ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1171 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


271.[219159]

Книга
УДК 550 СП
С47     Сливна, О.В. Закономірності поширення та речовинного складу письмових пегматитів Єлисіївського поля (Західне Приазов'я, Український щит): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец. 04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин / О.В. Сливна.-Дн-ськ: НГУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


272.[219181]

Книга
УДК 550 СП
В89     Вунда, Н.Г. Оцінка перспектив алмазності району Муссенде (Ангола): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец. 04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисни х копалин / Н.Г. Вунда.-Дн-ськ: НГУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


273.[219919]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 1.-К: УкрДГРІ,2016.-154 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


274.[220061]

Книга
УДК 550 СП
М61     Міненко, Р.В. Оптимізаційні методи стійких розв'язків обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.ф.-м.н.: Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Р.В. Міненко.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


275.[220312]

Книга
УДК 550 СП
С60     Солодкий, Є.В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних моделей газоконденсатних покладів північного борту ДДЗ (на прикладі Островерхівської, Євгенівської, Наріжнянської, Юліївської площ): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н.: Спец. 04.00.22 - геофізика / Є.В. Солодкий.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


276.[220609]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Вуглеутворення на початковому етапі формування кам'яновугільної формації Львівсько-Волинського басейну / І.О. Костик, М.М. Матрофайло, Б.І. Лелик, М.Д. Король //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2016.-№1.-c.19-31. - Бібліогр. : 7 назв
Досліджено особливості угленосності хорівської, куличківської і олеськівської світ карбону, визначено положення нижньої границі вугленосної формації та складено геологічну карту кам'яновугільних відкладів Львівсько-Волинського басейну.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


277.[221088]

Аналитическое описание
УДК 55
Шаталов Н.Н. Гениальный тектонист Эдуард Зюсс (к 185-летию со дня рождения) / Н.Н. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2016.-№2.-c.44-III

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


278.[221386]

Книга
УДК 550 СП
В19     Василенко, А.Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського глибинного розлому: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / А.Ю. Василенко.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


279.[221593]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Петруняк Г.М. Головні критерії нафтоносності "Бориславського пісковику" / Г.М. Петруняк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№2.-c.7-16. - Бібліогр. : 4 назв.
Ряд формаційних ознак, мінералогенез, метасамотичні зміни порід, встановлені закономірності міграційно-еміграційних процесів з фракціонуванням нафти дають підстави стверджувати про ймовірність залягання покладів нафти в пластах залягань на незначних глибинах у випадках наявності тектонічних, стратиграфічних екранів.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


280.[222487]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Костенко М.М. Геологія та особливості складу рудоносних порід Вербинського рудопрояву молібдену (Волинський мегаблок Українського щита) / М.М. Костенко, П.А. Кондратенко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.9-27. - Бібліогр. : 14 назв
У статті розглянуто геолого-структурне положення Вербинського рудопрояву молібдену, розміщеного в північно-західній частині Волинського мегаблока Українського щита, та наведено детальну мінералого-петрографічну й петро- і геохімічну характеристику рудоносних порід.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


281.[222488]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Зинчук Н.Н. Методические особенности изучения постмагматических и гипергенных изменений кимберлитовых пород / Н.Н. Зинчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.28-47. - Бібліогр. : 29 назв
По результатам комплексного изучения постмагматических и гипергенных изменений состава кимберлитов показано, что процессы вторичного минералообразования пород диатрем проходили в большом интервале температур и вызванном их спадом изменении реакции среды от щелочной к кислой с последующей нейтрализацией.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


282.[222489]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування конгломератовмісних товщ Криворізької структури / О.А. Матіщук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.48-64. - Бібліогр. : 28 назв
На основі методик О. Предовського, Н. Страхова, В. Головьонка та ін. зроблено спробу реконструювати кліматичні умови й умови осадконакопичення метатеригенніх порід Криворізької структури.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


283.[222491]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лютий Г.Г. Картографічне оцінення змін якості підземних вод у часі / Г.Г. Лютий //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.65-71. - Бібліогр. : 1 назв
У статті розглянуто можливість картографічного оцінення змін якості підземних вод на прикладі четвертинного водоносного горизонту в Дніпровсько-Донецькому артезіанському басейні.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


284.[222492]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Макогон Ю.В. Развитие возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины / Ю.В. Макогон, А.В. Ефременко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.72-80. - Бібліогр. : 10 назв
Статья посвящена исследованию перспектив развития возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


285.[222502]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 2.-К: УкрДГРІ,2016.-162 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


286.[222504]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Динамика трещиновато-пористой структуры угля и ее влияние на кинетику массопереноса метана в углепородном массиве / Т.А. Василенко, В.Г. Гринев, Э.П. Фельдман и др. //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.81-89. - Бібліогр. : 8 назв
Рассмотрены ударный и фильтрационный этапы развития магистральных трещин в газонасыщенном угольном пласте.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


287.[222505]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита) Стаття 4. Місце побузького стратиграфічного комплексу в загальній геохронологічній шкалі докембрію / В.П. Кирилюк //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.90-108. - Бібліогр. : 41 назв
У статті розглянуто еволюцію уявлень про вік побузького комплексу, співвідношення геологічного та ізотопно-геохронологічного підходів до встановлення його місця в загальній геохронологічній шкалі докембрію.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


288.[222506]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лысенко А.А. О тайнах происхождения каменных фигурок Липовеньковского карьера / А.А. Лысенко, А.В. Ковтун //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.109-125. - Бібліогр. : 4 назв
В статье охарактеризованы сложные, замысловатые формы найденных каменных фигурок.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


289.[222507]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Гошовский С.В. Специфика и направленность международных геологических чтений / С.В. Гошовский, Н.Н. Зинчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2016.-№1.-c.126-142. - Бібліогр. : 17 назв
Анализ основных аспектов специфики и направленности проводимых с 1999 года международных научно-практических конферениций показал, что важнейшим значением их является оперативное ознакомление специалистов с апробируемыми новыми наработками по геологическому строению, тектонике.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


290.[223392]

Аналитическое описание
УДК 553
Минерально-сырьевые ресурсы Республики Саха (Якутия) / Л. Н. Ковалев, Н. В. Буркова, А.В. Сычевский, В.В. Кузнецов //Горный журнал.-2016.-№7.-c.83-88. - Библиогр. : 17 назв.
Приведена информация о минерально-сырьевой базе полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) — важнейшего горнодобывающего региона Российской Федерации. Представлены данные по месторождениям полезных ископаемых и видам минерального, углеводородного сырья.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


291.[223431]

Аналитическое описание
УДК 553
Мосейко Т.И. Облицовочные камни Кыргызстана и перспективы промышленного освоения / Т.И. Мосейко //Горный журнал.-2016.-№8.-c.20-27. - Библиогр. : 17 назв.
Изложена краткая история изучения минерально-сырьевой базы облицовочных камней Кыргызстана и оценено текущее ее состояние. Дано описание месторождении, проявлений и участков облицовочных камней по областям Кыргызской республики. Показаны возможности увеличения производства облицовочных изделии на перепекгивньш площадях.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


292.[223962]

Аналитическое описание
УДК 55
Шаталов Н.Н. Петр Федорович Шпак-выдающийся министр и ученый эпохи рсцвета геологии в Украине (к 85-летию со дня рождения) / Н.Н. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2016.-№3.-c.ІV-VІІ

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


293.[224305]

Аналитическое описание
УДК 55
Степанюк Л.М. Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку Ущ) / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, І.М. Котвіцька //Мінералогічний журнал.-2016.-№3.-c.81-90. - Библиогр. : 22 назв.
Вивчено рубідій-стронцієві ізотопні системи плагіоклазів та ізотопний склад в апатитах двопольовошпатових гранітів Середнього Придніпров'я.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


294.[224389]

Книга
УДК 550 СП
М37     Мачуліна, С.О. Геологія та нафтогазовість доманікоїдних відкладів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / С.О. Мачуліна.-К: ІГН,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


295.[224390]

Книга
УДК 550 СП
І-20     Іванова, А.В. Генезіс і еволюція солоного вугілля України та проблеми його освоєння: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / А.В. Іванова.-К: ІГН,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


296.[224391]

Книга
УДК 550 СП
Л55     Лівенцова, Г.А. Геологічні передумови формування техногенних систем вугільних масивів Львівсько-Волинського басейну: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Г.А. Лівенцова.-К: ІГН,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


297.[224411]

Книга
УДК 550 СП
К78     Кравченко, О.А. Структурно-літологічна геолого-генетична модель Краснокутського родовища титано-цирконієвих руд: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.04.00.21 - літологія / О.А. Кравченко.-К: ІГН,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


298.[224463]

Книга
УДК 550 СП
В31     Вергельська, Н.В. Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори Європи за даними ГНСС-вимірів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Н.В. Вергельська.-К: ІГеолН,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


299.[224964]

Книга
УДК 550 СП
Т70     Тройніч, К.С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної інтеративної реконструкції: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.физ.-мат..н.: Спец.04.00.05 - геомеханічна інформатика / К.С. Тройніч.-К: КНУ,2016.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


300.[224980]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 3(2016).-К: УкрДГРІ,2016.-178 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn