ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Строительство) было найдено 3519 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[242215]

Аналитическое описание
УДК 69
Розв’язання задачі структурної оптимізації конструкції фрези на основі мультиагентного підходу / ‘ Аносов В. Л., * Богданова Л. М., ^ Колодяжний В. М., ‘ Літовка В. Д. //Проблеми машинобудування.-2019.-№1.-c.53-59.- Библиогр.:18 назв.; Текст англ.
Наведений проект системи підтримки прийняття рішень для пошуку оптимальної конструкції фрези.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[244554]

Аналитическое описание
УДК 624
Колесніченко С.В. Вимоги до експертів з технічного обстеження будівель і споруд / С.В. Колесніченко, Ю.В. Селютін, К Б. Мнацаканян //Гірничий вісник: науково-технічний збірник. - Вип. 105.-Кривий Ріг.,2019.-c.18-23. - Бібліогр.: 22 назв
Метою даної роботи є запропонувати переглянути стандартні вимоги до фахової кваліфікації претендента на проходження професійної атестації за видом робіт «Експертиза та обстеження у будівництві» та «Технічного нагляду». Ввести регулярне проходження експертами курсів підвищення кваліфікації за фахом. Запропонувати внесення категорій до сертифікату експерта з обстеження так як у сертифікації експерта з технічного нагляду, залежно від класу наслідків об'єкта будівництва.

Строительство
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[244803]

Аналитическое описание
УДК 69
Ковальов В.В. Розвиток будівельного комплексу з урахуванням завдань ревіталізації та реконструкції деградованих об'єктів / Ковальов В.В., Броневицький С.П., Протасова Є.В. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№1.-c.19-32. - Бібліогр.: 18 назв
Мета статті - визначення проблем і перспективних напрямів розвитку будівельного комплексу виходячи з необхідності забезпечення сталого розвитку міст, зокрема, шляхом реконструкції та ревіталізації деградованих об'єктів.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[244821]

Аналитическое описание
УДК 69
Гончаренко Д.Ф. Расчет окупаемости строительства жилого комплекса в условиях организационных ограничений / Гончаренко Д.Ф., Менейлюк И.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№1.-c.94-101. - Бібліогр.: 14 назв
Цель статьи - разработать методику и представить результаты расчета окупаемости варианта строительства жилого комплекса, наиболее эффективного по критериям продолжительности и бюджета, в условиях организационных ограничений.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[244826]

Аналитическое описание
УДК 69
Обгрунтування оптимального виду пустотоутворювача в монолітному плоскому перекритті / Буцька О.Л., Зезюков Д.М., Махінько М.М., Зінкевич О.Г. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№3.-c.10-18. - Бібліогр.: 8 назв
У результаті досліджень установлено, що як матеріал для виготовлення пустотоутворювачів для влаштування пустот у монолітних плоских перекриттях раціонально використовувати пінополістирол і картонні труби (відходи хімічної та целюлозно-паперової промисловості).

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[249417]

Аналитическое описание
УДК 69
Доценко В.І. Виявлення та оцінка недоліків і потенційних можливостей впровадження ВІМ-технологій для моделювання проекту реновації об'єктів незавершеного будівництва / Доценко В.І., Лук'янова Т.В. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2019.-№5.-c.24-30. - Библиогр.: 9 назв.
Стаття спрямована на виявлення та обговорення сучасних тенденцій та прогалин у галузі ВІМ в ОНБ стикається з іншими перспективами та проблемами.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[243293]

Аналитическое описание
УДК 69
Чернишев Д.О. Вимоги до інструментарію організаційно- технологічного супроводу проектів біосферосумісного будівництва / Чернишев Д.О., Заяць Є.І., Ковальов В.В. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№4.-c.48-55. - Библиогр.: 13 назв.
Мета статті - визначення відмінностей організаційно-технологічної надійності будівництва від надійності інших складних технічних систем.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[243294]

Аналитическое описание
УДК 69
Сторожук Н.А. Оптимальное управление уплотнением бетонных смесей вибрационным способом и его особенности / Сторожук Н.А., Дехта Т.Н. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№4.-c.56-64. - Библиогр.: 13 назв.
Цель статьи — выполнение теоретических и экспериментальных исследований по оптимальному управлению уплотнением бетонных смесей при производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[244872]

Аналитическое описание
УДК 624
Большаков В.И. Обоснование расчетного сопротивления грунта R под нижним концом забивной (вдавливаемой) сваи и сваи оболочки в глинистых грунтах / Большаков В.И., Моторный А.Н., Моторный Н.А. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№6.-c.10-24. - Бібліогр.: 19 назв
Рассматриваются вопросы изменения физико-механических характеристик грунта, подстилающего уплотненное ядро слоя при погружении свай сваебойным агрегатом в глинистые грунты. Дается обоснование изменения удельного сцепления глинистого грунта С с учетом изменения электромолекулярных сил в массиве подстилающего слоя при передаче усилий уплотненным ядром на подстилающий (уплотненное ядро) его слой.

Строительство
624
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[244875]

Аналитическое описание
УДК 69
Бєліков А.С. До питання підвищення безпеки експлуатації будівельних конструкцій при дії високих температур / Бєліков А.С., Шаломов В.А., Рагімов С.Ю. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№6.-c.37-44. - Бібліогр.: 5 назв
Розроблено теоретичні засади та дано практичне обгрунтування ефективності застосування захисних спучуючих негорючих покриттів для зниження горючості матеріалів і підвищення стійкості будівельних конструкцій від дії високих температур.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[244880]

Аналитическое описание
УДК 69
Ковальов В.В. Систематизація організаційно-технологічних та інших факторів, які впливають на вартість будівництва об'єктів, з урахуванням вимог щодо їх енергоефективності і екологічності / Ковальов В.В., Данилова Т.В., Єпіфанцева С.В. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№6.-c.57-64. - Бібліогр.: 16 назв
Мета статті - формалізація факторів, які враховують вимоги щодо енергоефективності та екологічної безпеки будівель на всіх стадіях їх життєвого циклу - проектування, будівництво, експлуатація.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[244959]

Книга
УДК 69
С86      Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Сб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА",2018.-232 c.-( Сер. Стародубовские чтения 2018 )

Строительство
69(06)+620.1(06)+669.01(06)+621(06)+574(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[245839]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Шпаковська Т.А. Школа К.Ф. Стародубова - В.І. Большакова: учора, сьогодні, завтра / Шпаковська Т.А. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.17-21. - Библиогр.: 4 назв.
Розповідається про життя та діяльність академіка АН УРСР К. Ф. Стародубова - головного терміста країни, одного з найяскравіших і талановитіших діячів XX століття в галузі металургії. І про розвиток ідей і традицій школи К. Ф. Стародубова у діяльності наукової школи академіка Академії будівництва України В. І. Большакова. Все їх життя пов’язане з Придніпров’ям.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[245840]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Андреев В.С. Мировые тенденции проявления оползней (Часть 2) / Андреев В.С. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.22-26. - Библиогр.: 12 назв.
Предложен анализ имеющихся в технической литературе данных относительно проявления оползней в различных условиях и странах мира и на этой основе выявлены общие тенденции, присущие данному явлению.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[245841]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Архипов О.Г. Практика використання анодів з корозійнотривких сталей за катодного захисту газопроводів / Архипов О.Г., Любимова-Зінченко О.В., Усов Д. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.27-30. - Библиогр.: 6 назв.
Досліджувались електрохімічні характеристики анодів станції катодного захисту виготовлених з корозійнотривкої аустенітної сталі 12Х18Н10Т. Дослідження електрохімічних характеристик анодів зі сталі 12Х18Н10Т по експлуатації в складі станцій катодного захисту показало покращення корозійної тривкості у експлуатованих сталей.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[245842]

Аналитическое описание
УДК 69
С86      Розробка математичної моделі розрахунку теплового поля за перетином залізничної рейки при термічній обробці / Бабаченко О.І., Кононенко Г.А., Філоненко Н.Ю., Хулін А.М. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.31-35. - Библиогр.: 6 назв.
Розробка моделі зміни температури за перетином в процесі термічного зміцнення за чинною в Україні технологією, для наступного вдосконалення режимів термічної обробки рейок, виготовлених зі сталі, хімічний склад якої відповідає вимогам чинного ДСТУ 4344:2004.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[245843]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Баскевич О.С. Вивчення умов отримання додаткової енергії при надглибокому прониканні мікрочастинок у металеві мішені / Баскевич О.С. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.36-41. - Библиогр.: 11 назв.
Встановити механізм появи додаткової енергії в стальних мішенях під час надглибокого проникання мікрочастинок.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[245844]

Аналитическое описание
УДК 69
С86      Влияние условий неравновесной кристаллизации на физико-химические свойства аккумуляторных сплавов для отрицательных токоотводов / Башев В.Ф., Костина А.А., Иванов В.А. и др. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.42-47. - Библиогр.: 9 назв.
Во время исследований в данной работе сделан акцент на улучшение физико-химических свойств СКА за счет совершенствования условий получения отрицательных токоотводов.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[245845]

Аналитическое описание
УДК 69
С86      Оптимизация состава инетрметаллидного гама-TiAl сплава / Белоконь Ю.А., Жеребцов А.А., Чейлитко А.А., Белоконь К.В. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.48-53. - Библиогр.: 8 назв.
Цель. Установление закономерностей влияния состава на механические свойства (прочность и пластичность) интерметаллидного гама-TiAl сплава и нахождение его оптимального состава.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[245877]

Аналитическое описание
УДК 69
С86      Внутрішні напруги в фуранових композитах і шляхи їх релаксації / Березюк А.М., Папірник Р.Б., Ганник М.І. та ін. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.54-58. - Библиогр.: 4 назв.
Мета дослідити шляхи напруги в фуранових композитах і шляхи їх релаксації.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[245878]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Бєліков С.Б. Керамічні композиційні матеріали в АВІА-І автомобілебудуванні / Бєліков С.Б., Волчок І.П., Мітяєв О.А. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.59-65. - Библиогр.: 6 назв.
Як висновок можна стверджувати, що зараз підвищення тактико-технічних характеристик авіаційних, автомобільних та інших двигунів стало неможливим без застосування керамічних матеріалів.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[245883]

Аналитическое описание
УДК 69
С86      Кількісний аналіз розміру зони локалізації пластичної деформації перед фронтом зростаючої тріщини з урахуванням структурного стану матеріалу (Частина 2) / Большаков В.І., Лаухін Д.В., Бекетов О.В. та ін. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.71-76. - Библиогр.: 10 назв.
Аналіз моделей кількісної оцінки розміру зони локалізації пластичної деформації перед фронтом зростаючої тріщини з урахуванням структурного стану.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[245880]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Большаков В.И. Особенности кристаллографических параметров нанодисперсных композиций и их влияние на свойства низколегированных сталей / Большаков В.И., Калинин А.В., Стафецкий Л.П. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.66-70. - Библиогр.: 8 назв.
Исследование роли тугоплавких наночастиц с необходимыми термодинамическими и кристаллографическими параметрами и применение полученных данных для разработки способа поверхностного модифицирования низколегированных конструкционных сталей.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[245885]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Большаков В.І. Модель оцінки твердості листопрокатних валків / Большаков В.І., Рожко І.І. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.77-81. - Библиогр.: 13 назв.
Отримана математична модель прогнозу твердості листопрокатних чавунних валків, що дозволяє оперативно оцінювати їх твердість в процесі виробництва з мінімальними витратами.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[245886]

Аналитическое описание
УДК 69
С86      Физико-механические свойства керамических материалов и покрытий получаемых плазменным напылением / Вашкевич Ф.Ф., Спильнык А.Я., Загородний А.Б., Журавель В.И. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.82-86. - Библиогр.: 12 назв.
Целью исследований было разработка порошков керамических материалов на основе АЮз'СпОз с определением их физико-механических свойств, а также свойств покрытий из этих порошков полученных плазменным напылением.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[245888]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Верещак В.Г. Одержання оксидних плівкових покриттів на алюмосилікатних мікросферах термолізом метансульфонатних комплексів цирконію (ІV) і титану (ІV) / Верещак В.Г., Баскевич О.С., Черваков Д.О. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.87-91. - Библиогр.: 3 назв.
Мета. Формування оксидних плівок з метансульфонатних комплексів Цирконію(ІV) та Титану(ІV) на поверхні алюмосилікатних мікросфер.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[245889]

Аналитическое описание
УДК 69
С86      Розробка технічного рішення машини для зварювання рейок / Губар О.В., Андрєєв В.С., Арбузов М.А., Гнатенко В.П. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.92-100. - Библиогр.: 9 назв.
Мета. Вирішення питання зварювання рейок конверторного виробництва шляхом удосконалення елементів устаткування рейкозварювальних машин попереднього покоління ПРСМ.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[245891]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Губенко С.И. Образование повреждений в подщипниковых сталях в агрессивных средах / Губенко С.И. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.101-106. - Библиогр.:13 назв.
Проблема влияния неметаллических включений на коррозионное разрушение сталей является актуальной Целью работы было было исследовать влияние типов неметаллических включений на уровень их активности в зарождении коррозионных повреждений и механические свойства подшипниковых сталей.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[245894]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Губенко С.И. Трансформация боридных включений при производстве труб для атомной энергетики / Губенко С.И., Беспалько В.Н. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.107-112. - Библиогр.: 11 назв.
Целью работы было исследование поведения боридных включений при пластической деформации и их влияние на технологические свойства стали 04Х14ТЗР1Ф на всех этапах производства горячекатаных труб.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[245902]

Аналитическое описание
УДК 69
С86     Давыдов И.И. Оценка технического состояния и усиление металлических конструкций мачты мобильной связи / Давыдов И.И., Линник О.С. //Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : cб. научных трудов. Вып. 104 / Под ред. В. И. Большакова.-Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА".,2018.-c.121-128. - Библиогр.: 11 назв.
Цель. Разработка общих подходов диагностики технического состояния и проектирования усиления опорных конструкций под оборудование мобильной связи.

Строительство
69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn