ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Право) было найдено 600 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[248204]

Аналитическое описание
УДК 34
Аналіз декаплінгу економічного розвитку, екологічного тиску та споживання ресурсів у Дніпропетровському регіоні / С. В. Іванов, О. Б. Ватченко К. О. Свистун та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2019.-№6.-c.169-175. -Библиогр.:20 назв.;Текст англ.
Мета - встановити взаємозв’язок між економічним зростанням, різними видами екологічного забруднення й використанням природних ресурсів у Дніпропетровському регіоні, обґрунтувати заходи зі зниження негативного впливу промисловості на навколишнє середовище.

Право
34
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[244814]

Книга
УДК 34 СП
Д75     Дров'язко, В.С. Історичні й теоретичні аспекти Бернської конвенції про охорони літературних і художніх творів: монографія / Дров'язко, В.С..-К: Інтерсервіс,2018.-122 c.

Право
347.78.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[245926]

Аналитическое описание
УДК 34.001.4
Омельченко О. Щодо необхідності впровадження поняття та юридичної категорії "біобанк" в українському законодавстві / О. Омельченко //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№1.-c.81-87
Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності введення в українське законодавство поняття "біобанк" і виведення відповідної юридичної категорії та відповідного законодавчого терміна

Право
34.001.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[246005]

Аналитическое описание
УДК 347.948
Штефан А. Висновок експерта у цивільному судочинстві / А. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.16-28
Стаття містить длслідження правової природи висновку експерта, порівняльну характеристику цього засобу доказування з консультаціями спеціаліста і висновком експерта в галузі права.

Право
347.948
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[246123]

Аналитическое описание
УДК 347.77
Чередник Н. Реалізація прав інтелектуальної власності в дослідницьких університетах: теоретичні аспекти / Н. Чередник //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№3.-c.84-90
Стаття присвячена аналізу поняття реалізації прав інтелектуальної власності в контексті діяльності дослідницького університету як суб'єкта права інтелектуальної власності на підставі норм законодавства України та теоретичних підходів.

Право
347.77
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[246164]

Аналитическое описание
УДК 349
Гетьманцева Н. Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал / Н. Гетьманцева //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№4.-c.83-92
Стаття присвячена історичному екскурсу становлення та розвитку трудового права як самостійної галузі права.

Право
349
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[246165]

Аналитическое описание
УДК 340.116
Дніпров О. Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України / О. Дніпров //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№4.-c.93-100
У статті розглядається питання аналізу наукових досліджень щодо проблем державної виконавчої влади.

Право
340.116
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[245776]

Аналитическое описание
УДК 347.941
Штефан А. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт / А. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2017.-№2.-c.62-70
У статті викладено наукову теорію про належність зловживання цивільними процесуальними правами до окремого різновиду цивільних процесуальних фактів-дій.

Право
347.941
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[245778]

Аналитическое описание
УДК 347.73
Кушнір І. Деякі аспекти розробки та використання фінансово-правових моделей житлового будівництва в Україні / І. Кушнір //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2017.-№2.-c.83-92
У статті розглядаються фінансово-правові моделі житлового будівництва в Україні.

Право
347.73
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[217101]

Аналитическое описание
УДК 338:669
Котляр Б.А. Особенности коллективно-договорных отношений в металлургии / Б.А. Котляр //Сталь.-2016.-№2.-c.72-76. - Библиогр. : 17 назв.
Дан анализ современного состояния социально-трудовых отношений в горно-металлургическом комплексе. Показаны необходимость учета состояния рынка металлопродукции в системе социального партнерства и влияние норм коллективных договоров на конкурентоспособность предприятий.

Право
338:669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[223435]

Аналитическое описание
УДК 347
Усупаев Ш. Э. Законодательные и нормативно-правовые основы недропользования в Кыргызстане и пути их совершенствования / Ш. Э. Усупаев, А. О. Маралбаев //Горный журнал.-2016.-№8.-c.28-32. - Библиогр. : 20 назв.
Рассмотрены законы и нормативно-правовые основы недропользования в Кыргызстане. Приведены сведения о изменениях и внесенных дополнениях в Закон «О недрах».

Право
347
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[223467]

Аналитическое описание
УДК 347
Богдецкий В.И. О концепции Кодекса о недрах Кыргызской Республики / В.И. Богдецкий //Горный журнал.-2016.-№8.-c.49-54. - Библиогр. : 20 назв.
Опираясь на анализ законодательства международными экспертами, автор приходит к выводу о необходимости разработки Горного кодекса, соответствующего потребностям рыночной экономики, свободного от излишеств государственной опеки и избыточного вмешательства в производственную деятельность недропользователей.

Право
347
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[224461]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про забезпечення належного медичного обслуговування осіб, які отримали ушкодження здоров'я під час участі у Революції Гідності : Постанова Верховної Ради України від 8 грудня 2015 р. № 851 - VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№1.-c.71-72

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[224464]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про проведення парламентських слухань на тему: "30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи" : Постанова Верховної Ради України від 8 грудня 2015 р. № 852 - VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№1.-c.72-73

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[224465]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про проведення парламентських слухань на тему: "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції" : Постанова Верховної Ради України від 8 грудня 2015 р. № 853- VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№1.-c.73

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[224466]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сімейна політика України - цілі та завдання" : Постанова Верховної Ради України від 8 грудня 2015 р. № 854 - VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№1.-c.74-80

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[224472]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічни, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : Постанова Верховної Ради України від 8 грудня 2015 року № 855 - VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№2.-c.98-100

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[224476]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про зміну і встановлення меж міста Гірське Попаснянського району Луганської області : Постанова Верховної Ради України від 9 грудня 2015 року № 885 - VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№2.-c.100-101

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[224477]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, Європейського Парламенту і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації за організацію терористичних актів в Україні : Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2015 року № 892 - VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№2.-c.101-103

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[224478]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Огнєвіч 3. Л. : Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 2015 року № 893 - VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№2.-c.103

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[224491]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Постанова Верховної Ради України від 26 січня 2016 року № 934-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.5-6

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[224492]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників: Постанова Верховної Ради України від 26 січня 2016 року № 939-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.6

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[224494]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про віднесення міста Біляївка Біляївського району Одеської області до категорії міст обласного значення: Постанова Верховної Ради України від 27 січня 2016 року № 944-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.6

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[224495]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Постанова Верховної Ради України від 27 січня 2016 року № 945-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.6-7

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[224497]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 2016 року № 949-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.7

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[224498]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 2016 року № 951-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.7-10

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[224499]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення деяких положень: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 2016 року № 952-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.10

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[224501]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 2016 року № 953-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.10-11

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[224502]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про прийняття за основу проекту Закону України про державну підтримку кінематографії в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 2016 року № 956-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.11

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[224503]

Аналитическое описание
УДК 342.5
Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва С. П.: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 2016 року № 959-VIII //Відомості Верховної Ради України.-2016.-№7.-c.11

Право
342.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn