ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Бурение) было найдено 703 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[243236]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Бровендер Ю. М. Залежність швидкості буріння від сил тертя на різцях породоруйнуючого інструмента / М. Т. Білецький, А. О. Кожевников, Б. Т. Ратов, В. Л. Хоменко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.21-27. - Библиогр.:14 назв.; Текст англ.
Прогнозування поглиблення за один оберт і механічної швидкості буріння з урахуванням зниження справжнього осьового навантаження через дію вертикальної сили тертя.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243312]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Особливості застосування орієнтованих КНБК у процесі буріння скерованих свердловин / І.І. Чудик, A.M. Лівінський, A. Аль Танакчі, A.M. Пастух //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№1.-c.17-24. - Библиогр.: 10 назв.
Пропонується науково-практичний підхід для оцінювання енергоефективності орієнтованих компоновок низу бурильної колони на базі вибійного двигуна.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[244630]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Чудик І.І. Розроблення теоретичних основ керування кавітаційно-імпульсною дією на вибій свердловини на основі теорії спектрів / І.І. Чудик, Я.М. Фем'як //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.30-37. - Библиогр. : 7 назв.
Розглядається технологія інтенсифікації руйнування гірських порід при бурінні свердловин за рахунок обгрунтування фізико-механічних, кавітаційних і технологічних процесів.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[245292]

Аналитическое описание
УДК 622
Бакуменко А.К. Влияние массы на конце бурового става на частоту его собственных колебаний / А.К. Бакуменко, В.В. Кучма //Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали молодіжної наук.-техн. конф..-Кривий Ріг: КНУ.,2019.-c.115-118. - Бібліогр.: 2 назви
Практика эксплуатации станков шарошечного бурения типа СБШ-250 показывает, что часто при бурении крепких трещиноватых пород может возникать весьма интенсивная вибрация става штанг.

Бурение
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[236472]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Копей І.Б. Аналіз використання штангових глибинних насосів виробництва ТОВ "Магістраль" на родовищах ПАТ "Укрнафта" / І.Б. Копей //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№1.-c.76-80. - Бібліогр.: 6 назв
У промислових умовах проведено дослідження штангових насосів виробництва ТОВ "Магістраль", які призначені для роботи на глибинах до 2500 метрів у свердловинах з обводненою до 99% продукцією, в умовах, ускладнених підвищеним вмістом піску і присутністю агресивних хімічних сполук.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[237662]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Воєвідко І. В. Проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами для буріння свердловин в заданому напрямку / І. В. Воєвідко, В. В. Токарук, М. А. Бодзян //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.14-20. - Библиогр.: 5 назв.
На основі аналізу теоретичних і практичних досліджень буріння стовбурів великого діаметра запропоновано методику для проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами, що враховує геологічні і технічні фактори, які мають вплив на формування траєкторії.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[237668]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Лютак I. 3. Розроблення методу та програмного забезпечення оцінювання технічного стану металевого технологічного об'єкту на прикладі магістрального трубопроводу / I. 3. Лютак, 3. П. Лютак //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.21-26. - Библиогр.: 8 назв.
Здійснено аналіз методів акустичного контролю наявності неоднорідностей в стінці металевого трубопроводу. Дано основні математичні рівняння, що описують поширення та взаємодію акустичної хвилі із неоднорідністю в пружному середовищі. Представлено метод розрахунку та наведено результати для взаємодії акустичної хвилі із неоднорідністю у вигляді еліпсоїда.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[240585]

Книга
УДК 622.24 СП
Д73     Дреус, А.Ю. Теплофізичні основи знеміцнення гірських порід при алмазному бурінні свердловин з імпульсним промиванням: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н.: Спец.05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка; 05.15.10 - Буріння свердловин / А.Ю. Дреус.-Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка",2018.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[240670]

Книга
УДК 622.24 СП
П20     Патра, В.Д. Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловини: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.0515.06 - розробка нафтових і газових родовищ / В.Д. Патра.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[242271]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Паневник О.В. Обгрунтування вибору геометричних розмірів свердловинного струминного насоса / О.В. Паневник //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№4.-c.70-76. - Библиогр.: 12 назв.
Запропонована методика вибору геометричних параметрів свердловинного струминного насоса, яка забезпечує його експлуатацію в режимі максимального коефіцієнта корисної дії.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[242768]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Воєвідко І.В. Специфіка буріння свердловин великого діаметра з використанням двох породоруйнівних інструментів / Воєвідко І.В., Олексюк М.П., Токарук В.В. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№1.-c.13-16. - Библиогр.: 4 назв.
У статті проведено аналіз основних факторів, що мають вплив на формування ексцентричного зміщення розширювача відносно пілотного стовбура свердловини.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242769]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Огородніков П.І. Математичне моделювання динамічних процесів у бурильній колоні під час буріння глибоких свердловин / Огородніков П.І., Світлицький В.М., Польовий А.Я. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№1.-c.17-21. - Библиогр.: 9 назв.
Розглянуто математичне моделювання динамічних процесів, що виникають у бурильній колоні під час поглиблення вибою у глибоких свердловинах.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242784]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Паневник О.В. Обгрунтування методу контролю характеристик свердловинного струминного насоса / Паневник О.В., Концур І.Ф., Паневник Д.О. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№1.-c.22-24. - Библиогр.: 6 назв.
Запропоновано непрямий метод контролю режиму роботи свердловинної ежекційної системи на основі визначення гідродинамічних параметрів робочого потоку, який створює поверхневий насосний агрегат наземного силового приводу.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[242924]

Книга
УДК 622.24 СП
С89     Судкова, Д.А. Обгрунтування параметрів технології ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.0515.10 - буріння свордловин / Д.А. Судакова.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[242925]

Книга
УДК 622.24 СП
С47     Слабий, О.О. Динаміка бурильного інструменту при поглиблені свердловин на морі з плавучих засобів: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.0515.10 - буріння свордловин / О.О. Слабий.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[242988]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Селінний М.Ю. Технологія буріння горизонтальних свердловин на Гнідинцівському родовищі / Селінний М.Ю. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№6.-c.15-17
Вперше в Україні розроблено комплекс технологічних заходів, що дав змогу виконувати буріння горизонтальних свердловин у 2-метровому коридорі.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[227618]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Чарковський В.М. Умови ефективного застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень для ліквідації заклинювань КНБК у процесі буріння свердловин / В.М. Чарковський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.7-15. - Бібліогр. : 6 назв
Обгрунтовано застосування основних теоретичних законів розподілу ймовірності виникнення геологічних ускладнень різного ступеня важкості на родовищах ДП "Укрбургаз".

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[227619]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Федоляк Н.В. Аналіз конструктивних виконань вібросит для очищення промивальної рідини / Н.В. Федоляк, М.М. Лях, Б.В. Копей //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.16-24. - Бібліогр. : 8 назв
Розглянуто особливості конструкції бурових вібросит різних фірм-виробників.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[227637]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Навчальна інформаційна система проектування обладнання для буріння свердловин / Л.Є. Шкіца, В.А. Корнута, О.В. Корнута та ін. //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.77-86. - Бібліогр. : 23 назв.
Проаналізовано можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки проектної документації для техніко-технологічного забезпечення процесу буріння.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[228877]

Книга
УДК 622.24 СП
Л82     Лубан, С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / С.В. Лубан.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2017.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[230489]

Книга
УДК 622.24 СП
І-26     Ігнатов, А.О. Обгрунтування параметрів технології і технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / А.О. Ігнатов.-Дніпро: НГУ,2017.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[230512]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Аналіз та вдосконалення конструкції зворотного цементувального клапана / І.Ф. Концур, М.М. Лях, В.В. Михайлюк, І.А. Засядько //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№2.-c.26-31. - Бібліогр. : 5 назв
В статті розглянуто запропонований зворотний клапан, який може бути використаний під час спуску експлуатаційної колони діаметром 168 мм.

Бурение
666.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[230513]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Оптимізація конструкції опори ковзання шарошкового долота з використанням комп'ютерних технологій / Л.О. Борущак, А.А. Бухало, В.В. Врюкало, Т.В. Ленич //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№2.-c.32-43. - Бібліогр. : 12 назв
Проаналізовані конструкції опор шарошкових бурових доліт з підшипниками ковзання в аспекті векторів силової взаємодії шарошки з вибоєм та елементів опори між собою.

Бурение
666.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[232647]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Чудик І.І. Вивчення технологічних можливостей орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони / І.І. Чудик, А.М. Лівінський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.31-39. - Библиогр. : 8 назв.
Описано науково-практичний підхід для розрахунку статичних характеристик взаємодії орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони зі стінками скерованої свердловини з використанням суміщеного способу буріння.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[232651]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Гриджук Я.С. Визначення інертності та кінетичної інергії махових мас бурильної колони при роторному бурінні / Я.С. Гриджук //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.67-75. - Библиогр. : 13 назв.
Стаття присвячена дослідженню динамічних явищ у бурильній колоні, виходячи з енергетичних позицій.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[233246]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Методика підвищення чутливості рентгенівського контролю / Л.А. Витвицька, З.Я. Витвицький, Х.З. Лаврук //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.23-27. - Библиогр. : 5 назв.
Проаналізовані основні параметри, які характеризують чутливість рентгенівського контролю, встановлено залежність якості видимого зображення об'єкта, отриманого на рентгенівській плівці, від її складу, властивостей та способів оброблення.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[233834]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Щодо впливу термобаричних умов на реалізацію процесу промивання свердловини / І.І. Чудик, Д.А. Грипись, І.Я. Білецька, В.І. Щуцький //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.7-12. - Бібліогр. : 8 назв
Запропоновано новий підхід до вирішення технологічної задачі проектування подачі бурового насоса для промивання свердловин із врахуванням реологічних параметрів бурового розчину і впливу на них термобаричних умов.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[233835]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Мірненко В.І. Підвищення працездатності замкових різьбових з'єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням / В.І. Мірненко, М.Я. Ткач, Л.Д. Пилипів //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.13-21. - Бібліогр. : 10 назв
Провівши аналіз аварійності при бурінні нафтових та газових свердловин, було з'ясовано, що велика кількість аварій пов'язана з руйнуванням елементів бурильної колони, а саме замкових різьбових з'єднань в результаті впливу статичних і динамічних навантажень.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[233853]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Аналіз сучасних конструкцій замкових з'єднань обважнених бурильних труб / В.І. Артим, О.Я. Фафлей, Р.О. Дейнега, В.В. Михайлюк //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.22-30. - Бібліогр. : 10 назв
Проведений аналіз відмов елементів бурильних колон показав, що, не зважаючи на постійне вдосконалення конструкції їх різьбових з'єднань, процент відмов по різьбах не зменшується.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[233961]

Аналитическое описание
УДК 622.24.05
Микитій І.М. Енергоефективність дизельних двигунів нафтогазової галузі при їхньому переведенні на альтернативні палива / І.М. Микитій, М.М. Гнип, С.І. Криштопа //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.103-110. - Бібліогр. : 12 назв
Вивчено досвід розробок вітчизняних і закордонних фахівців в напрямку переобладнання дизельних двигунів у моногазові з іскровим запалюванням.

Бурение
622.24.05
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn