ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1096 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


241.[226475]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Костенко М.М. Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа тектонічних, стратиграфічних та інших побудов / М.М. Костенко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№3.-c.144-163. - Бібліогр. : 46 назв
Акцентовано увагу на проблемах районування фундаменту Українського щита і на потребі переходу на єдине геотектонічне районування, яке б слугувало основою стратиграфічних, тектонічних та інших побудов.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


242.[226476]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Павлюк В.І. Просторовий розвиток процесів природного вилуговування солей (карсту) в умовах Передкарпаття / В.І. Павлюк //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№3.-c.164-176. - Бібліогр. : 16 назв
Розглянуто чинники, які впливають на неоднорідність розвитку процесів природного карсту, що розвиваються на поверхні соленосійних відкладів Передкарпатського прогину.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


243.[227051]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Анікеєв С. Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності південного сходу Волино-Поділля за результатами інтерпретації гравіметричних матеріалів / С. Анікеєв, Л. Мончак, А. Клюка //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.17-25. - Бібліогр. : 3 назв.
Розглянуто геологічну будову та перспективи нафтогазоносності південного сходу Волино-Подільської плити з точки зору тектонічного районування території досліджень.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


244.[227052]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Умови формування комбінованих газових пасток на території Західного Донбасу / К. Безручко, О. Приходченко, А. Каргаполов, М. Уразка //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.26-37. - Бібліогр. : 8 назв
Розглянуто геологічну будову та перспективи нафтогазоносності південного сходу Волино-Подільської плити з точки зору тектонічного районування території досліджень.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


245.[227053]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Узіюк В. Кореляційні ознаки вугільних пластів кам'яновугільної системи Донецького і Львівсько-Волинського басейнів / В. Узіюк //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.38-61. - Бібліогр. : 64 назв.
Описано кореляційні ознаки, виявлені під час вивчення геологічної будови вугленосних товщ і вугільних пластів, умов їхнього залягання та монолітного опробування в гірничих виробках шахт.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


246.[227054]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Григорчук К. Вплив процесів катагенезу на формування газоносного потенціалу глинистих відкладів давніх континентальних окраїн / К. Григорчук //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.62-70. - Бібліогр. : 33 назв.
Розглянуто можливість існування нетрадиційних форм акумуляції газу в осадових "сланцевих" формаціях.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


247.[227055]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Мальчик О. До питання зонального поділу верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля за групою Inoceramidae / О. Мальчик //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.71-83. - Бібліогр. : 27 назв.
Дослідження таксономічного складу й поширення двостулкових молюсків у розрізах, а також урахування досягнень у проблемі стратиграфічного розчленування одновікових утворень у суміжних регіонах дозволити деталізувати і доповнити схему поділу верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля біозонами.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


248.[227057]

Аналитическое описание
УДК 55
Павлюк В. Особливості фізико-хімічних процесів розчинення (карсту) соляних відкладів у камері підземного вилуговування / В. Павлюк //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.97-101. - Бібліогр. : 4 назв.
Розглянуто окремі фізико-хімічні процеси, які супроводжують утворення камери вилуговування, призначеної для підземного видобування розсолу хлористого натрію.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


249.[227058]

Аналитическое описание
УДК 55(09)
Наумко І. Сімдесят років на передових рубежах вітчизняної геологічної освіти і науки (до ювілею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка) / І. Наумко, А. Побережський //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.102-106

Геология
55(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


250.[227059]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Павлюк М. Професор Орест Оллярович Матковський та Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (до 85-річчя від уродин) / М. Павлюк, І. Наумко, А. Побережський //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.107-110

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


251.[227060]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Пам'яті Ігоря Васильовича Дудка //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.111-113

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


252.[227061]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Пам'яті Віталія Григоровича Осадчого //Геологія і геохімія горючих копалин.-2016.-№1-2.-c.114-116

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


253.[227165]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 4(2016).-К: УкрДГРІ,2016.-148 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


254.[227167]

Книга
УДК 550
А43      Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво: Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ,2016.-336 c.

Геология
550.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


255.[227243]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Веклич Ю.М. Час завершення вулканічної діяльності в Закарпатті / Ю.М. Веклич //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.9-23. - Бібліогр. : 16 назв
У статті розглянуто проблеми часу завершення вулканічної діяльності Вигорлат-Гутинського пасма.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


256.[227244]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Зинчук Н.Н. Об основных поставщиках терригенного материала при формировании древних алмазоносных россыпей / Н.Н. Зинчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.24-44. - Бібліогр. : 37 назв
На примере мезозойских отложений одного из главных алмазоносных районов Сибирской платформы охарактеризованы основные поставщики терригенного материала в формировавшиеся древние алмазоносные россыпи и их проявления.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


257.[227245]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Калашник А.А. Инвариантные и специфические условия формирования разнотипных крупных рудных объектов ингульского мегаблока Украинского щита / А.А. Калашник //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.45-63. - Бібліогр. : 22 назв
Рассмотрены результаты изучения закономерностей формирования и размещения крупных месторождений урана, лития и тантал-литиевых руд центральной части Украинского щита с учетом особенностей глубинного строения литосферы.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


258.[227246]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Васильева И.В. Геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров в угольных шахтах / И.В. Васильева //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.64-69. - Бібліогр. : 3 назв.
Способность угля самопроизвольно воспламеняться в результате низкотемпературного окисления кислородом воздуха называется самовозгораемостью. В статье рассмотрены основные геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


259.[227247]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Кирилюк О.С. Деякі геоекологічні аспекти геофізичного вивчення екзогенних геологічних процесів в умовах Кривбасу / О.С. Кирилюк //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.70-78. - Бібліогр. : 14 назв.
Розглянуто сучасний стан геолого-екологічних досліджень території Кривбасу.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


260.[227248]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лукин А.Е. Дегазация Земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 2 / А.Е. Лукин //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.79-94. - Бібліогр. : 16 назв.
Концепция глубинной дегазации Земли как глобального процесса саморазвития нашей планеты, являющегося главным фактором формирования минеральных ресурсов, должна стать основой современной парадигмы нафтидологии.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


261.[227249]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лебідь В.П. Головні формалізовані моделі пасток у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву / В.П. Лебідь //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.95-106. - Бібліогр. : 18 назв.
У прогнозно-понятійному контексті наведено головні формалізовані моделі пасток Л2 у верхньому, Л1 у нижньому базогенних підкомплексах, а також пасток Л1+2, які охоплюють увесь цей нафтогазоносійний комплекс, і, як уважає автор, є характерними для Дніпровсько-Донецького розсуву.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


262.[227250]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Орловський В.М. Нові тампонажні композиції зниженої густини / В.М. Орловський, А.М. Похилко, В.В. Крицький //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.107-114. - Бібліогр. : 15 назв.
У статті проаналізовано останні дослідження й публікації в царині розроблення тампонажних матеріалів зниженої густини.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


263.[227251]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Иконников В.Н. О современном состоянии рационального комплекса геофизического исследований угольных и рудных скважин / В.Н. Иконников //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.115-124. - Бібліогр. : 8 назв.
В статье рассматривается современное состояние методов каротажа для исследования рудных и угольных скважин.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


264.[227254]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Пимоненко Л.И. Изменение качественного состава угольных газов в процессе разрушения угля / Л.И. Пимоненко, А.К. Балалаев, Л.Д. Кузнецова //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-2016.-№4.-c.125-137. - Бібліогр. : 13 назв.
На примере изучения качественного состава угольных газов до и после дробления угля показано, что его дробление приводит к изменению концентраций всех исследуемых газов, кроме водорода и этана.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


265.[227401]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Акуленко Г.В. Проблеми визначення реального стану мінерально-сировинної бази промислових регіонів України / Акуленко Г.В. //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.1-5. - Бібліогр. : 3 назв.
Визначення реального стану мінерально-сировинної бази необхідне для достовірності відомостей і даних про забезпеченість країни природними ресурсами, які безумовно є найважливішими економічними і політичними факторами розвитку суспільства.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


266.[227404]

Аналитическое описание
УДК 550
А43      Результати геологорозвідувальних робіт НАК "Нафтогаз України" за 2015 рік та головні проектні показники на 2016 рік / В.С. Буланцов, П.Я. Максимчук, П.М. Чепіль, С.В. Касянчук //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.6-7
Наведено головні показники геологорозвідувальних робіт свердловин та проведення сейсморозвідувальні роботи.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


267.[227406]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Василенко А.П. Методичні основи прогнозу та оцінки рудоносних об'єктів на різних стадіях геологорозвідувальних робіт / А.П. Василенко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.8-9
Розглянуто науково-методичні основи оцінки перспективних та прогнозних ресурсів твердих корисних копалин.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


268.[227407]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Василенко С.П. Геолого-генетична модель об'єкта "Тарасівка східна" / С.П. Василенко, Т.В. Охоліна, П.Г. Ткаченко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.10-14. - Бібліогр. : 2 назв.
Проаналізовано карти розподілу циркону, рутилу, ільменіту, лейкоксену, дистену, силіманіту й інтегрального показника.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


269.[227410]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Васильева И.В. Оценка физико-механических свойств и качества угольных пластов по данным комплекса ГИС / И.В. Васильева //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.15-18. - Бібліогр. : 5 назв
Проведены геофизические исследования буровых скважин при разведке угольных месторождений, которые применяются для решения многих геологических задач.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


270.[227411]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Васильева И.В. Геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров в угольных шахтах / И.В. Васильева //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.19-23. - Бібліогр. : 3 назв
В статье рассмотрены основные геологические факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn