ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Минералогия) было найдено 225 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8


1.[243167]

Аналитическое описание
УДК 549
Радченко А.І. "Мінералогічний журнал": 40 років історії / А.І. Радченко, О.І. Мриглод //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.3-14. - Библиогр.: 18 назв.
Із застосуванням порівняльно-історичного та статистичних методів опрацьовано зміст наукового фахового періодичного видання "Мінералогічний журнал" за 40 років його існування (1979—2018). Вміщені у випусках журналу матеріали проаналізовано за рубриками, авторами, тематикою, мовами видання. Отримано деякі кількісні показники, що характеризують діяльність цього друкованого органу. Детальніше розглянуто авторську мережу журналу за 2010—2018 рр.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[243175]

Аналитическое описание
УДК 549
Кульчицька Г.О. Чому в Україні не відкривають нові мінерали? / Г.О. Кульчицька, О.М. Пономаренко, Д.С. Черниш //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.15-22. - Библиогр.: 15 назв.
Українські мінералоги не можуть похвалитися знахідками нових мінералів на території своєї країни. Попри опубліковані заявки щодо відкриття півсотні видів, зареєстрованими нині є лише 12. З огляду на розмір території і багатства надр України, число невиправдано мале: Україна поступається за числом знахідок сусіднім країнам. Лідерами є США і Російська Федерація — по 15 % світових знахідок.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[243177]

Аналитическое описание
УДК 549
Герасимець І.М. Метаміктні мінерали з лужнопольовоштапових сієнітів Українського щита / І.М. Герасимець, Г.О. Кульчицька, В.М. Бельський //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.35-48. - Библиогр.: 26 назв.
Мета роботи — визначити, наскільки генезис метаміктних мінералів у лужнопольовошпатових сієнітах узгоджується з гіпотезою, що аморфний стан речовини спричинений радіоактивним опроміненням.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243178]

Аналитическое описание
УДК 549
Антоненко Т.С. Взаємодія розчинів двовалентного заліза з рудами гетитового та гематитового типів / Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.49-59. - Библиогр.: 9 назв.
Явище сорбції двовалентного заліза на поверхні гетиту та гематиту досліджено в процесі перетворення гетитової руди Керченського залізорудного басейну та зразків гетитових та гематитових руд Криворізького залізорудного басейну.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[245166]

Аналитическое описание
УДК 549
Мінеральні включення в кристалах циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит) / Г.О. Кульчицька, І.М. Герасимець, О.A. Вишневський, В.М. Бельський //Мінералогічний журнал.-2019.-№2.-c.34-44. - Библиогр.: 17 назв.
Методами електронної мікроскопії та електронно-зондового рентгеноспектрального мікроаналізу досліджено твердофазові включення у кристалах циркону із сієнітів Великовисківського масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон). Мета роботи — з’ясування особливостей хімічного складу включень та умов їхнього захоплення кристалами циркону.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[245669]

Аналитическое описание
УДК 549
Мінералогічна та фізико-хімічна характеристика відходів бариту з родовища Айн Мімун (Хеншела, Алжир) / Т. Батуш, A. Бузензана, P. Зедам, M. Буруру //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.29-35. - Библиогр.: 15 назв.; Текст англ
Мінералогічне й фізико-хімічне вивчення відходів бариту родовища Айн Мімун (Алжир) з метою дати характеристику даних відходів, що займають тисячі гектарів на території навколо підприємства та представляють серйозну проблему для населення й навколишнього середовища.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[237347]

Аналитическое описание
УДК 549
Петрология даек Субщелочных долеритов Коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита / Л.В. Шумлянский, А.В. Митрохин, Ж.К. Дюшен и др. //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.32-52. - Библиогр.: 45 назв.
Рассмотрено петрологию даек Субщелочных долеритов Коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[237349]

Аналитическое описание
УДК 549
Прилепа Д.М. Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну / Д.М. Прилепа, В. Д. Євтєхов //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.79-87. - Библиогр.: 13 назв.
Один із напрямків досліджень — визначення особливостей неоднорідності покладів гематитових кварцитів, утому числі пов'язаних із присутністю тіл гематитових маршалітів. Був досліджений матеріал 320 проб гематитових кварцитів, в тому числі незмінених і слабко, середньо, сильно маршалітизованих, а також гематит-кварцової "сипучки", яка є кінцевим продуктом маршалітизації гематитових кварцитів.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[237351]

Аналитическое описание
УДК 549
Красниця В.М. Алмазне вікно у нижню мантію землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія землі. Склад і будова") / В.М. Красниця //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.93-98
Книгу присвячено вирішенню однієї з найважливіших проблем сучасної геології — вивченню глибинної будови Землі.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[238650]

Аналитическое описание
УДК 549
Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов'я (Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, О.В. Дубина та ін. //Мінералогічний журнал.-2018.-№3.-c.39-64. - Библиогр.: 33 назв.
Наведено результати мікрозондового дослідження мінералів Nb і Та у лужних магматичних і метасоматичних породах Східного Приазов’я. В Октябрському масиві досліджено мінерали надгрупи пірохлору в біотит-егіринових лайкових мікрофойяїтах, агпаїтових фонолітах і маріуполітах.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[238653]

Аналитическое описание
УДК 549
Вплив термічної обробки Палигорськіту на абсорбцію тритію з водних розчинів / О.В. Пушкарьов, І.М. Руденко, А.М. Розко, В.Вік. Долін //Мінералогічний журнал.-2018.-№3.-c.97-104. - Библиогр.: 15 назв.
Виконано експериментальне дослідження зміни адсорбційних властивостей палигорськіту внаслідок термічної обробки мінералу в термостатичних умовах за 110 °С. Для експерименту використано палигорськіт Черкаського родовища (Україна) та тритійована вода.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[238654]

Аналитическое описание
УДК 549
Шаригін В.В. Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Кириївського масиву (Приазов'я, Україна) / В.В. Шаригін, С.Г. Кривдік //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.3-16. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено акцесорні мінерали ювітів Покрово-Киріївського масиву (Приазов'я, Україна).

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[238655]

Аналитическое описание
УДК 549
Герасимець І.М. Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву / І.М. Герасимець, Г.О. Кульчицька, О.Є. Гречановська //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.17-26. - Библиогр.: 22 назв.
У сієнітах Великовисківського масиву циркон перебуває в тісній асоціації з апатитом і мінералами рідкісноземельних елементів — бритолітом, аланітом, чевкінітом, що спричинило підвищений інтерес до цього мінералу. Кристали циркону дослідили методом рентгенофазового аналізу (РФА) з метою порівняти їх з цирконами Азовського і Яструбецького масивів, у межах яких відомі рудопрояви Zr і REE.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[238657]

Аналитическое описание
УДК 549
Стрельцов В.О. Закономірності зміни мінерального складу магнетитових кварцитів Криворізького басейну у зв'язку з рибекітизацією / В.О. Стрельцов, В.Д. Євтєхов, А.В. Євтєхова //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.27-35. - Библиогр.: 13 назв.
Викладено результати мінералогічного вивчення різною мірою рибекітизованих бідних магнетитових руд (магнетитових кварцитів) Криворізького басейну.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[238663]

Аналитическое описание
УДК 549
Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ) / Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, В.П. Пономар, Н.О. Дудченко //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.36-44. - Библиогр.: 13 назв.
Досліджено перетворення гематиту та гетиту на магнетит шляхом обробки водними розчинами солей заліза і лугу за їх нагрівання.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[238669]

Аналитическое описание
УДК 549
Вакуленко М.О. Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування / М.О. Вакуленко //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.86-90. - Библиогр.: 15 назв.
Зроблено спробу проаналізувати сучасний стан і перспективи розвитку української мінералогічної термінології та номенклатури.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[238671]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Світлої пам'яті Степана Миколайовича Цимбала //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.94-96

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[238672]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
До 70-річчя Михайла Миколайовича Тарана //Мінералогічний журнал.-2018.-№3.-c.108-109

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[238673]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Світлої пам'яті Олександра Миколайовича Донського //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.97-98

Минералогия
549(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[240174]

Аналитическое описание
УДК 54
Особливості і взаємодії з воднем фаз Лавеса TAl2-xNix (T = Zr, Hf) / О.В. Швед, І.І. Булик, С.І. Мудрий та ін. //Порошковая металлургия.-2018.-№9/10.-c.137-146. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено вплив водневого оброблення на фазово-структурний стан сплавів на основі фаз Лавеса систем Zr(Hf)-Al-Ni.

Минералогия
54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[240175]

Аналитическое описание
УДК 621.762(092)
Момчило Миланович Ристич //Порошковая металлургия.-2018.-№9/10.-c.159-160

Минералогия
621.762(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[241627]

Аналитическое описание
УДК 549
Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко, І.В. Квасниця, О.Є. Гречановська //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.36-44. - Библиогр.: 16 назв.
Вивчено кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті з використанням методів гоніометрії, рострової електронної мікроскопії, рентгеноспектрального, рентгенофлуоресцентного і рентгенометричного аналізів.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[241628]

Аналитическое описание
УДК 549
Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите / Т.Г. Калиниченко, Н.Н. Багмут, А.Б. Брик, В.В. Радчук //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.45-52. - Библиогр.: 11 назв.
С применением метода электронного парамагнитного резонанса изучены порошковые образцы синтетического гидроксилапатита, в которых ионы кальция замещены ионами магния различной концентрации.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[243907]

Аналитическое описание
УДК 549
Квасниця В.М. Незвичайні нано-мікрокристали природного алмазу / В.М. Квасниця //Сверхтвердые материалы.-2018.-№4.-c.3-10. - Библиогр.: 26 назв.
Описано незвичайні нано-мікрокристали природного алмазу, що знайдено в метеоритному кратері України, і повідомлено про раніше не відомий механізм росту алмазних багатогранників-формування глобулами.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[245380]

Книга
УДК 621.785
П37     Платонов, А.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов / А.Н. Платонов, М.Н. Таран.-К: Наукова думка,2018.-256 c.

Минералогия
621.785
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[228661]

Аналитическое описание
УДК 549
Пономаренко О.М. Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі / О.М. Пономаренко, Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.3-10. - Бібліогр. : 17 назв
Привернуто увагу до нового веб-ресурсу "Мінералогічна енциклопедія України" з доменом.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[228662]

Аналитическое описание
УДК 549
Квасниця В.М. Кристаломорфологія граутиту (альфа-MnOOH) із заваллівського родовища графіту (Український щит) / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.11-18. - Бібліогр. : 9 назв
Вивчено морфологію кристалів і агрегатів граниту із брекчієво-тріщинуватих зон Заваллівського родовища графіту.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[228664]

Аналитическое описание
УДК 549
Шаригін В.В. Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Кирівського масиву (Україна) та їхній петрогенезис / В.В. Шаригін, С.Г. Кривдік //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.19-35. - Бібліогр. : 11 назв
За допомогою мікрозондового аналізу виявлено і проаналізовано мінерали рідкісних металів.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[228665]

Аналитическое описание
УДК 549
Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономарьов, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик та ін. //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.36-45. - Бібліогр. : 28 назв
Вивчено процес відновлення гематиту до магнетиту в атмосфері монооксиду вуглецю в діапазоні температури 300-700С та часу термообробки 10-60 хв.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[228671]

Аналитическое описание
УДК 549(092)
Світлої пам'яті Петра Васильовича Заріцького //Мінералогічний журнал.-2017.-№1.-c.100-102

Минералогия
5499092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn