ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1171 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


121.[232748]

Аналитическое описание
УДК 551.1
Ширін В.О. Деякі ідеї щодо утворення Землі / В.О. Ширін, М.К. Гурська //Мінеральні ресурси України.-2017.-№3.-c.44-45. - Бібліогр. : 3 назв.
З погляду викладачів загальної геології та корисних копалин Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка проаналізовано наявні гіпотези про утворення Всесвіту, Сонячної системи, Землі та земної кори.

Геология
551.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


122.[232749]

Аналитическое описание
УДК 551.1
Лисенко О.А. ІV міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво", присвячений 60-річчю УкрДГРІ ("Геофорум-2017") / О.А. Лисенко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№3.-c.46-47

Геология
551.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


123.[232980]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Перспективы дальнейшей разведки Кендерлыкского месторождения горючих сланцев в Восточном Казахстане / Е. М. Сапаргалиев, В. С. Новоселов, Н. С. Бектурганов, Н. П. Карпов //Горный журнал.-2017.-№8.-c.93-94
Приведены данные о вещественном составе, запасах и структуре Кендерлыкского месторождения. Выявлены наиболее перспективные части объекта для дальнейшей разведки.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


124.[233199]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Оцінка впливу на підземні води на ділянці проведення гідророзриву пласта / Д.В. Дядін, М.Ю. Журавель, П.В. Клочко та ін. //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№2.-c.10-19. - Бібліогр. : 25 назв
Досліджено стан підземних вод першого від поверхні водоносного горизонту на ділянці проведення гідророзриву пласта у свердловині 103Р Руденківського родовища Східного нафтогазоносного басейну.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


125.[233201]

Аналитическое описание
УДК 55
Бойко В.С. Перетікання підземних вод між пластами і структури потоків, якість змішаних вод і екологічний захист / В.С. Бойко, О.М. Мандрик, А.І. Зельманович //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№2.-c.28-43. - Бібліогр. : 14 назв
Процес перетікання описано комплексним потенціалом, на основі аналізу якого розглянуто три випадки процесу. Відповідно побудовано і досліджено структури потоків в пласті, куди перетікає техногенна вода.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


126.[233205]

Аналитическое описание
УДК 55
До використання водоростей як індикаторів забрудненості при гідрохімічній та еколого-санітарній оцінці якості водних ресурсів: дослідження транскордонних річок Чернівецької області / В.Г. Сінченко, А.М. Николаєв, Ю.В. Караван, М.М. Тураш //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№2.-c.61-71. - Бібліогр. : 21 назв
Проведено аналіз ряду показників гідрохімічного та трофо-сапробіологічного блоків критерію якості води річок Прут, Сірет, Дністер.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


127.[233229]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 3.-К: УкрДГРІ,2017.-160 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


128.[233269]

Книга
УДК 550 СП
Ф33     Федоренко, К.В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій у задачах моніторингу навколишнього середовища: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.фіз.-мат.н.: Спец.05.15.09 - Геотехнічна та гірнича механіка / К.В. Федоренко.-Київ: КНУ,2017.-20 c.

Геология
550-52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


129.[234551]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Метаморфогенна обводненість вугілля і вуглевмісних порід Тяглівського кам'яновугільного родовища Львівсько-Волинського басейну / В.І. Узіюк, І.М. Наумко, І.В. Шайнога, М.І. Зубик //Уголь Украины.-2017.-№11-12.-c.58-63. - Библиогр.: 12 назв.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


130.[234969]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Дослідження умов підвищення продуктивності свердловин на підземних сховищах (ПГС) і родовищах Прикарпаття / Чорний О.М., Левицька Г.М., Кузів І.М., Чорний Е.О. //Нафтогазова галузь України.-2017.-№2.-c.31-35. - Бібліогр.: 4 назв.
У статті проведено аналіз та оцінку ефективності застосування рецептур і технологічних операцій кислотних обробок присвердловинних зон газоносних пластів із низькими пластовими тисками для збільшення продуктивності експлуатаційно-нагнітальних свердловин на родовищах і газосховищах Прикарпаття.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


131.[236949]

Аналитическое описание
УДК 55
Обухов Є.В. Оцінка інтенсивності зовнішнього водообміну водосховищ Дніпровського каскаду в умовах зміни клімату / Є.В. Обухов, Є.П. Корецький //Відновлювана енергетика.-2017.-№1.-c.62-69. - Библиогр.: 10 назв.
На основі складових водних балансів проведено дослідження зовнішнього водообміну на шести дніпровських водосховищах за період їх експлуатації до 2015 р. з урахуванням водності року. Проведено порівняння показників інтенсивності зовнішнього водообміну водосховищ Дніпровського каскаду по водності року. Результати досліджень можуть бути корисними при формуванні гідрохімічного та розробці експлуатаційного режиму водосховищ в умовах зміни клімату.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


132.[236989]

Аналитическое описание
УДК 55
Обухов Е.В. Оценка интенсивности внешнего водообмена на киевском водохранилище в зависимости от водности года / Е.В. Обухов, Е.П. Корецкий //Відновлювана енергетика.-2017.-№4.-c.67-74. - Библиогр.: 10 назв.
На основе составляющих водных балансов с учетом водности года проведено исследование интенсивности внешнего водообмена на Киевском водохранилище за период его эксплуатации до 2015 года. Проведен анализ и сравнение показателей интенсивности внешнего водообмена водохранилища по водности года. Результаты исследований могут быть полезными при формировании гидрохимического и разработке эксплуатационного режима водохранилища в условиях изменения климата.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


133.[237176]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Павлюк М. Академік Григорій Назарович Доленко корифей нафтогазової геології, великий організатор науки та справжній патріот України (до 100-річчн від дня народження) / М. Павлюк, З. Назарчук //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.11-14

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


134.[237177]

Аналитическое описание
УДК 55
Азімов О. Просторові закономірності розташування розривних порушень Північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними комп'ютерної обробки матеріалів дистанційних зйомок / О. Азімов //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.15-16

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


135.[237178]

Аналитическое описание
УДК 55
Уточнення геологічних моделей родовищ вуглеводнів шляхом детального розчленування продуктивних відкладів на прикладі Свидницького газового родовища / М. Андрейчук, М. Дорохов, В. Бодлак, Г. Токарська //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.16-17

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


136.[237179]

Аналитическое описание
УДК 55
Бартошинська Є. Оцінювання коксівних властивостей вугілля південно-західної частини Львівсько-Волинського басейну петрографічними методами / Є. Бартошинська, О. Шевчук //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.17-18

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


137.[237180]

Аналитическое описание
УДК 55
Бартащук О. Геодинамічна еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецького палеорифту / О. Бартащук //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.18-20

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


138.[237183]

Аналитическое описание
УДК 55
Бацевич Н. Про роль вуглеводнів у формуванні мідно-нафтогазоносного потенціалу породно-рудних комплексів Західної Волині / Н. Бацевич, І. Наумко, Ю. Федоришин //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.20-22

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


139.[237184]

Аналитическое описание
УДК 55
Бодлак В. Покришки для покладів вуглеводнів у рифових фаціях верхньої юри Косівсько-Угерської підзони Зовнішньої зони Передкарпатського прогину / В. Бодлак //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.22-23

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


140.[237185]

Аналитическое описание
УДК 55
Братусь М. Про тиски у процесах мінералогенезу в осадових верствах нафтогазоносних областей Альпійського складчастого поясу (за флоїдними включеннями у мінералах) / М. Братусь, І. Наумко, Й. Сворень //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.25-27

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


141.[237186]

Аналитическое описание
УДК 55
Геотехнологічний спосіб підземної газифікації вугілля для почергового отримання метану та синтез-газу / Д. Брик, О. Гвоздевич, Л. Кульчицька-Жигайло, М. Подольський //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.27-28

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


142.[237187]

Аналитическое описание
УДК 55
Бучинська І. Оцінка якісних показників вугілля пласта n8 Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну / І. Бучинська, О. Шевчук, Р. Круглова //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.29-30

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


143.[237188]

Аналитическое описание
УДК 55
Бучинська І. Оцінка викидонебезпечності пісковиків Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну / І. Бучинська, О. Шевчук, О. Яринич //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.31-32

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


144.[237189]

Аналитическое описание
УДК 55
Василенко О. Соляно-здвигові структури-потенційні пастки вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині / О. Василенко //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.33

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


145.[237190]

Аналитическое описание
УДК 55
Вислоцька О. Нафтогазогеологічне районування Зовнішньої зони Передкарпадського прогину / О. Вислоцька //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.35-37

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


146.[237191]

Аналитическое описание
УДК 55
Височанський І. Науково-методичні аспекти пошуків пасток вуглеводнів несклепінного типу в Дніпровсько-Донецькій западині / І. Височанський //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.37-38

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


147.[237192]

Аналитическое описание
УДК 55
Гаєвська Ю. Акцесорні мінерали як індикатори умов утворення палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат / Ю. Гаєвська, Г. Гавришків //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.39-40

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


148.[237193]

Аналитическое описание
УДК 55
Вплив сульфат-редукції на фракціонування ізотопів сірки у придонних відкладах Верхньопечорського евапоритового басейну Передуралля / А. Галамай, М. Фанвей, P. Ni та ін. //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.41-42

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


149.[237194]

Аналитическое описание
УДК 55
Новий метод встановлення глибини давніх солеродних басейнів (за даними дослідження газово-рідких включень у галіті) / А. Галамай, Дарія Сидор, О. Любчак, М. Фанвей //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.43-45

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


150.[237195]

Аналитическое описание
УДК 55
Гарасимчук В. Гідрогеобаричні умови газоносності Львівського Палеозойського прогину / В. Гарасимчук //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№1-2(170-171).-c.45-46

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn