ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Минералогия) было найдено 216 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8


1.[237347]

Аналитическое описание
УДК 549
Петрология даек Субщелочных долеритов Коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита / Л.В. Шумлянский, А.В. Митрохин, Ж.К. Дюшен и др. //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.32-52. - Библиогр.: 45 назв.
Рассмотрено петрологию даек Субщелочных долеритов Коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[237349]

Аналитическое описание
УДК 549
Прилепа Д.М. Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну / Д.М. Прилепа, В. Д. Євтєхов //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.79-87. - Библиогр.: 13 назв.
Один із напрямків досліджень — визначення особливостей неоднорідності покладів гематитових кварцитів, утому числі пов'язаних із присутністю тіл гематитових маршалітів. Був досліджений матеріал 320 проб гематитових кварцитів, в тому числі незмінених і слабко, середньо, сильно маршалітизованих, а також гематит-кварцової "сипучки", яка є кінцевим продуктом маршалітизації гематитових кварцитів.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[237351]

Аналитическое описание
УДК 549
Красниця В.М. Алмазне вікно у нижню мантію землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія землі. Склад і будова") / В.М. Красниця //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.93-98
Книгу присвячено вирішенню однієї з найважливіших проблем сучасної геології — вивченню глибинної будови Землі.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[238650]

Аналитическое описание
УДК 549
Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов'я (Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, О.В. Дубина та ін. //Мінералогічний журнал.-2018.-№3.-c.39-64. - Библиогр.: 33 назв.
Наведено результати мікрозондового дослідження мінералів Nb і Та у лужних магматичних і метасоматичних породах Східного Приазов’я. В Октябрському масиві досліджено мінерали надгрупи пірохлору в біотит-егіринових лайкових мікрофойяїтах, агпаїтових фонолітах і маріуполітах.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238653]

Аналитическое описание
УДК 549
Вплив термічної обробки Палигорськіту на абсорбцію тритію з водних розчинів / О.В. Пушкарьов, І.М. Руденко, А.М. Розко, В.Вік. Долін //Мінералогічний журнал.-2018.-№3.-c.97-104. - Библиогр.: 15 назв.
Виконано експериментальне дослідження зміни адсорбційних властивостей палигорськіту внаслідок термічної обробки мінералу в термостатичних умовах за 110 °С. Для експерименту використано палигорськіт Черкаського родовища (Україна) та тритійована вода.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[238654]

Аналитическое описание
УДК 549
Шаригін В.В. Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Кириївського масиву (Приазов'я, Україна) / В.В. Шаригін, С.Г. Кривдік //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.3-16. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено акцесорні мінерали ювітів Покрово-Киріївського масиву (Приазов'я, Україна).

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[238655]

Аналитическое описание
УДК 549
Герасимець І.М. Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву / І.М. Герасимець, Г.О. Кульчицька, О.Є. Гречановська //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.17-26. - Библиогр.: 22 назв.
У сієнітах Великовисківського масиву циркон перебуває в тісній асоціації з апатитом і мінералами рідкісноземельних елементів — бритолітом, аланітом, чевкінітом, що спричинило підвищений інтерес до цього мінералу. Кристали циркону дослідили методом рентгенофазового аналізу (РФА) з метою порівняти їх з цирконами Азовського і Яструбецького масивів, у межах яких відомі рудопрояви Zr і REE.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[238657]

Аналитическое описание
УДК 549
Стрельцов В.О. Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну у зв'язку з рибекітизацією / В.О. Стрельцов, В.Д. Євтєхов, А.В. Євтєхова //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.27-35. - Библиогр.: 13 назв.
Викладено результати мінералогічного вивчення різною мірою рибекітизованих бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів) Криворізького басейну.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[238663]

Аналитическое описание
УДК 549
Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ) / Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, В.П. Пономар, Н.О. Дудченко //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.36-44. - Библиогр.: 13 назв.
Досліджено перетворення гематиту та гетиту на магнетит шляхом обробки водними розчинами солей заліза і лугу за їх нагрівання.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[238669]

Аналитическое описание
УДК 549
Вакуленко М.О. Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування / М.О. Вакуленко //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.86-90. - Библиогр.: 15 назв.
Зроблено спробу проаналізувати сучасний стан і перспективи розвитку української мінералогічної термінології та номенклатури.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[238671]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Світлої пам'яті Степана Миколайовича Цимбала //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.94-96

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[238672]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
До 70-річчя Михайла Миколайовича Тарана //Мінералогічний журнал.-2018.-№3.-c.108-109

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[238673]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Світлої пам'яті Олександра Миколайовича Донського //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.97-98

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[240174]

Аналитическое описание
УДК 54
Особливості і взаємодії з воднем фаз Лавеса TAl2-xNix (T = Zr, Hf) / О.В. Швед, І.І. Булик, С.І. Мудрий та ін. //Порошковая металлургия.-2018.-№9/10.-c.137-146. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено вплив водневого оброблення на фазово-структурний стан сплавів на основі фаз Лавеса систем Zr(Hf)-Al-Ni.

Минералогия
54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[240175]

Аналитическое описание
УДК 621.762(092)
Момчило Миланович Ристич //Порошковая металлургия.-2018.-№9/10.-c.159-160

Минералогия
621.762(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[241627]

Аналитическое описание
УДК 549
Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко, І.В. Квасниця, О.Є. Гречановська //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.36-44. - Библиогр.: 16 назв.
Вивчено кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті з використанням методів гоніометрії, рострової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального, рентгенофлуоресцентного і рентгенометричного аналізів.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[241628]

Аналитическое описание
УДК 549
Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите / Т.Г. Калиниченко, Н.Н. Багмут, А.Б. Брик, В.В. Радчук //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.45-52. - Библиогр.: 11 назв.
С применением метода электронного парамагнитного резонанса изучены порошковые образцы синтетического гидроксилапатита, в которых ионы кальция замещены ионами магния различной концентрации.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[228661]

Аналитическое описание
УДК 549
Пономаренко О.М. Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі / О.М. Пономаренко, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.3-10. - Бібліогр. : 17 назв
Привернуто увагу до нового веб-ресурсу "Мінералогічна енциклопедія України" з доменом.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[228662]

Аналитическое описание
УДК 549
Квасниця В.М. Кристаломорфологія граутиту (альфа-MnOOH) із заваллівського родовища графіту (Український щит) / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.11-18. - Бібліогр. : 9 назв
Вивчено морфологію кристалів і агрегатів граниту із брекчієво-тріщинуватих зон Заваллівського родовища графіту.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[228664]

Аналитическое описание
УДК 549
Шаригін В.В. Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Кирівського масиву (Україна) та їхній петрогенезис / В.В. Шаригін, С.Г. Кривдік //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.19-35. - Бібліогр. : 11 назв
За допомогою мікрозондового аналізу виявлено і проаналізовано мінерали рідкісних металів.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[228665]

Аналитическое описание
УДК 549
Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономарьов, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик та ін. //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.36-45. - Бібліогр. : 28 назв
Вивчено процес відновлення гематиту до магнетиту в атмосфері монооксиду вуглецю в діапазоні температури 300-700С та часу термообробки 10-60 хв.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[228671]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Світлої пам'яті Петра Васильовича Заріцького //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.100-102

Минералогия
5499092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[229370]

Аналитическое описание
УДК 549
Павлишин В.І. Онтогенез граткоподібних агрегатів гетиту Криворізького басейну (України) / В.І. Павлишин //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.3-7. - Бібліогр. : 5 назв
Ґраткоподібний агрегат гетиту виник у зоні гіпергенезу внаслідок прояву складних процесів фізичного та хімічного вивітрювання (окиснення) магнетитових руд. Потужна гідратація, великі значення рН і ЕЬ, а також кристало-хімічні чинники призвели до руйнації магнетиту та переходу його в колоїдний розчин, з якого у тріщинній системі формувався ґраткоподібний агрегат.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[229371]

Аналитическое описание
УДК 549
Золоторудна мінералізація в скарнах Бундурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит) / Н.М. Лижаченко, С.М. Бондаренко, С.І. Курило та ін. //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.8-18. - Бібліогр. : 19 назв
Досліджено золоторудну мінералізацію в контактово-метасоматичних породах Бандурківського рудопрояву, що локалізується у межах Братського синклінорію на заході Інгульського мегаблоку.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[229372]

Аналитическое описание
УДК 549
Вплив розміру частинок на магнетизувальний випал гематитового кварциту в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономар, О.Б. Брик, Ю.І. Черевко, В.В. Овсієнко //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.19-28. - Бібліогр. : 15 назв
Визначено вплив розміру частинок окисненого залізистого кварциту на перетворення гематиту на магнетит у зв'язку з виготовленням залізорудних концентратів.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[229625]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Памяти выдающегося металлогениста-профессора Леонида Станиславовича Галецкого //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.92-95

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[229626]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Світлої пам'яті видатного вченого-геолога Юрія Миколайовича Сеньковського //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.96-99

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[232733]

Аналитическое описание
УДК 549
Богдасаров М.А. Эволюция представлений о происхождении ископаемых смол / М.А. Богдасаров, Г.И. Рудько //Мінеральні ресурси України.-2017.-№3.-c.12-18. - Бібліогр. : 46 назв.
В статье рассмотрена эволюция представлений о происхождении ископаемых смол как физически и химически индивидуализированных органических соединений.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[238013]

Аналитическое описание
УДК 549
Сворень Й. Закономірність природних процесів синтезу досконалих кристалів діаманта / Й. Сворень //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.106-111. - Библиогр.: 8 назв.
На основі досліджень включень (дефектів) у мінералах, встановлено, що вихідним джерелом вуглецю у природних процесах синтезу досконалих кристалів діаманта є мантійний діоксид вуглецю. Розроблено новий механізм синтезу природних кристалів діаманта, піропу, магнетиту, кварцу тощо. Показано, шо під впливом потужного імпульсу тектоногенної енергії в окремих ділянках літосфери виникають глибинні розриви-трубки, якими вкорінюється-мігрує розплав у напрямі земної кори.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[219527]

Аналитическое описание
УДК 549
Гуров Е.П. Циркон и бадделеит в ударно-расплавленных породах Болтышской структуры / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков //Мінералогічний журнал.-2016.-№1.-c.12-20. - Библиогр. : 21 назв.
В составе ударно-расплавленных пород Болтышской импактной структуры циркон-единственный акцессорный минерал, сохранившийся при ударном плавлении гранитоидных пород мишени кратера.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn