ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1096 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


571.[182141]

Аналитическое описание
УДК 550.830
Аніщенко Ю.В. ГЕОҐУСТИННІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗРІЗУ ОБОЛОНСЬКОЇ АСТРОБЛЕМИ / Ю.В. Аніщенко, Н.С. Ганженко, В.В. Омельченко //Науковий вісник Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу.-2012.-№3(33).-c.30-37
Проаналізовано особливості розподілу геогустинних властивостей різновікових відкладів у межах основних літолого-стратиграфічних комплексів Оболонської астроблеми, що є необхідним елементом параметричного забезпечення подальшого вивчення особливостей геологічної будови даної території

Геология
550.830
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


572.[182142]

Аналитическое описание
УДК 550.835
ІНДИВІДУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ПОЛІМІКТОВИХ ГЛИНИСТИХ ГАЗОНАСИЧЕНИХ ПІСКОВИКІВ / В.А. Старостін, Я.М. Коваль, І. О. Федак //Науковий вісник Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу.-2012.-№3(33).-c.38-46
Ефективність індивідуальної моделі електропровідності поліміктових глинистих пісковиків перевірена на результатах лабораторних досліджень кернового матеріалу

Геология
550.835
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


573.[182143]

Аналитическое описание
УДК 517.958
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ З УРАХУВАННЯМ ФІЗИЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ ПЛАСТА / Л.М. Журавчак, А. Є. Струк //Науковий вісник Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу.-2012.-№3(33).-c.47-55
Розглянуто двовимірний пласт довільної форми з заданими на його зовнішньому контурі і межах свердловин умовами першого чи другого роду

Геология
517.958
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


574.[182145]

Аналитическое описание
УДК 536.423
Шкіца Л.Є. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ ПАРАМИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ / Л.Є. Шкіца, Т.М. Яцишин, О.О. Попов //Науковий вісник Івано-Франковського національного технічного університету нафти і газу.-2012.-№3(33).-c.56-62
Розглянута задача визначення розподілу концентрації парів бурового розчину в приземному шарі атмосфери

Геология
536.423
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


575.[200147]

Аналитическое описание
УДК 553
Н35      Історичний розвиток класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин. / Рудько Г.І., Нецький О.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. //В кн: Національні та міжнародні системи класіфікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації..-Київ- Чернівці.,2012.-c.31- 40

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


576.[200148]

Аналитическое описание
УДК 553
Н35      Класифікацій запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр України. / Рудько Г.І., Нецький О.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. //В кн: Національні та міжнародні системи класіфікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації..-Київ- Чернівці.,2012.-c.51- 62

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


577.[200149]

Аналитическое описание
УДК 553
Н35      Рамкова класифікація ООН викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів як класифікація глобального рівня. / Рудько Г.І., Нецький О.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. //В кн: Національні та міжнародні системи класіфікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації..-Київ- Чернівці.,2012.-c.76- 89

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


578.[200150]

Аналитическое описание
УДК 553
Н35      Класифікації запасів і ресурсів твердих корисних копалин. / Рудько Г.І., Нецький О.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. //В кн: Національні та міжнародні системи класіфікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації..-Київ- Чернівці.,2012.-c.94- 120

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


579.[200151]

Аналитическое описание
УДК 553
Н35      Класифікації запасів і ресурсів родовищ вуглеводнів. / Рудько Г.І., Нецький О.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. //В кн: Національні та міжнародні системи класіфікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації..-Київ- Чернівці.,2012.-c.126- 158

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


580.[200152]

Аналитическое описание
УДК 553
Н35      Порівняльний аналіз систем класифікації запасів і ресурсів корисних копалин. / Рудько Г.І., Нецький О.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. //В кн: Національні та міжнародні системи класіфікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації..-Київ- Чернівці.,2012.-c.161

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


581.[200153]

Аналитическое описание
УДК 553
Н35      Геоінформаційні технології для підрахунку і класифікації запасів та ресурсів корисних копалин. / Рудько Г.І., Нецький О.В., Назаренко М.В., Хоменко С.А. //В кн: Національні та міжнародні системи класіфікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації..-Київ- Чернівці.,2012.-c.180- 193

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


582.[215101]

Аналитическое описание
УДК 55
Щодо основних негативних результатів геологорозвідувальних робіт у Західному нафтогазоносному регіоні України / М.В. Харченко, Ю.З. Крупський, Т.Є. Довжок та ін. //Нафтова і газова промисловість.-2012.-№3.-c.8-10

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


583.[235671]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. Вип. 5.-К: ІГН НАНУ,2012.-280 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


584.[151]

Аналитическое описание
УДК 550
Мечник, Ю. Электромагнитный спектр дипольных источников / Ю. Мечник; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№1.-c.37-61

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


585.[22007]

Аналитическое описание
УДК 550
Войдила, М. Расшифровка комплекса геологических структур с использованием прямого и обратного моделирования геомагнитного поля / М. Войдила, М. Стефанюк; пер. с польск. языка //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№1.-c.113-140

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


586.[27717]

Аналитическое описание
УДК 550
Масштабирование данных геофизического исследования для построения моделей средних скоростей в сейсморазведке / Я. Яржина, М. Бала, П. Краковская, К. Вавржиньяк-Гуз; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№3.-c.401-445

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


587.[60639]

Аналитическое описание
УДК 550
Касина, З. Моделирование процесса влияния средних параметров упругости, а также параметров съемки на изменение динамических и кинематических особенностей отражения красного лежня / З. Касина; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№3.-c.383-400

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


588.[67642]

Аналитическое описание
УДК 550(09)
Гарликий, А. Памяти проф. Израиля Зака (1927-2011) / А. Гарликий; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№1.-c.347-348

Геология
550(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


589.[67643]

Аналитическое описание
УДК 550
Ботор, Д. Одномерное моделирование процессов газообразования в известковых отложениях в глубокой части красного лежня бассейна Польши / Д. Ботор; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№4.-c.503-516

Геология
550:004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


590.[129778]

Аналитическое описание
УДК 550
Томека-Сухон, С. Анализ допустимости использования метода георадара для исследования послеледниковых залежей в горной геологической среде / С. Томека-Сухон, Т. Голебевский; пер. с англ. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№3.-c.375-382

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


591.[142140]

Аналитическое описание
УДК 550(09)
Шрамм, М. Доктор наук Отто Борнеманн (1943 - 2010) / М. Шрамм, Й. Хаммер; пер. с англ. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№2.-c.339-342

Геология
550(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


592.[142424]

Аналитическое описание
УДК 550
Бармута, Я. Применение простых сейсмических моделей для определения небольших рудных месторождений при наличии сейсмических данных низкого разрешения и неполной скважинной информации / Я. Бармута, К. Петш; пер. с англ. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№4.-c.481-501

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


593.[149632]

Аналитическое описание
УДК 550
Чопек, Б. Количественная интерпретация каротажа в случаях низкокачественных градуировок и методы предельного размера / Б. Чопек, Й. Новак; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№4.-c.517-535

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


594.[150283]

Книга
УДК 550
П78     Продайвода, Г.Т. Акустичний текстурний аналіз гірських порід: навчальний посібник / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний.-К: Кіївський університет,2011.-303 c.

Геология
550(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


595.[150682]

Аналитическое описание
УДК 550
Яржина, Я. Скоростные модели в сейсморазведке на основе данных геофизического исследования / Я. Яржина, М. Бала, П. Краковская; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№3.-c.447-473

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


596.[150922]

Аналитическое описание
УДК 550
Мастей, В. Попытка применения искусственных нейронных сетей в интегрированной интерпретации электромагнитных данных - конкретные исследования месторождений углеводорода в с. Грабовница / В. Мастей; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№1.-c.157-173

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


597.[150984]

Аналитическое описание
УДК 550(09)
Ковалевич, В. Профессор Олег Йосипович Петриченко (1930-2010) / В. Ковалевич, Т. Перит, А. Побережский; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№2.-c.343-346

Геология
550(09)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


598.[151328]

Аналитическое описание
УДК 550
Голебевский, Т. Проведение глобального геофизического и геологического исследования для обнаружения охристых отложений в Забратовке, деревне около г. Ряшев / Т. Голебевский, Д. Сала, Т. Ратайчак; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№4.-c.537-553

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


599.[157275]

Аналитическое описание
УДК 550
Янковский, Л. Тектоническая и бассейновая эволюция внешних Карпат, основанная на примере геологической структуры углеводородных месторождений в Грабовнице, Страхотине и Лодине / Л. Янковский, Я. Пробульский; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№4.-c.555-583

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


600.[159430]

Аналитическое описание
УДК 550
Александрович, В.П. Сообщества моллюсков в вистулианском лёссе, расположенном в Чобрзани, деревне около г. Сандомир (Южная Польша) / В.П. Александрович; пер. с польск. яз. //Geology, Geophysics and Environment.-2011.-№3.-c.357-373

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn