ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Гидрометаллургия) было найдено 26 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[242228]

Аналитическое описание
УДК 669.058
Особливості вибору лігатури для підвищення експлуатаційних властивостей ущільнювальних покриттів деталей турбіни газотурбінних двигунів / Грешта В.Л., Ткач Д.В., Сотніков Є.Г. та ін. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2018.-№1.-c.25-31.- Библиогр.: 25 назв.
Проаналізовано вплив легування на мікроструктуру та фазовий склад ущільнювальних покриттів та запропоновано вдосконалений хімічний склад покриттів, який міг би забезпечити задовільний комплекс фізико-механічних властивостей. Для вирішення поставленої задачі було обрано ущільнювальне покриття на основі нікелю, яке застосовується на авіадвигунобудівному підприємстві України АТ «Мотор Січ».

Гидрометаллургия
669.058
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[231340]

Аналитическое описание
УДК 669.05
Використання гідрометалургійних методів для вилучення компонентів залізовмісних відходів / Величко О.Г., Камкина Л.В., Токарєв С.І. та ін. //Теория и практика металлургии.-2017.-№3-4.-c.64-65. - Библиогр.: 3 назв.
При побудові діаграм потенціал металу — рН середовища отримані відомості про термодинамічну стабільність вибраних металів у ряді середовищ і про термодинамічну рівновагу між металом, його іонами в розчині або нерозчинними продуктами реакції.

Гидрометаллургия
669.05
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[223600]

Книга
УДК 669
П32     Півоваров, О.А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості: монографія / О.А. Півоваров, М.І. Скиба.-Дн-ськ: Акцент ПП,2016.-204 c.

Гидрометаллургия
668.053.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[223857]

Аналитическое описание
УДК 669
П32     Півоваров О.А. Обробка води та водних розчинів в гідрометалургійній технології вилучення золота та срібла з упорної мінеральної сировини / О.А. Півоваров, М.І. Скиба //Півоваров, О.А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості : монографія.-Дн-ськ: Акцент ПП.,2016.-c.10-63
В статті розглянуто: характеристику і класифікацію упорної золото- та срібловмісної рудної мінеральної сировини; фізико-хімічні способи обробки води та водних розчинів вилуговування.

Гидрометаллургия
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[223862]

Аналитическое описание
УДК 669
П32     Півоваров О.А. Вплив плазмохімічно обробленої води та водних розчинів при підготовці золото- та срібловмісної мінеральної сировини до вилуговування / О.А. Півоваров, М.І. Скиба //Півоваров, О.А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості : монографія.-Дн-ськ: Акцент ПП.,2016.-c.113-146
В статті розглянуто: вплив плазмохімічно обробленої води на ефективність механічного подрібнення золото- та срібловмісної мінеральної сировини мокрим способом.

Гидрометаллургия
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[223867]

Аналитическое описание
УДК 669
П32     Півоваров О.А. Вилуговування дорогоцінних металів із мідно-золотих руд та концентратів із використанням плазмохімічно обробленої води / О.А. Півоваров, М.І. Скиба //Півоваров, О.А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості : монографія.-Дн-ськ: Акцент ПП.,2016.-c.147-176
В статті розглянуто: закономірності розчинення золота та міді в аміачно-ціанідних розчинах; механізм дії аміаковмісних речовин при розчиненні золота та міді в ціліндрічних розчинах.

Гидрометаллургия
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[223860]

Аналитическое описание
УДК 669
П32     Півоваров О.А. Термодинаміка і кінетика вилуговування дорогоцінних металів з упорної мінеральної сировини розчинами на основі плазмохімічно обробленої води / О.А. Півоваров, М.І. Скиба //Півоваров, О.А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості : монографія.-Дн-ськ: Акцент ПП.,2016.-c.64-112
В статті розглянуто: фізико-хімічні основи розчинення дорогоцінних металів ціанідними розчинами на основі плазмохімічні обробленої води; розроблено підбір речовин для стабілізації ціанідних розчинів вилуговування, розглянуто математичне моделювання вилуговування дорогоцінних металів з мінеральної речовини.

Гидрометаллургия
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[114099]

Книга
УДК 669.053.4
М42     Медведев, А.С. Теория гидрометаллургических процессов: Теория и практика гидрометаллургических процессов, лежащих в основе производства цветных и редких металлов : учебное пособие: ЭБ / А.С. Медведев, Е.В. Богатырев.-М: Дом МИСиС,2009.-347 c.

Гидрометаллургия
669.053.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[161575]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Ронкин А.М. Применение выпарных аппаратов с принудительной циркуляцией в гидрометаллургических производствах / А.М. Ронкин, В.М. Ковзель, А.Б. Малышев //Первый Международный конгресс "Цветные металлы Сибири - 2009" (8 - 10 сентября 2009 г., Красноярск), разд. 3.-2009.-c.455-458

Гидрометаллургия
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[161602]

Аналитическое описание
УДК 669.2/.8
Набойченко С.С. Автоклавная гидрометаллургия в России: история, опыт, проблемы / С.С. Набойченко //Первый Международный конгресс "Цветные металлы Сибири - 2009" (8 - 10 сентября 2009 г., Красноярск), разд. 3.-2009.-c.521-526

Гидрометаллургия
669.2/.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[179149]

Книга
УДК 669.053.4
О-22      Оборудование гидрометаллургических процессов: Расчёт аппаратов гидрометаллургических процессов: учебник: ЭБ / Ю.О. Колчин и др.-М: МИСиС,2006.-71 c.

Гидрометаллургия
669.053.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[165473]

Книга
УДК 669.21
Б24     Барченков В.В. Технология гидрометаллургической переработки золотосодержащих флотоконцентратов с применением активных углей: ЭБ / В.В. Барченков.-Чита: Поиск,2004.-242 c.

Гидрометаллургия
669.21+669.053.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[178280]

Книга
УДК 669
Т33      Теоретические основы гидрометаллургических процессов: учебник: ЭБ / В.А. Луганов, А.О. Байконурова, Н.М. Комков, Е.Н. Сажин.-Усть-Каменогорск: ВКГТУ,2004.-104 c.

Гидрометаллургия
669.053.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[32231]

Книга
УДК 669
В71     Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических процессов: Учебное пособие.-М: Интермет Инжиниринг,2003.-463 c.

Гидрометаллургия
669.053.4(07)+622.277(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[3534]

Книга
УДК 669
Б82     Борбат В.Ф. Гидрометаллургия: Учебн. пособ. для ПТУ: +ЭБ.-М: Металлургия,1986.-622 c.

Гидрометаллургия
<669.053.4(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[25253]

Книга
УДК 669
К16     Каковский, И.А. Термодинамика и кинетика гидрометаллургических процессов: ЭБ / И.А. Каковский, С.С. Набойченко.-Алма-Ата: Наука,1986.-271 c.

Гидрометаллургия
669.053.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[8773]

Книга
УДК 669.05
М52     Меретуков М.А. Процессы жидкостной экстракции в цветной металлургии.-М: Металлургия,1985.-222 c.

Гидрометаллургия
<669.053.4>+<669.2/.8>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[6710]

Книга
УДК 669.05
З-49     Зеликман А.Н. и др. Теория гидрометаллургических процессов: Учебник для вузов: +ЭБ / А.Н. Зеликман, Г.М. Вольдман, Л.В. Беляевская.-2-е изд., перераб. и доп..-М: Металлургия,1983.-424 c.

Гидрометаллургия
<669.053.4(07)>+<669.2/.8(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[3707]

Книга
УДК 669.05
В71     Вольдман Г.М. Основы экстракционных и ионообменных процессов гидрометаллургии: Учебн. пособ. для вузов.-М: Металлургия,1982.-374 c.

Гидрометаллургия
<669.053.4(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[5883]

Книга
УДК 669.05
Г46      Гидрометаллургия: (Избранные доклады международного симпозиума ): +ЭБ / Под ред. акад. Б.Н. Ласкорина.-М.: Металлургия,1978.-464 c.

Гидрометаллургия
<669.053.4(06)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[5882]

Книга
УДК 669.05
Г46      Гидрометаллургия. Автоклавное выщелачивание, сорбция, экстракция: +ЭБ / Отв. ред. Б.Н. Ласкорин.-М.: Наука,1976.-264 c.-( АН СССР. Науч. совет "Физико-хим. основы металлургич. процессов". Ин-т металлургии им. А.А. Байкова )

Гидрометаллургия
<669.053.4>+<669.2/.8>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[3597]

Книга
УДК 669.05
В41     Вигдорович В.Н. Совершенствование зонной перекристаллизации.-М: Металлургия,1974.-200 c.

Гидрометаллургия
<669.054>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[13157]

Книга
УДК 669.05
П60     Портноян Д.К., Батог Н.Н. Зарубежное оборудование для фильтрации пульп.-М,1973.-85 c.-( Министерство Цветной металлургии СССР. ЦНИИинформации и ТЭИ цветной металлургии )

Гидрометаллургия
<669.053.4(-87)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[5884]

Книга
УДК 669.05
Г46      Гидрометаллургия. (Материалы международного симпозиума). / Под ред. Б.Н. Ласкорина.-М.: Металлургия,1971.-440 c.

Гидрометаллургия
<669.053.4(06)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[3543]

Книга
УДК 669.05
Б20     Баласанов Г.Н. Оптимальное управление гидрометаллургическими процессами: +ЭБ.-М: Атомиздат,1967.-212 c.

Гидрометаллургия
<669.053.4>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[9074]

Книга
УДК 669.2/.8
Б18     Баймаков Ю.В., Журин А.И. Электролиз в гидрометаллургии: Учебное пособие для студентов металлургических вузов и факультетов.-М: Металлургиздат,1963.-616 c.

Гидрометаллургия
<669.2/.8:054(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn