ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1171 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[243180]

Аналитическое описание
УДК 55
Степанюк Л.М. Деякі зауваження щодо статті В.П. Кирилюка, М.И. Богдановой, Е.И. Савиной "Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита). Статья 1. Общие сведения и породный состав петропарагенезисов" / Л.М. Степанюк //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.71-73. - Библиогр.: 6 назв.
Зроблено ряд зауважень щодо концептуальних положень зазначеної в заголовку статті.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243181]

Аналитическое описание
УДК 55
Павлишин В.І. Нотатки до історії створення "Мінералогічного журналу" / В.І. Павлишин //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.77-80. - Библиогр.: 4 назв.
У коротких нотатках висвітлено історію створення "Мінералогічного журналу" — науково-теоретичного періодичного видання, призначеного для розгляду і обговорення актуальних проблем мінералогії, петрології, геохімії, екологічної геохімії, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин тощо.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243234]

Аналитическое описание
УДК 55
Погорєлова Є. Ю. Геотектонічні аспекти нафтогазоносності міжгірського сегменту Чорноморсько-Каспійського регіону / Є. Ю. Погорєлова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.5-12. - Библиогр.: 16 назв.; Текст англ.
Виявлення потенційних місць скупчення вуглеводнів у Чорноморсько-Каспійському регіоні.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243311]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Модель процесу складкоутворення та формування розривних порушень у Бориславсько-Покутській зоні Передкарпатського прогину / Г.О. Жученко, I.P. Михайлів, Н.В. Гоптарьова, Г.Д. Горванко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№1.-c.7-16. - Библиогр.: 10 назв.
Актуальність досліджень зумовлена детальним вивченням особливостей геологічної будови Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину і зокрема локальних структурних форм як можливих пасток нафти і газу для надійного прогнозування нафтогазоносності надр.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[243670]

Аналитическое описание
УДК 622
Ісабек T. K. Моніторинг зрушень земної поверхні на пунктах малої геодезичної мережі при підземному відпрацюванні вугілля / T. K. Ісабек, В. Ф.Дьомін, Д. Т. Іваділінова //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.13-20. - Библиогр.:20 назв.; Текст англ.
Розробка економічної та високоточної методики спостережень за деформаціями земної поверхні при видобутку корисних копалин підземним способом.

Геология
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[243671]

Аналитическое описание
УДК 622
Аналіз стійкості стовпів підземної шахти Шаабі Ель-Хамра (Алжир) аналітичними та чисельними методами / Д. Накаш, М.Л. Букеллул, А. Бухеджа, М. Фредж //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№2.-c.21-27. - Библиогр.: 9 назв.; Текст англ.
Аналіз стійкості камерно-стовпових систем розробки як тієї, що використовується в даний час, так і пропонованої для використання на цинковій шахті (Шаабі Ель-Хамра).

Геология
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[244620]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Щодо реальних перспектив відкриття нових родовищ та нарощення видобутку нафти і газу у Західному регіоні України / Л.С. Мончак, С.Г. Анікеєв, Г.О. Жученко та ін. //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2019.-№2.-c.7-19. - Библиогр. : 8 назв.
Статтю присвячено дослідженню потенціалу нафтогазоносності Західноукраїнського нафтогазоносного регіону.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[244758]

Аналитическое описание
УДК 55
Адаменко О.М. Значення геологічної пам'ятки природи "Старуня" для соціально-економічного розвитку Прикарпаття та України / О.М. Адаменко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№1.-c.19-33. - Библиогр.: 25 назв.
Автор пропонує організувати Старунський геодинамічний полігон та підняти статус геологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Старуня" до міжнародного геопарку Льодовикового періоду.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[244761]

Аналитическое описание
УДК 55
Давибіда Л.І. Геоінформаційна оцінка ризику забруднення підземних вод Чернігівської області / Л.І. Давибіда, В.М. Подголов //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2019.-№1.-c.59-68. - Библиогр.: 17 назв.
Метою дослідження є просторова оцінка ризику забруднення водоносних горизонтів для адміністративних районів Чернігівської адміністративної області з використанням ГІС-технологій.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[245021]

Аналитическое описание
УДК 55(093)
Михайлов В.А. Ювілей геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В.А. Михайлов //Мінеральні ресурси України.-2019.-№1.-c.4-5

Геология
55(093)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[245023]

Аналитическое описание
УДК 55(093)
Курганский В.Н. Учебной дисциплине и научному направлению "Каротаж скважин" -50 лет в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко / В.Н. Курганский //Мінеральні ресурси України.-2019.-№1.-c.6-9

Геология
55(093)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[245026]

Аналитическое описание
УДК 55
Мєнасова А.Ш. Найдавніші водорості подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення / А.Ш. Мєнасова //Мінеральні ресурси України.-2019.-№1.-c.21-25. - Библиогр.: 18 назв.
Фосфорити, починаючи з верхнього докембрію, досить широко представлені в платформних карбонатних і кварц-глауконітових формаціях.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[245028]

Аналитическое описание
УДК 55
Кривошеєв В.Т. Основний резерв прискореного ефективного відкриття родовищ нафти й газу в Україні / В.Т. Кривошеєв, В.В. Макогон, Є.З. Іванова //Мінеральні ресурси України.-2019.-№1.-c.31-37. - Библиогр.: 17 назв.
Автори прогнозують широкий розвиток стратиграфічно-,літологічно-,тектонічно-екранованих і комбінованих пасток, карбонатних рифогенних масивів та ін.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[245033]

Аналитическое описание
УДК 55(093)
Тектонист Николай Никитович Шаталов (к 70-летию со дня рождения) //Мінеральні ресурси України.-2019.-№1.-c.50-51

Геология
55(093)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[245034]

Аналитическое описание
УДК 55
Шестопалов В.М. Сучасні підходи до гідрогеологічного районування України / В.М. Шестопалов, Г.Г. Лютий, І.В. Саніна //Мінеральні ресурси України.-2019.-№2.-c.3-12. - Библиогр.: 18 назв.
У статті окреслено підходи до гідрогеологічного районування України за структурно-гідрогеологічним принципом.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[245035]

Аналитическое описание
УДК 55
Зінчук М.М. Особливості глинистих мінералів у давніх корах вивітрювання різних порід в алмазоносних регіонах / М.М. Зінчук //Мінеральні ресурси України.-2019.-№2.-c.13-20. - Библиогр.: 15 назв.
Результати комплексного дослідження різновікових давніх кір вивітрювання на різних породах основних алмазоносних районів Сибірської платформи засвідчили, що багатокомпонентний склад початкових утворень зумовив сповільнене перетворення первинного матеріалу.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[245036]

Аналитическое описание
УДК 55
Чепіль В.П. Особливості проведення геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на регіональній стадії вивчення / В.П. Чепіль //Мінеральні ресурси України.-2019.-№2.-c.21-24. - Библиогр.: 9 назв.
Розглянуто особливості проведення геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на регіональній стадії вивчення.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[245037]

Аналитическое описание
УДК 55
Алієв Ад.А. Газогідрати, газові факели і покмарки в зонах розвитку мулового вулканізму Середземного, Чорного і Каспійського морів / Ад.А. Алієв, А.Я. Кабулова, Р.Р. Рахманов //Мінеральні ресурси України.-2019.-№2.-c.25-33. - Библиогр.: 53 назв.
У статті на основі аналітичного огляду фактичних матеріалів в опублікованих роботах авторів та інших дослідників розглядаються особливості поширення газогідратів в зонах розвитку грязьового вулканізму Середземного, Чорного і Каспійського морів, є прямими ознаками газонасиченості осадового комплексу відкладень.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[245038]

Аналитическое описание
УДК 55
Балега А.В. Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ / А.В. Балега, М.М. Курило //Мінеральні ресурси України.-2019.-№2.-c.34-39. - Библиогр.: 7 назв.
У статті визначено, що мінерально-сировинна база залізних руд України характеризується інтенсивним використанням, охоплюючи розвідані і попередньо розвідані запаси, більша частина з яких належить до розподіленого фонду надр.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[245130]

Книга
УДК 550 СП
Р15     Радковець, Н.Я. Еволюція осадових товщ Південно-Західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього Протерозою-Фанерозою у зв'язку з їх потенційною нафтогазоносністю: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н.: Спец.04.00.17 - геологія нафти і газу / Н.Я. Радковець.-К: ІГН,2019.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[245156]

Книга
УДК 550 СП
Ш96     Шураєв, І.М. Палеоген-неогенові відклади Кримського континентального схилу: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н.: Спец. 04.00.10 - геологія океанів і морів / І.М. Шураєв.-К.: ІГеолН,2019.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[245157]

Книга
УДК 550 СП
К59     Козій, Є.С. Токсичні та потенційно токсичні елементи у вугільних пластах Павлоградсько-Петропавлівського району: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н.: Спец. 04.00.10 - геологія океанів і морів / Є.С. Козій.-К.: ІГеолН,2019.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[245170]

Аналитическое описание
УДК 55
Степанюк Л.М. Деякі дискусійні питання стратиграфії Побузького гранулітового комплексу / Л.М. Степанюк, О.В. Грінченко //Мінералогічний журнал.-2019.-№2.-c.95-99. - Библиогр.: 13 назв.
У статті підняті деякі проблемні питання стосовно розчленування гранулітової асоціації Побужжя, зокрема первинної природи деяких петротипів основних петропарагенезисів, розглянутих у статті співробітників Львівського національного університету імені Івана Франка В.П. Кирилюка, М.Л. Богданової, О.Л. Савіної "Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита).

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[246409]

Аналитическое описание
УДК 55
Калашник Г.А. Перспективы выявления промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе Ингульского мегаблока Украинского щита / Г.А. Калашник //Мінеральні ресурси України.-2019.-№3.-c.3-10. - Библиогр.: 20 назв.
Представлено результаты оценки перспектив выявления промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в пределах Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе Ингульского мегаблока Украинского щита.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[246415]

Аналитическое описание
УДК 55
Васильєва І.В. Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу / І.В. Васильєва //Мінеральні ресурси України.-2019.-№3.-c.11-14. - Библиогр.: 9 назв.
Основним джерелом вилучення германію в Україні є вугілля. Згідно із сучасними вимогами вміст германію в енергетичному вугіллі має перевищувати 10 г/т (повітряно-сухої ваги), у коксівному - 3 г/т. Крім вугілля, для отримання германію також придатні вуглевмісні породи та шахтні води. В Україні германієносні вугільні пласти поширені у відкладах Львівсько-Волинського й Донецького басейнів.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[246417]

Аналитическое описание
УДК 55
Войтенко Ю.І. Синергетика геологічних середовищ та її вплив на ефективність розроблення й пошуку родовищ корисних копалин / Ю.І. Войтенко //Мінеральні ресурси України.-2019.-№3.-c.15-21. - Библиогр.: 25 назв.
Досліджено механізми спільного впливу гірських і пластових тисків, насичувальної рідини, елементів структури гірських порід і зовнішнього динамічного чи квазістатичного виливу на їхню поведінку в природних умовах, зокрема поблизу свердловини.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[246420]

Аналитическое описание
УДК 55
Зинчук Н.Н. Особенности алмазов из древних осадочных толщ на территориях влияния кристаллических массивов / Н.Н. Зинчук //Мінеральні ресурси України.-2019.-№3.-c.22-29. - Библиогр.: 14 назв.
Представлено особенности алмазов из древних осадочных толщ на территориях влияния кристаллических массивов.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[246424]

Аналитическое описание
УДК 55
Зур'ян О.В. Показники запасів і видобутку горючих корисних копалин в Україні за період 2013-2018 років з позицій технічного аналізу / О.В. Зур'ян, А.Ф. Ляшок //Мінеральні ресурси України.-2019.-№3.-c.30-39. - Библиогр.: 24 назв.
Наведено загальні принципові особливості технічного і фундаментального аналізу з посиланнями на праці засновників американської ніколи технічного і фундаментального аналізу.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[246426]

Аналитическое описание
УДК 55
Кирилюк В.П. Ще раз про стратиграфічні комплекси та регіональну стратиграфічну схему нижнього докембрію Українського щита. Стаття 1. Підстави для введення стратиграфічних комплдексів у схему Українського щита / В.П. Кирилюк //Мінеральні ресурси України.-2019.-№3.-c.40-48. - Библиогр.: 40 назв.
Першу статтю циклу присвячено обґрунтуванню на матеріалах УЩ доцільності введення цього таксона в регіональну стратиграфічну схему. У статті зазначено, що більшість серій чинної стратиграфічної схеми за рівнем вивчення та своїм історико-геологічним змістом відповідає комплексам і їх також можна розчленувати на декілька серій.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[246427]

Аналитическое описание
УДК 55
Шпак О.Н. Исследование естественного самоочищения подземной среды, загрязненной нефтепродуктами / О.Н. Шпак, О.И. Логвиненко //Мінеральні ресурси України.-2019.-№3.-c.49-51. - Библиогр.: 6 назв.
Проведено исследование естественного самоочищения подземной среды, загрязненной нефтепродуктами.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn