ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Финансы) было найдено 349 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1.[250332]

Аналитическое описание
УДК 336
Шишков С.Є. Перспективи аудиторської діяльності на ринку капіталу України / С.Є. Шишков, Н.Л. Шишкова //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.75-87. - Библиогр.: 11 назв.
Розкрито зміст та особливості державного контролю аудиторської діяльності у сфері фондового ринку.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[250348]

Аналитическое описание
УДК 336
Тягнирядко О.М. Біржові інструменти в управлінні ризиками сільськогосподарських товаровиробників / О.М. Тягнирядко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.175-181. - Библиогр.: 14 назв.
Метою статті є наукове обгрунтування методичних підходів та висвітлення практичних рекомендацій щодо використання класичних й альтернативних стратегій управління ризиками сілськогосподарських товаровиробників інструментами біржового ринку.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[244737]

Аналитическое описание
УДК 336
Сидоренко Є.К. Механізм діагностики фінансової стійкості підприємства / Сидоренко Є.К., Довбня С.Б, Разгоняєва Т.М. //Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р.: ЭБ.-Дніпро.,2019.-c.71-73. - Бібліогр.: 5 назв

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[246527]

Аналитическое описание
УДК 336.71
Соляник Л.Г. Институціоналізація кредитного механізму стимулювання інноваційного розвитку України / Л.Г. Соляник //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№1.-c.116-125. - Библиогр.: 8 назв.
Стаття присвячена висвітленню сучасного стану, тенденцій розвитку банківського кредитування реального сектору економіки та його впливу на макроекономічні показники розвитку держави.

Финансы
336.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[248202]

Аналитическое описание
УДК 567
Меджибовська H. С. Участь мікробізнесу в державних закупівлях: досвід ProZorro / H. С. Меджибовська //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№6.-c.155-162. -Библиогр.:17 назв.;Текст англ.
Аналіз динаміки участі підприємств мікробізнесу в державних закупівлях в Україні за 2017—2018 роки за допомогою професійного модуля аналітики системи державних закупівель ProZorro.

Финансы
567
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[248237]

Аналитическое описание
УДК 657
Пашкевич М. С. Розвиток звітності як елемент обліково-аналітичного забезпечення діяльності компаній по управлінню активами / М. С. Пашкевич, О. В. Усатенко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.160-171. - Библиогр.: 18 назв.
У статті розглядаються тенденції та напрями розвитку звітності, джерела прийняття управлінських рішень інституційних інвесторів, зокрема, компаній по управлінню активами, діяльність яких пов’язана з високим ризиком.

Финансы
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[248238]

Аналитическое описание
УДК 657
Макурін А. А. Удосконалення системи документообігу на вуглевидобувному підприємстві / А. А. Макурін //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.172-180. - Библиогр.: 12 назв.
У статті проаналізовано систему документообігу на вуглевидобувному підприємстві, яке функціонує в межах єдиного інтегрованого вуглевидобувного об’єднання.

Финансы
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[248236]

Аналитическое описание
УДК 657
Шишкова Н.Л. Перспективи ІТ-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики / Н.Л. Шишкова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2019.-№3.-c.146-159. - Библиогр.: 14 назв.
Визначено, що ІТ-модернізація є об’єктом фокусного та комплексного державного управління. При цьому цифровізація бухгалтерського обліку пропонує опцію створення загального інформаційного та кіберфізичного бізнес-простору, яка перевершує традиційні методи бухгалтерського обліку, посилює здатність бухгалтера інтерпретувати та повідомляти дані швидше та ефективніше. Розкрито зміст та сфери застосування в сучасному бухгалтерському обліку ІТ-інструментів та технологій, які переведуть облікові роботи в цифровий формат, модернізують концепції обробки та передачі інформації.

Финансы
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[236554]

Аналитическое описание
УДК 657
Занько Б.М. Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за спеціальне використання води / Б.М. Занько //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.39-43. - Библиогр. : 9 назв.
Обгрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського обліку інформації, що використовується для обчислення рентної плати за спеціальне використання води.

Финансы
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[239507]

Аналитическое описание
УДК 336
Соляник Л.Г. Фінансові важелі інноваційного розвитку України / Л.Г. Соляник //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№1.-c.117-129. - Библиогр.: 17 назв.
У статті визначено основні тенденції фінансового забезпечення інноваційного розвитку України в умовах глобалізації, оцінено вплив інновацій на економічне зростання країни, виявлено ключові проблеми функціонування діючого фінансового механізму управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку країни.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[239508]

Аналитическое описание
УДК 336
Розумова Г.В. Формування та виконання бюджетів на прикладі м. Нікополь / Г.В. Розумова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№1.-c.138-143. - Библиогр.: 9 назв.
У статті проаналізовано структуру доходів та видатків місцевого бюджету на прикладі м. Нікополь за 2014-2016 роки.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[242039]

Аналитическое описание
УДК 336
Овчинніков А.В. Державне податкове регулювання як фактор соціального розвитку України: теоретичний аспект / А.В. Овчинніков //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.88-99-. - Библиогр.: 27 назв.
Розглядаються теоретичні підходи до розуміння механізму податкового регулювання як фактору соціально-економічного розвитку.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[242043]

Аналитическое описание
УДК 336
Романенко В.В. Розвиток інструментарію державного податкового ризик-менеджменту як одна з основних ланок управління податковими ризиками / В.В. Романенко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№3.-c.99-112. - Библиогр.: 11 назв.
У статті розглядається наявний в Україні інструментарій державного податкового ризик-менеджменту як одна з основних ланок управління податковими ризиками.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[243651]

Аналитическое описание
УДК 336
Прохорова В.В. Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємства / В.В. Прохорова, О.В. Божанова, С.А. Мушникова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№4.-c.84-93. - Библиогр.: 9 назв.
Стаття присвячена аналізу особливостей монетарної політики, яка була реалізована в Україні протягом 2008-2018 рр.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[243652]

Аналитическое описание
УДК 336
Студінська Г.Я. Економічна природа іпотечних фінансових інструментів / Г.Я. Студінська, В.М. Просов //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№4.-c.94-103. - Библиогр.: 16 назв.
У статті розглядається економічна природа іпотечних фінансових інструментів через аналіз характерних властивостей іпотечного ринку і функцій, виконання яких забезпечує іпотечне кредитування.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[243656]

Аналитическое описание
УДК 336
Грицина О.В. Оцінка основних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур / О.В. Грицина, Ю.М. Томашевський //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№4.-c.131-139. - Библиогр.: 8 назв.
На основі аналізу основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур встановлено, що доцільним є використання методу страхування на основі погодних індексів, застосування яких дозволяє страхувати врожайність сільськогосподарських культур від несприятливих природно-кліматичних явищ з урахуванням впливу на неї природних властивостей.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[244674]

Книга
УДК 336
Р36     Рекова, Н.Ю. Економічний аналіз та аудит результатів реалізацій плітики фіскальної децентралізації: теоретико-методологічні підходи та розвиток в Україні: монографія / Н.Ю. Рекова.-Краматорськ: ДДМА,2018.-560 c.

Финансы
336(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[246413]

Книга
УДК 336
Ф59      Фінансова децентралізація як засіб сталого розвитку регіонів: монографія / за ред. Л.Т. Гораль.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-268 c.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[247246]

Аналитическое описание
УДК 336
Ф59     Гораль Л.Т. Формування економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища в умовах сталого розвитку / Л.Т. Гораль //Фінансова децентралізація як засіб сталого розвитку регіонів : монографія / за ред. Л.Т. Гораль.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2018.-c.7-70
Розглянуто: теоретично-концептуальні засади формування економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища в умовах сталого розвитку; методику критеріальної оцінки екологічних ризиків та шляхи впровадження інтегрального показника рівня екологічної безпеки регіону; характеристика екологічної ситуації Івано-Франківської області.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[247247]

Аналитическое описание
УДК 336
Ф59     Гораль Л.Т. Аналіз стану фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища регіонів / Л.Т. Гораль //Фінансова децентралізація як засіб сталого розвитку регіонів : монографія / за ред. Л.Т. Гораль.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2018.-c.71-171
Розглянуто: нормативно-правове забезпечення охорони навколишнього середовища України; сучасні тенденції розвитку територіальної та фінансової децентралізації; бюджетну децентралізація: вітчизняні візії та амбівалентні результати в контексті виконання доходів місцевих бюджетів; аналіз сучасного лісокористування в гірських лісах Українських Карпат.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[247248]

Аналитическое описание
УДК 336
Ф59     Гораль Л.Т. Адаптація економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища до умов фінансової децентралізації / Л.Т. Гораль //Фінансова децентралізація як засіб сталого розвитку регіонів : монографія / за ред. Л.Т. Гораль.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2018.-c.172-247
Розглянуто: проблеми лісокористування та наслідки їх впливу на навколишнє природне середовище; фінансова децентралізація та інституційні засади економічного зростання регіонів; фінансове забезпечення та розподіл коштів фондів охорони навколишнього природного середовища; оцінку фінансової спроможності місцевих бюджетів ОТГ Івано-Франківської області.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[229725]

Аналитическое описание
УДК 657
Занько Б.М. Обліково-аналітичне забезпечення обчислення екологічного податку / Б.М. Занько //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.33-36. - Бібліогр. : 11 назв
Обгрунтовано необхідність накопиченнч в системі бухгалтерського обліку інформації, що використовується для обчислення екологічного податку.

Финансы
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[230428]

Книга
УДК 336
А38     Акімова, О.В. Фінансовий моніторінг в системі державного фінансового контролю: теорія, методологія, практика: монографія / О.В. Акімова.-Краматорськ: ДДМА,2017.-300 c.

Финансы
336:504.064.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[232448]

Аналитическое описание
УДК 336
Литвиненко Н.І. Проблеми створення та управління міжнародними резервами: уроки для України / Н.І. Литвиненко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№2.-c.17-25. - Бібліогр. : 9 назв
У статті представлено теоретичні та практичні результати дослідження проблеми формування та управління міжнародними резервами в Україні.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[232483]

Аналитическое описание
УДК 336
Циба Р.П. Стратегічні вектори вдосконалення управління державними фінансами України / Р.П. Циба //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.155-162. - Бібліогр. : 10 назв
У статті розглянуто систему стратегічних векторів удосконалення управління державними фінансами України.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[237872]

Аналитическое описание
УДК 336
Шишкова Н.Л. Електронні гроші: сутність та проблеми використання в Україні / Н.Л. Шишкова //Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-2017.-№4(60).-c.39-51. - Библиогр.: 25 назв.
У статті розглянуто сутність електронних грошей як економічного та правового феномену.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[237877]

Аналитическое описание
УДК 336
Ковальчук К.Ф. Актуальні питання вдосконалення податкового контролю в Україні / К.Ф. Ковальчук, Л.В. Петрова //Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-2017.-№4(60).-c.100-106. - Библиогр.: 10 назв.
У статті визначено, що зміст податкового контролю розкривається через його специфічні риси.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[237885]

Аналитическое описание
УДК 657
Жарінова А.Г. Проблеми комерціалізації інтелектуального будівекльного продукту / А.Г. Жарінова, І.О. Цибенко //Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-2017.-№4(60).-c.166-169. - Библиогр.: 12 назв.
Стаття присвячена проблемам комерціалізації інтелектуального продукту в будівництві, які пов'язані з технологічною, конкурентною, ринковою невизначеністю і ризиком.

Финансы
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[218465]

Аналитическое описание
УДК 657
Воронин В.А. Рыночная стоимость объекта недвижимости в условиях существенной девальвации национальной валюты / Воронин В.А., Лянце Э.В. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№2.-c.46-54. - Библиогр. : 10 назв.
Разработка методики, учитывающей особенности применения оценочных процедур при определении рыночной стоимости, номинированной в национальной валюте, в условиях высокого уровня инфляции и существенной девальвации.

Финансы
657
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[220637]

Аналитическое описание
УДК 336
Соляник Л.Г. Фінансова стабілізація підприємства реального сектора економіки: стан, проблеми та механізм забезпечення / Л.Г. Соляник //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№1.-c.92-102. - Бібліогр. : 17 назв
У статті досліджено чинники, які провокують та поглиблюють кризові ситуації на підприємствах реального сектора економіки. Запропоновано механізм антикризового управління підприємствами, складовими елементами якого є три блоки, що впливають один на одного в процесі взаємодії механізму внутрішнього антикризового управління.

Финансы
336
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn