ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1171 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


61.[241635]

Аналитическое описание
УДК 55
Наумко І.М. Оригінальне видання з мінералогії гірського Криму / І.М. Наумко, О.І. Матковський //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.93-95
У 2017 році було видано монографію "Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі)", у якій викладено результати вивчення мінералогії осадово-породних комплексів межиріччя Бодраку і Качі як унікального полігону для проведення навчальної практики студентів з геологічного картування.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


62.[241636]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Словотенко Н.О. ХІ наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка / Н.О. Словотенко, А.І. Радченко //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.96-97

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


63.[241637]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Сукач В.В. Наукова конференція "Геологія та корисні копалини України", присвячена 100-річчю Національної академії наук України і державної служби геології та надр України / В.В. Сукач //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.98-102

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


64.[241638]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Загнітко В.М. Кафедрі геології родовищ корисних копалин навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 75! / В.М. Загнітко //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.103-109

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


65.[241639]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Кульчицька Г. Дмитру Костянтиновичу Возняку - 80 / Г. Кульчицька, Д. Черниш, В. Бельський //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.110-111

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


66.[241640]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Вальтер А.А. Светлой памяти Гелия Кузьмича Еременко / А.А. Вальтер, И.Е. Палкин, А.А. Кульчицкая //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.112-113

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


67.[241803]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Дядін Д.В. Принципи розміщення пунктів локального моніторингу підземних і поверхневих вод на ділянках нафтогазовидобування / Д.В. Дядін //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2018.-№2 (18).-c.123-135. - Библиогр.: 20 назв.
У статті розглянуті принципи просторового розміщення пунктів локального моніторингу стану гідросфери на території діяльності нафтогазовидобувних підприємств.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


68.[242007]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Лукінов В.В. Прогнозування техногенних газових скупчень вугленосної товщі з урахуванням будови вуглепородного масиву / В.В. Лукінов, К.А. Безручко, О.В. Приходченко //Уголь Украины.-2018.-№12.-c.13-19. - Библиогр.: 7 назв.
Розроблено методичні основи прогнозування техногенних газових скупчень вугленосної товщі в підробленому вуглепородному масиві з урахуванням особливостей його геологічної будови, в тому числі локальної складчастості, та основних геологічних і гірничотехнічних чинників формування газонасичених зон у порушеному масиві в результаті проведення гірничих робіт.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


69.[242791]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Щуров І.В. Ефективне використання ресурсного потенціалу діючих об'єктів-один із напрямів нарощування видобутку газу та зміцнення енергонезалежності України / Щуров І.В., Гафич І.П., Дорошенко О.С. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№2.-c.5-11. - Библиогр.: 4 назв.
Розглянуто методи збільшення видобутку вуглеводнів в Україні та поняття інтенсивного шляху розвитку газовидобувної галузі.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


70.[242793]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Євдощук М.І. Газовугільні родовища-джерела вуглеводневої сировини / Євдощук М.І., Бондар Г.М., Пристінська Л.А. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№2.-c.17-22. - Библиогр.: 11 назв.
Викладено результати критичного аналізу гіпотези органічного походження нафти і газу та показано, що газовугільні родовища-це продукт одного зі ступенів метаноморфізму вуглеводнів, які надходять із мантії у верхні шари земної кори і залежно від особливостей розвитку геологічного середовища послідовно перетворюються у тверді корисні копалини.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


71.[242794]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Щодо флюїдонасиченості батських пісковиків Єфремівської структури / Мачужак М.І., Святенко Г.Є., Манучарян А.А. та ін. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№2.-c.23-27. - Библиогр.: 6 назв.
В апіляційній частині Єфремівської складки в туфогенних пісковиках кам'янської світи батського ярусу за матеріалами промислово-геофізичних досліджень виділяється область високоомних колекторів, природа якої не має чіткого пояснення.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


72.[242796]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Іванишин В.С. Західний нафтогазопромисловий регіон: історія розвитку та перспективи / Іванишин В.С., Лазарук Я.Г. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№2.-c.33-37. - Библиогр.: 3 назв.
Наведені дані з об'ємів видобування вуглеводнів у нафтогазовидобувних районах регіону за весь період розробки родовищ.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


73.[244482]

Книга
УДК 550
В26     Веклич, Ю.М. Геоеоловий морфо-літогенез та методологічні аспекти його дослідження / Ю.М. Веклич.-К: УкрДГРІ,2018.-254 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


74.[244699]

Книга
УДК 550
Г36      Геологія і корисні копалини України: збірник тез наукової конференції (2-4 жовтня 2018 р.).-К: ГМР НАНУ,2018.-264 c.

Геология
550(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


75.[245224]

Аналитическое описание
УДК 55
Удалов И.В. Особенности радиационного риска на территории Северо-Восточного Донбасса / И.В. Удалов, А.В. Кононенко, А.И. Лурье //Вопросы атомной науки и техники.-2018.-№5.-c.149-153. - Библиогр.: 20 назв.
Описаны особенности радиационной опасности на территории Северо-Восточного Донбасса.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


76.[245296]

Книга
УДК 550
Л64      Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпатсько-Чорноморський сегмент.-К: Наукова думка,2018.-160 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


77.[245345]

Книга
УДК 550
П77     Приходько, М.Г. Геологічна будова Закарпатського прогину / М.Г. Приходько, Л.Д. Пономарьова.-К: УкрДГРІ,2018.-84 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


78.[227221]

Книга
УДК 55 СП
К83     Крошко, Ю.В. Континентальний літогенез крейда-палеогенових осадових утворень центральної частини Українського щита: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.21 - літологія / Ю.В. Крошко.-К: ІГН,2017.-20 c.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


79.[227222]

Книга
УДК 55 СП
С98     Сюмар, Н.П. Літологічні особливості верхньодевонської (франкської) та нижньопермської соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.21 - літологія / Н.П. Сюмар.-К: ІГН,2017.-20 c.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


80.[227227]

Книга
УДК 55 СП
О-36     Огієнко, О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / О.С. Огієнко.-К: КНУ,2017.-20 c.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


81.[228531]

Аналитическое описание
УДК 553
Василенко А.П. Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин / А.П. Василенко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.3-6. - Бібліогр. : 3 назв.
Розглянуто науково-методичні основи оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


82.[228532]

Аналитическое описание
УДК 553
Красножон М.Д. Щодо принципів та положень нової редакції Кодексу України про надра / М.Д. Красножон, Г.Г. Лютий //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.7-10. - Бібліогр. : 2 назв.
Проаналізовано головні напрями та принципи нової редакції Кодексу України про надра та суміжних законодавчих і нормативно-правових актів, обгрунтовано нагальну потребу запровадження нової редакції Кодексу.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


83.[228533]

Аналитическое описание
УДК 553
Формування ефективного управління техно-геологічними системами в надрокористуванні: реальність і перспективи / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, С.В. Кадурін, О.І. Волкова //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.11-16. - Бібліогр. : 21 назв.
Основою управління є формування впливу керівного інституту на об'єкт управління, який постає як інформаційний процес, що забезпечує отримання, переробку й аналіз даних, побудову моделі стану ТГС за оцінюваними параметрами, розробку рекомендацій щодо втілення керівного впливу.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


84.[228534]

Аналитическое описание
УДК 553
Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 2. Літологічні палеореконструкції, петро-1 геохімічні особливості та стратиграфічне положення / М.М. Костенко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.17-25. - Бібліогр. : 14 назв.
Статтю приясвячено петрохімічній характеристиці основних породних різновидів хоморської серії, яка представлена буртинською і василівською світами.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


85.[228535]

Аналитическое описание
УДК 553
Шаталов М.М. Сурожский золоторудный узел Приазовского мегаблока Украинского щита / М.М. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.26-33. - Бібліогр. : 16 назв.
Представлены результаты исследования крупного Сурожского рудоносного узла, расположенного в Сорокинской грабен-синклинали Приазовского мегаблока Украинского щита.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


86.[228536]

Аналитическое описание
УДК 553
Онуфришин С.В. Селюківська площа-полігон для вивчення карбонатних відкладів Візейського ярусу. Стаття 2. Наукові та практичні результати пошукового буріння / С.В. Онуфришин, В.А. Іванишин, М.М. Корзаченко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.34-41. - Бібліогр. : 4 назв.
Викладено матеріали буріння шести пошукових свердловин, за результатами чого підтверджено відсутність верхньої соленосної товщі на Селюківській площі.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


87.[228537]

Аналитическое описание
УДК 553
Лебідь В.П. Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України. Стаття 3. Обгрунтування пілотних об'єктів освоєння ресурсного потенціалу базогенного комплексу / В.П. Лебідь //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.42-47. - Бібліогр. : 9 назв
Ураховуючи актуальність проблеми освоєння в Східному регіоні України нафтогазоносійного потенціалу базогенного комплексу запропоновано розпочати її розв'язання з геологорозвідувальних робіт на окремих пріоритетних об'єктах.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


88.[228539]

Аналитическое описание
УДК 553
Сиса Л.В. Просторовий розподіл нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів-Мостиська) / Л.В. Сиса, В.В. Карабин, О.Р. Карп'як //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.48-51. - Бібліогр. : 14 назв
Наведено результати польових і лабораторних досліджень поширення нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізниці на ділянці Львів-Мостиська.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


89.[228540]

Аналитическое описание
УДК 553
Войтенко Ю.І. Про значення геомеханіки в нафтогазовій геології та процесах розкриття продуктивних горизонтів / Ю.І. Войтенко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.52-55. - Бібліогр. : 17 назв
Акцентовано увагу на значенні геомеханіки в геології нафти й газу та привернуто увагудо того, що геомеханічні параметри порід поруч з традиційними мають доповнювати цифрові бази даних родовищ.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


90.[228541]

Аналитическое описание
УДК 553(092)
Шаталов Н.Н. Светлой памяти выдающегося металлогениста-профессора Леонида Станиславовича Галецкого / Н.Н. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.55

Геология
553(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn