ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1096 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


181.[237997]

Аналитическое описание
УДК 55
Гафич І. Методичні аспекти прогнозування складнозбудованих порід-колекторів (на прикладі Семиренківського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини) / І. Гафич, Я. Лазарук, І. Щуров //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.29-40. - Библиогр.: 2 назв.
Запропоновано комплексне геолого-геофізичних досліджень для прогнозування порід-колекгорів нафтовик і газових родовищ. Для цього використано структурно-палеогеоморфологічні, літолого-фаціальніі, геофізичні свердловинні та сейсморозвідувальніі дослідження, пов'язані певним алгоритмом виконання робіт.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


182.[238000]

Аналитическое описание
УДК 55
Дригант Д. Девон зони Тейссейре-Торквінста на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи (Україна) / Д. Дригант //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.41-55. - Библиогр.: 32 назв.
Зона Тейссейре-Торнквіста (ТТЗ) на південно-західній (Воднно-Подільській) окраїні Східноєвропейської платформи являє собою грабен завширшки до 75 км і вирізняється заїлибленою (до 3200-4000 м) підошвою палеозойської товщі та максимальною потужністю силурійських відкладів.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


183.[238009]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Матрофайло М. Розподіл і походження вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну / М. Матрофайло, І. Бучинська, А. Побережський //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.87-105. - Библиогр.: 51 назв.
Узагальнено матеріали зі стратиграфії, тектоніки, літологічного складу вугленосної товщі басейну з точки зору його газоносності. Розглянуто склад, природу вугільних газів, форми знаходження та умови їхнього захоронения. Вивчено питання генерації вуглеводневих газів у процесі вуглефікації органічної речовини та їхнє абіогенне походження, пов'язане з глибинними процесами Землі.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


184.[238014]

Аналитическое описание
УДК 55
Міжнародна наукова конференція "Геологія і геохімія горючих копалин", присвячена 100-річчю від дня народження академіка Григорія Назаровича Доленка //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.112-117
Метою конференції було обговорення теоретичних та прикладних проблем геології і геохімії горючих корисних копалин.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


185.[238015]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Пам'яті визначного українського вченого- член-кореспондента НАН України Юрія Миколайовича Сеньковського //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.118-121

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


186.[217886]

Книга
УДК 550 СП
Н62     Никанорова, Ю.Є. Геологічні умови формування та речовинні особливості ореолів фанітизації (на прикладі лінійного Чернігівського карбонатитового масиву Українського щита та його аналогів): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец. 05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Б.Є. Никанорова.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


187.[217900]

Книга
УДК 550 СП
О-79     Острянська, І.Ю. Геолого-економічна та гемологічна оцінка проявів карбонатних оніксів Волино-Поділля: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец. 04.00.19 - економічна геологія / І.Ю. Острянська.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


188.[218812]

Аналитическое описание
УДК 55
Лютий Г.Г. Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита / Г.Г. Лютий, І.В. Саніна, Н.Г. Люта //Мінеральні ресурси України.-2016.-№1.-c.16-22. - Бібліогр. : 2 назв.
У статті викладено методичні підходи з обгрунтування вибору ділянок надр для буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду в умовах гідрогеологічної області Українського щита й інших гідрогеологічних структур, у межах яких водоносні горизонти промислового значення пов'язують з нерівномірно тріщинуватими породами

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


189.[218816]

Аналитическое описание
УДК 55
Шаталов М.М. Професор Лазько Євген Михайлович та його школа докембрію й металогенії (до 100-річчя від дня народження) / М.М. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2016.-№1.-c.47-51
Стаття присвячена 100-річчю від дня народження видатного геолога-декембриста Євгена Михайловича Лазька.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


190.[218879]

Аналитическое описание
УДК 55
Зорін Д.О. Проблеми екологічної геології та екологічної безпеки геологічного середовища / Д.О. Зорін //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2016.-№1(13).-c.38-40. - Бібліогр. : 15 назв
Екологічна геологія- новий науковий напрямок, що успішно розвивається в Україні, але має проблеми з оцінкою екологічної безпеки геологічного середовища.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


191.[218909]

Аналитическое описание
УДК 55
Яремко О.Є. Шляхи зменшення негативних наслідків повеней на річці Дністер / О.Є. Яремко, Є.А. Витриховський //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2016.-№1(13).-c.167-177. - Бібліогр. : 9 назв
Повені та паводки на річці Дністер часто наносять великі екологічні та економічні збитки прилеглим територіям. Оптимізуючи русло для швидкого пропуску великої кількості води або акумулювання її в безпечних місцях зменшить ризик негативних наслідків. Напрацьовані методи та засоби для захисту прилеглих територій від затоплення.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


192.[218915]

Аналитическое описание
УДК 55
Адаменко О.М. Маріямпіль і Єзупіль-найдавніші поселення Галицького Придністров'я / О.М. Адаменко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2016.-№1(13).-c.183-186
Археологічні дослідження показали, що наші предки поселились біля нинішніх Маріямполя і Єзупіля ще у середньому палеоліті (111-115 тис. р. тому).

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


193.[218932]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Про перспективи та проблеми нафтогазовидобування у Карпатському регіоні / Л.С. Мончак, С.Г. Анікеєв, Т.В. Здерка //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.10-13. - Бібліогр. : 5 назв
Стаття присвячена дослідженню потенціалу нафтогазоносності Західноукраїнського нафтогазоносного регіону.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


194.[218933]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Вакарчук С.Г. Оцінка нафтогазового потенціалу ущільнених порід девонського комплексу Дніпровсько-Донецької западини / С.Г. Вакарчук //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.14-18. - Бібліогр. : 9 назв
У статті дано оцінку перспектив пошуку нетрадиційних вуглеводнів в ущільнених карбонатних і алевро-піщаних утвореннях девонського комплексу Дніпровсько-Донецької западини.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


195.[218934]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Лебідь В.П. Про сприятливі передумови нафтогазоносності базогенного комплексу в Дніпровсько-Донецькому розсуві. Передбачуваний механізм нафтогазонакопичення та занурення базогенного комплексу / В.П. Лебідь //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.19-21. - Бібліогр. : 9 назв
Обгрунтовано необхідність виділення у Дніпровсько-Донецькому розсуві нового базагенного нафтогазоносного комплексу. Розглянуто умови нафтогазонакопичення та механізм його занурення.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


196.[218935]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Дослідження газопроникності гірських порід за різних режимів фільтрації газу / Я.А. Пилип, М.М. Багнюк, М.Ю. Нестеренко та ін. //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.22-25. - Бібліогр. : 9 назв
Експериментально досліджено фільтрацію газу у зразках гірських порід за умови переходу від ламінарного до турбулентного режиму, оцінено межу прояву останнього та наявність поправки на ефект Клінкенберга.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


197.[219159]

Книга
УДК 550 СП
С47     Сливна, О.В. Закономірності поширення та речовинного складу письмових пегматитів Єлисіївського поля (Західне Приазов'я, Український щит): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец. 04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин / О.В. Сливна.-Дн-ськ: НГУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


198.[219181]

Книга
УДК 550 СП
В89     Вунда, Н.Г. Оцінка перспектив алмазності району Муссенде (Ангола): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец. 04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисни х копалин / Н.Г. Вунда.-Дн-ськ: НГУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


199.[219919]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 1.-К: УкрДГРІ,2016.-154 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


200.[220061]

Книга
УДК 550 СП
М61     Міненко, Р.В. Оптимізаційні методи стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.ф.-м.н.: Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Р.В. Міненко.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


201.[220312]

Книга
УДК 550 СП
С60     Солодкий, Є.В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів північного борту ДДЗ (на прикладі Островерхівської, Євгенівської, Наріжнянської, Юліївської площ): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н.: Спец. 04.00.22 - геофізика / Є.В. Солодкий.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


202.[220609]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Вуглеутворення на початковому етапі формування кам'яновугільної формації Львівсько-Волинського басейну / І.О. Костик, М.М. Матрофайло, Б.І. Лелик, М.Д. Король //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2016.-№1.-c.19-31. - Бібліогр. : 7 назв
Досліджено особливості угленосності хорівської, куличківської і олеськівської світ карбону, визначено положення нижньої границі вугленосної формації та складено геологічну карту кам'яновугільних відкладів Львівсько-Волинського басейну.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


203.[221088]

Аналитическое описание
УДК 55
Шаталов Н.Н. Гениальный тектонист Эдуард Зюсс (к 185-летию со дня рождения) / Н.Н. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2016.-№2.-c.44-III

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


204.[221386]

Книга
УДК 550 СП
В19     Василенко, А.Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / А.Ю. Василенко.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


205.[221593]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Петруняк Г.М. Головні критерії нафтоносності "Бориславського пісковику" / Г.М. Петруняк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№2.-c.7-16. - Бібліогр. : 4 назв.
Ряд формаційних ознак, мінералогенез, метасамотичні зміни порід, встановлені закономірності міграційно-еміграційних процесів з фракціонуванням нафти дають підстави стверджувати про ймовірність залягання покладів нафти в пластах залягань на незначних глибинах у випадках наявності тектонічних, стратиграфічних екранів.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


206.[222487]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Костенко М.М. Геологія та особливості складу рудоносних порід Вербинського рудопрояву молібдену (Волинський мегаблок Українського щита) / М.М. Костенко, П.А. Кондратенко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.9-27. - Бібліогр. : 14 назв
У статті розглянуто геолого-структурне положення Вербинського рудопрояву молібдену, розміщеного в північно-західній частині Волинського мегаблока Українського щита, та наведено детальну мінералого-петрографічну й петро- і геохімічну характеристику рудоносних порід.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


207.[222488]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Зинчук Н.Н. Методические особенности изучения постмагматических и гипергенных изменений кимберлитовых пород / Н.Н. Зинчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.28-47. - Бібліогр. : 29 назв
По результатам комплексного изучения постмагматических и гипергенных изменений состава кимберлитов показано, что процессы вторичного минералообразования пород диатрем проходили в большом интервале температур и вызванном их спадом изменении реакции среды от щелочной к кислой с последующей нейтрализацией.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


208.[222489]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування конгломератовмісних товщ Криворізької структури / О.А. Матіщук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.48-64. - Бібліогр. : 28 назв
На основі методик О. Предовського, Н. Страхова, В. Головьонка та ін. зроблено спробу реконструювати кліматичні умови й умови осадконакопичення метатеригенніх порід Криворізької структури.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


209.[222491]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лютий Г.Г. Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі / Г.Г. Лютий //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.65-71. - Бібліогр. : 1 назв
У статті розглянуто можливість картографічного оцінення змін якості підземних вод на прикладі четвертинного водоносного горизонту в Дніпровсько-Донецькому артезіанському басейні.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


210.[222492]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Макогон Ю.В. Развитие возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины / Ю.В. Макогон, А.В. Ефременко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.72-80. - Бібліогр. : 10 назв
Статья посвящена исследованию перспектив развития возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn