уваги приділяти кооперації та узгодженості, формуванню інтегрованого довідково-пошукового апарату, розвитку співпраці з координування передплати, доступу і взаємовикористання бібліографічно-реферативних і повнотекстових інформаційних ресурсів.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[240728]

Аналитическое описание
УДК 025
О-75     Богун Н. Г. Досвід інформаційно-бібліографічного обслуговування в зарубіжних країнах (за матеріалами зарубіжної фахової періодики) / Н. Г. Богун //Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів (20-21 вересня, 2017, Київ) : ЭБ / НБУ ім. Яроснава Мудрого.-К: НБУ.,2018.-c.33-38. - Библиогр.: 8 назв.
Головна спільна мета інформаційного обслуговування користувачів в Україні та за кордоном - максимальне задоволення потреби в інформації. Форми і шляхи цієї роботи теж подібні: безпосереднє (англ. face-to-face) спілкування бібліотекаря з користувачем, запити телефоном, спілкування електронною поштою, у формі чату та ін.

Библиотечное дело
025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[241563]

Аналитическое описание
УДК 01
Стронська Н. Т. Електронна бібліотека в контексті інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах" / Н. Т. Стронська //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.43-49.- Библиогр.: 17 наим.
Створення електронного біографічного ресурсу передбачає розробку вдосконаленої схеми інтегрованого персонального представлення інформації про бібліографа, де подаються такі основні взаємопов’язані блоки верхнього ієрархічного рівня біографічної інформації, як електронна бібліотека, мультимедійні ресурси, тезаурус.

Библиотечное дело
01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[241567]

Аналитическое описание
УДК 02
Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, О.А. Лозицький, В.В. Пасічник //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.35-42.- Библиогр.: 14 наим.
Створення електронного біографічного ресурсу передбачає розробку вдосконаленої схеми інтегрованого персонального представлення інформації про бібліографа, де подаються такі основні взаємопов’язані блоки верхнього ієрархічного рівня біографічної інформації, як електронна бібліотека, мультимедійні ресурси, тезаурус.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[241572]

Аналитическое описание
УДК 930.25
Філіппова Л. Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: термінологічний та змістовний аспект / Л. Я. Філіппова //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№2.-c.6-11.- Библиогр.: 12 наим.
У результаті проведенного дослідження виявлено, що поняття "цифровий архів" і "електронний архів" мають різницю за на змістовному рівні.

Библиотечное дело
930.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[241573]

Аналитическое описание
УДК 021
Жалко Т.Й. Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№2.-c.52-58.- Библиогр.: 10 наим.
Ствердженно, що електронні журнали як об'єкти інформаційно- комунікаційної діяльності бібліотек створюють принципово нові умови для освіти та наукової роботи, а також змінюють певні функціональні особливості бібліотек.

Библиотечное дело
021
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[242243]

Аналитическое описание
УДК 027.54
Чо С. Цифровое обслуживание в Национальной библиотеке Кореи:текущее состояние и задачи / С.Чо //Библиотековедение.-2018.-№6.-c.с.673-680.- Библиогр.:10 назв.
В статье описан трехлетний план цифровых услуг. Раскрыты цели и задачи НБ Кореи: расширение библиотечного фонда в цифровой среде, улучшение эксплуатации цифровых ресурсов, активизация мобильных сервисов, популяризация гуманитарных знаний через оцифровку.

Библиотечное дело
027.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[241569]

Аналитическое описание
УДК 378.048
Ю.І. Палеха Рейтинг української науки в міжнародному науково-інформаційному просторі / Палеха Ю.І. //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2018.-№1.-c.58-66.- Библиогр.: 8 наим.
Стимулювання розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в Україні повинно відбуватись за рахунок моніторингу світового наукового інформаційного потоку, аналізу рівня цитування вчених та індексів впливу періодичних видань вузів, просування наукових праць у світові бібліо- і наукометричні бази даних, збільшення номенклатури вітчизняних і зарубіжних наукових інформаційних ресурсів за рахунок придбання бібліотеками ВНЗ доступу до ліцензованих електронних повнотекстових та наукометричних баз даних.

Библиотечное дело
378.048
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[243680]

Аналитическое описание
УДК 02
Ярошенко Т. Роль цифрової гуманітористики у модернізації сучасного бібліотекознавства / Т.Ярошенко, С.Чуканова //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.10-17
Метою статті є показати, що сучасне вітчизняне бібліотекознавство розвивається у напрямку цифрової гуманітаристики та встановлює все більш тісні зв’язки з галуззю інформаційних технологій.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[243681]

Аналитическое описание
УДК 02
Плешкевич Е. Формирование правовых представлений о документе в Российской империи в XVIII-первой половине ХІХ вв. / Е. Плешкевич //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.18-26
Раскрыты вопросы инкорпорирования термина «документ» в российские законодательные акты XVIII - первой половины XIX столетия.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[243682]

Аналитическое описание
УДК 02
Нестерович Ю. Документология на стадии развитой науки:сущность единицы документационной деятельности и понятия и построение фундаментальной теоретической схемы / Ю. Нестерович //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.27-37
Актуальность предпринятого исследования обусловлена необходимостью оптимизации содержания базовых терминов наук о документационной и информационно обеспечивающей деятельности - ДИОД (документоведения, библиотековедения, научной информатики и пр.), установления и полновесного раскрытия сущности ее единиц, процессов и сегментов.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[243683]

Аналитическое описание
УДК 02
Гранчак Т. Що вони роблять і що це означає: ідентичнісні практики в соціокультурному дискурсі Бібліотеки Конгресу / Т. Гранчак //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.38-52( на анг.яз.)
У статті на прикладі Бібліотеки Конгресу було показано, як можна впливати на формування та збереження національної ідентичності, використовуючи соціокультурний дискурс національних бібліотек.

Библиотечное дело
02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[243684]

Аналитическое описание
УДК 023
Соляник А. Інноваційні критерії результативності ступеневої підготовки фахівців зі спеціальності: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / А.Соляник //Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук.-Київ.,2018.-№1.-c.64-77
Стаття присвячена питанню модернізації підходів до визначення якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі застосування Дублінських дескрипторів як інноваційних критеріїв результативності набуття певних ступенів вищої освіти.

Библиотечное дело
023
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn