ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1096 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


361.[214530]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Зинчук Н.Н. О перспективах исследований индикаторных минералов кимберлитов / Н.Н. Зинчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№4.-c.77-92. - Библиогр. : 14 назв.
Выполнен анализ результатов проведенных исследований мантийных модулей в кимберлитовых диаметрах основных алмазоносных районов Сибирской платформы

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


362.[214531]

Аналитическое описание
УДК 550
В74     Штогрин Л.В. Про можливий зв'язок між періодичністю опадів, активізацією зсувів та фазами місяця / Л.В. Штогрин, Д.В. Касіянчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№4.-c.93-102. - Бібліогр. : 22 назв.
У роботі з погляду статистики проаналізовано узгодженості екстремальних опадів з фазами Місяця впродовж 64 років, що дало змогу побачити якісний та кількісний взаємозв'язок періодичних закономірностей у впливі Місяця на погоду, зокрема на формування довготривалих аномальних опадів, які "спусковим гачком" для активізації зсувних процесів

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


363.[214532]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Левченко О.І. Теоретико-методологічні та практичні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин / О.І. Левченко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№4.-c.105-116. - Бібліогр. : 12 назв
Проведено дослідження теоретичних, методологічних і практичних аспектів числової оцінки природного потенціалу родовищ корисних копалин

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


364.[214533]

Аналитическое описание
УДК 550
В74      Тектоніка докембрійського кристалічного фундаменту Білоцерківсько-Одеської структурно-формаційної зони / М.М. Костенко, В.М. Аврамець, Л.М. Шутенко и др. //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-УкрДГРІ.,2015.-№4.-c.117-132. - Бібліогр. : 30 назв
Бузько-Росинський мегаблок разом з його південно-західним схилом- це єдина тектонічна структура гетерогенної будови. У його складі виділяються три блоки І порядку : Росинсько-Тікицький, Середньобузький і Дністрово-Одеський

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


365.[214534]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії Побузького гранулітового комплексу / В.П. Кирилюк //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-УкрДГРІ.,2015.-№4.-c.133-143. - Бібліогр. : 24 назв.
У статті розглянуто еволюцію поглядів на обсяг і вікові співвідношення дністровсько-бузької та бузької серій з часу їх виділення. Показано, що в різних схемах ці серії відрізнялися наборами та стратиграфічною послідовністю світ, а також положення у загальній та регіональній геохронологічних шкалах

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


366.[214590]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Антипович Я.В. Влияние палеоглубины на преобразование газовых включений в кварце карбоновых песчаников Донбасса / Я.В. Антипович //Геотехнічна механіка: міжвід. збірник наукових праць.-Дніпропетровськ.,2015.-№123.-c.238-243
Представлены результаты исследования газовых включений в кварцевых зернах песчаников

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


367.[215646]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 3.-К: УкрДГРІ,2015.-172 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


368.[215746]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Безручко К.А. Типизация и площадное распространение расщеплений угольных пластов Львовско-Волынского бассейна / К.А. Безручко, М.Н. Матрофайло //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.-№4.-c.5-12
На основе морфологического анализа и палеореконструкции угленосных отложений установлено природу, проведено типизацию и систематизацию площадного распространения расщеплений угольных пластов каменноугольной формации Львовско-Волынского бассейна

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


369.[216164]

Аналитическое описание
УДК 55
Евгений Георгиевич Куковский (к 90-летию со дня рождения) / Е.Ф. Шнюков, А.А. Вальтер, В.И. Павлишин, В.М. Хоменко //Мінералогічний журнал.-2015.-№4.-c.123-126
Статья посвящена 90-летнему юбилею известного ученого в области кристаллохимических и рентгенографических исследований минерального сырья в Украине

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


370.[216639]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Федоришин Д.Д. Геолого-петрофізична характеристика олігоценово-нижньоміоценового комплексу за результатами геофізичних досліджень / Д.Д. Федоришин, О.М. Трубенко, С.Д. Федоришин //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№4(57).-c.7-11
Розглядаються результати вивчення колекторських властивостей порід-колекторів геологічного розрізу олігоценово-нижньоміоценового комплексу південного нафтогазопромислового району

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


371.[216802]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Нижньовендські трапи Придністров'я: геологія, речовинний склад, кореляція / Костенко М.М., Арбузова Л.С., Комбарова К.М. та ін. //Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал.-Київ : УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.21-50. - Бібліогр. : 12 назв
У статті наведено результати вивчення нижньовендських трапових утворень української частини Придністров'я, які виповнюють прирозломну трогову структуру в докембрійському кристалічному фундаменті, приурочену до південно-східного флангу Подільської тектонічної зони.

Геология
551
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


372.[216803]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лисенко О.А. Мінералого-петрографічні особливості порід Берестівської зеленокам'яної структури (Західне Приазов'я) / Лисенко О.А., Меркушин І.Є., Бобров О.Б. //Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал.-Київ : УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.51-66. - Бібліогр. : 10 назв
У цій статті продовжується публікація матеріалів, що характеризують Берестівську зеленокам'яну структуру (ЗС), яка була встановлена в результаті проведення геолого-прогнозного картування масштабу 1:50 000 (2003-2008 рр.) у районі відомої Сорокинської ЗС. Ця публікація присвячена мінералого-петрографічній характеристиці породної асоціації Берестівської ЗС.

Геология
551
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


373.[216808]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Полканов Ю.О. Баделеїт - нова цирконієва сировина України / Полканов Ю.О., Добровольська Т.Й., Піддубна Т.Д. //Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал.-Київ : УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.116-121. - Бібліогр. : 9 назв
Природний ZrO2 - баделеїт - є нова цінна потенційна сировина України. Розраховано очікувані обсяги його отримання з різних джерел: комплексних титан-цирконієвих розсипів (Малишівське родовище) та ільменітових розсипів Волині. Розглянуто раціональні прийоми виділення баделеїту з продуктів збагачення руд розсипів. Показано технологічні характеристики та хімічний склад баделеїту.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


374.[217146]

Аналитическое описание
УДК 55
Яковлєв Є.О. Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування / Є.О. Яковлєв //Мінеральні ресурси України.-2015.-№4.-c.37-43. - Бібліогр. : 16 назв
Нині більшість розвинутих гірничодобувних районів України пройшла так званий "пік Хаберта" і перебуває в стадії, коли падає видобуток і зростає закриття нерентабельних шахт і кар'єрів потребує вірогідних оцінок асиміляційного потенціалу геологічного середовища як чинника екологічної, економічної та соціальної безпеки держави

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


375.[217147]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Лисенко О.А. Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво", 7-12 вересня 2015 р., м. Одеса, Україна / О.А. Лисенко, О.В. Зор'ян //Мінеральні ресурси України.-2015.-№4.-c.44-48
В статті надано інформацію про геологічний форум, який було проведено у вересні 2015 року в місті Одеса (Україна), в якому брали участь представники з 30 областей та компаніїї різних регіонів України

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


376.[216804]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Зинчук Н.Н. О перспективах петрографических и петрологических исследований кимберлитовых пород / Зинчук Н.Н. //Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал.-Київ : УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.67-87. - Бібліогр. : 57 назв
На основании анализа конкретного фактического и аналитического материала показаны возможности и перспективы петрографических и петрологических исследований кимберлитовых пород, являющихся вулканическими изверженными, недосыщенными кремнеземом, богатыми летучими компонентами ультраосновных гибридных образований с повышенной щелочностью, содержащих мантийный и коровый материал в варьирующих количествах и соотношениях.

Геология
551
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


377.[216806]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Калашник А.А. Причины пространственной связи и монометалльности формирования промышленных золотого и уранового оруденений в Кировоградском рудном районе Украинского щита / Калашник А.А. //Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал.-Київ : УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.88-103. - Бібліогр. : 18 назв
Представлены результаты проведенных исследований новых закономерностей размещения промышленных монометалльных месторождений урана в карбонатно-натриевых метасоматитах и месторождений золота Кировоградского рудного района в тесной связи с особенностями глубинного строения литосферы и ее составных частей на основе использования модели первичного концентрирования рудогенных компонентов в астеносфере. Рассмотрена специфика связи уран-золото в карбонатно-натриевых метасоматитах.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


378.[216807]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Кравченко О.А. Моделювання титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища / Кравченко О.А., Хрущов Д.П. //Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал.-Київ : УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.104-115. - Бібліогр. : 16 назв
Мета роботи - продемонструвати результати, можливості та перспективи моделювання для вирішення завдань, пов'язаних з освоєнням титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища. Викладено методологію та методи досліджень. Продемонстровано найбільш показові похідні (візуалізації) цифрової структурно-літологічної моделі об'єкта та результати їх інтерпретації. Окреслено можливості й перспективи розвитку цього напряму.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


379.[217155]

Аналитическое описание
УДК 55
Шаталов Н.Н. Выдающийся педагог, геолог-рудник и металлогенист (к 120-летию профессора П.М. Татаринова) / Н.Н. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2015.-№4.-c.49-50
Статья посвящена выдающемуся ученому-геологу Павлу Михайловичу Татаринову- профессору, члену-корреспонденту АН СССР, талантливому ученику академика А.Н. Заварицкого

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


380.[217163]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Борисюк М.М. Європейський досвід щодо видобування сланцевого газу / М.М. Борисюк, Є.О. Бережний //Мінеральні ресурси України.-2015.-№3.-c.24-31. - Бібліогр. : 9 назв
У статті висвітлено досвід європейських країн щодо видобування сланцевого газу залежно від його ресурсів та законодавчі підходи до регулювання його використання для забезпечення енергетичної безпеки в різних країнах Європи з урахуванням екологічних вимог

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


381.[217164]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Лебідь В.П. Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву. Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Руменсько-Охтирському субрегіоні / В.П. Лебідь //Мінеральні ресурси України.-2015.-№3.-c.32-38. - Бібліогр. : 14 назв
Узагальнено попередні дослідження й наведено нові докази продуктивності нижнього нафтогазоносного комплексу у Руменсько-Охтирському субрегіоні Дніпровсько-Донецького розсуву

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


382.[217456]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. №4.-К: УкрДГРІ,2015.-164 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


383.[218711]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Гошовский С.В. Методические основы для оптимального построения энергетических комплексов с использованием возобновляемых источников энергии / С.В. Гошовский, А.В. Зурьян //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№4.-c.9-21. - Библиогр. : 7 назв.
Работа посвящена созданию методических основ проектирования надежных и экономных систем энергоснабжения. Рассмотрены этапы работ при построении комплексов энергетических систем, использующих в своей структуре возобновляемые источники энергии.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


384.[218755]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Васильева И.В. Размывы угольных пластов. Новый взгляд на их особенности и перспективность изучения / И.В. Васильева //Вісник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№4.-c.144-151. - Библиогр. : 4 назв.
В статье рассматривается проблема изучения и прогнозирования размывов угольных пластов.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


385.[222995]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лисенко О.А. Перспективи нарощування сировинної бази кременчуцького залізорудного району / О.А. Лисенко, С.В. Ширпов, В.М. Івкін //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.9-26. - Библиогр. : 5 назв.
Розглянуто перспективи нарощування сировинної бази кременчуцького залізорудного району

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


386.[222996]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Вітаємо з ювілеєм Олександра Анатолійовича Лисенка //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.27-29

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


387.[223002]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Мінералого-геохімічні й генетичні особливості пегматитів Базавлуцького пегматитового поля / Л.В. Ісаков, М.М. Шурко, О.В. Шпильчак, Л.В. Липчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.30-44. - Библиогр. : 7 назв.
Надано детальну мінералого-геохімічну характеристику керамічних пегматитів Базавлуцького пегматитового поля.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


388.[223003]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Зинчук Н.Н. О перспективах минералого-петрологических и геохимических исследований кимберлитов / Н.Н. Зинчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.45-60. - Библиогр. : 41 назв.
Проведен анализ химического и геохимического состава кимберлитов и конвергентных пород.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


389.[223004]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Калашник А.А. Предпосылки формирования и прогнозные критерии медно-уранового оруденения в Западно-Ингулецкой разломной зоне Украинского щита / А.А. Калашник, А.В. Кузьмин //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.61-81. - Библиогр. : 15 назв.
Представлены результаты проведенных исследований новых закономерностей размещения Объектов медно-уранового типа оруденения в Западно-Ингулецкой разломной зоне Украинского щита в тесной связи с особенностями глубинного строения литосферы и ее составных частей.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


390.[223005]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Фельдшпатоїди маліньїтів Покрово-Кирівського масиву ( Приазов'я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2015.-№3.-c.82-98. - Библиогр. : 6 назв.
У маліньїтах Покрово-Киріївського масиву фельдшпатоїди представлені нефеліном, содалітом, канкринітом, вишневітом. Виділено дві генерації нефеліну: ранній і пізніший.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn