ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1096 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


271.[227414]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Веклич Ю.М. Проблема формування лесів та четвертинного покриття / Ю.М. Веклич //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.24-28. - Бібліогр. : 1 назв.
В результаті дослідження Овруцького лесового острова та його околиць складено схему геоеолової етапності та відтворено глобальну модель геолового морфолітогенезу.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


272.[227415]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Войтенко Ю.І. Про енергоємність руйнування гірських порід та способи її зменшення / Ю.І. Войтенко, О.І. Прожогіна //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.29-34. - Бібліогр. : 10 назв
На основі теорії ідеально-періодичних структур і механіки крихкого руйнування розглянуто фізичні основи розміцнення крихких гірських порід вибуховим, гідрокавітаційним та термічним способами.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


273.[227416]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Галецький Л.С. Основні типи рудоносних структур України / Л.С. Галецький, У.З. Науменко, Н.М. Чернієнко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.35-40. - Бібліогр. : 5 назв
Виділено нові типи рудоносних структур України-біжблокові шовні зони субмеридіонального простягання та накладені наскрізні субширотні мегазони активізації.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


274.[227417]

Аналитическое описание
УДК 550
А43      Перспективи промислового освоєння Пержанського родовища рідкісних металів / Л.С. Галецький, Н.М. Чернієнко, У.З. Науменко, Л.С. Ковриженко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.41-46. - Бібліогр. : 7 назв
Уперше показано, що Пержанський рудний район з комплексним рідкіснометалевим зруденінням є перспективним на розробку берилію.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


275.[227419]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Галецький Л.С. Роль і значення стратегічних мінеральних ресурсів України для Європи / Л.С. Галецький, О.О. Ремезова, Н.М. Чернієнко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.47-52. - Бібліогр. : 11 назв
Більшість покладів потрібних для Європи сировин відомі на території України. Для забезпечення потреб ЄС у мінеральній сировині доцільно провести спеціальні дослідження щодо раціонального використання наявної в Україні мінерально-сировинної бази.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


276.[227420]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Голуб О.Г. Інтерпретація результатів дослідження свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації з використанням новітніх методик- запорука вибору високоефективних систем розробки родовищ / О.Г. Голуб, О.Ю. Приходченко, Р.Б. Дворецький //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.53-57. - Бібліогр. : 2 назв.
Розглянуто та проаналізовано ефективність сучасних методів інтерпретації результатів досліджень свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації на прикладі однієї зі свердловин ДДЗ.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


277.[227421]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Голуб П.С. Упровадження сучасного лабораторного обладнання в процес геологічного вивчення надр для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт і розробки виявлених покладів вуглеводнів / П.С. Голуб, В.М. Солодкий, О.Г. Голуб //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.58-63. - Бібліогр. : 5 назв.
На прикладі комплексного дослідження зразків керна гірських порід розкрито якісні можливості сучасного лабораторного обладнання та встановлено доцільність упровадження новітніх технологій досліджень геологорозвідувальний процес і розробку покладів вуглеводнів.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


278.[227422]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Голуб П.С. Обгрунтування перспектив нафтогазоносності осадових басейнів на основі вивчення закономірностей поширення материнських товщ Дніпровсько-Донецької западини / П.С. Голуб, В.В. Мельченко, Ю.О. Олієва //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.64-67. - Бібліогр. : 7 назв
На основі комплексного аналізу геолого-геофізичних матеріалів та результатів досліджень на піролітичний установці Rock-Eval 6 Classic оцінено генераційні властивості та вуглеводневий потенціал нафтоматеринських товщ у розрізі турнейсько-візейського ярусу північно-західної частини ДДЗ.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


279.[227423]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Гоман В.А. Повышение эффективности технологии огневой утилизации отработанной жидкости гидроразрыва пласта методами математического и физического моделирования / В.А. Гоман, О.В. Кравченко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.68-75. - Бібліогр. : 8 назв
Представлена гидрокавитационная технология эффективной огневой утилизации концентрата отработанной жидкости после проведения гидроразрыва пласта путем введения его в состав композиционных и дальнейшего сжигания в промышленных котлоагрегатов.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


280.[227424]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Жикаляк М.В. Виснаження ефективних запасів корисних копалин- загроза національній безпеці України / Жикаляк М.В. //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.76-79. - Бібліогр. : 5 назв
Відставання в Україні процесу відновлення технологічно доступних рентабельних запасів корисних копалин в умовах неефективної рентної політики призвело до проїдання високоліквідного мінерально-сировинного потенціалу і проявам сировинного дефіциту на шкоду збалансованому розвитку вітчизняної економіки.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


281.[227425]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Жикаляк М.В. Запаси і ресурси корисних копалин у надрах як об'єкти нерухомості з особливими умовами державного регулювання / Жикаляк М.В. //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.80-86. - Бібліогр. : 10 назв
Права власності на мінеральні ресурси повинні передаватися від держави господарюючим суб'єктам у момент отримання ними спецдозволів на розвідку або видобування корисних копалин можливістю їх вільної передачі іншим господарюючим суб'єктам гірничої діяльності на любій стадії надрокористування.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


282.[227426]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зезекало І.Г. Досвід ліквідації притоку пластової води на родовищах ДДЗ з використанням спеціальних хімічних розчинів / Зезекало І.Г., Очкань С.В. //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.87-90. - Бібліогр. : 1 назв.
Наведено причини обводнення продуктивних свердловин та запропоновано різні варіанти його ліквідації за допомогою спеціальних хімічних ізолюючих композицій в залежності від геолого-технічних умов в свердловині.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


283.[227427]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зезекало І.Г. Проблеми раннього прогнозування обводнення продуктивних покладів газоконденсатних родовищ / Зезекало І.Г., Сіра Н.В. //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.91-93. - Бібліогр. : 3 назв.
Досліджена залежність між вмістом у складі водорозчинних газів азоту й етану і початком процесів обводнення.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


284.[227431]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зинчук Н.Н. О прикладном значении ассоциаций глинистых минералов / Н.Н. Зинчук //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.94-99
Проведен краткий анализ проведения глинистых минералов осадочных формаций на различных стадиях седиментогенеза, диагенеза, катагенеза, метагенеза.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


285.[227441]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зинчук Н.Н. О значении исследований первичных минералов кимберлитов / Н.Н. Зинчук //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.100-105. - Библиогр. : 4 назв.
Приведены краткие сведения по результатам изучения алмазов и других первичных минералов кимберлитов из диатрем, что позволило определить их типоморфные особенности.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


286.[227442]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зинчук Н.Н. Актуальные проблемы типизации кимберлитов / Н.Н. Зинчук //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.106-112. - Библиогр. : 7 назв.
Приведены материалы по особенностям изучения геолого-петрофизических и петрографических особенностей кимберлитовых пород-главного источника алмазов.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


287.[227443]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зинчук Н.Н. Некоторые особенности ксенолитов мантийных пород в кимберлитах / Н.Н. Зинчук //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.113-117. - Библиогр. : 6 назв.
Проведен анализ особенностей распределения и соотношения ксенолитов мантийных пород в отдельных диатремах.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


288.[227444]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зур'ян О.В. Фінансові ризики для державних геологічних підприємств в Україні та способи зменшення іхнього негативного впливу / О.В. Зур'ян, А.Ф. Ляшок //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.118-123. - Библиогр. : 25 назв.
Розглянуто проблематику фінансових ризиків, які впливають на бізнес, основи теорії й практики побудови та діяльності систем управління ризиками на сучасному етапі.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


289.[227445]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Зурьян А.В. Экологически безопасные технологии преобразования энергии возобновляемых источников / А.В. Зурьян //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.124-127. - Библиогр. : 15 назв.
Проведены научные исследования и разработаны экологически безопасные технологии преобразования энергии возобновляемых источников.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


290.[227446]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Иконников В.Н. Выбор рационального комплекса геофизических исследований угольных и рудных скважин / В.Н. Иконников //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.128-132
Рассматриваются методы каротажа для исследования рудных и угольных скважин.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


291.[227447]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Калашник А.А. Влияние вариаций РТ-условий астеносферы на интенсивность и спектр рудогенеза Ингульского мегаблока УЩ / А.А. Калашник //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.133-138. - Библиогр. : 9 назв.
Рассмотрены результаты изучения закономерностей формирования и размещения крупных месторождений урана, лития и тантал-литиевых руд, средних по запасам месторождений золота в Ингульском мегаблоке Украинского щита с учетом особенностей строения литосферы.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


292.[227448]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Карелов М.І. Західний Донбас-унікальний газо-метановугільний регіон Донецького басейну / М.І. Карелов, І.М. Шайдорова //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.139-142. - Библиогр. : 6 назв.
Показано, що Західнийц Донбас-унікальний метановугольний регіон Донбаса, де геологічні умови сприятні як для формування ловушок вільних углеводневих газів, так і для проведення дегазацій вугольних пластів при експлуатації вугольних родовищ.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


293.[227449]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Климович Я.Я. Напрями розвитку геологорозвідувальних робіт на нафту й газ в Україні / Я.Я. Климович, П.С. Голуб, Д.О. Горішній //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.143-145
Висвітлено перспективи видобутку вуглеводнів в Україні, стан запасів і ресурсів.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


294.[227450]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Костюченко А.С. Особливості функціонування системи регіонального моніторингу підземних вод Донецької області в умовах АТО / А.С. Костюченко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.146-150. - Бібліогр. : 4 назв.
В статті розглянуто проведення всебічного та об'єктивного моніторингу стану навколишнього природного середовища взагалі та стану підземних вод зокрема.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


295.[227451]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Коломійченко Б.Ф. Основні аспекти удосконалення нормативної бази надрокористування на різних рівнях (надрокористування) / Б.Ф. Коломійченко, Л.Г. Бесценна //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.151-152. - Бібліогр. : 7 назв
Розглядаються основні актуальні проблеми законодавчого і нормативно-правового забезпечення на державному і відомчому рівнях, рекомендовані в порядку удосконалення зміни до законодавчих і нормативно-правових актів з надрокористування в Україні.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


296.[227452]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Костенко М.М. Геотектонічне районування Українського щита як єдина основа стратиграфічних, тектонічних та інших побудов / М.М. Костенко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.153-159. - Бібліогр. : 16 назв
Акцентовано увагу на проблемах районування фундаменту Українського щита й на потребі переходу на єдине геотектонічне районування, яке б служило основою стратиграфічних, тектонічних та інших побудов.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


297.[227454]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Костенко М.М. Пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння гідротермально-грейзенового генетичного типу / М.М. Костенко, П.А. Кондратенко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.160-165. - Бібліогр. : 10 назв
У зоні Устинівського гранітного масиву розвинені малі інтрузії, дайкові й жильні тіла рудоносних порід, котрі належать до другої фази становлення устинівських гранітів. У межах цієї зони виявлено чотири рудопрояви молібдену.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


298.[227455]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Кочетков С.И. Новые законы о стандартизации и метрологии и перспективы развития нормативно-правовой базы геологической отрасли / С.И. Кочетков, В.Л. Плужникова, И.В. Васильева //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.166-167
Новое издательство законов по стандартизации и метрологии требует сравнительного анализа с отмененными законами и дальнейшего обсуждения вопроса о перспективах развития нормативно-правовой базы геологической отрасли.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


299.[227456]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Кравченко О.В. Особливості комп'ютерного моделювання водневої активації процесів фільтрації в привибійній зоні пласта / О.В. Кравченко, Д.О. Велігоцький, А.М. Авраменко //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.168-170. - Бібліогр. : 3 назв.
Наведено результати досліджень з уточнення комп'ютерної моделі фільтрації водню в поровий простір привибійної зони свердловини під час процесу комплексного водневого термобарохімічного впливу на продуктивний пласт малодебітної свердловини.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


300.[227457]

Аналитическое описание
УДК 550
А43     Красножон М.Д. Щодо принципів нової редакції Кодексу України про надра / Красножон М.Д., Лютий Г.Г. //Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Міжнародний геологічний форум ГЕОФОРУМ-2016 (15-20 серпня, 2016, с. Коблеве, Миколаївська обл.).-К: УкрДГРІ.,2016.-c.171-176
Проаналізовані основні принципи нової редакції Кодексу України про надра.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn