ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Внешняя экономика) было найдено 57 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[250346]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Кононенко Я.В. Забезпечення стандартів якості в інвестиційних проєктах за умов невизначеності / Я.В. Кононенко //Економічний вісник Національного гірничого універсистету.-2020.-№2.-c.158-167. - Библиогр.: 12 назв.
Проведено порівняльний аналіз європейських та українських нормативно-правових документів, що регулюють економічну діяльність у сфері виробництва косметичних засобів.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[240087]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Ільїна М. Просторова диференціація сільських територіальних громад в Україні / М. Ільїна, Ю. Шпильова //Економіка природокористування і сталий розвиток.-2018.-№3-4.-c.35-41. - Библиогр.: 5 назв.
Розкрито особливості формування місцевих бюджетів та проаналізовано програми розвитку об'єднаних територіальних громад різних регіонів.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[240653]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Якубовський С.О. Особливості регіональної економічної інтеграції Латиноамериканських держав на початку ХХІ століття / С.О. Якубовський, О.П. Сарнацький //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№2.-c.70-78. - Библиогр.: 17 назв.
У статті досліджено особливості розвитку економічних інтеграційних процесів країн Латинської Америки на початку ХХІ століття.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[240657]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Прушківська Е.В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2018.-№2.-c.119-125. - Библиогр.: 11 назв.
Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовахглобалізації економіки.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[232470]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Прушківська Е.В. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції / Е.В. Прушківська, Ю.В. Шишова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.97-107. - Бібліогр. : 13 назв
В статті виокремлено основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності промислового регіону.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[232471]

Аналитическое описание
УДК 330
Летуча А.А. Стратегія фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації / А.А. Летуча, О.В. Летуча //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.108-111. - Бібліогр. : 8 назв
В статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до визначення стратегії фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації.

Внешняя экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[232472]

Аналитическое описание
УДК 330
Леховіцер В.О. Формування напрямів інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах євроінтеграції / В.О. Леховіцер //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.112-117. - Бібліогр. : 23 назв.
У статті обгрунтовано методичні засади формування напрямів інноваційного розвитку машинобудування в умовах євроінтеграції.

Внешняя экономика
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[237878]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Волотковська Ю.О. Щодо практики міжнародного обліку в сфері малого та середнього бізнесу при входженні в ЄС / Ю.О. Волотковська, І.О. Яремчук //Економічний вісник Національного гірничого університету: науковий журнал.-2017.-№4(60).-c.107-112. - Библиогр.: 11 назв.
Проаналізована практика використання МСФЗ в Україні.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[230278]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Горняк О.В. Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області) / О.В. Горняк, О.В. Бабанська //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№4.-c.97-104. - Бібліогр. : 3 назв.
У статті досліджено сучасний стан розвитку транскордонного співробітництва в Одеській області та визначено його основні чинники.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[236294]

Аналитическое описание
УДК 339.9
В38     Макогон Ю. В. Стратегия возрождения экономики Донецкой области в пост-кризисный год / Макогон Ю. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №3(39).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.125-132. - Библиогр. : 5 назв.
В статье рассматривается стратегия возрождения экономики Донецкой области в пост-кризисный период. Статья дает краткую характеристику социально-экономической ситуации в Донецкой области за последний период. Приводится анализ промышленно-хозяйственной базы региона на современном этапе.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[236300]

Аналитическое описание
УДК 339.9
В38     Пожуєва Т. О. Роль стратегічних імперативів для економічної захищеності підприємств Запорізького металургійного комплексу / Пожуєва Т. О. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №3(39).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.142-146. - Библиогр. : 5 назв.
У статті розглянуто роль стратегічних імперативів для безпеки бізнесу на прикладі підприємств Запорізького металургійного комплексу.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[236303]

Аналитическое описание
УДК 339.9
В38     Стеблянко І. О. Державна інвестиційна підтримка регіонального розвитку національної економіки / Стеблянко І. О. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №3(39).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.165-170. - Библиогр. : 15 назв.
Проаналізовано заходи із реформування державної регіональної політики та державної інвестиційної підтримки регіонального розвитку національної економіки. Охарактеризовано роль, значення Державного фонду регіонального розвитку, механізми його функціонування.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[236305]

Аналитическое описание
УДК 339.9
В38     Тропіна В. Б. Імперативи фінансової політики сталого розвитку України / Тропіна В. Б. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №3(39).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.179-182. - Библиогр. : 8 назв.
У статті досліджено специфічні риси фінансової політики сталого розвитку, особливості її розробки та реалізації.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[236306]

Аналитическое описание
УДК 339.9
В38     Хаджинов I. В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО / Хаджинов I. В. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №3(39).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.183-187. - Библиогр. : 6 назв.
Метою цієї статті є дослідження зовнішньоекономічних зв'язків підприємств Донецької області.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[216382]

Аналитическое описание
УДК 339.9
Герасименко А.Г. Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем / А.Г. Герасименко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2015.-№3.-c.9-19. - Бібліогр. : 34 назв.
У статті систематизовано існуючі підходи до визначення економічного змісту трансформації економічних систем

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[94116]

Книга
УДК 339
Х19     Ханін, І.Г. Інституційні передумови функцірнування інформаційного простору світової економіки: монографія.-Дн-ськ: АРТ-ПРЕС,2012.-239 c.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[99664]

Книга
УДК 338
Ф53     Філіпенко А.С. Економіка зарубіжних країн: Підручник: Электронная библиотека.-К,2008.-232 c.

Внешняя экономика
338(-87)(07)+339.72(07)+336.71(07)+338.5(07)+347.77.023(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[72266]

Книга
УДК 338
Д21     Дацків Р.М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції: Наукове видання.-Львів: Центр Європи,2006.-160 c.

Внешняя экономика
338(-87)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[7587]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 339.9 З-78
Козик В. В. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контакти..-2-ге вид., перероб. і доп..-К: Центр навчальної л-ри.,2004.-608 c.

Внешняя экономика
339.9(075)
______________________________
Инв.N :
97670
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[87271]

Книга
УДК 33 К43
К43     Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальн. посібн.: ЭБ.-3-е вид., перероб. і доп..-К: Знання-Прес,2002.-384 c.

Внешняя экономика
339.9:658.51.014(07)+339.5(07)+339.72(07)+339.187.62(07)+331.108(07)+339.138(07)+336.76(07)+336.7(07)+34(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[1175]

Книга
УДК 339.7
С59     Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХ1 столетия: Перспективы Украины.-К.: ЛОГОС,1998.-566 c.

Внешняя экономика
<339.72>+<339.9>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[98181]

Книга
УДК 334.75
Б59      Библиотека бизнесмена: Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг / В.Е. Новицкий.-К.: Либра,1994.-192 c.

Внешняя экономика
334.75+339.9+339.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[5074]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 339
Гринько И.С. Внешнеторговые сделки.-Сумы: Реал,1994.-464 c.
В книге рассматривается государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, виды международных коммерческих сделок , организация работы внешнеторговой фирмы .

Внешняя экономика
339
______________________________
Инв.N :
7213 а
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[55813]

Книга
УДК 339
С74      Справочник организаций содействия международной торговле США: Департаменты торговли. Торгово-промышленные палаты штатов. Местные ассоциации содействия бизнесу.-Б. м.: Б. и.,1993.-60 c.

Внешняя экономика
339.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[55878]

Книга
УДК 33
Ю70      Юридическая памятка: Участнику внешнеэкономической деятельности на Украине:(в вопросах, ответах и документах).-М: Укрполиграфсервис,1992.-112 c.

Внешняя экономика
339.9:34
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[3838]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 399 В19
Васильев Г.И., Галанов С.С. Новый механизм расчетов и кредитования внешнеэкономического комплекса..-М.: Финансы и статистика.,1992

Внешняя экономика
399
______________________________
Инв.N :
96938
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[10360]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 339.9
К75     Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности..-М.: Экономика,1992

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[28681]

Книга
УДК 33М Л
В61     Вовк И.И., Рачков В.А. Основные формы внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.-Л: ЛДНТП,1991.-43 c.-( Сер. Библиотечка изобретателя и патенотоведа/ Ленинградский дом научно-технической пропаганды )

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[57849]

Книга
УДК 33М
В60      Внешнеэкономические связи: Вып.6. Валютно-финансовые отношения СССР с зарубежными странами.-М: МЦНТИ,1991.-113 c.

Внешняя экономика
339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[97737]

Книга
УДК 33И
Д33     Денисов Ю.Д. Информационные ресурсы в японской экономике.-М.: Наука,1991.-188 c.

Внешняя экономика
338(-87)+681.518(-87)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn