ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Режущие инструменты) было найдено 231 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8


1.[241765]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Литвинов В.М. Ручные газокислородные инжекторные резаки / В.М. Литвинов, Ю.Н. Лысенко, С.А. Чумак //Сварщик.-2019.-№1.-c.41-44. - Библиогр.: 3 назв.
Представлены серийные газокислородные резаки Р1 (разрезаемая толщина до 100 мм, горючий газ ацетилен - резак Р1 А, пропан - резак Р1П, метан - резак Р1М), резак Р2А (разрезаемая толщина до 200 мм, горючий газ - ацетилен) и резаки РЗ (разрезаемая толщина до 300 мм), работающие на пропане (РЗП) и метане (РЗМ), пользующиеся повышенным спросом. Приведены их классификация, комплектность, технические характеристики и устройство. Рассмотрен принцип действия аппаратуры.

Режущие инструменты
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[248415]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Підвищення ресурсу експлуатації дисків пил холодного різання металу шляхом термічної обробки / Узлов О.В., Дрожевська Г.В., Пучиков О.В, Гречка І.С. //Металознавство та термічна обробка металів.-2019.-№4.-c.10-15. - Бібліогр.: 6 нвзв
Розроблено технологію термічної обробки зубів пил, яка дозволяє підвищити експлуатаційну стійкість дисків.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[248208]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Боровік П.B. Задача оптимізації профілювання фасонного ножа / П.В. Боровік //Вісник НТУ "ХПІ". Сер.: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр.-Харків : НТУ "ХПІ".,2019.-№12 (1337).-c.15-19. - Бібліогр.: 14 назв
Проаналізовано переваги та недоліки процесу гарячого поділу безперервнолитої квадратної заготовки на ножицях з фасонними ножами. Метою даної роботи було визначення оптимальної форми профілювання фасонного ножа для поділу квадратної заготовки в гарячому стані шляхом математичного моделювання на базі МСЕ.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[235437]

Аналитическое описание
УДК 669
М54     Гречаний О. М. Обґрунтування вибору технічних параметрів гільйотинних ножиць прокатного стану / Гречаний О. М. //Металургія : зб. наук. пр. - Вип. 2 (38).-Запоріжжя: ЗДІА.,2017.-c.126-130. - Бібліогр.: 4 назв
Подано розрахункові залежності процесу різання прутків діаметром 22 мм на гільйотинних ножицях сортового стану «325», що одержано за допомогою імітації зазначеного процесу з використанням графічного редактора. Побудовано графіки залежності зусилля різання від кута нахилу ножа, а, також одержано коефіцієнти, які дозволяють легко розраховувати кількість прутків, що одночасно розрізають, для конкретного кута нахилу ножа та діаметра прутка.

Режущие инструменты
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[237151]

Аналитическое описание
УДК 621.9.02
Грицай І.Є. Підвищення навантажувальної здатності силових зубчатих передач модифікуванням профілів зубців на основі радіально-колового способу зубонарізання / Грицай І.Є. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№4.-c.49-56. - Библиогр.: 8 назв.
Мета статті: приймаючи до уваги переваги синусоїдального зачеплення, необхідно дослідити, як змінюється навантажувальна здатність синусоїдальних зубців з модифікованими асиметричними профілями порівняно з евольвентними зубцями, та можливість їх використання в приводах підйомно-транспортних машин.

Режущие инструменты
621.9.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[237152]

Аналитическое описание
УДК 621.9.02
Грицай І.Є. Підвищення навантажувальної здатності силових зубчатих передач модифікуванням профілів зубців на основі радіально-колового способу зубонарізання / Грицай І.Є. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№4.-c.57-66. - Библиогр.: 13 назв.
Мета статті: приймаючи до уваги переваги синусоїдального зачеплення, необхідно дослідити, як змінюється навантажувальна здатність синусоїдальних зубців з модифікованими асиметричними профілями порівняно з евольвентними зубцями, та можливість їх використання в приводах підйомно-транспортних машин.

Режущие инструменты
621.9.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[237362]

Аналитическое описание
УДК 621.9.025.7
Контактные напряжения на передней поверхности инструментов, оснащенных композитами на основе кубического нитрида бора, при точении закаленной стали / С. А, Клименко, С. Ан. Клименко, А. С. Манохин и др. //Журнал інженерних наук.-2017.-№1.-c.F8-F14. - Библиогр.: 15 назв.
В работе представлены результаты экспериментальных исследований по определению геометрических параметров зоны контакта стружки с передней поверхностью инструментов, а также усадки стружки при чистовом точении закаленной стали ХВГ инструментами, оснащенными композитами из поликристаллических сверхтвердых материалов с различным содержанием кубического нитрида бора.

Режущие инструменты
621.9.025.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[225036]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Литвинов В.М. Кислородная резка в потоке непрерывной разливки стали / В. М. Литвинов, Ю. Н. Лысенко, С. А. Чумак //Сварщик.-2016.-№6.-c.16-19
Представлены резаки для кислородной резки слитков толщиной до 700 мм и РГКМ 6СН - для резки слитков сечением 250х250 на форсированных режимах, внедренные на установку непрерывной разливки (УНРС) сталей на ДП "УБ и ВТ" (Сумы). При проектировании этих резаков применены новые решения, которые отсутствовали у аналога.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[223223]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Литвинов В.М. Расчет и проектирование ручных кислородных резаков специального назначения / В. М. Литвинов, Ю. Н. Лысенко //Сварщик.-2016.-№5.-c.6-13. - Библиогр. : 4 назв.
Представлен модульный принцип проектирования шести газокислородных резаков специального назначения, позволяющий учитывать конкретные условия эксплуатации изделия. При проектировании этих резаков использованы новые технические решения, защищенные патентами Украины, позволившие значительно улучшить их технические характеристики и экономические показатели; увеличились их долговечность и безопасность работы. Предложен алгоритм расчета конструкций ручных кислородных резаков специального назначения, получены формулы и константы необходимые для их расчета.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[226897]

Аналитическое описание
УДК 621.9.025
Настасенко В.А. Новый вид боковых многогранных неперетачиваемых пластин для оснащения отрезных резцов / В.А. Настасенко //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2016.-№1.-c.33-39.- Библиогр. : 8 назв.
Рассмотрены основные виды установки многогранных неперетачиваемых пластин в сборных отрезных резцах и показаны их отличия, достоинства и недостатки при боковой установке и боковом креплении.

Режущие инструменты
621.9.025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[226898]

Аналитическое описание
УДК 621.9.025
Направленная кристаллизация отливок из возвратных отходов сплава ЖС26-ВИ, рафинированных электронно-лучевым переплавом / П.Д. Жеманюк, В.В. Клочихин, Н.А. Лысенко и др. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2016.-№1.-c.40-46.- Библиогр. : 14 назв.
Исследовали качество материала отливок направленной кристаллизации, полученных из возвратных отходов жаропрочного никелевого сплава ЖС26-ВИ, прошедших последовательное рафинирование вакуумно-индукционным и электронно-лучевым перевалом.

Режущие инструменты
621.9.025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[237154]

Аналитическое описание
УДК 621.9.025
Експериментальне моделювання процесу алмазного шліфування внутрішньої сфери в сапфірі / С. В. Сохань, Н. О. Мельник-Кагляк, В. Є. Кірєєв //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.А1-А9. - Библиогр.: 14 назв.
Наведені результати дослідження впливу кута нахилу інструмента, режиму оброблення на силові характеристики процесу, шорсткість обробленої поверхні при експериментальному моделюванні процесу алмазного шліфування внутрішньої сфери в сапфірі.

Режущие инструменты
621.9.025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[237156]

Аналитическое описание
УДК 621.9.025
Нешта А. А. Особенности обработки различных типов внутренних резьб мерным инструментом / А. А. Нешта, Д. В. Криворучко //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.А20-А24. - Библиогр.: 5 назв.
Определены номинальные диаметры мерного инструмента и радиусы спиральной траектории его движения для метрической, дюймовой и круглой резьб. Получены коэффициенты регрессии, характеризующие степень влияния внутреннего диаметра и шаг резьбы на диаметр мерной фрезы.

Режущие инструменты
621.9.025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[237155]

Аналитическое описание
УДК 621.9.025
Фролов M. В. Повышение точности червячных шлицевых фрез путем аппроксимации теоретического профиля участком эвольвенты окружности / M. В. Фролов //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.А15-А19. - Библиогр.: 3 назв.
В работе предложен подход к такой замене, который базируется на равенстве радиусов кривизны теоретического и заменяющего профилей в расчетных точках; разработаны методики и алгоритмы расчета параметров заменяющей эвольвенты, а также оценки точности такой замены. Приведен результат расчета, демонстрирующий более чем в 20 раз высшую точность аппроксимации в сравнении с заменой участком окружности.

Режущие инструменты
621.9.025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[208867]

Аналитическое описание
УДК 621.91
Комплекс методів одержання заготовок ріжучих елементів: укр.+англ. / А.Ф. Санін, В.П. Бобилев, В.Д. Бербенцев та ін. //Теория и практика металлургии.-2015.-№1-2.-c.90-97
Запропонований комплекс методів отримання об'ємних заготовок ріжучих елементів кінцевого інструменту з водорозпиленіх порошків швидкорізальних сталей методами спекання, гарячої та газової екструзії і гарячого гідродинамічного витискування.

Режущие инструменты
621.91
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[214403]

Аналитическое описание
УДК 669.02
Ермократьев В.А. Параметрическая надежность делительных ножниц / Ермократьев В.А., Кононов Д.А. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№7.-c.66-69
Предложена методика определения показателей надежности работы делительных ножниц мелкосортного стана. В качестве основного выходного параметра оценки точности работы летучих ножниц предлагается использовать коэффициент обгона ножниц. Коэффициент обгона летучих ножниц при установившейся работе изменяется в пределах 1%. При двухниточной прокатке без пауз изменения в ряде случаев достигают 2,5%, а при неритмичной двухниточной прокатке максимальные изменения достигают 4%, что вызывает соответственные изменения длины обрезаемых полос.

Режущие инструменты
669.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[214404]

Аналитическое описание
УДК 669.02
Ермократьев В.А. Исследование работы летучих делительных ножниц / Ермократьев В.А., Кононов Д.А. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№7.-c.70-73
Рассмотрена конструкция и разработана математическая модель двухбарабанных летучих ножниц непрерывного мелкосортного стана 250. Проведено компьютерное моделирование процесса работы ножниц (порезки металла). Установлено, что изменения параметров при переходных процессах и в процессе резания оказывают незначительное влияние на скоростные характеристики ножей.

Режущие инструменты
669.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[214406]

Аналитическое описание
УДК 669.02
Поляков Б.Н. О динамических особенностях нагруженности и предложениях по конструкции и новому способу резания на ножницах заготовочных прокатных станов / Поляков Б.Н. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2015.-№7.-c.83-87
Показаны динамические особенности технологической нагруженности процесса резания горячих заготовок различных марок сталей на ножницах с параллельными ножами и даются их статистические численные оценки с позиции теории случайных процессов; приводится обоснование нерациональности рычажных конструкций ножниц с позиции расхода электроэнергии и рекомендуется для ножниц применять гидравлический привод; показано экспериментальное обоснование - высоконадежное уравнение регрессии с оценками точности, являющееся основанием принципиально нового способа разделения горячего проката, рекомендуемого к опытному применению в производственных условиях.

Режущие инструменты
669.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[216960]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Фролов М.В. Оценка силовых зависимостей при точении резцами с круглыми пластинами посредством "эквивалентных" параметров / Фролов М.В. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2015.-№1.-c.53-56. - Бібліогр. : 8 назв
На основе статистического анализа экспериментальных данных показано, что параметры фт и ат адекватно отражают влияние режимов резания на соотношение составляющих силы резания и могут быть использованы для их оценки.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[217298]

Аналитическое описание
УДК 621.9.025.7
Паустовський О.В. Жаростійкість електроіскрових покриттів зі сплавів системи Ni-Cr-Al-Y / О.В. Паустовський, Р.А. Алфінцева, Ю.В. Губін //Металознавство та обробка металів.-2015.-№3.-c.41-46. - Бібліогр. : 17 назв
Досліджена жаростійкість сталі 45, сплавів системи Ni-Cr-Al-Y та електроіскрових покриттів цих сплавів на сталі 45 при 900 С і витримці 20 годин на повітрі

Режущие инструменты
621.9.025.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[217543]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Настасенко В.О. Нові різальні інструменти з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластин бокової схеми різання / Настасенко В.О. //Підйомно-транспортна техніка.-2015.-№4(48).-c.37-46. - Бібліогр. : 6 назв
Розглянуті основні види установки швидкозмінних багатогранних непереточуваних пластин (БНП) в різальних інструментах і показано, що радіальний і тангенціальний види установки слід доповнити бічним. Показані відміни бічної установки БНП від бічного кріплення, що застосовується у відрізних різцях і торцевих фрезах.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[218331]

Аналитическое описание
УДК 621.96
Боровик П.B Трехмерная модель процесса продольной резки на сдвоенных кромкообрезных ножницах с катящимся резом / П.B. Боровик, М. Е. Селезнев //Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії : ЕБ.-Харків: НТУ "ХПІ".,2015.-№47(1166).-c.15-20. - Бібліогр.: 8 назв
Разработана трехмерная конечно-элементная математическая модель симулирующая обрезку боковых кромок полос на ножницах с катящимся резом. На примере сдвоенных кромкообрезных ножниц стана 2800 ПАО "Ашинский металлургический завод" (Россия) конструкции НКМЗ рассмотрен процесс разделения четырех марок стали 45, 75, 28Х3СНМВФА и 18Х2Н4ВА. Указывается, что при расчете максимальной толщины разрезаемых листов недостаточно учитывать только предел прочности разрезаемой стали. Сделаны выводы, что предложенная модель будет способствовать углублению представления о процессе и расширению сортамента разрезаемых листов, а также позволит снизить вероятность перегрузок оборудования.

Режущие инструменты
621.96
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[200890]

Аналитическое описание
УДК 622
С23     Боровик П. В. Трехмерное моделирование процесса разделения круглого профиля на ножницах / Боровик П. В. //Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. - Вып.1(42).-Алчевск.,2014.-c.102-106
Разработаны трехмерные математические модели процесса разделения на ножницах круглого профиля ножами трех различных конфигураций и позволяют анализировать напряженно-деформированное состояние металла и энергосиловые параметры.

Режущие инструменты
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[239632]

Книга
УДК 621.9
Я67     Янюшкин, А.С. Технология электроалмазного затачивания режущих инструментов и методы ее реализации / А.С. Янюшкин.-Старый Оскол: ТНТ,2014.-336 c.

Режущие инструменты
621.9.025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[239669]

Книга
УДК 621.9
Б87     Бркевич, В.В. Жизненный цикл металлорежущих станков:мониторинг состояния: монография / В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе, В.П. Бориский.-Старый Оскол: ТНТ,2014.-552 c.

Режущие инструменты
621.9.025
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[241848]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Б87     Юркевич В.В. Основные этапы проектирования и освоения новых станков / В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе, В.П. Бориский //Юркевич, В.В. Жизненный цикл металлорежущих станков:мониторинг состояния: монография.-Старый Оскол: ТНТ.,2014.-c.8-12
Основные этапы проектирования новых станков регламентированы ГОСТ 2.103-67. Создание всякого нового станка или технологической системы является чрезвычайно сложным процессом и включает в себя многие мероприятия — от составления технического задания на станок до запуска его в серию. Основными принципами, обеспечиваюш,ими решение задачи проектирования, являются последовательность и ите-рационность. Последовательность заключается в строгой очередности выполнения этапов проектирования станка, а ите-рационность — в корректировке проектных решений, полученных на предыдущих этапах проектирования, исходя из результатов, полученных на последующих этапах.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[241849]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Б87     Юркевич В.В. Испытания машин / В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе, В.П. Бориский //Юркевич, В.В. Жизненный цикл металлорежущих станков:мониторинг состояния: монография.-Старый Оскол: ТНТ.,2014.-c.13-72
Рассмотрено: испытания станка в статическом состоянии; испытания станка при работе на холостом ходу; испытания станка в работе; исследовательские испытания станков.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[241850]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Б87     Юркевич В.В. Программные испытания металлообрабатывающих станков / В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе, В.П. Бориский //Юркевич, В.В. Жизненный цикл металлорежущих станков:мониторинг состояния: монография.-Старый Оскол: ТНТ.,2014.-c.73-83
Программные испытания металлообрабатывающих станков в первую очередь направлены на повышение их точности. Точность является важнейшей характеристикой современного станкостроения. С повышением скоростей резания и нагрузок, с внедрением автоматизации всё большее внимание уделяется обеспечению высокой точности механизмов, а, следовательно, и обработки деталей. Непрерывно возрастающие требования к качеству и надёжности продукции машиностроения выдвигают на первый план задачу создания металлорежущих станков высокой точности.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[241851]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Б87     Юркевич В.В. Измерение траекторий формообразующих элементов / В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе, В.П. Бориский //Юркевич, В.В. Жизненный цикл металлорежущих станков:мониторинг состояния: монография.-Старый Оскол: ТНТ.,2014.-c.130-150
В этом исследовании были даны методические основы измерения траектории оси вращающегося вала: — измерения производятся в декартовой системе координат, для чего используются два датчика перемещения, расположенные под углом 90.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[241862]

Аналитическое описание
УДК 621.9
Б87     Юркевич В.В. Датчики для измерения траекторий формообразования / В.В. Юркевич, А.Г. Схиртладзе, В.П. Бориский //Юркевич, В.В. Жизненный цикл металлорежущих станков:мониторинг состояния: монография.-Старый Оскол: ТНТ.,2014.-c.151-165
Рассмотрено: емкостные датчики; индуктивные преобразователи; вихретоковые преобразователи.

Режущие инструменты
621.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn