ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Минералогия) было найдено 250 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9


1.[249784]

Аналитическое описание
УДК 548.12
Павлішин В.І. Симетрія-диссиметрія кристалів слюд і топазу камерних пегматитів Волині: кристалохімічні, морфологічні, генетичні аспекти / В.І. Павлішин, Д.К. Возняк //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.3-11.- Библиогр:21 назв.
Висвітлена тема " Флюїдні потоки та морфологія слюд і топазів"

Минералогия
548.12
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[249813]

Аналитическое описание
УДК 549.211
Квасниця В.М. Кристаломорфологія та походженнямікродіамантів із неогенового розсипу Самоткань (Середне Приднепров'я) / В.М. Квасниця //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.12-23.- Библиогр:18 назв.
За допомогою методів растрової електронної мікросопії та гоніометрії вивчена кристаломорфологія мікродіамантів із неогенового розсипу Самоткань.

Минералогия
549.211
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[249814]

Аналитическое описание
УДК 548.4
Возняк Д.К. Нові аспекти використання флюїдних включень у відтворенні РТ-умов мінералоутворення / Д.К. Возняк, В.О. Сьомка, В.М. Бельский //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.24-35.- Библиогр:37 назв.
Розглянуто нові аспекти використання флюїдних включень у відтворенні РТ-умов мінералоутворення

Минералогия
548.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[249815]

Аналитическое описание
УДК 549.02
Кульчицька Г.О. Мінералогічні й термобарологічні ознаки ліквідації розплавів у гіперсольвусних сієнітах Українського щита / Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш, І.М. Герасимець //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.36-48.- Библиогр:39 назв.
Розглянуто мінералогічні й термобарологічні ознаки ліквідації розплавів у гіперсольвусних сієнітах Українського щита

Минералогия
549.02
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[249820]

Аналитическое описание
УДК 590.93
Геохронологія за цирконом ітитанітом магматичних порід Осницького блоку ( Український щит) / Л.М. Степанюк, О.Б. Висоцький, Т.І. Довбуш та інш. //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.66-75.- Библиогр:14 назв.
Викладено результати уран- свинцевого датування титаниту та циркону з магматичних порід Осницького блоку Волинського мегаблоку Українського щита.

Минералогия
590.93
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[249821]

Аналитическое описание
УДК 658.56
Привалов В.О. Геологія в проблемах природокористування Донбасу в контексті його майбутнього відновлення. / В.О. Привалов, О.А. Панова, А.В. Привалов //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.76-85.- Библиогр:21 назв.
Описано методи виявлення та профілактики проблем геологічного та навколишнього середовища.

Минералогия
658.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[249822]

Аналитическое описание
УДК 552.332
Дубина О.В. Мінерально- петрологічніособливості грорудитів Східного Приазов'я ( Україна) / О.В. Дубина, С.Г. Кривдюк, О.А. Вишневський //Мінералогічний журнал.-2020.-№1.-c.49-65.- Библиогр:48 назв.
Описано мінерально- петрологічніособливості грорудитів Східного Приазов'я ( Україна) .

Минералогия
552.332
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[243167]

Аналитическое описание
УДК 549
Радченко А.І. "Мінералогічний журнал": 40 років історії / А.І. Радченко, О.І. Мриглод //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.3-14. - Библиогр.: 18 назв.
Із застосуванням порівняльно-історичного та статистичних методів опрацьовано зміст наукового фахового періодичного видання "Мінералогічний журнал" за 40 років його існування (1979—2018). Вміщені у випусках журналу матеріали проаналізовано за рубриками, авторами, тематикою, мовами видання. Отримано деякі кількісні показники, що характеризують діяльність цього друкованого органу. Детальніше розглянуто авторську мережу журналу за 2010—2018 рр.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[243175]

Аналитическое описание
УДК 549
Кульчицька Г.О. Чому в Україні не відкривають нові мінерали? / Г.О. Кульчицька, О.М. Пономаренко, Д.С. Черниш //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.15-22. - Библиогр.: 15 назв.
Українські мінералоги не можуть похвалитися знахідками нових мінералів на території своєї країни. Попри опубліковані заявки щодо відкриття півсотні видів, зареєстрованими нині є лише 12. З огляду на розмір території і багатства надр України, число невиправдано мале: Україна поступається за числом знахідок сусіднім країнам. Лідерами є США і Російська Федерація — по 15 % світових знахідок.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[243177]

Аналитическое описание
УДК 549
Герасимець І.М. Метаміктні мінерали з лужнопольовоштапових сієнітів Українського щита / І.М. Герасимець, Г.О. Кульчицька, В.М. Бельський //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.35-48. - Библиогр.: 26 назв.
Мета роботи — визначити, наскільки генезис метаміктних мінералів у лужнопольовошпатових сієнітах узгоджується з гіпотезою, що аморфний стан речовини спричинений радіоактивним опроміненням.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[243178]

Аналитическое описание
УДК 549
Антоненко Т.С. Взаємодія розчинів двовалентного заліза з рудами гетитового та гематитового типів / Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко //Мінералогічний журнал.-2019.-№1.-c.49-59. - Библиогр.: 9 назв.
Явище сорбції двовалентного заліза на поверхні гетиту та гематиту досліджено в процесі перетворення гетитової руди Керченського залізорудного басейну та зразків гетитових та гематитових руд Криворізького залізорудного басейну.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[245166]

Аналитическое описание
УДК 549
Мінеральні включення в кристалах циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит) / Г.О. Кульчицька, І.М. Герасимець, О.A. Вишневський, В.М. Бельський //Мінералогічний журнал.-2019.-№2.-c.34-44. - Библиогр.: 17 назв.
Методами електронної мікроскопії та електронно-зондового рентгеноспектрального мікроаналізу досліджено твердофазові включення у кристалах циркону із сієнітів Великовисківського масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон). Мета роботи — з’ясування особливостей хімічного складу включень та умов їхнього захоплення кристалами циркону.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[245669]

Аналитическое описание
УДК 549
Мінералогічна та фізико-хімічна характеристика відходів бариту з родовища Айн Мімун (Хеншела, Алжир) / Т. Батуш, A. Бузензана, P. Зедам, M. Буруру //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.29-35. - Библиогр.: 15 назв.; Текст англ
Мінералогічне й фізико-хімічне вивчення відходів бариту родовища Айн Мімун (Алжир) з метою дати характеристику даних відходів, що займають тисячі гектарів на території навколо підприємства та представляють серйозну проблему для населення й навколишнього середовища.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[247956]

Аналитическое описание
УДК 549
Квасниця В.М. Імпактні алмази з неогенового розсипу Самоткань (Середнє Придніпров’я) / В.М. Квасниця //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.3-12. - Библиогр.: 18 назв.
Описані імпактні алмази (діаманти) з неогенового титано-цирконієвого розсипу Самоткань, розташованого на Середньопридніпровському мегаблоці Українського щита.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[247958]

Аналитическое описание
УДК 549
Павлюк О.В. Мінерали важкої фракції в осадових різновікових утвореннях південно-західної частини Українського щита і його схилів / О.В. Павлюк, В.М. Павлюк //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.13-21. - Библиогр.: 10 назв.
Через значний спад геологорозвідувальних робіт в Україні нині перед геологами постало завдання збереження численних матеріалів з регіональної мінералогії, які були накопичені за минулі роки активної діяльності геологічних експедицій та зберігаються переважно в рукописному вигляді. Саме тому нами була створена база мінералогічних даних в електронній формі, до якої внесено інформацію з мінералогічних карток та звітів із фондів та архівів Правобережної експедиції.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[247959]

Аналитическое описание
УДК 549
Речовинний склад алмазоносних терас південно-західної частини Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра-Леоне) / О.Б. Бобров, Ю.Л. Федоришин, С.Д. Какаранза та ін. //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.22-30. - Библиогр.: 4 назв.
Вивчено хімічний склад мінералів. Отримані результати свідчать про суміщення в просторі уламкового матеріалу різних колекторів, що значно підвищує перспективи їх промислової розробки та використання для пошукових цілей, передовсім для діагностики типів порід ближнього зносу ще невідомих на розвідувальних ділянках.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[247966]

Аналитическое описание
УДК 549
Степанюк Л.М. Палеопротерозойский возраст порфировидных гранитов Январского массива Волчанского блока (Приазовье) / Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, Б.В. Бородыня //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.40-49. - Библиогр.: 12 назв.
Были выполнены геохронологические исследования порфировидных гранитов Январского массива, который расположен западнее Шевченковской и Федоровской синклинальных структур.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[247968]

Аналитическое описание
УДК 55
Крюченко Н.О. Геохімія грунтів Долини нарцисів та урочища Співакове (Закарпаття) / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, П.С. Папарига //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.50-60. - Библиогр.: 17 назв.
Уперше виконано геохімічні дослідження екосистем нарциса вузьколистого (Narcissus angustifolius subsp. Radiiflorus, далі N. angustifolius) заповідних масивів Карпатського біосферного заповідника — Долини нарцисів (рівнинна частина) та урочище Співакове (низькогір’я).

Минералогия
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[247972]

Аналитическое описание
УДК 549
Пономаренко О.М. Від мінералогічної колекції до Мінералогічного музею імені В.Л. Вернадського / О.М. Пономаренко, B.I. Павлишин, Л.О. Соломатіна //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.66-74. - Библиогр.: 26 назв.
Стисло висвітлено історію музейної справи, мінералогічних музеїв світу та України в контексті передумов заснування нового музею в Україні.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[247961]

Аналитическое описание
УДК 549
Значення мінералогічних досліджень для розробки та удосконалення технології переробки руд (на прикладі родовищ Китаю) / Зінь Ченгуй, Ван Шоулунь, О.Ю. Палкіна та ін. //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.31-39. - Библиогр.: 6 назв.
Дослідження колективу лабораторії збагачення мінеральної сировини Тяньцзінської геологічної академії (ТГА, Китайська Народна Республіка), тривали у співпраці з українськими вченими понад два десятиліття і були спрямовані на розробку ефективних методів збагачення різних видів мінеральної сировини — золотовмісних, поліметалевих, залізних та марганцевих руд родовищ Китаю.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[247970]

Аналитическое описание
УДК 55
Черниш Д.С. Півстоліття в авангарді наук про Землю (до 50-річчя від дня заснування Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України) / Д.С. Черниш //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.61-65. - Библиогр.: 5 назв.
9 січня 2019 р. виповнилося 50 років від дня заснування Інституту геохімії, мінералогіїта рудоутворення ім. М.П. Се-мененка НАН України — установи, що об’єднує зусилля багатьох різнопрофільних фахівців — геохіміків і хіміків, мінералогів і фізиків, петрологів і фізико-хіміків, рудознавців і мінерагеністів, — для всебічного вивчення речовинного складу природних об’єктів з метою напрацювання наукових засад задля сприяння задоволенню потреб України в мінеральній сировині та її раціональному використанні. Нині діяльність установи здійснюється за такими науковими напрямами: геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія довкілля; регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів, наномінералогія; петрологія ендогенних процесів; геологія, металогенія та прогнозування родовищ корисних копалин України.

Минералогия
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[247975]

Аналитическое описание
УДК 549
Палкін І.Є. Інститут мінеральних ресурсів: заснування, розквіт, ліквідація / І.Є. Палкін //Мінералогічний журнал.-2019.-№4.-c.75-91
У статті висвітлено майже шістдесятилітню історію та основні наукові здобутки Інституту мінеральних ресурсів (м. Сімферополь, АР Крим, Україна). Описано основні результати наукових досліджень і прикладних розробок, що стосувались головних напрямів діяльності установи: пошуків, розвідки родовищ, а також технологій збагачення руд металевих і неметалевих корисних копалин, розробки техногенних родовищ, напрацювань у екологічному напрямі. Описано причини і події, що призвели до занепаду і припинення роботи цієї науково-дослідної установи.

Минералогия
549
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[249823]

Аналитическое описание
УДК 549.25
Мінералізація стануму в літієвих родовищах Шполяно-Ташлицького рудного району Українского щита. / С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, С.І. Курило та інш. //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.3-15.- Библиогр:30 назв.
Викладено результати вивчення мінерального стануму у літієвих пегматитах та метасоматитах рідкіснометалевих родовищ Шполяно-Ташлицького рудного району Українского щита.

Минералогия
549.25
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[249841]

Аналитическое описание
УДК 552.43
Сульфидная минерализация в породах Александровской интрузии (Среднеднепровский мегаблок Укринского щита) / Г.В. Артамоненко, И.А. Самборская, Л.И. Кануникова, В.К. Бутирин //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.16-23.- Библиогр:4 назв.
Викладено результати вивчення сульфидной минерализации в породах Александровской интрузии (Среднеднепровский мегаблок Укринского щита)

Минералогия
552.43
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[249843]

Аналитическое описание
УДК 549.2
Перша знахідка силіцидів і силіцію в палеорозсипищах Леоно-Лібрійського щита ( Сьєрра Леоне, Західна Афріка) / О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, С.І. Курило та інш. //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.24-35.- Библиогр:14 назв.
Викладено результати першої знахідки силіцидів і силіцію в палеорозсипищах Леоно-Лібрійського щита ( Сьєрра Леоне, Західна Афріка)

Минералогия
549.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[249844]

Аналитическое описание
УДК 552.161
Нові дані про речовинний склад і вік рудоносних скарнів Волинського мегаблоку Укаїнського щита. / В.О. Сьомка, Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш та інш. //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.36-47.- Библиогр:9 назв.
Наведені нові дані про речовинний склад і вік рудоносних скарнів Волинського мегаблоку Укаїнського щита.

Минералогия
552.161
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[249845]

Аналитическое описание
УДК 552
Кривдик С.І. Специфіка парагеезисів мінералів у карбонатитих Чернігівського масиву ( Західне Приазов'я) / С.І. Кривдик //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.48-53.- Библиогр:15 назв.
Наведені нові дані про речовинний склад і вік рудоносних скарнів Волинського мегаблоку Укаїнського щита.

Минералогия
552
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[249846]

Аналитическое описание
УДК 551.242
Осьмачко Л.С. Етапи становлення структури Росинсько- Тікицького мегаблоку Українського щита / Л.С. Осьмачко //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.54-64.- Библиогр:11 назв.
У робот викладено етапи становлення структури Росинсько- Тікицького мегаблоку Українського щита

Минералогия
551.242
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[249847]

Аналитическое описание
УДК 552.13
Миколаївський рудопрояв REE-U-Th мінералізації в Побузьскому урановорудному районі Українського щита. / Л.С. Осьмачко //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.65-81.- Библиогр:10 назв.
В роботі розглянуто Миколаївський рудопрояв мінералізації в Побузьскому урановорудному районі Українського щита.

Минералогия
552.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[249848]

Аналитическое описание
УДК 551.71
Кирилюк В.П. Петропарагенезисі и возможная природа суперкрустальных формаций Побужского гранулитового комплекса ( Западная часть Украинского щита) / В.П. Кирилюк, М.И. Богданова, Е.И. Савина //Мінералогічний журнал.-2019.-№3.-c.81-92.- Библиогр:21 назв.
В роботе розглянуты Петропарагенезисі и возможная природа суперкрустальных формаций Побужского гранулитового комплекса ( Западная часть Украинского щита)Побужского гранулитового комплекса ( Западная часть Украинского щита)

Минералогия
551.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn